JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 16 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Supervisor ติดตั้งเครื่องจักรและท่อทาง – สายการผลิตเบียร์ (บางบาล จ.อยุธยา)
- ศึกษาความเป็นไปได้ของเทคโนโลยีวิศวกรรมที่จะนำมาใช้งาน - รวบรวมและจัดทำข้อมูลตัวเลขการลงทุนและผลตอบแทนจากการศึกษาความเป็นไปได้ในการดำเนินโครงการพัฒนาเทคโนโลยีวิศวกรรม รวมถึงด้านสิ่งแวดล้อมและค...

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 พ.ค. 62
2 . Engineer @Rojana IE, Ayutthaya (719101)
- Support new model and others project of engineering department - Coordinate with others department

JMAX RECRUITMENT Co.,Ltd.
สวนอุตสาหกรรมโรจนะอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
2 อัตรา
เงินเดือน Negotiable
27 พ.ค. 62
3 . Engineer Productionรับสมัครด่วน !
1.ออกแบบ jig, Fixture,เครื่องมือที่ใช้เกี่ยวข้องกับการผลิต 2.ศึกษาวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นในไลน์การผลิต 3.ติดตามผลการทำงานและพัฒนาเครื่องจักรในไลน์การผลิต 4.ศึกษาและวิเคราะห์รูปแบบและขั้นตอนการทำง...

บริษัท รอยัล ไทม์ ซิตี้ จำกัด
เงินเดือน 20 K+ (ค่า Level)
27 พ.ค. 62
4 . วิศวกรเครื่องกล(ปฏิบัติงานที่ อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา)
1.กำกับและดูและวางแผนงานซ่อมบำรุง ทั้งบำรุงรักษาในเชิงป้องกันและการซ่อมบำรุงเครื่องจักร เครื่องกลและไฟฟ้า 2.ควบคุมการดูแลรักษาและการซ่อมบำรุงให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด 3.ดูแลการจัดหาและจัดเก็บอะไหล่และ...

บริษัท เรเซอร์การไฟฟ้า (ประเทศไทย) จำกัด
27 พ.ค. 62
5 . เจ้าหน้าที่วิศวกรเครื่องกล (ประจำพระนครศรีอยุธยา)รับสมัครด่วน !
1.ตรวจสอบดูแล และเฝ้าระวังระบบเครื่องกล และการทำงานจองเครื่องจักรกล และอุปกรณ์อื่นๆรวมทั้งรายงานแก่ผู้บังคับบัญชาเมื่อมีความผิดปกติเกิดขึ้น 2.แก้ไข ซ่อมแซม และป้องกันความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับระบบเครื...

Better World Green Public Co., Ltd.
เงินเดือน ตามตกลง
27 พ.ค. 62
6 . เจ้าหน้าที่วิศวกรรมพลังงาน(ช่างเครื่องกล)**ประจำอยุธยา***รับสมัครด่วน !
-ซ่อมมบำรุงเครื่องจักรแผนกผสมกากเชื้อเพลิงตามแผนงานที่กำหนด -ตรวจเช็คอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักรให้มีสภาพพร้อมใช้งาน -ตรวจเช็คอุปกรณ์สำรองให้มีสภาพพร้อมใช้งาน -ดูแลโครงการที่จะเกิดขึ้นใหม่

Better World Green Public Co., Ltd.
นิคมสหรัตนนคร พระนครศรีอยุธยา
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
27 พ.ค. 62
7 . วิศวกรเครื่องกล
-ควบคุมดูเอกสารในส่วนวิศวกรรมและเทคนิคการผลิตด้านวิศวกรรมเครื่องกลโรงงาน -วิเคราะห์งานซ่อม และบำรุงรักษา ด้าน เครื่องกล -สนับสนุนงานซ่อม งานพัฒนา และติดต้งเครื่องจักรด้านเครื่องกล -รับผิดชอบงานด้าน...

SIAM NAVATARN CO., LTD.
เงินเดือน ์N/A
25 พ.ค. 62
8 . วิศวกรเครื่องกลรับสมัครด่วน !
- วางแผนและควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบ - เคลียร์แบบและถอดแบบประมาณราคา - ควบคุมต้นทุนการก่อสร้างตามงบประมาณ - ตรวจสอบและติดตามการทำงานของผู้รับเหมาให้ถูกต้อง - จัดทำรายงานความก้าวหน้าของโครงก...

TEAM Consulting Engineering and Management Public Company Limited
สวนอุตสาหกรรมโรจนะอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 พ.ค. 62
9 . Mold EngineerUrgently Required !
• To design and develop new plastic products in coordination with customer requirements. • Design, mold development, QA and Mfg to ensure on-time sample submissions. • Ensure design changes are docu...

บริษัท เอ็มฮาร์ท เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จำกัด
สวนอุตสาหกรรมโรจนะอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
1 อัตรา
เงินเดือน Negotiable
22 พ.ค. 62
10 . วิศวกร
ดูแลเกี่ยวกับโปรแกรมเครื่อง CNC / ระบบไฟฟ้า

บริษัท ซันเด้น (ประเทศไทย) จำกัด
สวนอุตสาหกรรมโรจนะอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
2 อัตรา
เงินเดือน 25,000-30,000
22 พ.ค. 62
11 . วิศวกรเครื่องกล (ประจำวังน้อย)รับสมัครด่วน !
รายละเอียดในการทำงาน **ประจำบริษัทในเครือ บริษัท โคลัมเบีย (ประเทศไทย) จำกัด** **สามารถโทรสอบถามรายละเอียดงานและเส้นทางกับเจ้าหน้าที่โดยตรง (คุณโอ๋) ที่เบอร์ 083-6034443 หรือ E-mail : sales_cct@hotm...

บริษัท พิณสยาม จำกัด สำนักงานใหญ่
เงินเดือน 15,000-20,000
22 พ.ค. 62
12 . Mechanical Engineer ( Design Engineer )
- Design P.L. Surface of injection mold. - Draft drawing injection mold by AutoCAD. - Design process instruction part of mold for mold making team. - Support repaired component part of mold all...

JAC Personnel Recruitment Co., Ltd.
เงินเดือน 15 - 35 k
22 พ.ค. 62
13 . Engineerรับสมัครด่วน !
1. จัดทำแบบไฟฟ้าในงานที่ได้รับมอบหมาย 2. จัดทำชุดประกอบรถขนส่งอัตโนมัติ 3. วางแผนดำเนินงานและควบคุมงานให้ได้ตามระยะเวลาที่กำหนด 4. ควบคุมดูแลต้นทุนในงานโครงการที่ได้รับมอบหมาย 5. งานอื่นๆที่ได้รั...

บริษัท เมเดน อิเล็กทริก (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมบางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
5 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 พ.ค. 62
14 . Electrical,IE(Industrial Engineering),Chemical, Electronics,Mechanical,วิศวกร
• Establish process and product standard operation of process responsible. • Machine or equipment layout preparation • Machine and/or equipment setup, evaluate and implement • Process capacity calc...

Fujikura Electronics ( Thailand ) Co.,Ltd.
21 พ.ค. 62
15 . Production Engineer
-จัดเตรียม Processing,JIG และ Equipment สำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ให้เป็นไปตาม KPI กำหนด -ตวบคุมและปรับปรุงกระบวนการฉีดขึ้นรูปพลาสติก -วิเคราะห์และแก้ปัญหา 5M 1E. การผสมผสานของกระบวนการฉีดขึ้นรูปพลาสติก -...

บริษัท มิคุนิ (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน N/A
21 พ.ค. 62
16 . Engineer
- ตรวจสอบแก้ไขปัญหาและควบคุมการผลิต - ประสานงานเกี่ยวกับ order การสั่งซื้อ คุณภาพการผลิตและการจัดส่ง - บริการและดูแลช่างเทคนิคให้ทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพ - ดูแลรับผิดชอบงานตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท แซม พรีซิชั่น (ประเทศไทย)จำกัด
20 พ.ค. 62
 พบ 16 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ