JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พยาบาลหัวหน้าศูนย์ประสาน (PLG)
- รับผิดชอบดูแลประสานงานระหว่างเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล และผู้ป่วยในการส่งตัวผู้ป่วย - ตรวจสอบสิทธิ์ของผู้ป่วยที่มารับบริการ - รับผิดชอบงานเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ศูนย์หัวใจ โรงพยาบาลธนบุรี จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน เงินเดือน+ค่าวิชาชีพ+ค่าครองชีพ+ค่าประสบการณ์+ค่าอื่นๆ (สามารถโทรสอบถามได้เบื้องต้น)
18 มี.ค. 62
2 . ผู้จัดการศูนย์หัวใจ โรงพยาบาลพัทลุง
1. กำหนดนโยบายเป้าหมาย แผนยุทธศาสตร์ เพื่อให้การบริหารจัดการ มีทิศทางที่ชัดเจน 2. วางแผน และบริหารจัดการภายในศูนย์หัวใจให้สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3. กำหนดนโยบาย มาตรฐาน ระเบียบปฏิบัต...

บริษัท ศูนย์หัวใจ โรงพยาบาลธนบุรี จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 มี.ค. 62
3 . เจ้าหน้าที่ศูนย์สิทธิประโยชน์ (PLG)
รวบรวมหลักฐาน ประสานงาน และส่งเบิกค่ารักษาผู้ป่วยสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัตรทอง), กองทุนประกันสังคม ให้การสนับสนุนช่วยเหลือ และติดต่อประสานงานเรื่องสิทธิการรักษาพยาบาล ระหว่างบุคลากรทั้งภาย...

บริษัท ศูนย์หัวใจ โรงพยาบาลธนบุรี จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 มี.ค. 62
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ