เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 4 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ผู้ช่วยหัวหน้าประจำศูนย์กระจายสินค้า Depot Assistant (สาขาพัทลุง)
- บันทึกข้อมูลลงระบบคอมพิวเตอร์ - ประสานงานทั่วไปให้กับศูนย์กระจายสินค้า - จัดระเบียนการขนส่งสินค้า - ควบคุมดูแลพนักงานขนส่งสินค้า - ดูแลความเรียบร้อยของคลังสินค้า - ดูแลการจัดส่งสินค้าให้ถึงมื...

DHL eCommerce Thailand Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน 15,000++
18 ม.ค. 62
2 . พยาบาลหัวหน้าศูนย์ประสาน (PLG)
- รับผิดชอบดูแลประสานงานระหว่างเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล และผู้ป่วยในการส่งตัวผู้ป่วย - ตรวจสอบสิทธิ์ของผู้ป่วยที่มารับบริการ - รับผิดชอบงานเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ศูนย์หัวใจ โรงพยาบาลธนบุรี จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน เงินเดือน+ค่าวิชาชีพ+ค่าครองชีพ+ค่าประสบการณ์+ค่าอื่นๆ (สามารถโทรสอบถามได้เบื้องต้น)
18 ม.ค. 62
3 . หัวหน้าแผนก CCU (PLG) ด่วนมาก!!
- บริหารอัตรากำลัง และการดำเนินงานของแผนก - ให้การดูแลผู้ป่วย และรับผิดชอบปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพ - รับผิดชอบงานด้านการให้ข้อมูลแก่ผู้รับบริการ เรื่องเข้าพักเป็นผู้ป่วยใน และการดูแลด้านงานเอกสาร...

บริษัท ศูนย์หัวใจ โรงพยาบาลธนบุรี จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 ม.ค. 62
4 . ผู้จัดการศูนย์หัวใจ โรงพยาบาลพัทลุง
1. กำหนดนโยบายเป้าหมาย แผนยุทธศาสตร์ เพื่อให้การบริหารจัดการ มีทิศทางที่ชัดเจน 2. วางแผน และบริหารจัดการภายในศูนย์หัวใจให้สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3. กำหนดนโยบาย มาตรฐาน ระเบียบปฏิบัต...

บริษัท ศูนย์หัวใจ โรงพยาบาลธนบุรี จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 ม.ค. 62
 พบ 4 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ