เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 911 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย (จ.อุบลราชธานี)
- เยี่ยมเยียนตัวแทนจำหน่าย และลูกค้าเพื่อให้คำปรึกษาตลอดจนสนับสนุนให้เกิดการเพิ่มยอดขายและส่วนแบ่งการตลาดภายในเขตพื้นที่ ที่ได้รับมอบหมายให้บรรลุตามนโยบาย และเป้าหมายที่วางไว้ - ให้คำปรึกษา และสนับสน...

บริษัท ฮีโน่มอเตอร์สเซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท และสวัสดิการอื่นๆ อีกมากมาย
16 ม.ค. 62
2 . เจ้าหน้าที่ IT
-Software -Network -Hardware -Helpdesk and Remote support. -Maintenance Hardware and Software. -Backup and Monitor. -Wifi, CCTV, PABX, Fingerprint machine, support. -Report

บริษัท มินวัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
16 ม.ค. 62
3 . ผู้จัดการเขต โซน จ.ชัยภูมิ
- กำหนด แผนการขาย เป้าหมายการขาย ยุทธวิธีการขายที่ชัดเจน - ดูแล สอดส่อง รายงานยอดขาย สรุปรายงานการขายในแต่ละเดือน พื้นที่เขตที่รับ ผิดชอบ - บริหารจัดการเรื่องบุคลากรในเขตพื้นที่รับผิดชอบ - งาน...

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณัฐพงษ์มอเตอร์ 1989
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
16 ม.ค. 62
4 . ผู้จัดการเขต โซน จ.ขอนแก่น
- กำหนด แผนการขาย เป้าหมายการขาย ยุทธวิธีการขายที่ชัดเจน - ดูแล สอดส่อง รายงานยอดขาย สรุปรายงานการขายในแต่ละเดือน พื้นที่เขตที่รับ ผิดชอบ - บริหารจัดการเรื่องบุคลากรในเขตพื้นที่รับผิดชอบ - งาน...

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณัฐพงษ์มอเตอร์ 1989
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
16 ม.ค. 62
5 . ผู้จัดการเขต โซน จ.เลย
- กำหนด แผนการขาย เป้าหมายการขาย ยุทธวิธีการขายที่ชัดเจน - ดูแล สอดส่อง รายงานยอดขาย สรุปรายงานการขายในแต่ละเดือน พื้นที่เขตที่รับ ผิดชอบ - บริหารจัดการเรื่องบุคลากรในเขตพื้นที่รับผิดชอบ - งาน...

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณัฐพงษ์มอเตอร์ 1989
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
16 ม.ค. 62
6 . ผู้จัดการเขต โซน จ.หนองบัวลำภู
- กำหนด แผนการขาย เป้าหมายการขาย ยุทธวิธีการขายที่ชัดเจน - ดูแล สอดส่อง รายงานยอดขาย สรุปรายงานการขายในแต่ละเดือน พื้นที่เขตที่รับ ผิดชอบ - บริหารจัดการเรื่องบุคลากรในเขตพื้นที่รับผิดชอบ - งาน...

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณัฐพงษ์มอเตอร์ 1989
เงินเดือน ตามตกลง
16 ม.ค. 62
7 . ธุรการคลังอะไหล่
- ดูแลสต๊อกอะไหล่ การจัดเก็บอะไหล่ - ประสานงานสาขา ในการจัดส่งอะไหล่ - ประสานงานกับฝ่ายบัญชี - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณัฐพงษ์มอเตอร์ 1989
เงินเดือน ตามโครงสร้าง+ประสบการณ์
16 ม.ค. 62
8 . IT SUPPORT รับสมัครด่วน !
-ดูแลรักษาระบบคอมพิวเตอร์ Server, LAN, CCTV, Finger Scan -ซ่อมบำรุงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง -ลงโปรแกรมพร้อมใช้งาน ให้กับบุคลากรในบริษัทฯ -จัดหาและนำเสนออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และอุปกร...

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณัฐพงษ์มอเตอร์ 1989
เงินเดือน ตามโครงสร้าง+ประสบการณ์
16 ม.ค. 62
9 . ช่างบริการ ประจำสาขา ถ.หน้าเมือง จ.ขอนแก่นรับสมัครด่วน !
-ให้บริการลูกค้า งานซ่อม บำรุงรถจักรยานยนต์ -ให้บริการลูกค้าตามความต้องการของลูกค้า -ปฏิบัติงานให้ได้ตามเป้าที่กำหนดไว้ -งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณัฐพงษ์มอเตอร์ 1989
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง+ค่าคอมมิชชั่น
16 ม.ค. 62
10 . ผู้จัดการสาขา ประจำสาขา อ.แก้งคร้อ...ด่วนมาก
-บริหารจัดการสาขาเพื่อรักษายอดขายและรายรับเดิมให้อยู่ในระดับที่ดี พร้อมทั้งคงไว้เพื่อภาพลักษณ์ที่ดีของสาขา - บริหารจัดการเรื่องงานขาย/จำหน่ายรถจักรยานยนต์ - บริหารจัดการเรื่องการเงิน เงินสดย่อยในร้...

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณัฐพงษ์มอเตอร์ 1989
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง+ประสบการณ์+ค่าคอมฯ
16 ม.ค. 62
11 . IT Administration รับสมัครด่วน !
- ดูแลระบบ LAN,Network,คอมพิวเตอร์ software ต่าง ๆ ภายใน หจก.ฯ ดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Network) - เปิด-ปิด ระบบ sever และดูและระบบ รายงานปัญหาของระบบ รายเดือน รายปี - ตรวจสอบอุปกรณ์ในห้อง Se...

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณัฐพงษ์มอเตอร์ 1989
เงินเดือน ตามตกลง
16 ม.ค. 62
12 . พนักงานการตลาด (รายวัน)รับสมัครด่วน !
- ขับรถโฆษณา แจกใบปลิว ทำกิจกรรมทางการตลาด - ออกบู๊ธกิจกรรมทางด้านงานขายตามพื้นที่ขาย จังหวัด หนองบัวลำภู , ขอนแก่น ,ชัยภูมิ,เลย - สำรวจตลาด จัดงานขาย และพิจารณาคู่แข่ง - อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณัฐพงษ์มอเตอร์ 1989
เงินเดือน 330 บาท/วัน + ค่าคอมมิชชั่น
16 ม.ค. 62
13 . จป.เทคนิค (โรงงานผลิตเอทานอล อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา)รับสมัครด่วน !
1.ตรวจด้านความปลอดภัยฯ หน้างาน 2.รายงานเมื่อพบสภาพการณ์/การกระทำที่ไม่ปลอดภัย 3.การดำเนินการตามแผนงานของแผนก และรายงานความคืบหน้าการดำเนินการ 4.การดำเนินการเมื่อไม่เป็นไปตามแผนงาน หรือเมื่อมีแนวโน้...

บริษัท ทีพีเค เอทานอล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท ฯ
16 ม.ค. 62
14 . ผู้จัดการแผนกบัญชี (ประจำโรงงานขอนแก่น)
1.จัดทำและตรวจสอบการบันทึกบัญชี ควบคุมดูแลและตรวจสอบความถูกต้องของงานบัญชีทั้งระบบ 2.จัดทำและส่งรายงานทางบัญชี ตามรอบที่บริษัทฯกำหนด 3.รวบรวมข้อมูลจัดทำรายงานต้นทุนผลิต ต้นทุนขาย 4.ควบคุมและบริหารง...

บริษัท สยามเทคนิคคอนกรีต จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
16 ม.ค. 62
15 . เจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน (ประจำโรงงานขอนแก่น)
- บันทึกตั้งหนี้ และทำชุดจ่ายค่าใช้จ่ายทั้งหมดรวมทั้งจัดทำชุดจ่าย ภงด.1,3,53 ภพ.30 - จัดทำเอกสารใบกำกับภาษีและทำชุดวางบิล - จัดทำชุดซื้อ-ขาย ระหว่างสาขา - ดูแล-ควบคุม ตรวจสอบข้อมูลวัสดุสิ้นเปลืองคง...

บริษัท สยามเทคนิคคอนกรีต จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
16 ม.ค. 62
16 . Web Programmerรับสมัครด่วน !
1. เขียนโปรมแกรมตามที่ได้รับมอบหมาย 2. งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

บริษัท วินน์ซอฟต์ โซลูชั่น จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
16 ม.ค. 62
17 . Shift R&D (โรงงานผลิตเอทานอล อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา)รับสมัครด่วน !
1.ตรวจสอบ-ติดตาม วิเคราะห์ควบคุมคุณภาพวัตถุดิบ และผลิตภัณฑ์ ให้เป็นไปตามข้อกำหนด 2.รายงานผลการตรวจวิเคราะห์ ทดสอบ และความผิดปกติ ของผลวิเคราะห์ ที่จะมีผลต่อคุณภาพให้ผู้บังคับบัญชาทรา...

บริษัท ทีพีเค เอทานอล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
16 ม.ค. 62
18 . ช่างซ่อมบำรุง/ช่างเชื่อม/ช่างกลึง/ช่างประกอบ โรงงานผลิตเอทานอลรับสมัครด่วน !
1.ซ่อมบำรุงเครื่องจักรให้พร้อมใช้งาน 2.ดุแลตรวจสอบเครื่องจักร อุปกรณ์ ให้อยู่ในสถาพพร้อมใช้งาน 3.งานเชื่อม งานประกอบ งานกลึง งานซ่อมบำรุง 4.ปฏิบัติตามคำสั่งที่ได้มอบหมาย

บริษัท ทีพีเค เอทานอล จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
16 ม.ค. 62
19 . Mechanical Supervisor (โรงงานผลิตเอทานอล อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา)รับสมัครด่วน !
1.ดูแลระบบซ่อมบำรุงและตรวจรักษาเครื่องจักร และอื่นๆ ของโรงงาน 2.จัดทำแผนซ่อมบำรุงประจำวัน P/M, จัดทำรายงานการซ่อมบำรุง 3.ตรวจติดตามและควบคุมอะไหล่เครื่องจักร, อุปกรณ์ซ่อมบำรุง 4.ติดต่อผู้รับเหมาหรื...

บริษัท ทีพีเค เอทานอล จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
16 ม.ค. 62
20 . ผู้ปฎิบัติงานควบคุมคุณภาพ QC (โรงงานผลิตเอทานอล อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา)รับสมัครด่วน !
1. ตรวจสอบ-ติดตาม วิเคราะห์ควบคุมคุณภาพวัตถุดิบวัตถุดิบ และผลิตภัณฑ์ ให้เป็นไปตามข้อกำหนด 2. เก็บตัวอย่างเพื่อการตรวจสอบ-ติดตามผลการผลิตและวิเคราะห์หาคุณภาพ 3. รายงานผลการวิเคราะห์ของตัวอย...

บริษัท ทีพีเค เอทานอล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
16 ม.ค. 62
 พบ 911 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ