เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 1,453 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานตรวจสอบรถ 308
1. ตรวจสอบรถที่เข้ามาส่งวัตถุดิบตามรายการ Check Sheet 2. ตรวจสอบการเทวัสดุ 3. ตรวจสอบการขนส่งสั่งขนฟอยด์ไปยังโรงงาน 4. ดูแลพื้นที่ความสะอาด ภายในบริเวณพื้นที่ปฎิบัติงาน 5. ปฏิบัติงานภายใต้กฎ...

บริษัท สกิลพาวเวอร์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน 9,600+OT+ค่าโทรศัพท์
21 พ.ย. 61
2 . เจ้าหน้าที่ห้องชั่งรถยนต์_308รับสมัครด่วน !
1.ชั่งน้ำหนักรถเข้า-ออก จาโรงงานและรถขนส่งวัตถุดิบ 2.ทำตั๋วเอกสารจากระบบ Das,Sap 3.สรุปรายงานประจำกะ ส่งทางอีเมลล์และทางไลน์ 4.ติดตามการสั่งรถส่งวัตถุดิบไม่ให้ของขาดหน้างาน **ปฏิบัติงาน 3 กะ 00.0...

บริษัท สกิลพาวเวอร์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 9,600+OT
21 พ.ย. 61
3 . ช่างเทคนิค Wire cut
- เขียนโปรแกรมและควบคุมเครื่อง Wire cut - อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

Mitsui Precision Thai Co., Ltd.
นิคมบางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
N/A
เงินเดือน N/A (กรุณาระบุเงินเดือนที่ต้องการ)
21 พ.ย. 61
4 . เจ้าหน้าที่ห้องชั่ง
• ชั่งรถบรรทุกยางมะตอย รถบรรทุกสินค้าอื่นๆ ควบคุมปริมาณหน้ำหนักของยางมะตอย ให้อยู่ในพิกัดที่กำหนดก่อนส่งมอบแก่ลูกค้า • ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องภายในบริษัทฯ เพื่อให้งานดำเนินด้วยดี • ปฏ...

บริษัท โซล่าแอสฟัลท์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 10,000 บาท
21 พ.ย. 61
5 . ช่างแอร์
ทำหน้าที่ดูแลรักษาเครื่องปรับอากาศ และดูแลรักษาอุปกรณ์ (เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ ตลอดจนปฏิบัติงานบำรุงรักษาทั่วไป)

บริษัท โซล่าแอสฟัลท์ จำกัด
1 อัตรา
21 พ.ย. 61
6 . พนักงานขับรถบรรทุก
• ขับรถส่งสินค้าตามคำสั่งปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท โซล่าแอสฟัลท์ จำกัด
30 อัตรา
เงินเดือน 15,000 บาท ขึ้นไป
21 พ.ย. 61
7 . ผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพรับสมัครด่วน !
• บริหารวางแผน ควบคุมวิเคราะห์ และดำเนินการด้านการควบคุมคุณภาพ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ ตลอดจนการสอบเทียบเครื่องมือ, อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อคุณภาพของสินค้าให้เป็นไปอย่างมีระบบ มีประสิทธิภาพ และมีประสิท...

บริษัท โซล่าแอสฟัลท์ จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน 25,000 บาท ขึ้นไป
21 พ.ย. 61
8 . เจ้าหน้าที่แผนกควบคุมคุณภาพ / พนักงานตรวจสอบคุณภาพ
เจ้าหน้าที่แผนกควบคุมคุณภาพ • ควบคุมคุณภาพสินค้าและขบวนการผลิต ให้เป็นไปตามแผนงานคุณภาพที่บริษัทฯกำหนด • ปฎิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย พนักงานตรวจสอบคุณภาพ • ตรวจสอบ และควบคุมคุณภาพของผลิต...

บริษัท โซล่าแอสฟัลท์ จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน 10,000 บาท ขึ้นไป
21 พ.ย. 61
9 . ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา (Assistant Food Service Store Manager) สาขาชะอำ
- บริหารสาขาในเรื่อง Standard ของสาขา , ยอด Sales , บริหารยอดสูญเสียของสินค้า - จัดทำแผนการสั่งสินค้าให้เพียงพอต่อการจำหน่าย - วางแผนการใช้พนักงานเให้เหมาะสม - จ้ดทำ report ตรวจสอบข้อมูลความถูกต้อ...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
21 พ.ย. 61
10 . ผู้จัดการฝ่ายบริหารฐานข้อมูล (Section Manager - Admin/ALC) สาขาชะอำ
- กำกับดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์และระบบในสโตร์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ - กำกับดูแลเอกสารรายงานต่าง ๆ ที่สรุปจากระบบคอมพิวเตอร์ให้ถูกต้องแม่นยำ ตรงตามกำหนดเวลา - กำกับดูแลขั้นตอนการตรวจเช็คสต็อก...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
21 พ.ย. 61
11 . ผู้จัดการฝ่ายสินค้าบริโภค (Section Manager - Dry Food 1) สาขานครนายก
• กำกับดูแลพนักงานให้จัดเรียงสินค้าให้เพียงพอ และนำสินค้ามาเติมให้เหมาะสม, ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจรับสินค้า ผู้ผลิต และเจ้าหน้าที่จัดซื้อ / ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดซื้อ, การจัดส่งสินค้า • ตรวจสอ...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
1 อัตรา
21 พ.ย. 61
12 . ผู้ช่วยผู้จัดการ ASGM (Assistant Store General Manager) สาขาประจวบคีรีขันธ์
The role of an ASGM is to manage and control the merchandise functions of the store, while achieving operations standards, sales, and profit targets with cost and shrinkage control (under or equal to ...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
21 พ.ย. 61
13 . ผู้จัดการแผนกปลาและอาหารทะเล (Section Manager - Fish) สาขากาญจนบุรี
• มีความรับผิดชอบในการบริหารจัดการแผนกจำพวก ปลา และอาหารทะเลตามความต้องการของลูกค้า • ตรวจสอบคุณภาพสินค้าและความปลอดภัย ควบคุมประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานในแผนก • ประสานงานกับกับแผนกจัดซื้อในทุกเ...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
21 พ.ย. 61
14 . ผู้จัดการส่วนผักและผลไม้ (SM - Fruit & Vegetable) สาขากาญจนบุรี
• มีความรับผิดชอบในการบริหารจัดการแผนกผักและผลไม้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของยอดขายและกำไร ควบคุมสต็อคสินค้า ลดการสูญเสียและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน รักษามาตรฐานและพัฒนาปรับปรุงในส่วนของรูปแบบการโชว์สต็อค...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
21 พ.ย. 61
15 . ผู้ช่วยผู้จัดการ (Assistant Store General Manager) สาขาสุพรรณบุรี
The role of an ASGM1 is to manage and control the merchandise functions of the store, while achieving operations standards, sales, and profit targets with cost and shrinkage control (under or equal to...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
1 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุ
21 พ.ย. 61
16 . ผู้จัดการฝ่ายสินค้าอุปโภค (Section Manager - Non Food 1) สาขาหัวหิน
• กำกับดูแลพนักงานให้จัดเรียงสินค้าให้เพียงพอ และนำสินค้ามาเติมให้เหมาะสม, ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจรับสินค้า ผู้ผลิต และเจ้าหน้าที่จัดซื้อ / ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดซื้อ, การจัดส่งสินค้า • ตรวจสอ...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
21 พ.ย. 61
17 . ผู้จัดการส่วนเบเกอรี่ (Section Manager - Bakery) สาขาเพชรบุรี
• สั่งงานและประสานงานเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการผลิต การขาย และการกระจายสินค้าเบเกอรี่ • ดำเนินการให้แน่ใจว่า สินค้าขนมอบมีความสดใหม่และมีคุณภาพที่ดี ดูแลผลิตภัณฑ์ที่มีวันหมดอายุระบุไว้ ...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
1 อัตรา
21 พ.ย. 61
18 . ผู้จัดการส่วนเนื้อสัตว์ (Section Manager - Butchery) สาขาสระบุรี
• มีความรับผิดชอบในการบริหารจัดการแผนกเนื้อสัตว์ตามความต้องการของลูกค้า • ตรวจสอบคุณภาพสินค้าและความปลอดภัย ควบคุมประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานในแผนก • ประสานงานกับกับแผนกจัดซื้อในทุกเรื่องที่เกี่...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
1 อัตรา
21 พ.ย. 61
19 . ผู้จัดการฝ่ายสินค้าอุปโภค (Section Manager - Non Fresh) สาขาชะอำ
- บริหารจัดการระบบปฎิบัติให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุยอดขายตามเป้าหมาย ที่กำหนดไว้ในแต่ละแผนก - ควบคุมคุณภาาพอาหารให้เป็นไปตามมาตราฐานที่กำหนดไว้ และควบคุมการทำงาน ให้มีความปลอดภัยต่อลูกค้า...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
21 พ.ย. 61
20 . ผู้ช่วยผู้จัดการ (Assistant Store General Manager) สาขาเพชรบุรี
The role of an ASGM1 is to manage and control the merchandise functions of the store, while achieving operations standards, sales, and profit targets with cost and shrinkage control (under or equal to...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
21 พ.ย. 61
 พบ 1,453 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ