JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 9 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . หัวหน้าศูนย์กระจายสินค้า (จ.พังงา) รับสมัครด่วน!
- บริหารจัดการดำเนินงานภายในศูนย์กระจายสินค้าให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล - วางแผนการจัดส่งสินค้าภายในจังหวัด และจังหวัดใกล้เคียง - จัดทำตารางการทำงานของพนักงาน - สรรหา และควบคุมการทำงานของพนัก...

บริษัท ซีเจ โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทและประสบการณ์
20 พ.ค. 62
2 . พนักงานขับรถยนต์/รถจักรยานยนต์ส่งพัสดุ (พังงา) รับสมัครด่วน !
-ส่งสินค้าให้กับลูกค้าภายในกำหนดระยะเวลา -วางแผนเส้นทางจัดส่งให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

บริษัท ซีเจ โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
2 อัตรา ด่วน
เงินเดือน เงินเดือน+ค่าโทรศัพท์+โอที+เบี้ยขยัน
20 พ.ค. 62
3 . Front Cashier (ประจำเกาะยาวใหญ่ จ.พังงา, เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี)
• บันทึกรายการค่าใช้จ่ายของลูกค้า เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายห้องพัก • เรียกเก็บเงินจากลูกค้าตามรายการที่เกิดขึ้น • ตอบข้อซักถามเกี่ยวกับรายละเอียดค่าใช้จ่ายที่ลูกค้าต้องการทราบ • จัดทำรายงานเสนอต่อหัวหน้า...

Santhiya Resorts & Spas Co., Ltd.
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 พ.ค. 62
4 . Executive Chef (ประจำเกาะยาวใหญ่ จ.พังงา/มีที่พักฟรี/อาหารฟรี)
- Good management skill in Kitchen operation - Well-groomed and out going personality - Good health and hygiene - Good command in English - Good creative and can work under pressure

Santhiya Resorts & Spas Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 พ.ค. 62
5 . ผู้จัดการแม่บ้าน (ประจำเกาะยาวใหญ่ จ.พังงา)
• ควบคุมดูแลรับผิดชอบการทำงานและประสานงานกิจกรรมต่างๆในแผนกแม่บ้าน • บริหารจัดการพนักงานในแผนก อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างความมั่นใจ วินัยความประพฤติ และวินัยในลักษณะที่ดีแก่พนักงาน • เตรียมขั้นตอนมาตร...

Santhiya Resorts & Spas Co., Ltd.
2 อัตรา
เงินเดือน 40,000 - 50,000 บาท
20 พ.ค. 62
6 . Operation Manager (ประจำเกาะยาวใหญ่ จ.พังงา)
• ช่วยเหลือผู้จัดการแผนกบริการส่วนหน้า • ควบคุมดูแลในเรื่องของรายละเอียดงานและวิธีการให้แก่ผู้ช่วยผู้จัดการและแผนงานอาคันตะสัมพันธ์ (Guest Relation Officer and Assistant Manager) • รับผิดชอบแผนกงานส...

Santhiya Resorts & Spas Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 พ.ค. 62
7 . พนักงานขับรถ (ประจำ ศูนย์กระจายสินค้าพังงา)
1. เข้าเยี่ยมร้านค้า ตามแผนที่ผู้จัดการกำหนด 2. พบปะ สอบถามร้านค้า และให้การสนับสนุนสื่อต่างๆ เพื่อกระตุ้นยอดขาย 3. ดำเนินการเสนอขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ 4. สรุปยอดขายประจำวัน 5. มีใบอนุญาตขับขี่รถย...

บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด
จำนวนมาก
เงินเดือน รายได้รวม 15,000 - 19,000
17 พ.ค. 62
8 . พนักงานผลิตน้ำยางข้น (จ.พังงา)
1.ดูแลและปฏิบัติงาน ตรวจความพร้อมของเครื่องปั่นแยกน้ำยางข้น 2.ดูแลการปฏิบัติงานทำความสะอาดเครื่องปั่นแยกน้ำยางข้น 3.จัดทำบันทึกข้อมูลการผลิต 4.ควบคุมการปฏิบัติงานให้เกิดความปลอดภัย 5.อื่นๆ ตามได้ร...

THAI RUBBER LATEX CORPORATION (THAILAND) PCL
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง/ตามตกลง
16 พ.ค. 62
9 . ช่างไฟฟ้า พนักงานซ่อมบำรุง (จ.พังงา )รับสมัครด่วน !
1.ตรวจเช็คปรับปรุงแก้ไขระบบงานไฟฟ้า เครื่องจักร 2.รับใบแจ้งซ่อมและตรวจเช็คหาสาเหตุและดำเนินการซ่อม 3.ปฏิบัติงานตามแผนการปรับปรุงระบบงาน ตามได้รับมอบหมาย 4.งานซ่อมบำรุงอื่นๆตามได้รับมอบหมาย

THAI RUBBER LATEX CORPORATION (THAILAND) PCL
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
16 พ.ค. 62
 พบ 9 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ