เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 4 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ช่างไฟฟ้า ประจำภาคเหนือ
- ซ่อมบำรุงตู้จ่ายน้ำมัน และอุปกรณ์ต่างๆ ให้พร้อมใช้งานได้อยู่เสมอ - ซ่อมบำรุงไฟฟ้าตามสถานีบริการSUSCOทุกจังหวัดในเขตภาคเหนือ

บริษัท ซัสโก้ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 ม.ค. 62
2 . ลูกค้าสัมพันธ์
ประสานงาน แจ้งข้อมูลข่าวสารแก่ลูกค้า - แนะคำสินค้า ให้คำปรึกษาและดูแลหลังการขาย - ดูแลเรื่องเอกสาร ประวัติลูกค้า และรายงานประจำวัน/เดือน - ทำงาน 6 วัน/สัปดาห์ - เวลาทำงาน 8.00 - 17.00 น.

Sirana Co., Ltd.
4 อัตรา
เงินเดือน 10,000-15,000
16 ม.ค. 62
3 . พนักงานขับรถ-แคชแวน (เชียงคำ)
ยกของ-จัดเรียงสินค้า-ขับรถส่งของตามร้านค้า

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน ขั้นต่ำ 9,450 บาท
16 ม.ค. 62
4 . เจ้าหน้าที่ขาย-แคชแวน(เชียงคำ)
ขายสินค้าและผลักดันยอดสินค้าให้เป็นไปตามเป้าหมายและนโบายของบริษัท วางแผนการขายในอนาคตเพื่อสร้างยอดขายและภาพลักษณ์ที่ดีของสินค้าและบริษัท เสนอโปรโมชั่นจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายอย่างมีประสิทธิภาพ สรุป...

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ขั้นต่ำ 12,500 บาท
16 ม.ค. 62
 พบ 4 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ