JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 1,429 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
21 . หัวหน้าแผนกซ่อมบำรุงรับสมัครด่วน !
1.รับผิดชอบงานซ่อมบำรุงเครื่องจักรภายในโรงงาน 2.รับผิดชอบงานปรับปรุงพัฒนาเครื่องจักร เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้งาน 3.จัดทำแผนงาน PM เครื่องจักรให้พร้อมใช้งาน 4.บริหารจัดการ จ่ายงาน วางแผน รวมถ...

บริษัท บี.เค.พลาสเตอร์ แอนด์ ยิปซัม คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
20 พ.ค. 62
22 . หัวหน้าแผนกผลิตรับสมัครด่วน !
- ควบคุมสายการผลิต ให้ได้ตามประสิทธิภาพ และคุณภาพ - จัดทำรายงานการผลิตประจำวัน - วางแผนงานผลิต และจัดสรรพนักงานผลิตประจำแต่ละเครื่องจักร - ประเมินผลพนักงานในหน่วยงาน

บริษัท บี.เค.พลาสเตอร์ แอนด์ ยิปซัม คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
20 พ.ค. 62
23 . เจ้าหน้าที่วิศวกรเครื่องกล (ประจำพระนครศรีอยุธยา)รับสมัครด่วน !
1.ตรวจสอบดูแล และเฝ้าระวังระบบเครื่องกล และการทำงานจองเครื่องจักรกล และอุปกรณ์อื่นๆรวมทั้งรายงานแก่ผู้บังคับบัญชาเมื่อมีความผิดปกติเกิดขึ้น 2.แก้ไข ซ่อมแซม และป้องกันความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับระบบเครื...

Better World Green Public Co., Ltd.
เงินเดือน ตามตกลง
20 พ.ค. 62
24 . เจ้าหน้าที่วิศวกรรมพลังงาน(ช่างเครื่องกล)**ประจำอยุธยา***รับสมัครด่วน !
-ซ่อมมบำรุงเครื่องจักรแผนกผสมกากเชื้อเพลิงตามแผนงานที่กำหนด -ตรวจเช็คอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักรให้มีสภาพพร้อมใช้งาน -ตรวจเช็คอุปกรณ์สำรองให้มีสภาพพร้อมใช้งาน -ดูแลโครงการที่จะเกิดขึ้นใหม่

Better World Green Public Co., Ltd.
นิคมสหรัตนนคร พระนครศรีอยุธยา
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 พ.ค. 62
25 . เจ้าหน้าที่เดินระบบ ( ประจำศูนย์สระบุรี )รับสมัครด่วน !
1.ควบคุมเครื่องจักรในการผลิต 2.ตรวจเช็คเครื่องจักรให้พร้อมใช้งาน 3.ทำความสะอาดเครื่องจักร 4.แก้ไขปัญหาเครื่องจักรขัดข้องขณะเดินระบบ

Better World Green Public Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 พ.ค. 62
26 . เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ (ประจำศูนย์สระบุรี)รับสมัครด่วน !
-ตรวจสอบสิ่งปฎิกูลที่ไม่ใช้แล้ว น้ำ น้ำเสีย -ตรวจสอบ ดูแล ระบบการทำงานของเครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์

Better World Green Public Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 พ.ค. 62
27 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ (Safety Professional) ประจำสระบุรีรับสมัครด่วน !
-จัดทำแผนการปฏิบัติงาน และเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยและอาชีวอนามัยฯ -ตรวจสอบ ควบคุม แก้ไขและประเมินความเสี่ยงในการทำงาน -ติดตามการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนงาน หรือม...

Better World Green Public Co., Ltd.
เขตประกอบการอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ สระบุรี สระบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 พ.ค. 62
28 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ (Safety Professional) ประจำ-อยุธยารับสมัครด่วน !
-จัดทำแผนการปฏิบัติงาน และเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยและอาชีวอนามัยฯ -ตรวจสอบ ควบคุม แก้ไขและประเมินความเสี่ยงในการทำงาน -ติดตามการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนงาน หรือม...

Better World Green Public Co., Ltd.
เงินเดือน ตามตกลง
20 พ.ค. 62
29 . เจ้าหน้าที่วิศวกรรมพลังงาน(วิศวกรรมเครื่องกล)ประจำศูนย์สระบุรีรับสมัครด่วน !
1.วิเคราะห์สาเหตุที่เกิดจากเครื่องจักร 2.สรุปผลการแก้ไขปัญหาของเครื่องจักร 3.ตรวจสอบ Spar part และเครื่องมือให้พร้อมใช้งาน 4.ดูแลรับผิดชอบโครงการที่จะเกิดขึ้นใหม่ 5.จัดทำแบบรายงานซ่อมบำรุงเครื่องจ...

Better World Green Public Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทและประสบการณ์
20 พ.ค. 62
30 . เจ้าหน้าวิศวกรไฟฟ้า รับสมัครด่วน !
- วางแผนและควบคุมการซ่อมบำรุงเครื่องจักร - ตรวจเช็คอุปกรณ์สำรองให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ - จัดทำรายงานความผิดปกติของเครื่องจักร - ประสานงานกับผู้รับเหมาเกี่ยวกับการซ่อมบำรุงเครื่องจักร - ควบคุ...

Better World Green Public Co., Ltd.
เงินเดือน ตามประสบการณ์
20 พ.ค. 62
31 . เจ้าหน้าที่วิศวกรสิ่งแวดล้อม (ประจำกรุงเทพ/อยุธยา)รับสมัครด่วน !
* งานระบบสุขาภิบาลในอาคารเเละระบบรวบรวมน้ำเสียเเละงานด้านสิ่งเเวดล้อมอื่นๆ * ประสานงานกับผู้รับเหมา * ควบคุมติดตามงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย * งาน BOQ * งานประสานงานโครงการฯและอื่นๆ **สัมภาษณ์งานที่...

Better World Green Public Co., Ltd.
เงินเดือน ตามตกลง
20 พ.ค. 62
32 . ช่างเทคนิคบริการหลังการขาย Onsite Service - จังหวัดกาญจนบุรี รับสมัครด่วน !
- ช่างซ่อม ติดตั้ง เครื่องมือแพทย์ อุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ ในโรงพยาบาล ซึ่งเป็นงานให้บริการหลังการขายแก่ลูกค้าทุกโรงพยาบาลทั่วประเทศ - มีเงินเดือนประจำ เบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และคอมมิชชั่น การบริ...

บริษัท นำวิวัฒน์การช่าง (1992) จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
20 พ.ค. 62
33 . วิศวกรโครงการ (ประจำหน่วยงาน ชะอำ จ.เพชรบุรี )
- จัดทำแผนงานการใช้วัสดุในโครงการ แผนงานกำลังพลในโครงการ แผนงานการใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์ในโครงการ - จัดเตรียมวิธีการก่อสร้างสำหรับงานโครงสร้าง,สถาปัตย์และงานระบบที่จำเป็นในโครงการ - เจรจาตกลงเรื่อ...

บริษัท เจ ดับบลิว เอส คอนสตรัคชั่น จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ+ประสบการณ์+สวัสดิการ
20 พ.ค. 62
34 . วิศวกร
รับผิดชอบงานเครื่องมือวัดและอุปกรณ์ไฟฟ้าคอนโทรล รวมถึงงานสอบเทียบเครื่องมือวัดทั้งหมดของโรงงาน **มีสวัสดิการบ้านพักให้**

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
20 พ.ค. 62
35 . ทนายความ
1.งานพิจารณาสินเชื่อ -หาข้อมูลลูกหนี้ในการประชุม -พิจารณาสภาพปัญหา และทางแก้ไขตามกฎหมาย 2.งานนิติกรรมสัญญา -สอบรายละเอียดและวัตถุประสงค์ของสัญญา -ร่างสัญญา ตรวจทาน และขอหนังสือมอบอำน...

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
20 พ.ค. 62
36 . โฟร์แมน
- ควบคุมงานก่อสร้างให้ได้คุณภาพ และเป็นไปตามมาตรฐานงานก่อสร้าง - ประสานงานกับช่าง ผู้รับเหมาอื่นๆ ผู้ควบคุมงานและฝ่ายอื่นๆ เรื่องแผนงาน - สามารถเคลียร์แบบหน้างาน ดูแลความเรียบร้อยหน้างานได้ เป็นอย่...

บริษัท สุข เอสเตท ดีเวลล็อปเม้นท์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 พ.ค. 62
37 . พนักงานขาย (นครนายก สระแก้ว ปราจีนบุรี )
- แนะนำและเสนอขายสินค้าให้กับลูกค้าเดิม และหาลูกค้าใหม่ - ให้คำปรึกษากับลูกค้า และให้บริการหลังการขาย - จัดทำรายงานการขายประจำวัน สัปดาห์ และเดือน - งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เอ็มเอ็มพี คอร์ปอเรชั่น จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 พ.ค. 62
38 . ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนา (Research and Development Manager)รับสมัครด่วน !
• ออกไปพบลูกค้าเพื่อรับข้อมูลของผลิตภัณฑ์ใหม่ ให้คำแนะนำ เสนอแนะกับลูกค้าทั้งในเรื่องตัวสินค้า การผลิต การทดสอบและควบคุมคุณภาพ • บริหารและจัดการงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ให้เป็นไปตามแผนและเป้าหมาย...

บริษัท ในเครือ ที.ซี.เค.กรุ๊ป
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
20 พ.ค. 62
39 . ผู้จัดการฝ่ายผลิตฟรีฟอร์ม/ผลิตขวด PET (Production Manager)รับสมัครด่วน !
1. กำหนดแผนงานของฝ่ายให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัท 2. วางแผนและกำหนดแนวทางในการผลิตฟรีฟอร์ม(Perform)/ผลิตขวด PET 3. วิเคราะห์ ตรวจสอบ และแก้ปัญหาเครื่องจักรในกระบวนการผลิตได้เป็นอย่างดี 4. ลดการสูญ...

บริษัท ในเครือ ที.ซี.เค.กรุ๊ป
4 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
20 พ.ค. 62
40 . วิศวกรการผลิต (Production Engineer)รับสมัครด่วน !
1. ควบคุมกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามแผนการผลิต 2. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกรณีการจัดทำมาตราฐานการผลิต Operation Instruction Parameter(Condition) 3. พัฒนาปรับปรุงกระบวนการผลิตให้มีประส...

บริษัท ในเครือ ที.ซี.เค.กรุ๊ป
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 พ.ค. 62
 พบ 1,429 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ