JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 5,042 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
21 . จป.วิชาชีพ (ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง)รับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบงานด้านความปลอดภัยของบริษัทฯ - จัดทำรายงานต่างๆ ตามกฏหมายแรงงานกำหนด - จัดทำรายงานด้านความปลอดภัยและอุบัติเหตุ - อบรม ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ กิจกรรมด้านความปลอดภัยแก่พนักงาน - ดูแลงานตรว...

บริษัท ยูเนี่ยน คอนสตรัคชั่น แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างเงินเดือนบริษัท
20 พ.ค. 62
22 . หัวหน้าแผนกซ่อมบำรุงไฟฟ้าเครื่องจักร
- งานซ่อมบำรุงเครืองจักร ระบบไฟฟ้า ฯลฯ ภายในโรงงาน - ติดตามและแก้ไขงานตามใบแจ้งซ่อม - จัดทำแผนการซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าเครื่องจักร (PM)

Thai Stainless Steel Co., Ltd. / บริษัท ไทยสเตนเลสสตีล จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้าง + ประสบการณ์
20 พ.ค. 62
23 . ตัวแทนฝ่ายบริหารระบบคุณภาพ (QMR)
1.บริหารงานภายใต้ข้อกำหนดมาตรฐานสากล ข้อกำหนดลูกค้า ข้อกำหนดกฎหมาย และนโยบายต่างๆ 2.ทบทวนนโยบายคุณภาพ กระบวนการ ขั้นตอนการบริหารงานที่เกี่ยวข้อง และพิจารณาอนุมัติเอกสารในระบบคุณภาพ 3.พัฒนาระบบบริหาร...

บริษัท คอมบีแพ็ค จำกัด
1 อัตรา
20 พ.ค. 62
24 . หัวหน้าแผนกประกันคุณภาพ
1. ควบคุมคุณภาพวัตถุดิบ ,สินค้า และกระบวนการทางด้านคุณภาพ ภายใต้กระบวนการ Qualification 2. บริหารงานระบบคุณภาพให้องค์กรมีระบบการจัดการด้านระบบ เอกสาร นโยบาย ขั้นตอนปฏิบัติ วิธีปฏิบัติตามมาตรฐานระบบ I...

บริษัท คอมบีแพ็ค จำกัด
นิคมเวลโกรว์ ฉะเชิงเทรา
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 พ.ค. 62
25 . เจ้าหน้าที่ธุรการ
1. ดูแลความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบริษัทฯ 2. ดูแลแม่บ้าน,พ่อบ้าน,รปภ. 3. ประชาสัมพันธ์ 4. Messeger 6. งานเอกสารสำคัญของบริษัทฯ 7. ต้อนรับลูกค้า

บริษัท คอมบีแพ็ค จำกัด
นิคมเวลโกรว์ ฉะเชิงเทรา
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
20 พ.ค. 62
26 . พนักงานขนส่ง
1. จัดเตรียม วางแผน ควบคุม การจัดส่งสินค้า เอกสาร ฯลฯ 2. บำรุงรักษา สินค้า อุปกรณ์ ยานพาหนะ 3. จัดส่งสินค้า ติดตั้ง สอนวิธีการใช้งานให้กับลูกค้า 4. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท วาโย เทรด เซนเตอร์ จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน 15,000
20 พ.ค. 62
27 . Admin & Customer Service
1. จัดทำรายงาน และเอกสารการขาย 2. ตอบคำถาม สอนวิธีการใช้งาน ลูกค้าไทย ต่างชาติ 3. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท วาโย เทรด เซนเตอร์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 15,000-17,000++
20 พ.ค. 62
28 . Accounting
- บันทึกข้อมูล รับ - จ่าย - จัดทำเอกสาร ซื้อ - ขาย - วางบิล แจ้งหนี้ เก็บเช็ค ติดตามลูกหนี้ที่ครบกำหนด - เตรียมเอกสารการจ่ายเงิน เจ้าหนี้ที่ครบกำหนด - จัดทำเอกสารบัญชี - ภาษี ปิดงบ ต่างๆ - สแกนเอ...

บริษัท วาโย เทรด เซนเตอร์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 18,000-25,000
20 พ.ค. 62
29 . Salesรับสมัครด่วน !
- หาลูกค้าใหม่ รักษาฐานลูกค้าเก่า บริหารยอดขายให้ได้ตามเป้า - ให้ข้อมูลสินค้าเสนอขาย จัดส่ง เทรนนิ่ง สอนวิธีการใช้งาน ดูแลหลังการขาย - ออกบูธ จัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย - จัดทำเอกสารใบเสนอราคา และเ...

บริษัท วาโย เทรด เซนเตอร์ จำกัด
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน 16,000-25,000++
20 พ.ค. 62
30 . Overseas Purchasing
- สรรหา Vendor ทั้งในและต่างประเทศ - คัดเลือก สินค้า สเป็ค ราคา เงื่อนไข - จัดเตรียมเอกสารการจัดซื้อ นำเข้า พิธีการศุลกากร - ประสานบริษัท ชิปปิ้ง ทั้งฝั่งในประเทศและต่างประเทศ - จัดเตรียมเอกสาร FT...

บริษัท วาโย เทรด เซนเตอร์ จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน 18,000-25,000
20 พ.ค. 62
31 . Project Engineer
รับผิดชอบและศึกษาข้อมูลที่ได้รับของผลิตภัณฑ์ ( CHASSIS) เพื่อนำมาจัดทำข้อมูลด้านราคา และความเป็นไปได้จัดทำแผนหลักโครงการ ( MASTER SCHEDULE ) , เอกสารสนับสนุนต่าง ๆ และร่วมดำเนินการต่าง ๆ กับแผนกที่...

Thai Radiator Manufacturing Co., Ltd.
1 อัตรา
20 พ.ค. 62
32 . เจ้าหน้าที่บัญชี (Inventory&Costing)
ตรวจสอบการบันทึกรายการสินค้าคงคลังและ ปรับปรุงแก้ไขรายการที่ผิดพลาดให้ได้ข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ

Thai Radiator Manufacturing Co., Ltd.
1 อัตรา
20 พ.ค. 62
33 . QC Engineer
ควบคุมให้มีการจัดทำมาตรฐานการตรวจ / ทดสอบวัสดุ / ชิ้นส่วน ที่รับเข้า , เพื่อใช้ในการผลิต ผลิตภัณฑ์/วัสดุ ระหว่างการผลิต และผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปตลอดจนควบคุมให้มีการตรวจสอบระดับความสามารถของกระบวนการผลิ...

Thai Radiator Manufacturing Co., Ltd.
1 อัตรา
20 พ.ค. 62
34 . Quality Asst. Sec.Manager /Depatment ManagerUrgently Required !
Quality Asst.Manager - Quality system plan in process. - Quality system improvement in order to increasing the productivity. - Customer & Supplier manage ( Meeting, Complain, Audit ......) - Contr...

Thai Radiator Manufacturing Co., Ltd.
20 พ.ค. 62
35 . วิศวกรไฟฟ้า
- ควบคุม ดูแล ซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลุ่ม CNC,Robot - แก้ไขและปรับปรุงเครื่องจักรให้ใช้งานทันการผลิต - ตรวจสอบเครื่องมือ เครื่องวัดที่มีอยู่ในแผนกให้เป็นตามระบบการควบคุม - ติดตามและปรับปรุงพัฒนาวิธ...

Thai Radiator Manufacturing Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 พ.ค. 62
36 . QA Engineer / เจ้าหน้าที่ QA. รับสมัครด่วน !
QUALITY ASSURANCE ENGINEER ขอบเขตหน้าที่ของงาน ดำเนินการควบคุม วิเคราะห์ ตรวจสอบ ระบบการประกันคุณภาพของสินค้าเพื่อให้มั่นใจและสร้างความเชื่อมั่นต่อคุณภาพสินค้าตลอดจนการพัฒนาปรับปรุงระบบอย่างต...

Thai Radiator Manufacturing Co., Ltd.
3 อัตรา
20 พ.ค. 62
37 . Project Engineer (วิศวกรโครงการ)
- บริหารจัดการงานโครงการตามที่ได้รับมอบหมาย - ร่วมประชุม และจัดทำเอกสารรับความต้องการของลูกค้าเพื่อการออกแบบ - จัดทำ Concept Design Drawing,Assembly Drawing,Detail Drawing และทำรายงานการคำนวนเชิงวิศ...

บริษัท ควอลิเมอร์ จำกัด / Qualimer Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
20 พ.ค. 62
38 . พนักงานคลังสินค้า
1.รับผิดชอบในการควบ ดูแลและตรวจสอบเกี่ยวกับวัตุดิบ สินค้าสำเร็จรูป โดยทำการตรวจเช็คให้สอดคล้องกับใบสั่งซื้อ ทั้งขนาดเเละจำนวนตามเอกสารจัดส่ง (Delivery Order, Invoice) และทำการบันทึกรายการรับวัตถุดิบ ใ...

บริษัท ควอลิเมอร์ จำกัด / Qualimer Co., Ltd.
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง+ประสบการณ์
20 พ.ค. 62
39 . Warehouse ManagerUrgently Required !
- Processing orders control in and out com goods & maintain the stock. - Operating mechanical and IT systems - Traning, supervising and appraising staff - Maintaining statistical and financial reco...

Box Asia Group International Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
20 พ.ค. 62
40 . Customer Service Officerรับสมัครด่วน !
1. Act as customer’s representative in Transitions 2. Interface with customers for all customer’s inquiries 3. Coordinate with manufacturing sites providing a good service 4. Customer feedback and ...

Box Asia Group International Co., Ltd.
2 อัตรา
20 พ.ค. 62
 พบ 5,042 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ