JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 1,442 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ขาย ประจำ สาขา บิ๊กซี จังหวัด เพชรบุรี
1.นำเสนอคุณค่าผู้ขาย, คุณค่าสินค้า ต่อผู้คน 2.จัดเรียงสินค้า,ทำความสะอาด และ รับผิดชอบทุกสิ่งในร้าน - กะเช้า 09.00 - 17.00 น. (8 ชั่วโมง) - กะเย็น 13.00 - 21.00น. (8 ชั่วโมง)

บริษัท กนกณาณา เพอร์ฟูมส์ จำกัด
4 อัตรา
เงินเดือน 15,000 บาท
25 มิ.ย. 62
2 . เจ้าหน้าที่ขาย ประจำ สาขา บิ๊กซี จังหวัด เพชรบุรี
1.นำเสนอคุณค่าผู้ขาย, คุณค่าสินค้า ต่อผู้คน 2.จัดเรียงสินค้า,ทำความสะอาด และ รับผิดชอบทุกสิ่งในร้าน - กะเช้า 09.00 - 17.00 น. (8 ชั่วโมง) - กะเย็น 13.00 - 21.00น. (8 ชั่วโมง)

บริษัท กนกณาณา เพอร์ฟูมส์ จำกัด
4 อัตรา
เงินเดือน 15,000 บาท
25 มิ.ย. 62
3 . ช่างประจำโรงงาน
- ตรวจเช็ค ซ่อม ดุแล รักษา เครื่องจักร เพื่อให้ใช้งานได้สม่ำเสมอ - งานซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าของโรงงาน - งานอื่นๆ ทีเกียวข้องและได้รับมอบหมาย *หลักฐานการรับสมัครงานต้องแนบเอกสารสลิป (SLIP) เงินเดือน เ...

บริษัท นิวสตาร์ โฮลดิ้ง จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 12,000 บาท ขึ้นไป
24 มิ.ย. 62
4 . นักวิชาการฝ่ายขาย
ออกพื้นที่พบเกษตรกร

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรแผนใหม่
10 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
24 มิ.ย. 62
5 . เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า (กาญจนบุรี)
-ตรวจรับเข้า-จ่ายออกสินค้า -จัดทำเอกสารรายงานต่างๆ ของศูนย์กระจายสินค้า -ติดต่อประสานงานกับลูกค้า,พนักงานจัดส่ง,คลังสินค้าและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง -แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าต่างๆ

บริษัท ซีเจ โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน เงินเดือน+โอที+เบี้ยขยัน
24 มิ.ย. 62
6 . วิศวกรซ่อมบำรุง (ปฎิบัติงานที่สาขา 1 โรจนะ 3)
1.บริหารจัดการ การแก้ไขปัญหา การซ่อมแซมเครื่องจักรให้ดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงป้องกันการเกิดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับเครื่องจักร 2.บริหารจัดการค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของส่วนงานวิศวกรรมที่เกิด...

บริษัท บีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด
สวนอุตสาหกรรมโรจนะอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างที่บริษัทกำหนด
24 มิ.ย. 62
7 . Process Development (ประจำ โรงงาน สังขละบุรี)
1.พัฒนากระบวนการทำงาน ระบบ และคน 2.เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้กับการผลิต จัดเก็บสินค้าคงคลัง และจัดส่ง 3.เสนอแนะโปรเจคเพื่อแก้ไขปัญหา และลดต้นทุนของโรงงาน 4.ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เ...

บริษัท ดีพลัส อินเตอร์เทรด จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
24 มิ.ย. 62
8 . Electrical Site Engineer (Railway Construction) [T01134]
- Supervises and coordinates activities of workers engaged in installing and repairing railroad E&M Equipment including BSS(Bulk Substation) and AT(Auto Transfermer), PDS, SIG, COM, AFC, DWE : Reads w...

CareerLink Recruitment (Thailand) Co., Ltd.
เงินเดือน 60,000THB (depend on experience)
24 มิ.ย. 62
9 . พนักงานคลังสินค้า(นม ซีพี-เมจิ อ.หนองแค จ.สระบุรี)
- ควบคุม ดูแลการปฎิบัติงาน การรับ จ่าย จัดเก็บ วัตถุดิบ ให้เป็นไปตามมาตรฐานของบริษัท ที่กำหนดไว้ - นับสต๊อคสินค้าคงเหลือประจำวันให้มีความถูกต้อง - ประสานงานส่วนงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้บรรลุ เป้าหม...

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
5 อัตรา
เงินเดือน 15,000 หากมีประสบการณ์ต่อรองได้
24 มิ.ย. 62
10 . Site Engineer (Civil Engineering)
- รับผิดชอบงานโครงการก่อสร้างตา่ง ๆ ตั้งแต่รวบรวมสรุปความต้องการกับเจ้าของโครงการ ประมูลจัดจ้าง วางแผนและบริหารงาน ให้คำปรึกษาปัญหาของงานต่าง ๆ - ควบคุมงานก่อสร้างจนงานแล้วเสร็จ เพื่อให้งานมีคุณภาพถ...

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ต่อรอง
24 มิ.ย. 62
11 . System Staff ศูนย์กระจายสินค้าวังน้อย จ.อยุธยา
- แก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับระบบ Warehouse Management System - จัดทำรายงาน Progress daily report โดยมีการตรวจสอบว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องถูกต้องแม่นยำ 100% - Set up & Implement ระบบใหม่ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องก...

บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (Tesco Lotus/ เทสโก้ โลตัส)
24 มิ.ย. 62
12 . ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน (Section Manager - Admin) สาขาลพบุรี
• กำกับดูแล การจัดทำรายงานด้านบัญชีและการเงิน รวมทั้งการบันทึกยอดขายและค่าใช้จ่าย ให้ถูกต้องครบถ้วน ตรงตามเวลาที่กำหนด รวมทั้งกำกับดูแลการจัดทำรายงานงบประมาณค่าใช้จ่าย และการควบคุมทรัพย์สินถาวรของบริษ...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
24 มิ.ย. 62
13 . ผู้จัดการแผนกต้อนรับส่วนหน้า (Section Manager-Check Out) สาขาลพบุรี
- ดูแลความเรียบร้อยของส่วนงาน Cashier , Reception เพื่อให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า - ตรวจสอบและนับเงินสดของ cashier เพื่อนำส่งเข้าธนาคาร - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
24 มิ.ย. 62
14 . ผู้จัดการฝ่ายสินค้าอุปโภค (Section Manager - Non Food 1) สาขาลพบุรี
• กำกับดูแลพนักงานให้จัดเรียงสินค้าให้เพียงพอ และนำสินค้ามาเติมให้เหมาะสม, ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจรับสินค้า ผู้ผลิต และเจ้าหน้าที่จัดซื้อ / ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดซื้อ, การจัดส่งสินค้า • ตรวจสอ...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
1 อัตรา
24 มิ.ย. 62
15 . ผู้จัดการส่วนอาหารทะเล (Section Manager - Fish) สาขาเพชรบุรี
• มีความรับผิดชอบในการบริหารจัดการแผนกจำพวก ปลา และอาหารทะเลตามความต้องการของลูกค้า • ตรวจสอบคุณภาพสินค้าและความปลอดภัย ควบคุมประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานในแผนก • ประสานงานกับกับแผนกจัดซื้อในทุกเ...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
1 อัตรา
24 มิ.ย. 62
16 . ผู้จัดการส่วนอาหารทะเล (Section Manager - Fish) สาขาสระบุรี
- มีความรับผิดชอบในการบริหารจัดการแผนกจำพวก ปลา และอาหารทะเลตามความต้องการของลูกค้า - ตรวจสอบคุณภาพสินค้าและความปลอดภัย ควบคุมประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานในแผนก - ประสานงานกับกับแผนกจัดซื้อในทุกเ...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 มิ.ย. 62
17 . ผู้จัดการแผนกเบเกอรี่ สาขาสุพรรณบุรี
• สั่งงานและประสานงานเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการผลิต การขาย และการกระจายสินค้าเบเกอรี่ • ดำเนินการให้แน่ใจว่า สินค้าขนมอบมีความสดใหม่และมีคุณภาพที่ดี ดูแลผลิตภัณฑ์ที่มีวันหมดอายุระบุไว้ ...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
24 มิ.ย. 62
18 . ผู้จัดการแผนกซ่อมบำรุงและธุรการ (Section Manager – General Affair) สาขาลพบุรี
• ดูแลและทำงานร่วมกับพนักงานซ่อมบำรุงเพื่อซ่อมแซมและบำรุงรักษาทรัพย์สินในสโตร์ (สิ่งอำนวยความสะดวกและอุปกรณ์ต่างๆ) ให้อยู่ในสภาพที่ดีและพร้อมใช้งาน รวมถึงควบคุมค่าใช้จ่ายต่างๆให้อยู่ภายใต้งบประมาณที่ก...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัทฯ
24 มิ.ย. 62
19 . ผู้จัดการส่วนเบเกอรี่ (Section Manager - Bakery) สาขาเพชรบุรี
• สั่งงานและประสานงานเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการผลิต การขาย และการกระจายสินค้าเบเกอรี่ • ดำเนินการให้แน่ใจว่า สินค้าขนมอบมีความสดใหม่และมีคุณภาพที่ดี ดูแลผลิตภัณฑ์ที่มีวันหมดอายุระบุไว้ ...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
1 อัตรา
24 มิ.ย. 62
20 . ผู้จัดการส่วนเนื้อสัตว์ (Section Manager - Butchery) สาขาชะอำ
• มีความรับผิดชอบในการบริหารจัดการแผนกเนื้อสัตว์ตามความต้องการของลูกค้า • ตรวจสอบคุณภาพสินค้าและความปลอดภัย ควบคุมประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานในแผนก • ประสานงานกับกับแผนกจัดซื้อในทุกเรื่องที่เกี่...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
1 อัตรา
เงินเดือน 25,000 - 30,000
24 มิ.ย. 62
 พบ 1,442 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ