JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 793 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 

Fujikura Automotive (Thailand) Ltd.
20 พ.ค. 62

Fujikura Automotive (Thailand) Ltd.
20 พ.ค. 62

Fujikura Automotive (Thailand) Ltd.
20 พ.ค. 62
4 . IT SUPPORT
1. มีความรู้เรื่องระบบและดูแลระบบ 2. ติดตั้ง ลงโปรแกรม ดูแลระบบ Internet และระบบ Security 3.ดูแล ติดตั้ง ตรวจสอบ แก้ไข ปัญหาคอมพิวเตอร์ทั้ง Hardware, Software และอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ รวมทั้งระบบ...

บริษัท เอ็งจุ่งฮวดเซลล์แอนด์เซอร์วิส จำกัด
1 อัตรา
20 พ.ค. 62
5 . เจ้าหน้าที่การตลาด
1.วางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด และศึกษาข้อมูลลูกค้าในเขตพื้นที่ดูแล 2.วิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาดรวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูลคู่แข่ง 3.ปฏิบัติงานด้านการวางแผนส่งเสริมการขายตามแผนงานที่ทางบริษัทฯ กำหนดไว้ 4.ป...

บริษัท เอ็งจุ่งฮวดเซลล์แอนด์เซอร์วิส จำกัด
1 อัตรา
20 พ.ค. 62
6 . ผู้จัดการ / หัวหน้าแผนกบัญชี
1.กำหนดนโยบายและแผนงานด้านบัญชีและการเงิน รวมถึงกำหนดระบบบัญชีการเงิน ให้สอดคล้องกับแนวทางการดำเนินงานของบริษัทฯ 2. ควบคุมและตรวจสอบการจัดทำงบการเงิน งบดุล งบกำไรขาดทุน และรายงานบัญชีต่างๆให้ถูกต้องต...

บริษัท เอ็งจุ่งฮวดเซลล์แอนด์เซอร์วิส จำกัด
1 อัตรา
20 พ.ค. 62
7 . เจ้าหน้าที่สำนักงาน
1.ดำเนินการออกใบสั่งซื้อและรายงานค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ได้รับการอนุมัติ และทำการสรรหา Supplier เพื่อเปรียบเทียบราคา 2.ประสานงานธุรการสำนักงานและเอกสารระหว่างหน่วยงานภายในองค์กร 3.บริหารงานและตรวจสอบงาน...

บริษัท เอ็งจุ่งฮวดเซลล์แอนด์เซอร์วิส จำกัด
20 พ.ค. 62
8 . หัวหน้าแผนกบุคคล
1. วางแผนการบริหารบุคลากรให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัท พร้อมทั้งทำ Organization Chart 2. กำหนดควบคุมการปฎิบัติงานตามกฎระเบียบข้อบังคับ หรือนโยบายของบริษัทฯ และจัดทำ JD ในทุกตำแหน่งงาน 3. สรรหาบุคล...

บริษัท เอ็งจุ่งฮวดเซลล์แอนด์เซอร์วิส จำกัด
20 พ.ค. 62
9 . ช่างเทคนิคบริการหลังการขาย Onsite Service - จังหวัดอุบลราชธานีรับสมัครด่วน !
- ช่างซ่อม ติดตั้ง เครื่องมือแพทย์ อุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ ในโรงพยาบาล ซึ่งเป็นงานให้บริการหลังการขายแก่ลูกค้าทุกโรงพยาบาลทั่วประเทศ - มีเงินเดือนประจำ เบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และคอมมิชชั่น การบริ...

บริษัท นำวิวัฒน์การช่าง (1992) จำกัด
20 พ.ค. 62
10 . เจ้าหน้าที่คลังสินค้า(ประจำศูนย์กระจายสินค้า จ.นครราชสีมา)
1.รับ/จ่ายสินค้า และบันทึกในระบบงานคอมพิวเตอร์ 2.ตรวจรับสต็อกสินค้าสำเร็จรูปประจำวัน-ประจำเดือน 3.สรุปรายงานสต๊อกสินค้าคงเหลือประจำวัน 4.จัดเรียงสินค้าในคลังให้เป็นระเบียบเรียบร้อย 5.หน้าที่อื่นๆต...

บริษัท ฟู้ดสตาร์ จำกัด
1 อัตรา
20 พ.ค. 62
11 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย จป.วิชาชีพ
- จัดทำและทบทวนทะเบียนกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน - ดูเเลเรื่องความปลอดภัยในการทำงานของพนักงาน ตรวจสอบพื้นที่เสี่ยงให้เกิดอันตรายและจัดทำการปรับปรุง - ดูเเลส...

Meltec Corporation (Thailand) Co., Ltd.
เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร นครราชสีมา นครราชสีมา
1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 - 20,000
20 พ.ค. 62
12 . เจ้าหน้าที่เทคนิคงานพัฒนาคุณภาพการผลิต (นครราชสีมา)
1)ติดต่อประสานงานในการรับแจ้งปัญหาคุณภาพฟิล์มสินค้า 2)วิเคราะห์ปัญหาเบื้องต้นและเข้าตรวจสอบสาเหตุของปัญหา 3)ประสานงานส่วนต่างๆ ในการตรวจสอบและแก้ไขปัญหา 4)สรุปรายงานปัญหาจากที่ได้ดำเนินการตรวจส...

บริษัท เอ็มเอ็มพี คอร์ปอเรชั่น จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 14,000
20 พ.ค. 62
13 . ผู้จัดการฝึกหัด
ดูแลทีมงานในบริษัท ในแต่ละระดับการบริหารงาน มีความคิดและมุมมองใหม่ๆ เพื่อพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ

บริษัท 123เพอร์เฟค จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน 15,000 - 18,000
20 พ.ค. 62
14 . เจ้าหน้าที่ประสานงาน
ประสานงานทางด้านข้อมูล เอกสาร การเทรนนิ่ง

บริษัท 123เพอร์เฟค จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน 11,000 - 13,000
20 พ.ค. 62
15 . พนักงานบัญชี สาขาอุดรธานีรับสมัครด่วน !
1. ดูแลงานด้านบัญชีทั้งระบบ 2. จัดทำเอกสารรายรับ, รายจ่าย และบันทึกรายละเอียด 3. ตรวจสอบการตัดรับชำระหนี้ ความถูกต้องในการออก Invoice ทะเบียนคุมใบวางบิลและเก็บเช็ค 4. สรุปยอดลูกหนี้ค้างชำระและติดตา...

บริษัท อ.นำแสงไทย จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง พิจารณาตามความสามารถ
20 พ.ค. 62
16 . IQA/SQE Manager
1.Manage Suplier Quality Engineer/IQA Section,FolLow up New Model & DFM and work with external supplies and internal NPD team, Summary IQA LAR & DPPM all supplier, Verify inspection dimension report e...

MMI Precision Assembly (Thailand) Co., Ltd.
เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร นครราชสีมา นครราชสีมา
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
20 พ.ค. 62
17 . Supplier Quality Engineer (SQE)
• Summary and feedback the supplier performance report and follow up for verify the quality problem, defect sample and CA monitoring • Co-operate with supplier to find the equipment / instrument for...

MMI Precision Assembly (Thailand) Co., Ltd.
เขตอุตสาหกรรมสุรนารี นครราชสีมา
2 อัตรา
20 พ.ค. 62
18 . Quality Assurance Engineer : (QA Engineer)
The Quality Engineer will report directly to the Manager and will be responsible for the following key functions: • Acts as the Customer representative within the Production team, and ensures the res...

MMI Precision Assembly (Thailand) Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ฺBased on experiences.
20 พ.ค. 62
19 . Process Engineer
Purpose of the job : To supervise and carry out process engineering duties in the form of proposals, projects and consultancy activities working within agreed time-scales and budgets so that the need...

MMI Precision Assembly (Thailand) Co., Ltd.
1 อัตรา
20 พ.ค. 62
20 . Planning & Purchasing Staff (ประจำสาขาโคราช)
1. วางแผนการผลิต 2. วางแผนนำเข้าวัตถุดิบ และดำเนินการจัดซื้อวัตถุดิบ 3. ดำเนินการจัดซื้อวัสดุสิ้นเปลืองที่ใช้ภายในโรงงานและสำนักงาน 4. ติดตามการส่งมอบงานเพื่อทันตามความต้องการใช้งานของหน่วยงานต่าง ...

EPE Packaging (Thailand) Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
20 พ.ค. 62
 พบ 793 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ