JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 1,570 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานขับรถยก (โรงงานลพบุรี)
- ขับรถยกเคลื่อนย้ายสินค้าภายในโรงงาน - ดูแลรักษารถยกเบื้องต้น

Shera Public Company Limited
หลายอัตรา
เงินเดือน รายได้รวม 530 บาท / วัน
18 มี.ค. 62
2 . Process Engineer - Boiler (Lopburi Plant)
Purposeful function Control the process check the grinding process. To be effective prioritize work. Developed in and check the quality of produce. Effective and maintenance and adoption of TPM to ...

Shera Public Company Limited
2 อัตรา
เงินเดือน Negotiable
18 มี.ค. 62
3 . Maintenance Engineer ME, EE, SCADA (ลพบุรี)
- ซ่อมบำรุงเครื่องจักรภายในโรงงาน - วางแผนงานซ่อมบำรุง PM และ TPM , SCADA - ระบบการจัดเก็บ Spare Part - ดูแลพนักงานภายในทีมงาน ให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Shera Public Company Limited
4 อัตรา
เงินเดือน Negotiable
18 มี.ค. 62
4 . เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานภาคสนาม ประจำ อ.นครหลวง จ.อยุทธยารับสมัครด่วน !
1. รับแผนงานการเดินเรือ ประสานงานกับพนักงานเรือลากจูง เพื่อลากเรือลำเลียงตามแผน 2. ประสานงานกับพนักงานเรือลำเลียง ตามลำดับที่ได้ทำแผนไว้ 3. ประสานงานกับเจ้าหน้าที่เซอร์เวย์/เจ้าหน้าที่โฟร์แมน ในการ...

บริษัท พรปิยะฌาน โลจิสติกส์ จำกัด
เงินเดือน 10,000-12,000 ค่าเบี้ยเลี้ยงวันละ 100-150 บาท
18 มี.ค. 62
5 . เจ้าหน้าที่ใส่ชุดมาสคอต
1.ทำงานไม่เกิน 8 ชั่งโมงต่อวัน 2.สวมชุดมาสคอตร่วมกิจกรรมตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท วัชรธุรกิจเซ็นเตอร์ จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน 800บาทต่อวัน
18 มี.ค. 62
6 . Sale แอดมินตอบสินค้า
1.ตอบลูกค้าให้ได้ออเดอร์จากคนที่ติดต่อเข้ามา 2.ปิดออเดอร์การขาย แล้วสรุปออเดอร์ 3.รวมออเดอร์ท้ายวัน สรุปยอดขายท้ายวัน เวลาเข้าออฟฟิต 8.00-19.00 น. วันจันทร์ - วันเสาร์ หยุดทุกวันอาทิตย์ ห้า...

PAWIN
4 อัตรา
เงินเดือน รายได้ 16,000-60,000 บาท (เงินเดือน 9,000+ค่าคอม 2%)
18 มี.ค. 62
7 . นักบัญชีต้นทุน (ประจำโรงงานลพบุรี)
- กำกับดูแลให้การจัดทำงบต้นทุนผลิต ต้นทุนขาย เสร็จภายในเวลาที่กำหนด - กำกับดูแลให้มีการสอบยันรายการ เบิก รับ จ่าย โอน ใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าคงเหลือ - กำกับดูแลให้มีการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ต้น...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
18 มี.ค. 62
8 . วิศวกรเครื่องกล (จังหวัดลพบุรี)
- บริหารและจัดการงานระบบเครื่องกล - ควบคุมงานด้านก่อสร้าง การติดตั้ง การซ่อมบำรุงรักษา - จัดทำแผนติดตั้งและการบำรุงรักษา เพื่อติดตามตรวจสอบระบบงาน - ประสานงานระหว่างหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
หลายอัตรา
18 มี.ค. 62
9 . วิศวกรไฟฟ้า (ลพบุรี)
- จัดทำมาตรฐานการติดตั้ง การใช้งาน การบำรุงรักษา และการแก้ไขเบื้องต้น - จัดทำแผนงานการติดตั้งและการบำรุงรักษา เพื่อติดตาม ตรวจสอบ งานไฟฟ้า - จัดทำงบประมาณการจัดซื้อและจัดจ้าง ในส่วนของงานไฟฟ้าข...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างเงินเดือน
18 มี.ค. 62
10 . เจ้าหน้าที่พัฒนาผลิตภัณฑ์ (จังหวัดลพบุรี)
- วางแผนงานการพัฒนาสินค้าใหม่ให้สอดคล้องกับแผนงานทางการตลาดและเป็นไปตาม KPI ที่กำหนด - ประสานงานกับ โรงงานต่างในเครือเทโกร เพื่อพัฒนาสินค้าร่วมกัน - ร่วมติดตามตัวผลิตภัณฑ์เมื่อผลิตสินค้าใหม่ หรือพบป...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 มี.ค. 62
11 . เจ้าหน้าที่ผลิต
- ควบคุมงานด้านการผลิตให้เป็นไปตามเป้าหมายทั้งปริมาณ และคุณภาพ - ติดต่อประสานงานกับแผนกต่างๆ ควบคุมดูแล - ให้คำแนะนำผู้ใต้บังคับบัญชา - รายงานสภาพการทำงานต่อผู้บังคับบัญชา - งานอื่นๆท...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 มี.ค. 62
12 . เจ้าหน้าที่อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ลพบุรี)
- ตรวจสอบและเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฏหมายเกี่ยวกับอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม - ตรวจประเมินการปฏิบัติงานของสถานประกอบการให้เป็นไปตามแผนงานด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม ...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 มี.ค. 62
13 . เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายขายและการตลาด ออฟฟิศพุทธมณฑลสาย 2
- ทำหน้าที่ธุรการต่างๆ ดูแลเอกสารงานขายและการตลาด - ประสานงานกับฝ่ายต่างๆและลูกค้า - งานอื่นที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา - ทำงานจันทร์ - เสาร์ 8.30-17.00 น. (เวลาเข้างานที่ออฟฟิศ กทม ) * มีร...

บริษัท พรีเมียร์ แดรี่ โปรดักส์ จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน 12,500.- หรือตามวุฒิและความสามารถ พร้อมค่าส่วนต่างพื้นที่ 2,000 บาท
18 มี.ค. 62
14 . เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายขายโรงงาน
- ทำหน้าที่ธุรการต่างๆ ดูแลเอกสารงานขาย - ประสานงานด้านการขายกับฝ่ายต่างๆและลูกค้า - งานอื่นที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา - ทำงานจันทร์ - เสาร์ 8.00-17.00 น.

บริษัท พรีเมียร์ แดรี่ โปรดักส์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามวุฒิและประสบการณ์
18 มี.ค. 62
15 . เจ้าหน้าที่บัญชี
ดูแลงานงานด้านบัญชี-การเงิน ,

บริษัท ประจวบอุตสาหกรรม จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
18 มี.ค. 62
16 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลรับสมัครด่วน !
ดูแลงานด้านการสรรหาพนักงาน งานฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน งานเงินเดือนค่าจ้าง งานรายงานสถิติข้อมูลงานบุคคล งานสวัสดิการและแรงงานสัมพันธ์ งานธุรการ

บริษัท ประจวบอุตสาหกรรม จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
18 มี.ค. 62
17 . วิศวกรไฟฟ้ากำลังรับสมัครด่วน !
-ดูแลเรื่องระบบไฟฟ้าในโรงงาน -กำหนดขนาดมอเตอร์ ที่ใช้ในโรงงาน -กำหนด spec อุปกรณ์ไฟฟ้าในโรงงาน -ตั้งงบประมาณโครงการซ่อมบำรุงโดยประเมินงานที่เกี่ยวกับไฟฟ้าได้ -รับผิดชอบและติดตามผลเรื่องเกี่ยวกับไฟ...

บริษัท ประจวบอุตสาหกรรม จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท และประสบการณ์
18 มี.ค. 62
18 . สัตว์บาล ประจำฟาร์มสุกร
-พัฒนาระบบภายในฟาร์ม -ควบคุมจัดการระบบภาพในฟาร์มให้เป็นปกติ -คอยช่วยเหลือ แผนกต่างๆเมื่อจำเป้นเพื่อให้ระบบภายในฟาร์มดำเนินต่อไปได้เป้นปกติ

บริษัท ทีดับเบิลยูซี ฟาร์ม จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
18 มี.ค. 62
19 . Electrical Site Engineer (Railway Construction) [T01134]
- Supervises and coordinates activities of workers engaged in installing and repairing railroad E&M Equipment including BSS(Bulk Substation) and AT(Auto Transfermer), PDS, SIG, COM, AFC, DWE : Reads w...

CareerLink Recruitment (Thailand) Co., Ltd.
เงินเดือน 60,000THB (depend on experience)
18 มี.ค. 62
20 . Packing Assistant Manager (Logistic company) T01095
- Coordinating between the sales office (CS) and Operation to ensure a smooth production plan and the best benefits for the company - Supporting import and export activities to ensure compliance with...

CareerLink Recruitment (Thailand) Co., Ltd.
เงินเดือน 30,000 to 45,000 THB
18 มี.ค. 62
 พบ 1,570 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ