JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 1,570 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 

บริษัท ดี เอช เอ สยามวาลา จำกัด
สวนอุตสาหกรรมโรจนะอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
18 มี.ค. 62
22 . เจ้าหน้าที่โลจิสติกส์ ประจำชัยนาทรับสมัครด่วน !
1.วางแผนภาพรวมการจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้า 2.ควบคุมต้นทุนขนส่งแต่ละช่องทาง 3.ประสานงานหน่วยงานต่าง ๆเพื่อให้การจัดส่งมีประสิทธิภาพ

บริษัท บรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 มี.ค. 62
23 . ผู้จัดการแผนกซ่อมบำรุง
1. จัดทำแผนการซ่อมบำรุงรักษาประจำปี 2. ควบคุมดูแลความพร้อมของเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต 3. รับผิดชอบระบบสาธารณูปโภคของบริษัท 4. รับผิดชอบการจัดทำ KPI ของแผนก 5. บริหารจัดการบุคลากรในแผนก

บริษัท บรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้า่งบริษัท
18 มี.ค. 62
24 . เจ้าหน้าทรัพยากรบุคคล
1. จัดทำแผนฝึกอบรมประจำปี 2. ดำเนินการจัดอบรมภายใน และภายนอก 3. จัดทำเอกสารที่เกี่ยวกับราชการ 4. วิทยากรประจำบริษัท และงานต้อนรับบุคคลภายนอก

บริษัท บรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
18 มี.ค. 62
25 . Site Engineer (Civil Engineering)
- รับผิดชอบงานโครงการก่อสร้างตา่ง ๆ ตั้งแต่รวบรวมสรุปความต้องการกับเจ้าของโครงการ ประมูลจัดจ้าง วางแผนและบริหารงาน ให้คำปรึกษาปัญหาของงานต่าง ๆ - ควบคุมงานก่อสร้างจนงานแล้วเสร็จ เพื่อให้งานมีคุณภาพถ...

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ต่อรอง
18 มี.ค. 62
26 . Assistant Store General Manager (ASGM) สาขาประจวบคีรีขันธ์
The role of an ASGM is to manage and control the merchandise functions of the store, while achieving operations standards, sales, and profit targets with cost and shrinkage control (under or equal to ...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 มี.ค. 62
27 . ผู้จัดการฝ่ายสินค้าบริโภค (Section Manager - Dry Food 2) สาขาสุพรรณบุรี
• บริหารจัดการระบบให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุยอดขายตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแต่ละแผนก • ควบคุมคุณภาพอาหารให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ • ควบคุมการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อลูกค้า พนักงาน และทร...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
18 มี.ค. 62
28 . ผู้จัดการส่วนอาหารแช่แข็ง (Section Manager - Frozen) สาขาประจวบคีรีขันธ์
• ตรวจสอบคุณภาพสินค้าและความปลอดภัย ควบคุมประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานในแผนก • ประสานงานกับกับแผนกจัดซื้อในทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับอาหารแช่แข็ง

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
18 มี.ค. 62
29 . ผู้จัดการแผนกปลาและอาหารทะเล (SM - Fish) สาขาประจวบคีรีขันธ์
- ตรวจสอบคุภาพสินค้าและความปลอดภัย ควบคุมประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานในแผนก - ประสานงานกับกับแผนกจัดซื้อในทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับปลาและอาหารทะเล - สั่งงานและประสานงานเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆที่...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
เงินเดือน 24,000 - 30,000
18 มี.ค. 62
30 . ผู้จัดการส่วนผักและผลไม้ (Section Manager - Fruit & Vegetable) สาขาสระบุรี
• รับผิดชอบในการบริหารจัดการแผนกผักและผลไม้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของยอดขายและกำไร ควบคุมสต็อคสินค้า ลดการสูญเสียและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน รักษามาตรฐานและพัฒนาปรับปรุงในส่วนของรูปแบบการโชว์สต็อคสินค้า...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
1 อัตรา
18 มี.ค. 62
31 . ผู้จัดการฝ่ายสินค้าอุปโภค (Section Manager - Non Food 1) สาขาลพบุรี
• กำกับดูแลพนักงานให้จัดเรียงสินค้าให้เพียงพอ และนำสินค้ามาเติมให้เหมาะสม, ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจรับสินค้า ผู้ผลิต และเจ้าหน้าที่จัดซื้อ / ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดซื้อ, การจัดส่งสินค้า • ตรวจสอ...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
1 อัตรา
18 มี.ค. 62
32 . ผู้จัดการฝ่ายสินค้าอุปโภค (Section Manager - Non Food 1) สาขาหัวหิน
• กำกับดูแลพนักงานให้จัดเรียงสินค้าให้เพียงพอ และนำสินค้ามาเติมให้เหมาะสม, ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจรับสินค้า ผู้ผลิต และเจ้าหน้าที่จัดซื้อ / ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดซื้อ, การจัดส่งสินค้า • ตรวจสอ...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
18 มี.ค. 62
33 . ผู้จัดการส่วนเบเกอรี่ (Section Manager - Bakery) สาขาเพชรบุรี
• สั่งงานและประสานงานเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการผลิต การขาย และการกระจายสินค้าเบเกอรี่ • ดำเนินการให้แน่ใจว่า สินค้าขนมอบมีความสดใหม่และมีคุณภาพที่ดี ดูแลผลิตภัณฑ์ที่มีวันหมดอายุระบุไว้ ...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
1 อัตรา
18 มี.ค. 62
34 . ผู้จัดการส่วนอาหารแช่แข็ง (Section Manager - Frozen) สาขาเพชรบุรี
• มีความรับผิดชอบในการบริหารจัดการแผนกอาหารแช่แข็ง ตามความต้องการของลูกค้า • ตรวจสอบคุณภาพสินค้าและความปลอดภัย ควบคุมประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานในแผนก • ประสานงานกับกับแผนกจัดซื้อในทุกเรื่องที่เ...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
1 อัตรา
เงินเดือน 25,000 - 30,000
18 มี.ค. 62
35 . ผู้จัดการแผนกบริการลูกค้าส่วนหน้า ประจำแม็คโครสาขาปราณบุรี
• รับผิดชอบการวางแผน, การจัดการ, และการควบคุมกิจกรรมทั้งหลายที่เกี่ยวข้องกับงานแคชเชียร์ • รักษามาตรฐานการให้บริการลูกค้าให้อยู่ในระดับสูงตลอดเวลา • ดูแลป้องกันการเก็บเงินจากยอดขาย, ดูแลการป้องกันย...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
18 มี.ค. 62
36 . ผู้จัดการร้าน (ธุรกิจค้าปลีก ประจำสาขาสระบุรี)รับสมัครด่วน !
- ดูแล ตรวจสอบการทำงานของพนักงาน ช่วยผู้จัดการ ตรวจงาน ทำเอกสาร

บริษัท อาร์ อาร์ เพ็ท ฟู้ด จำกัด
1อัตรา
เงินเดือน 18,000- 35,000 บาท
18 มี.ค. 62
37 . ผู้จัดการสาขา ธุรกิจค้าปลีกอาหารสัตว์ สระบุรีรับสมัครด่วน !
ดูแลระบบ และ พนักงานสินค้า เกี่ยวกับธุรกิจค้าปลีก

บริษัท อาร์ อาร์ เพ็ท ฟู้ด จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 20,000-30,000
18 มี.ค. 62
38 . ผู้ช่วยผู้จัดการ (Assistant Store General Manager) สาขาเพชรบุรี
The role of an ASGM1 is to manage and control the merchandise functions of the store, while achieving operations standards, sales, and profit targets with cost and shrinkage control (under or equal to...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 มี.ค. 62
39 . QC Staff
- ดูแลและตรวจสอบคุณภาพสินค้า - ควบคุมจัดเก็บเอกสารเกี่ยวกับการตรวจสอบคุณภาพ

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
หลายอัตรา
18 มี.ค. 62
40 . ผู้จัดการแผนกซ่อมบำรุงและธุรการ (Section Manager – General Affair) สาขาลพบุรี
• ดูแลและทำงานร่วมกับพนักงานซ่อมบำรุงเพื่อซ่อมแซมและบำรุงรักษาทรัพย์สินในสโตร์ (สิ่งอำนวยความสะดวกและอุปกรณ์ต่างๆ) ให้อยู่ในสภาพที่ดีและพร้อมใช้งาน รวมถึงควบคุมค่าใช้จ่ายต่างๆให้อยู่ภายใต้งบประมาณที่ก...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัทฯ
18 มี.ค. 62
 พบ 1,570 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ