JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 671 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
21 . ผู้จัดการ
บริหารงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด ดูแลบริหารจัดการงานให้เป็นไปตามระบบ

บริษัท อีซูซุ ซ.แสงมงคล อยุธยา (isuzu sor) จำกัด
เงินเดือน ตามความสามารถ/ตามโครงสร้างบริษัท
17 ส.ค. 62
22 . Process Engineer (Mold Injection)Urgently Required !
* A lead in work with cross functional team efforts and motivation. * Improve production (NG, Yield, Production cost, Productivity and other) * Failure analysis and problem solving customer feedback...

บริษัท แซด. คูโรดา (ไทยแลนด์) จำกัด
สวนอุตสาหกรรมโรจนะอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
2 Positions
เงินเดือน Negotiable
17 ส.ค. 62
23 . QA EngineerUrgently Required !
• Supplier Quality Control and improvement. • Establish, revise and maintain receiving criteria and inspection method. • Window of supplier and customer concern quality issue. • Response customer ...

บริษัท แซด. คูโรดา (ไทยแลนด์) จำกัด
สวนอุตสาหกรรมโรจนะอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
2 Positions
เงินเดือน Negotiable
17 ส.ค. 62
24 . พนักงานฝ่ายผลิต (ประกอบ,ปั้มชิ้นส่วน,สี EDP)
- ประกอบชิ้นส่วน - ปั้มชิ้นส่วน - Line สี EDP - ขยัน อดทน ใฝ่เรียนรู้ - มีระเบียบวินัย รักษากฎระเบียบบริษัทฯ

บริษัท ศรีไทยธนะออโตพาร์ท จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
17 ส.ค. 62
25 . เลขานุการประสานงานรับสมัครด่วน !
- จัดทำตารางการนัดหมาย,การนัดประชุม,การจัดเตรียมและบันทึกการประชุม - จัดทำรายงานการประชุม - รับผิดชอบงานด้านเอกสาร - ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆทั้งภายในและภายนอกองค์กร - ติดตามผลการประชุมของผู้บริห...

บริษัท ศรีไทยธนะออโตพาร์ท จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
17 ส.ค. 62
26 . เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ (Customer service) Urgently Required !
- รับผิดชอบงานจัดจ้าง - สรรหาผู้รับเหมาเปรียบเทียบราคาก่อนนำเสนอ - คำนวณงบประมาณก่อนนำเสนอ จัดทำสัญญาจ้าง - ดูแลแก้ไขปัญหาของลูกค้าที่เกี่ยวกับโครงการ - เข้าร่วมประชุมโครงการพร้อมประสานงานระหว่าง...

บริษัท ศรีไทยธนะออโตพาร์ท จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
17 ส.ค. 62
27 . หัวหน้าส่วนงานบุคคลรับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบงานบุคคลทั้งหมด - ติดต่อหน่วยงานราชการ(กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน,ประกันสังคม,กรมการจัดหางาน ฯลฯ) - รับผิดชอบงานสวัสดิการ และแรงงานสัมพันธ์ของพนักงาน ด้านฝึกอบรม - งานสรรหาว่าจ้าง สัญญาต่างๆ -...

บริษัท ศรีไทยธนะออโตพาร์ท จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
17 ส.ค. 62
28 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย จป.วิชาชีพรับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบงานด้านความปลอดภัย และอาชีวอนามัย - ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงาน - จัดทำแผนงาน โครงการ มาตราการด้านความปลอดภัยในการทำงาน - จัดอบรม แนะนำ เพื่อส่งเสริมพนักงนให้ปฏิบัติงนด้วย...

บริษัท ศรีไทยธนะออโตพาร์ท จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
17 ส.ค. 62
29 . เจ้าหน้าที่ประสานงานนำเข้า-ส่งออก(Import/Export)รับสมัครด่วน !
- จัดทำ เตรียมเอกสารและติดต่อประสานงานกับบริษัทและหน่วยงานต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ - จัดทำและตรวจสอบเอกสารเพื่อการนำเข้า เช่น L/C, AWB or B/L, Invoice, Packing List - รับ-ส่งอีเมล์ลูกค้า - ดูแลกร...

บริษัท ศรีไทยธนะออโตพาร์ท จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
17 ส.ค. 62
30 . Purchasing Officer
1 Sourcing Supplier, Compare price and Specification for Stationary, Equipment and Other. 2 Add Item Code, Item Name, Specification and Create New Supplier in ERP System and Sent Item. 3 Check Statu...

SUPERIOR PLATING TECHNOLOGY (THAILAND) CO.,LTD.
17 ส.ค. 62
31 . Factory Clerk
-Support document in Factory office -Key OT and Leave in ESS systems -Withdraw equipment and stationary in Factory. -Coordinate with all department. -Other job assign by Supervisor. -Open PR all ...

SUPERIOR PLATING TECHNOLOGY (THAILAND) CO.,LTD.
17 ส.ค. 62
32 . QA Asst. ManagerUrgently Required !
1. Managing & leading QA department 2. Managing supplier base, including monitor & report material problems to respective suppliers 3. Drive root cause, corrective action, and improvement programs f...

SUPERIOR PLATING TECHNOLOGY (THAILAND) CO.,LTD.
เงินเดือน N/A
17 ส.ค. 62
33 . ISO Officer I
- Maintain Quality System as ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 and Energy saving project. - Control and distribute document of ISO systems. - Training employee about ISO systems.

SUPERIOR PLATING TECHNOLOGY (THAILAND) CO.,LTD.
สวนอุตสาหกรรมโรจนะอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
1 อัตรา
17 ส.ค. 62
34 . Customer Quality Engineer
Quality control - Control the quality in-house and out side also. - To be window person for the quality of both side for Customer and in-house. - To response for the quality system, IQA, OQA and al...

SUPERIOR PLATING TECHNOLOGY (THAILAND) CO.,LTD.
สวนอุตสาหกรรมโรจนะอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
2 อัตรา
17 ส.ค. 62
35 . GA Officer
1. งานธุรการสำนักงาน ดูแลงานบำรุงรักษาอุปกรณ์ เครื่องใช้สำนักงาน การสั่งซื้อ เบิก จ่าย 2. ดูแลงานบุคคลากรด้านงานธุรการ เช่น แม่บ้าน พนักงงานขับรถ รปภ ชุดเครื่องแบบพนักงงาน เป็นต้น 3. มีส่วนร่วมในการ...

SUPERIOR PLATING TECHNOLOGY (THAILAND) CO.,LTD.
สวนอุตสาหกรรมโรจนะอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
1 อัตรา
17 ส.ค. 62
36 . Production Supervisor (New Graduated)
• Control was able to produce Product out a plan and troubleshooting problems as well as controllable employees abide by Regulation of operations (WI). • The report includes plans to produce problems...

SUPERIOR PLATING TECHNOLOGY (THAILAND) CO.,LTD.
สวนอุตสาหกรรมโรจนะอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
1 อัตรา
17 ส.ค. 62
37 . Recruitment & Training OfficerUrgently Required !
- Handle all training system. - Orientation employee. - Prepare training document to DSD by E-Service. - Coordinate with training institute. - Prepare in-house training. - Record training data in...

SUPERIOR PLATING TECHNOLOGY (THAILAND) CO.,LTD.
เงินเดือน N/A
17 ส.ค. 62
38 . Maintenance Technician(Urgently Required)
-Can Maintain & repair automation equipment -Facility equipment operation and maintenance. WTP system, WWTP system. -Take care Weak maintenance -Can use program PLC and can write class electric dia...

SUPERIOR PLATING TECHNOLOGY (THAILAND) CO.,LTD.
สวนอุตสาหกรรมโรจนะอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
3 อัตรา
เงินเดือน N/A
17 ส.ค. 62
39 . Safety Officer
- ปฎิบัติการตามกฎหมายเกี่ยวกับคตวามปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน - แนะนำให้ลูกจ้างปฎิบัติตามข้อบังคับและคู่มือ - ตรวจวัด และประเมิณสถาพแวดล้อมในการทำงาน - จัดการด้านความปลอดภัยในการท...

SUPERIOR PLATING TECHNOLOGY (THAILAND) CO.,LTD.
สวนอุตสาหกรรมโรจนะอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
1 อัตรา
17 ส.ค. 62
40 . เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต รับสมัครด่วน !
-จัดทำแผนการผลิตประจำวัน ได้อย่างถูกต้องแม่นยำ -ควบคุมติดตามการผลิตให้เป็นไปตามแผนการผลิตและตารางส่งมอบ ตลอดจนดำเนินการให้มีการตรวจสอบความพร้อมการผลิต -ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ เพื่อให้การผลิตมีความต่อ...

บริษัท เกรทเทสท์ เพ็ทแคร์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
17 ส.ค. 62
 พบ 671 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ