เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 1,519 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 

บริษัท อ.ป.ก. ดาวคู่ (1988) จำกัด
2 ตำแหน่ง
16 ม.ค. 62

กลุ่มบริษัท เอฟพี ฟู้ด กรุ๊ป
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
16 ม.ค. 62
3 . Process Engineer
• Establish an appropriate system to launch the new and modified product into the mass production stage. • Follow up status of all new and modified products, processes, equipment, and material until ...

Samco Seiki (Thailand) Co., Ltd.
แฟคตอรี่แลนด์ วังน้อย พระนครศรีอยุธยา
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
16 ม.ค. 62
4 . Maintenance CNC Lathe
ซ่อมบำรุงและดูแลเครื่องจักร CNC Lathe และระบบสาธารณูปโภคในโรงงาน

Samco Seiki (Thailand) Co., Ltd.
แฟคตอรี่แลนด์ วังน้อย พระนครศรีอยุธยา
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
16 ม.ค. 62
5 . ISO Officer (QMR)
1. บริหารจัดการ ดูแลระบบบริหารคุณภาพให้มีประสิทธิภาพและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 2. กำหนดให้มีการตรวจประเมินภายใน 3. ประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก 4. อบรมให้ความรู้พนักงานเพื่อให้สามารถปฏิ...

Samco Seiki (Thailand) Co., Ltd.
แฟคตอรี่แลนด์ วังน้อย พระนครศรีอยุธยา
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
16 ม.ค. 62
6 . Technician CNC
1. Adjust off set Machine 2. Change material when machine alarm And check material use for running 3. Clean filter oil coolant And Clean tank oil coolant 4. Top up cutting oil every day 5. ...

Samco Seiki (Thailand) Co., Ltd.
แฟคตอรี่แลนด์ วังน้อย พระนครศรีอยุธยา
4 อัตรา
เงินเดือน 8,000+ประสบการณ์
16 ม.ค. 62
7 . Tool-Setter CNCรับสมัครด่วน !
1. Grinding Tool 2. Change Tooling 3. Clean Main spindle 4. Control program 5. Setting Bar feeder 6. Off Set Machine 7. Check Air Compressor 8. Control Drawing And Data Change Tool Record9. ...

Samco Seiki (Thailand) Co., Ltd.
เงินเดือน N/A
16 ม.ค. 62
8 . พนักงานประเมินราคา ประจำ จ.อยุธยารับสมัครด่วน !
-สำรวจและประเมินราคาทรัพย์สิน ในพื้นที่ จ.อยุธยา สิงห์บุรี อ่างทอง สุพรรณบุรี จัดทำรายงาน

บริษัท โปรสเปค แอพเพรซัล จำกัด
เงินเดือน 10,000 ขึ้นไป
16 ม.ค. 62
9 . Maintenance Engineer - (PMFAT Ayutthaya)Urgently Required !
Position: Maintenance Engineer Level: Staff Work Location: Rojana Industrial Estate, Ayutthaya Job description: - Accountable for the successful completion of assigned engineering tasks and prep...

Panasonic Management (Thailand) Co., Ltd.
สวนอุตสาหกรรมโรจนะอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
1 อัตรา
16 ม.ค. 62
10 . วิศวกรไฟฟ้า
ควบคุมงานติดต้ังระบบไฟฟ้า ปลั๊ก แสงสว่าง แอร์ น้ำอุ่น ภายในอาคาร -ควบคุมงานติดตั้งระบบสื่อสาร โทรศัพท์ TV ระบบประตูอัตโนมัติ กล้องวงจรปิด -ควบคุมงานติดต้ังระบบป้องกันฟ้าผ่า ระบบดับเพลิง -ควบคุ...

บริษัท เค พี วาย ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
16 ม.ค. 62
11 . พนักงานคลังสินค้าประจำวังน้อย (Checker)รับสมัครด่วน !
- ตรวจเช็คสินค้า - นับสินค้า - จัดรถ ตามบิลเอกสาร - จัดตั๋ว

บริษัท ก.เกียรติชัยพัฒนาขนส่ง จำกัด
เงินเดือน 12,000-15,000 บาท/เดือน
16 ม.ค. 62
12 . หัวหน้างานเครื่องมือวัด (ประจำโรงงาน บางไทร จ.อยุธยา)
- แผนการทำงายรายวัน / รายสัปดาห์ - แผนการทกงาน เข้าดำเนินงานในแตละพื้้นที่ - แบ่งสรรและกระจายงานซ่อม - ประสานงานจัดซื้ออะไหล่และอุปกรณ์ให้เพียงพอ - จัดเตรียมอะไฟล่ อุปกรณ์ไฟฟ้า และเครื่องมือวัดให้...

บริษัท น้ำมันบริโภคไทย จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
16 ม.ค. 62
13 . หัวหน้างานซ่อมบำรุง (ประจำโรงงานบางไทร จ.อยธยา )
- ควบคุมงานด้านเครื่องจักร และการก่อสร้างอะไหล่และเครื่องจักร - วางแผนการทำงานเข้าดำเนินงานในแต่ละพื้นที่ - แจกจ่ายงานซ่อมประจำวันให้ผู้ใต้บังคับบัญชา และสรุปผลการดำเนินงาน - ควบคุม ติดตามการปฎิบัต...

บริษัท น้ำมันบริโภคไทย จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
16 ม.ค. 62
14 . พนักงานไฟฟ้า (ประจำโรงงานบางไทร จ.อยุธยา)
- งานซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า - งานติดตั้ง - งานระบบIT - ดูแลงานไฟฟ้าต่างๆภายในโรงงาน

บริษัท น้ำมันบริโภคไทย จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
16 ม.ค. 62
15 . พนักงานเขียนแบบ (ประจำโรงงานบางไทร จ.อยุธยา)
- เขียนแบบงานโครงการ - เขียนแบบงานซ่อม,แก้ไขปรับปรุง - เขียนแบบงานก่อสร้าง - ดูแลแบบงานต่างๆภายในโรงงาน

บริษัท น้ำมันบริโภคไทย จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
16 ม.ค. 62
16 . หัวหน้างานผลิต(ประจำโรงงานบางไทร จ.อยุธยา)
- ควบคุมกระบวนการผลิต ให้เป็นไปตามแผน - ควบคุมกระบวนการบรรจุ ให้เป็นไปตามแผน - ควบคุมคุณภาพมาตรฐานการผลิต - ควบคุมคุณภาพมาตรฐานการผลิต (บรรจุ) - ตรวจเช็คความผิดปกติของเครื่องจักร - ควบคุ...

บริษัท น้ำมันบริโภคไทย จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
16 ม.ค. 62
17 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ
- ดูแล ตรวจสอบ และเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน - วิเคราะห์ ประเมิน ความเสี่ยงด้านความปลอดภัย - ตรวจประเมินการปฏิบัติงานของสถานประกอบกิจกา...

บริษัท ราชาชูรส จำกัด (สำนักงานใหญ่)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
16 ม.ค. 62
18 . โฟร์แมนรับสมัครด่วน !
- ควบคุมงานก่อสร้างโครงการบ้านจัดสรร - ประสานงานผู้รับเหมา/ควบคุมงานผู้รับเหมา - ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - ตัดสินใจ/แก้ปัญหาหน้างานได้ตามหน้าที่ - สรุปความคืบหน้าของงานประจำสัปดาห์/เดือน...

บริษัท นราวดี พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด และบริษัทในเครือนราวดี
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
16 ม.ค. 62
19 . เจ้าหน้าที่นิติกรรม
- จัดทำเอกสารด้านจัดสรรที่ดิน - เอกสารขอติดตั้งไฟฟ้า ประปา - เอกสารการโอนบ้าน - งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย - ติดต่อประสานงานกับราชการ

บริษัท นราวดี พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด และบริษัทในเครือนราวดี
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
16 ม.ค. 62
20 . พนักงานประจำร้าน 7-11
- จัดเรียงสินค้า - แคลเชียรประจำร้าน - บริการทั่วๆไป - งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท นราวดี พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด และบริษัทในเครือนราวดี
เงินเดือน รายได้ไม่ต่ำกว่า 15,000 บาท/เดือน
16 ม.ค. 62
 พบ 1,519 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ