เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 7 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Cost Controller (ประจำเกาะยาวใหญ่ จ.พังงา และเกาะพะงัน จ. สุราษฎร์ธานี)
• ตรวจสอบเอกสารคลังสินค้า และข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีต้นทุน • ควบคุมต้นทุน วัตถุดิบ และปริมาณการใช้งานของทรัพยากรต่าง ๆ • คาดคะเนความเป็นไปได้ของต้นทุน • ทำรายงานข้อมูลประจำวันและประจำเดือน

Santhiya Resorts & Spas Co., Ltd.
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
18 ม.ค. 62
2 . หัวหน้าศูนย์(พังงา)
- บริหารจัดการดำเนินงานภายในศูนย์กระจายสินค้าให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล - วางแผนการจัดส่งสินค้าภายในจังหวัด และจังหวัดใกล้เคียง - จัดทำตารางการทำงานของพนักงาน - สรรหา และควบคุมการทำงานของพนัก...

บริษัท ซีเจ โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทและประสบการณ์
18 ม.ค. 62
3 . หัวหน้าฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล
• วางแผนกำลังคนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของบริษัท ควบคุม ดูแล สรรหา และคัดเลือกคนเข้าทำงาน • ประมวลผล และนำเสนอผลการประเมินประจำปีต่อ ผู้บริหาร • นำเสนอข้อมูลสำหรับพิจารณา ค่าจ้าง ค่าแรงประจำปีต่อผู้บ...

บริษัท ฉลองคอนกรีต 1999 จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 22,000- 30,000
18 ม.ค. 62
4 . IT Support รับสมัครด่วน !
ประจำในโรงแรม รับผิดชอบงาน Support ทั่วไป

บริษัท ปิรามิด โซลูชั่น จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
17 ม.ค. 62
5 . Human Resources Officer (Recruit ประจำเกาะยาวใหญ่ จ.พังงา)
• ติดต่อประสานงานด้านสื่อ การสรรหาและคัดสรรบุคลากรที่มีคุณสมบัติตรงต่อความต้องการจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ • วิเคราะห์ผู้สมัคร คัดเลือก และสัมภาษณ์เบื้องต้น เพื่อความเหมาะสมคุณสมบัติต่อตำแหน่งหน้าที่ • ...

Santhiya Resorts & Spas Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
17 ม.ค. 62
6 . Asst. Accounting Manager (ประจำเกาะยาวใหญ่ จ.พังงา/มีที่พักฟรี/อาหารฟรีทุกมื้อ)
• มีส่วนร่วมในการกำกับดูแล การดำเนินงานทางด้านการบัญชีของทุกวัน • การดำเนินตรวจสอบธนาคาร และยอดบัญชีทุกสิ้นเดือน • ประสานงานและสนับสนุน กับแผนกการเงินในการควบคุมค่าใช้จ่าย • กำหนดกลยุทธ์ การบริหาร...

Santhiya Resorts & Spas Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
17 ม.ค. 62
7 . ช่างไฟฟ้า พนักงานซ่อมบำรุง (จ.พังงา )รับสมัครด่วน !
1.ตรวจเช็คปรับปรุงแก้ไขระบบงานไฟฟ้า เครื่องจักร 2.รับใบแจ้งซ่อมและตรวจเช็คหาสาเหตุและดำเนินการซ่อม 3.ปฏิบัติงานตามแผนการปรับปรุงระบบงาน ตามได้รับมอบหมาย 4.งานซ่อมบำรุงอื่นๆตามได้รับมอบหมาย

THAI RUBBER LATEX CORPORATION (THAILAND) PCL
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
15 ม.ค. 62
 พบ 7 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ