JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 19 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Customer Quality Engineer (CQE) / Joint Quality Engineer (JQE)
1.Customer Quality service contact window: 1.1) Solving customer complaint issue. Drive the root cause analysis and hosst the review meeting with internal team. 1.2) Feedback customer with formal 8D...

Techman Electronics (Thailand) Co., Ltd.
เงินเดือน NA
24 ส.ค. 62
2 . วิศวกรโรงงานรับสมัครด่วน !
1. เรียนรู้งานในส่วนโรงงาน 2 ปี 2. รับผิดชอบคุณภาพสินค้าทุุกชิ้น 3. ตรวจสอบความเรียบร้อยของชิ้นงานในทุก Process ในงานเเชื่อม 4. ควบคุมการแจกจ่ายข้อมูลและเอกสารให้พนักงานเพื่อทำการแก้ไข 5. ติดตามต...

บริษัท เอ็ม.ซี.เอส. สตีล จำกัด (มหาชน)
24 ส.ค. 62
3 . วิศวกรรับสมัครด่วน !
ควบคุมตรวจสอบการซ่อมบำรุงตามกำหนดให้มีประสิทธิภาพ ตรวจสอบ วินิจฉัย และวิเคราะห์ ข้อบกพร่อง หรือความผิดพลาดที่เกิดขึ้น กำกับดูแลทีมซ่อมบำรุงให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล วางแผนการสต็อกอุปกรณ์ ...

บริษัท ฮอลแลนด์ สตาร์ บรรจุภัณฑ์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 ส.ค. 62
4 . QA Engineer (ปฎิบัติงานที่โรจนะ 2 จ.อยุธยา)
- รับข้อร้องเรียนลูกค้า วิเคราะห์ปัญหาและปรับปรุงแก้ไขปัญหา ควบคุมและรองรับ New Project - วิเคราะห์และประสานงานการปรับแก้ไข ติดตามวิเคราะห์ ประสานงานด้านคุณภาพ ทั้งภายในและภายนอก(ลูกค้าและผู้ส่งมอ...

Summit Auto Body Industry Co., Ltd. (SAB)
สวนอุตสาหกรรมโรจนะอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์
23 ส.ค. 62
5 . NPD Engineer
1.Tomanage QP-EN-01 Contimual/Improvement program procedure 2.Oversee New Project and Process development 3.Implement production maintenance program for plant 4.Provide technical /tooling /Fixture...

Disk Precision Industries (Thailand) Co., Ltd.
เงินเดือน N/A
23 ส.ค. 62
6 . วิศวกรวางแผนและควบคุมการผลิต(ปฏิบัติงานที่ อ.ลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา)
1.ควบคุมการผลิตให้เป็นไปตามแผนการผลิตและเป้าหมายที่กำหนด 2.ควบคุมบริหารเครื่องจักรในสายงานการผลิตให้อยู่ในสภาพที่พร้อมต่อการใช้งาน 3.ปรับปรุง,จัดกระบวนการผลิตให้สะดวกและง่ายต่อการทำงาน 4.แก้ไขปัญหา...

บริษัท เรเซอร์การไฟฟ้า (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน 15,000 - 16,000
23 ส.ค. 62
7 . QUALITY NEW PART
1.ดำเนินการ AUDIT PROCESS APPROVE ก่อน SOP STAGE 2.SUPPORT NEW PART CO-CHECK/SUPPORT CUSTOMER AUDIT 3.ควบคุมการจัดเตรียมความพร้อมในส่วน QA สำหรับชิ้นงานรุ่นใหม่หรือที่มีการแก้ไข (PPAP FILE) 4.ตรวจส...

บริษัท อิโนแอค โตไก (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
23 ส.ค. 62
8 . Engineer (IE)รับสมัครด่วน !
1. ติดตั้งและแก่ไขปัญหาของงานที่เป็นโครงงานหรือพัฒนางานทปรับปรุงงาน 2. แก้ไขปัญหาในสายการผลิต โดยใช้การพัฒนาปรับปรุงทางด้านวิศวกรรม 3. จัดทำเครื่องมือ อุปกรณ์ หรือวิธีการใหม่ๆ เพื่อพัฒนาขบวนการผลิต ...

APCB Electronics ( Thailand ) Co., Ltd.
นิคมบางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
2 Position
เงินเดือน N/A
23 ส.ค. 62
9 . QA Engineer Urgently Required !
- Inspection & operation QA Equipments - Control of Tools ,concept and method of QA - Coordinate and support on-site audit - Analyze and collect statistical quality daty - Investigate customer com...

Nitto Kohki Industry (Thailand) Co., Ltd.
สวนอุตสาหกรรมโรจนะอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
23 ส.ค. 62
10 . QE Supervisor / QE Senior Staff (Plastic Injection )Urgently Required !
1.Leader of New product set up Implement PPAP, FMEA MSA and others requirement. 2.New product Trial and Approval. Support Customer requirements. 3.Resposible to Prepare start up Mass production and ...

บริษัท คาวาเบะ เทคโนพลาส (ไทยแลนด์) จำกัด
สวนอุตสาหกรรมโรจนะอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
2 อัตรา
23 ส.ค. 62

Tohoku Pioneer (Thailand) Co.,Ltd.
สวนอุตสาหกรรมโรจนะอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
12 ตำแหน่ง
23 ส.ค. 62
12 . วิศวกรประจำโรงงาน
• ดูแลและตรวจสอบระบบไฟฟ้า ระบบน้ำ ระบบอากาศ ระบบภายในโรงงาน • ดูแลตรวจเช็คและซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องจักร • ดูแลความปลอดภัยในโรงงาน • สรุปผลการทำงาน ติดตามแก้ไขตามแผนที่วางไว้ • ติดต่อประสานงานกับ...

บริษัท นิด้า ฟาร์มา อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
22 ส.ค. 62

Chiyoda Integre (Thailand) Co., Ltd.
นิคมไฮเทค (บ้านหว้า) พระนครศรีอยุธยา
2 อัตรา
เงินเดือน N/A
22 ส.ค. 62
14 . วิศวกรอุตสาหกรรม
ศึกษา วิเคราะห์ ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการในการทำงาน จัดทำเวลามาตรฐาน,มาตราฐานกำลังคน จัดทำผังโรงงานและปรับปรุงผังโรงงานให้ดีขึ้น ทำงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

บริษัท ซัมมิท โอโตซีท อินดัสตรี จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 ส.ค. 62
15 . Process Engineer (Mold Injection)Urgently Required !
* A lead in work with cross functional team efforts and motivation. * Improve production (NG, Yield, Production cost, Productivity and other) * Failure analysis and problem solving customer feedback...

บริษัท แซด. คูโรดา (ไทยแลนด์) จำกัด
สวนอุตสาหกรรมโรจนะอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
2 Positions
เงินเดือน Negotiable
21 ส.ค. 62
16 . New Model Process Engineer
Response for process of new model period

Taiyo Manufacturing (Thailand) Co., Ltd.
21 ส.ค. 62
17 . Design & Development Engineer
•New Model control schedule •Product development/Analysis •VA/VE product development •Design change control schedule

Omron Automotive Electronics Co., Ltd.
สวนอุตสาหกรรมโรจนะอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
1 Positions
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท ฯ
20 ส.ค. 62
18 . วิศวกร
ดูแลและตรวจสอบงานคุณภาพ

บริษัท ซันเด้น (ประเทศไทย) จำกัด
สวนอุตสาหกรรมโรจนะอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
1 อัตรา
เงินเดือน 22,000-25,000
20 ส.ค. 62
19 . CNC Programming
CNC Milling Machine programming

SunnyVan (Thailand )co,Ltd
เงินเดือน N/A
19 ส.ค. 62
 พบ 19 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ