JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ผู้จัดการแผนกบริหารฐานข้อมูล (Section Manager - IT) ประจำสาขาพะเยา
• กำกับดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์ในสโตร์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน • กำกับดูแลการทำ Gap Check ให้เป็นไปตามรอบระยะเวลาที่กำหนด รวมถึงติดตั้งการพิมพ์ Gap Check ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง • กำกับดูแลการพิมพ...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
20 พ.ค. 62
2 . เจ้าหน้าที่การตลาด ประจำสาขา "ท็อปส์ พลาซ่า พะเยา"
- ทำการสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มลูกค้าในพื้นที่ เพื่อประโยชน์ในการวางแผนทำกิจกรรมการตลาดของโรงภาพยนตร์ - ประสานงานในการจัดกิจกรรมการตลาดในระดับสาขา จัดหาวัสดุอุปกรณ์และขอความสนับสนุนจากฝ่ายที่เกี่ยวข...

บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
17 พ.ค. 62
3 . ผู้จัดการสาขาฝึกหัด ประจำสาขาเชียงคำ
- รับผิดชอบการบริหารยอดขายสาขาให้เป็นไปตามที่บริษัทกำหนด - บริหารทีมสาขาและพัฒนาทีมขายสาขา - วางแผนในการหาช่องทางด้านการตลาด ขยายเพิ่มลูกค้าให้ได้ตามเป้าหมาย - วิเคราะห์ ตรวจสอบ ความเสี่ยงในการอนุม...

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน เงินเดือน + ค่าตำแหน่ง + โบนัส + อื่น ๆ
17 พ.ค. 62

บริษัท มาสด้าสินธานี จำกัด
6 อัตรา
เงินเดือน รายได้ 1x,xxx บาท ขึ้นไป หากมีประสบการณ์พิจารณาพิเศษ
16 พ.ค. 62
5 . เจ้าหน้าที่ประสานงานประจำพื้นที่
-ติดต่อประสานงานภายในองค์กรและนอกองค์กร -ดูแลงานด้านเอกสาร งานเอกสารที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย -คีย์ข้อมูล รวบรวมเอกสาร จัดเก็บบันทึกข้อมูล -ไม่มีโรคประจำตัว มีความสามารถในการวิเคราะห์และแก้ปัญห...

Sirana Co.,Ltd.
76 อัตรา
เงินเดือน 20,000
15 พ.ค. 62
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ