เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 683 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Wire-cut Technician
เขียนโปรแกรมสั่งงานของเครื่อง Wire-cut , ควบคุมคุณภาพงาน

LIS Technology (Thailand) Co., Ltd.
เงินเดือน ตามตกลงและขึ้นอยู่กับประสบการณ์
20 ม.ค. 62
2 . Officer
1.ยืนยันการส่งงานดีและงานเสียประจำวันของหน่วยงาน การผลิต โดยใช้ระบบ SAP 2.จัดเก็บงานส่วนเกินของการผลิตไว้ที่ห้อง Stock 3. จัดทำการเบิกจ่ายงานส่วนเกินใน Stock ให้หน่วยงานที่ร้องขอ 4.เก็บบันทึกข้อมูล...

บริษัท รอยัล ไทม์ ซิตี้ จำกัด
เงินเดือน 12 K+
20 ม.ค. 62
3 . Quality EngineerUrgently Required !
1.สรุปผลและวางแผนงาน ตรวจสอบการทำงานของพนักงานให้ถูกต้องเสมอ 2.จัดทำเอกสารและวิธิการทำงานให้สอดคล้องกับระบบที่บริษัทยึดถืออยู่ 3.จัดทำ แก้ไข ปรับปรุง มาตรฐานการตรวจวัด และทดสอบผลิตภัณฑ์ 4.รายงานควา...

บริษัท รอยัล ไทม์ ซิตี้ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
20 ม.ค. 62
4 . Production Supervisor
-ควบคุมดูแลกระบวนการผลิตให้บรรลุตามแผนการผลิตและส่งมอบ -สรุป Monthly report เกี่ยวกับประสิทธิภาพการผลิตและปัญหาคุณภาพที่เกิดขึ้น -ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามความต้องการของลูกค้า -...

บริษัท รอยัล ไทม์ ซิตี้ จำกัด
เงินเดือน 23-26 K+ค่า level
20 ม.ค. 62
5 . Engineer New Model
1.Verity TS-5 (Technical sample ) before send to outside evaluation 2.New model problems analysis ti find roots cause of problems 3.Improve new technology in operation process. 4.New model BOM , S...

บริษัท รอยัล ไทม์ ซิตี้ จำกัด
เงินเดือน 18 K+
20 ม.ค. 62
6 . Engineer Productionรับสมัครด่วน !
1.ออกแบบ jig, Fixture,เครื่องมือที่ใช้เกี่ยวข้องกับการผลิต 2.ศึกษาวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นในไลน์การผลิต 3.ติดตามผลการทำงานและพัฒนาเครื่องจักรในไลน์การผลิต 4.ศึกษาและวิเคราะห์รูปแบบและขั้นตอนการทำง...

บริษัท รอยัล ไทม์ ซิตี้ จำกัด
เงินเดือน 20 K+ (ค่า Level)
20 ม.ค. 62
7 . TechUrgently Required !
1.ควบคุมการทำงานพร้อมตรวจติดตามในกระบวนการทำงานและแผนการทำงานประจำวันให้ได้ตามแผนที่วางไว้ 2.คุมเครื่อง CNC Milling และสามารถแก้ไขปัญญหาที่เกิดจากเครื่องจักรได้ 3.สามารถประกอบชิ้นงานและติดตั้งแม่พิม...

บริษัท รอยัล ไทม์ ซิตี้ จำกัด
เงินเดือน 13 K
20 ม.ค. 62
8 . หัวหน้าบัญชี-ประจำสำนักงานใหญ่
1. ตรวจสอบการบันทึกบัญชีลุกหนี้และเจ้าหนี้ให้ถูกต้อง 2. บันทึกบัญชีเงินสดย่อย 3. จัดให้มีการบันทึกรายการบัญชีที่ถูกต้องและครบถ้วนเป็นไปตามกฎหมาย 4. ปิดบัญชีภาษี ชื้อขาย ภพ30 ประจำเดือน 5. วิเคราะห...

บริษัท ไพโร เอนเนอร์ยี่ จำกัด
เงินเดือน N/A
20 ม.ค. 62
9 . Sale Support
-ประสานงานขาย -สนับสนุนการขาย -ดูแลสินค้าลงWebsite

Vandagems (Thailand) Co., Ltd.
เงินเดือน 15,000 - 18,000 บาท
19 ม.ค. 62
10 . พนักงานปฏิบัติการ สาขาตลาดนัด ปากกราน จ.อยุธยา
รับสมัครและสัมภาษณ์วันที่ 30 มกราคม 2562 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ หน้าสาขาเปิดใหม่ ตำแหน่งที่เปิดรับ - ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา - พนักงานปฏิบัติการสาขา

บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (Tesco Lotus/ เทสโก้ โลตัส)
หลายอัตรา
19 ม.ค. 62
11 . บริการธุรกิจสาขา (Teller) สาขา พระนครศรีอยุธยา
ท่านจะมีหน้าที่รับผิดชอบในการให้บริการงานด้านปฏิบัติการของสาขาทั้งทางด้านงาน Teller งานทะเบียน งานด้าน New Loan ให้เป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของธนาคาร อย่างถูกต้อง และแนะนำเสนอขายผลิตภัณฑ์ของทางธ...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง และมีปรับเงินเดือนประจำปี +โบนัสประจำปี
19 ม.ค. 62
12 . พัฒนาธุรกิจ สาขาพระนครศรีอยุธยา (มีเงินเดือน+โบนัส)
มีหน้าที่รับผิดชอบในการให้บริการและแนะนำด้านการขายและบริการต่างๆ ของทางธนาคาร เช่น ด้านเงินฝากสาขา กองทุน สินเชื่อ ประกันชีวิต และประกันภัยต่างๆ แก่ลูกค้า หน้าที่ความรับผิดชอบ :- • รับผิดชอบในการจ...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน มีเงินเดือนประจำ + คอมมิชชั่น (ตามโครงสร้างบริษัทและสวัสดิการเหมือนพนักงานธนาคาร)
19 ม.ค. 62
13 . QC Staff - ศูนย์กระจายสินค้าสาขาวังน้อย
- ดูแลและตรวจสอบคุณภาพสินค้า - ควบคุมจัดเก็บเอกสารเกี่ยวกับการตรวจสอบคุณภาพ

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
หลายอัตรา
19 ม.ค. 62
14 . เจ้าหน้าที่ภาคสนาม(FCR) ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
- เข้าพบและติดต่อเจรจากับลูกค้านอกสถานที่ - ติดตามทวงถามยอดค้างชำระของลูกค้า - ยึดรถ หรือยึดทรัพย์บังคับคดี

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน 10,000+ค่าคอมมิชชั่น
19 ม.ค. 62
15 . เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ(Customer service)Urgently Required !
** ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ ** - จัดจ้าง - สรรหาผู้รับเหมาเปรียบเทียบราคาก่อนนำเสนอ - คำนวณงบประมาณก่อนนำเสนอ จัดทำสัญญาจ้าง - ดูแลลูกค้าในทุกๆ เรื่อง - เข้าร่วมประชุมโครงการพร้อมประสานง...

บริษัท ศรีไทยธนะออโตพาร์ท จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 ม.ค. 62
16 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย จป.วิชาชีพ
- รับผิดชอบงานด้านความปลอดภัย และอาชีวอนามัย - ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงาน - จัดทำแผนงาน โครงการ มาตราการด้านความปลอดภัยในการทำงาน - จัดอบรม แนะนำ เพื่อส่งเสริมพนักงนให้ปฏิบัติงนด้วย...

บริษัท ศรีไทยธนะออโตพาร์ท จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 ม.ค. 62
17 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อรับสมัครด่วน !
- รับใบสั่งซื้อจากหน่วยงาน - ติดต่อ Supplier - ประเมินผู้ขาย - เปรียบเทียบราคา/ ต่อรองราคา - จัดทำระเบียนวัสดุ/อุปกรณ์/ สินค้าตามประเภท - เปิด P/O - จัดทำรายงานการจัดซื้อประจำวัน/สัปดาห์/เด...

บริษัท ศรีไทยธนะออโตพาร์ท จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 ม.ค. 62
18 . HR & GA Supervisor
HR&GA Supervisor รับผิดชอบงานแรงงานสัมพันธ์ ,กิจกรรมของบริษัท , งานสวัสดิการ , ควบคุมดูแลงาน HR&GA

บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
สวนอุตสาหกรรมโรจนะอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
19 ม.ค. 62
19 . QA Staff
ควบคุมคุณภาพและตรวจสอบผลิตภัณฑ์ให้อยู่ในมาตรฐาน

Plasess Hi-Tech Co., Ltd.
เงินเดือน N/A
19 ม.ค. 62
20 . Accounting Officer
-PREPARE PURCHASE JOURNAL -INVENTORY ENDING REPORT -PREPARE PREPAID EXPENSE REPORT -UPDATE UNIT PRICE & ITEM ON BILLINGLITE SYSTEM -INTERFACE SALES INVOICE FROM BILLINGLITE SYSYTEM -CONTROL LEASI...

Plasess Hi-Tech Co., Ltd.
เงินเดือน N/A
19 ม.ค. 62
 พบ 683 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ