JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พยาบาลหัวหน้าศูนย์ประสาน (PLG)
- รับผิดชอบดูแลประสานงานระหว่างเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล และผู้ป่วยในการส่งตัวผู้ป่วย - ตรวจสอบสิทธิ์ของผู้ป่วยที่มารับบริการ - รับผิดชอบงานเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ศูนย์หัวใจ โรงพยาบาลธนบุรี จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน เงินเดือน+ค่าวิชาชีพ+ค่าครองชีพ+ค่าประสบการณ์+ค่าอื่นๆ (สามารถโทรสอบถามได้เบื้องต้น)
16 พ.ค. 62
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ