เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 672 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่บัญชี - การเงิน
1.จัดทำงบการเงิน งบดุล งบกำไรขาดทุน งบกระแสเงินสด งบแสดงความ เปลี่ยนแปลงส่วนผู้ถือหุ้น 2. สามารถจัดทำแบบ สรุปภาษี สรุปปิดค่าใช้จ่ายประจำเดือน ได้ 3.จัดทำและดูแลเอกสารทางการเงิน ประกันสังคม เงินเดือ...

บริษัท เมก้า สตีล คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน 12,000 +
21 ก.พ. 61
2 . พนักงานไลน์ผลิต/ช่างเหล็ก/ช่างไฟฟ้า
1.ควบคุมเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตให้เป็นไปอย่างราบรื่น 2.แก้ไขปัญหาหน้างานตามสถานการณ์ 3.ปฏิบัติงาน ให้โปรดักค์ออกมาเสียหายน้อยที่สุด 4.สามารถเรียนรู้ที่จะทำงานกับเครื่องจักรใหม่ๆ ได้ 5.งานอื่นๆต...

บริษัท เมก้า สตีล คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน 9,000-20,000 ตามประสบการณ์
21 ก.พ. 61
3 . Mold EngineerUrgently Required !
- Scheduling PM Mold. - Follow new mold & First article. - Check mold for support Diecast process running no loss time waiting mold repair. - Forecast monthly spare parts. - PDCA Solve problem occ...

บริษัท ชิน-เอ พรีซิชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ 2 อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
3 Positions
เงินเดือน Nagotiable
21 ก.พ. 61
4 . BOI OfficerUrgently Required !
Prepare shipment Import-Export Contact to government, Shipping

Omron Automotive Electronics Co., Ltd.
1 Position (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่)
เงินเดือน N/A
21 ก.พ. 61
5 . Electric EngineerUrgently Required !
1.จัดทำ/ปรับปรุง/แก้ไขเอกสารระเบียบการปฏิบัติงาน(Procedure)หรือแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับกฎระเบียบด้านเทคนิค 2.ติดตามผล/ทวนสอบการแก้ไขปัญหาด้านกฎระเบียบทางเทคนิค 3.ประสานงานแผนกที่เกี่ยวข้องสำหรับการต...

Panasonic Manufacturing Ayuthaya Co., Ltd.
เงินเดือน Negotiable
21 ก.พ. 61
6 . สโตร์หน่วยงานก่อสร้างรับสมัครด่วน !
- ควบคุมดูแลการเบิกจ่ายวัสดุในหน่วยงาน - ตรวจสอบและจัดทำ สต๊อกวัสดุที่เข้าไซร์งาน

บริษัท งามวงศ์วานการช่าง จำกัด
เงินเดือน 12,000.- ขึ้นไป
21 ก.พ. 61
7 . ผู้จัดการฝ่ายสินค้าอาหารสด (Fresh Manager) ประจำสาขา อยุธยา
• ผลักดันยอดขายของแผนกอาหารสด และรับผิดชอบในกำไรและขาดทุนของแผนก กำไรขั้นต้น การบริหารจัดการความสูญเสียและงบประมาณทางด้านต้นทุน • วิเคราะห์ผลการดำเนินงานของแผนกอาหารสด แนวโน้ม และการจัดเตรียมแผนการทำ...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
21 ก.พ. 61
8 . การตลาดเช่าซื้อรถยนต์ (ประจำพื้นที่สิงบุรี ,สระบุรี , )
ท่านจะมีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินธุรกรรมด้านการให้สินเชื่อเช่าซื้อตามแผนงานที่วางไว้ รวมถึงดำเนินการจัดทำทำสัญญาเช่าซื้อรถยนต์ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนด ตลอดจนติดต่อและสร้างสัมพันธ์ภา...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
เงินเดือน มีเงินเดือนประจำ + คอมมิชชั่น (ตามโครงสร้างบริษัทและสวัสดิการเหมือนพนักงานธนาคาร)
21 ก.พ. 61
9 . System Staff
หน้าที่ความรับผิดชอบ : -บารุงรักษาและควบคุมระบบซอฟแวร์ รวมถึงเครือข่าย IT และฮาร์ดแวร์ในดีซี -ทาให้ระบบต่าง ๆ ของดีซีมีประสิทธิภาพสูงสุดและให้บริการที่ดีกับสาขา -ระบบ IT ทั้งหมดดาเนินไปได้โดยปราศจา...

บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (Tesco Lotus/ เทสโก้ โลตัส)
21 ก.พ. 61
10 . Continuous Improvement Engineer Supervisor
- จับเวลาโดยใช้ Work Time study, ใช้เครื่อมมือ Lean/TPM หรือ Six Sigma ในการนำ Project Team ทำ Project ให้ได้ตามเป้าหมาย Cost Saving และสามารถสอนเครื่องมือ Lean/TPM/Six Sigma ให้กับ Project Team ได้

บริษัท ดู เดย์ ดรีม จำกัด (มหาชน)
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
21 ก.พ. 61
11 . Planning (MRP,MPS)
วางแผนการสั่งซื้อวัตถุดิบและวางแผนการผลิตและกำลังคนที่ใช้ในการผลิต รวมถึงสามารถกำหนดเวลาการผลิตในแต่ละ Lot และปรับปรุงแผนงานให้ได้ตามเป้าหมาย

บริษัท ดู เดย์ ดรีม จำกัด (มหาชน)
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
21 ก.พ. 61
12 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.)
1.จัดทำแผนงานและวางมาตรการความปลอดภัยในบริษัท 2.ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงาน 3.ดูแลและตรวจสอบการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนงานและนโยบายบริษัท 4.งานเอกสารด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม 5...

Sunflag (Thailand) Co., Ltd.
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
21 ก.พ. 61
13 . LEADER แผนก POLY
ดูแล ควบคุม กระบวนการผลิตทางเคมี และงานอื่นๆที่ผุ็บังคับบัญชามอบหมาย

Sunflag (Thailand) Co., Ltd.
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
21 ก.พ. 61

บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)
21 ก.พ. 61
15 . R&D Department Manager (Bakery / Bread / Pastries) Food Manufacturerรับสมัครด่วน !
- Responsible for Developing New Products in Bakery / Bread / Pastries of Food Manufacturer - Knowlegeable in GMP , HACCP , ISO 22000:2005 and FSS 22000 guidelines - ทำงาน 5 วัน วันจันทร์ - วันศุก...

Food People Recruitment Co., Ltd.
1 อัตรา เท่านั้น
เงินเดือน 50,000 - 60,000 บาทหรือมากกว่า (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์) และสวัสดิการอื่นๆ
21 ก.พ. 61
16 . ผจก.ฝ่ายบัญชีและการเงิน(ปฏิบัติงานที่โรงงานอยุธยา)รับสมัครด่วน !
- คำนวณต้นทุนการผลิต และตรวจสอบควบคุมต้นทุนการผลิตของโรงงาน - วิเคราะห์ต้นทุนการผลิต - ดูแลและตรวจสอบบัญชีทั้งระบบ( AP,AR,GL) - จัดเตรียม ตรวจสอบ ข้อมูลและรายงาน เพื่อนำเสนอต่อผู้บริหารและประสานงาน...

บริษัท จีแคป จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
21 ก.พ. 61
17 . Tooling EngineerUrgently Required !
-This position is primarily responsible for the complete maintenance of engineering drawings, tooling component and spare inventories, purchases and project management. - Generate engineering drawing...

SEKSUN TECHNOLOGY (THAILAND) Co., Ltd. .
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
1 อัตรา
เงินเดือน Negotiable .
21 ก.พ. 61
18 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อต่างประเทศ Purchasing Oversea Officer
วางแผนงาน ติดต่อประสานงาน การจัดซื้อสินค้าต่างประเทศ จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้อง อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท อุตสาหกรรมเครื่องหอมไทย - จีน จำกัด
21 ก.พ. 61
19 . QA EngineerUrgently Required !
- Take Responsibility for quality at Machining process - Support quality issue - Control and responsible about inspectors level - Report to QA Manager for all in-process job

SEKSUN TECHNOLOGY (THAILAND) Co., Ltd. .
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
2 Positions
เงินเดือน Negotiable
21 ก.พ. 61
20 . Clean Room TechnicianUrgently Required !
Maintenance of Assembly Line, Auto machine service and repair Maintenance and modify Jix & Fiture Overn Maintenance program Tool room milling and grinding machine, circuit wiring

SEKSUN TECHNOLOGY (THAILAND) Co., Ltd. .
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
2 positions
เงินเดือน Negotiable
21 ก.พ. 61
 พบ 672 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ