เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 893 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน(ประจำที่จังหวัดนครราชสีมา)
จัดเตรียมใบสำคัญตั้งหนี้สำหรับการซื้อวัตถุดิบ และสินค้าสำเร็จรูป จัดทำรายงานวัตถุดิบ และสินค้าคงเหลือประจำเดือน กระทบยอดสินค้าเปลี่ยนคืน จัดทำรายงานการประกันภัย

บริษัท ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด ( มหาชน ) Patum Rice Mill and Granary Plublic Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
20 ม.ค. 62
2 . เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ(ประจำที่จังหวัดนครราชสีมา)
1.ดำเนินการจัดทำเอกสารรายงานสรุปของแผนกควบคุมคุณภาพ -จัดทำผลการวิเคราะห์คุณภาพข้าว ข้อมูลการตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบประจำวัน รายงานคุณภาพประจำวันเพื่อเป็นข้อมูลในการสอบกลับ จัดทำ/ปรับปรุงแก้ไขเอกสารระบบ...

บริษัท ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด ( มหาชน ) Patum Rice Mill and Granary Plublic Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
20 ม.ค. 62
3 . Senior Art Director (สำนักงานปากช่อง)
-วางแนวความคิดในการสร้างสรรค์ผลงานและเอกลักษณ์ของให้สอดคล้องกับองค์กร -สร้างแบรนด์ด้านการตลาดและกิจกรรมของผลิตภัณฑ์ขององค์กร -จัดหา Supplier ด้านการสร้างแบบผลิตภัณฑ์และกิจกรรมด้านการตลาด

กลุ่มบริษัทฟาร์มโชคชัย
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 ม.ค. 62
4 . หัวหน้าแผนกผลิต
- จัดการและบริหารงานทางด้านการผลิต ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด โดยคำนึงถึงคุณภาพสินค้าและปริมาณ - ควบคุม ดูแลเครื่องจักร / อุปกรณ์ให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อม ใช้งานตลอดเ...

บริษัท โซล่าแอสฟัลท์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 บาท ขึ้นไป
20 ม.ค. 62
5 . วิศวกรโยธา
- ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงานและถูกต้องตามแบบอย่างเหมาะสม - คำนวณประมาณงานงางแผนการก่อสร้าง การจัดการแรงงาน และวัสดุก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงาน - ติดต่อประสานงานฝ่ายต่างๆ ในองค์กร

บริษัท โซล่าแอสฟัลท์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 25,000 บาท ขึ้นไป
20 ม.ค. 62
6 . ช่างไฟฟ้า
• ซ่อมบำรงุเครื่องผลิตด้านไฟฟ้า , มอเตอร์ , HOT OIL , ตู้คอนโทรล ในส่วนไฟฟ้า และปฏิบัติตามแผนการซ่อมบำรุงเครื่องจักรให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา เพื่อให้เครื่องจักรพร้อมใช้งานตลอดเวลา และดูแลด้านเครื่องป...

บริษัท โซล่าแอสฟัลท์ จำกัด
2 อัตรา (ขอนแก่น , ราชบุรี)
เงินเดือน 10,000 บาท ขึ้นไป
20 ม.ค. 62
7 . ผู้จัดการโรงงาน
นำนโยบาย กลยุทธ์ แผนงาน และเป้าหมายที่ได้รับ ไปปฏิบัติ ควบคุมดูแลการใช้ทรัพยากรต่างๆ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ควบคุม ดูแล ฝ่ายงานต่างๆ ให้ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย และนโยบาย ที่กำหนดไว้

บริษัท โซล่าแอสฟัลท์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 50,000 บาท ขึ้นไป
20 ม.ค. 62
8 . หัวหน้าแผนกวิศวกรรม รับสมัครด่วน !
หัวหน้าแผนกวิศวกรรม •วางแผน ควบคุม และบำรุงรักษาระบบเครื่องจักรกลที่ใช้ในการผลิต •จัดทำข้อมูลเครื่องจักรกลในงานผลิต วิธีการบำรุงรักษา และการซ่อม เครื่องจักร •สรุปผล และวิเคราะห์การทำงา...

บริษัท โซล่าแอสฟัลท์ จำกัด
2 อัตรา ราชบุรี , ขอนแก่น
เงินเดือน หัวหน้าแผนก 20,000 บาท ขึ้นไป
20 ม.ค. 62
9 . ครูผู้สอน(วิชาเอก ภาษาอังกฤษ, ปฐมวัย, ประถมศึกษา)
ครูผู้สอนระดับอนุบาล-ประถมศึกษา

โรงเรียนภัทรดล
6 อัตรา
เงินเดือน ตามอัตราของโรงเรียน
20 ม.ค. 62
10 . Maintenance ขอนแก่น เงินเดือน 21,000 ติดต่อ081-809-3405 คุณอภิวัฒน์
หน้าที่ -งานซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า สาธารณูปโภคและเครื่องจักร กรณี ชำรุดหรือ Break down ระหว่างทำการผลิต -งานซ่อมและบำรุงรักษาอุปกรณ์ความปลอดภัยและช่วยชีวิต เช่น ถังดับเพลิง ปั้มน้ำดับเพลิง และ อุปกรณ์ตร...

P.R. Recruitment and Business Management Co., Ltd.
2 อัตรา
เงินเดือน 20,000 -21,000
20 ม.ค. 62
11 . พนักงานปฏิบัติการ ที่สาขานามะเฟือง จ.หนองบัวลำภู
New Store Express สาขานามะเฟือง จ.หนองบัวลำภู รับสมัครและสัมภาษณ์ วันที่ 30 มกราคม 2562 เวลา 09.00 – 15.00 น.

บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (Tesco Lotus/ เทสโก้ โลตัส)
20 ม.ค. 62
12 . พัฒนาธุรกิจ (Relationship Manager) สาขานครราชสีมา
- ประชาสัมพันธ์และนำเสนอขายผลิตภัณฑ์ธนาคาร เช่น หาลูกค้าเงินฝาก ขายประกันชีวิต และผลิตภัณฑ์อื่นๆของธนาคาร,บริหารและวางแผนการตลาด

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 ม.ค. 62
13 . พัฒนาธุรกิจ สาขาอุบลราชธานี (มีเงินเดือน+โบนัส)
- มีหน้าที่รับผิดชอบในการให้บริการและแนะนำด้านการขายและบริการต่างๆ ของทางธนาคาร เช่น ด้านเงินฝากสาขา กองทุน สินเชื่อ ประกันชีวิต และประกันภัยต่างๆ แก่ลูกค้า หน้าที่ความรับผิดชอบ :- • รับผิดชอบในกา...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง และมีปรับเงินเดือนประจำปี +โบนัสประจำปี
20 ม.ค. 62
14 . พนักงาน(Part-time) ประจำร้านยูนิโคล่ สาขาเซ็นทรัลพลาซานครราชสีมา
ช่องทางการสมัคร 1.ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนสมัครงานที่ https://goo.gl/6XAfwk 2. Walk-in สมัครที่สาขาโดยตรง โปรดติดต่อสอบถามกับทางสาขาก่อนWalk-in โทร 044-003-710 3. ส่งใบสมัครผ่านทาง website ...

UNIQLO (Thailand) Co., Ltd.
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 ม.ค. 62
15 . พนักงานยูนิโคล่ (Part-Time) สาขาเซ็นทรัลพลาซาขอนแก่น
***** วิธีการสมัคร 1. กรอกประวัติสมัครงานได้ที่ https://goo.gl/6XAfwk 2. ติดต่อสอบถามรายละเอียดการรับสมัครงาน ที่ร้านยูนิโคล่ สาขาเซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น โทร. 043-288-416 3. ส่ง Resume สมัครงาน...

UNIQLO (Thailand) Co., Ltd.
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 ม.ค. 62
16 . พนักงานยูนิโคล่(Part-Time) สาขาเดอะมอลล์โคราช
ช่องทางการสมัคร 1.ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนสมัครงานที่ https://goo.gl/6XAfwk 2. Walk-in สมัครที่สาขาโดยตรง โปรดติดต่อสอบถามกับทางสาขาก่อนWalk-in โทร 044-439-0491 3. ส่งใบสมัครผ่านทาง website ...

UNIQLO (Thailand) Co., Ltd.
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 ม.ค. 62
17 . AIS Contact Center (AIS Contact Center Development & Training Arena นครราชสีมา)
- เป็นผู้ให้บริการลูกค้าด้านข้อมูล, นำเสนอสินค้า โปรโมชั่น แพคเกจ และบริการของ AIS รวมทั้งแจ้งผลดีที่ลูกค้าจะได้รับ - แก้ไขปัญหาและให้ความช่วยเหลือให้แก่ลูกค้า ในด้านสินค้าและบริการ - การสร้างความสั...

บริษัท แอดวานซ์ คอนแท็ค เซ็นเตอร์ จำกัด
100 อัตรา
เงินเดือน 15,000++
20 ม.ค. 62
18 . Training Officer ประจำจังหวัดนครราชสีมา
หน้าที่ความรับผิดชอบ (Job Responsibility ) • ออกแบบหลักสูตรและแผนการเรียนการสอนให้กับพนักงาน New Staff / Existing • เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับ Product & Service Knowledge , IP Competency และ...

บริษัท แอดวานซ์ คอนแท็ค เซ็นเตอร์ จำกัด
2 อัตรา
20 ม.ค. 62
19 . ผู้จัดการแผนกบัญชีและธุรการ ประจำแม็คโคร สาขายโสธร
ลักษณะงาน - จัดทำรายการรายรับ,รายจ่าย และงานด้านบัญชีของทางสาขาให้มีความถูกต้อง - เคลียเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับทางด้านการบัญชีและการเงิน - ดูแลงานเบิกพัสดุที่ใช้ในสำนักงาน และงานเปิด PR,PO งานต...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
1 อัตรา
เงินเดือน 25,000 - 30,000
20 ม.ค. 62
20 . ผู้จัดการแผนกบุคคล (Section Manager-Human Resource) ประจำสาขาปากช่อง
บริหารงานในแผนก HR ประจำสาขา ในด้าน Recruit,Training,ปฐมนิเทศ,Payroll,สวัสดิการ และงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 ม.ค. 62
 พบ 893 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ