JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 5,042 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 

บริษัท ยูเนียน ออโต้พาร์ทส มานูแฟคเชอริ่ง จำกัด
20 พ.ค. 62
2 . QA/QC Manager (Mechanical Engineer)
1. บริหารจัดการ ควบคุมงานดูแลงานด้านคุณภาพทั้งระบบตามที่ได้รับมอบหมาย 2. ควบคุมดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา ผู้รับเหมา และรายงานสถานะให้ผู้บังคับบัญชา 3.ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้โครงการสำเร็จ...

บริษัท ซีซีเอส คอร์ปอเรชั่น จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามที่ตกลง
20 พ.ค. 62
3 . Project Manager (Mechanical Engineer)
1. บริหารจัดการโครงการให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ ดูแลควบคุมงานก่อสร้างในโครงการก่อสร้างที่ได้รับมอบหมาย ให้อยู่ภายใต้เงื่อนไข งบประมาณที่กำหนด และให้เสร็จตามกำหนดเวลา 2. ควบคุมดูแลผู้ใต้บังคับบัญ...

บริษัท ซีซีเอส คอร์ปอเรชั่น จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามที่ตกลง
20 พ.ค. 62
4 . Project Manager (Civil Engineer)
1. บริหารจัดการโครงการให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ ดูแลควบคุมงานก่อสร้างในโครงการก่อสร้างที่ได้รับมอบหมาย ให้อยู่ภายใต้เงื่อนไข งบประมาณที่กำหนด และให้เสร็จตามกำหนดเวลา 2. ควบคุมดูแลผู้ใต้บังคับบัญ...

บริษัท ซีซีเอส คอร์ปอเรชั่น จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามที่ตกลง
20 พ.ค. 62
5 . Safety Mananger
1. ควบคุม ดูแลงานด้านความปลอดภัยทั้งระบบ 2. ดำเนินกิจกรรมความปลอดภัยในการทำงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ซีซีเอส คอร์ปอเรชั่น จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามที่ตกลง
20 พ.ค. 62
6 . Project Engineer, Mechanical Engineer
1. ดำเนินการควบคุมสรุปภาพรวมโครงการ,ขั้นตอน,วิธีการ ของงานก่อสร้าง 2. ควบคุมแผนงานและงบประมาณ ของระบบงานก่อสร้าง 3. ควบคุมแบบรูป-รายงานหน่วยงาน

บริษัท ซีซีเอส คอร์ปอเรชั่น จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน n/a
20 พ.ค. 62
7 . ผู้จัดการฝ่ายบุคคลและธุรการ
-ดูแลและควบคุมกฎระเบียบของบริษัท -จัดทำกำกับดูแลเกี่ยวหน้าที่การปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละตำแหน่ง(๋JD) -ดูแลในส่วนของค่าจ้าง เงินเดือน สวัสดิการ ผลตอบแทน ประกันสังคมและแรงงาน ต่างด้าว -ดูแลและควบคุม...

บริษัท เซฟดีล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 พ.ค. 62
8 . เจ้าหน้าที่การตลาดออนไลน์
1. ดูแลการสื่อสาร และกิจกรรมทางการตลาดของบริษัทผ่านสื่อ Social Media ทุกช่องทาง อาทิเช่น Website, Facebook, Line, และอื่นๆ 2. หาข้อมูลที่น่าสนใจที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ จัดทำเนื้อหาและวางแผนการสื่อสารผ่...

บริษัท เซฟดีล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 12,000 - 15,000
20 พ.ค. 62
9 . ธุรการขาย
- ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ - ดูแลรับผิดชอบออกเอกสารการขาย - ประสานงานกับคลังสินค้าเพื่อนำข้อมูลสต๊อกยางสนับสนุนทีมขาย - บริการงานรับรถยนต์ - บันทึกลูกค้...

บริษัท เซฟดีล จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน 9,000 - 15,000
20 พ.ค. 62
10 . ช่างยางรถบรรทุก
- รับผิดชอบเปลี่ยนยาง ดูแล และซ่อมบำรุงรถยนต์ - รับผิดชอบดูแลลูกค้าที่มาใช้บริการเบื้องต้น - รับผิดชอบงานด้านอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เซฟดีล จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน 9,000 – 16,000 บาท
20 พ.ค. 62
11 . ล่ามแปลภาษาจีน
1. เป็นล่ามให้กับผู้จัดการชาวจีนในการติดต่อลูกค้าหรือร่วมประชุมภายในบริษัท 2. แปลเอกสารที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท 3. ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร 4. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอ...

บริษัท กัง เยน ไดมอนด์ ทูลส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
นิคมอมตะซิตี้ (ระยอง) ระยอง
5 อัตรา
เงินเดือน 20,000 - 25,000++
20 พ.ค. 62
12 . หัวหน้าฝ่ายบัญชี/การเงิน
หัวหน้าแผนกบัญชี 1 ตำแหน่ง 1. ดูแลและตรวจสอบงบการเงิน 2. ดูแลงานบัญชีของบริษัททั้งระบบ 3. ปิดงบการเงิน 2. พนักงานCashier 1. ดูแลเงินสดย่อย 2. ตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายเงิน ...

บริษัท กัง เยน ไดมอนด์ ทูลส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
นิคมอมตะซิตี้ (ระยอง) ระยอง
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน 35,000+++
20 พ.ค. 62
13 . Sales Executiveรับสมัครด่วน !
- ดูแลลูกค้าเก่า หาลูกค้าใหม่ - จัดทำรายงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง - ติดต่อประสานงานภายในและภายนอกองค์กร

TPN FlexPak Co., Ltd.,TPN Food Pakaging Co., Ltd.
นิคมเวลโกรว์ ฉะเชิงเทรา
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง+ประสบการณ์
20 พ.ค. 62
14 . เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบมาตรฐาน (ISO) รับสมัครด่วน !
- ควบคุม ดูแล และพัฒนาระบบ ISO GMP HACCP BRC/IoP

TPN FlexPak Co., Ltd.,TPN Food Pakaging Co., Ltd.
นิคมเวลโกรว์ ฉะเชิงเทรา
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 พ.ค. 62
15 . Process Engineer รับสมัครด่วน !
- ควบคุมการผลิต และปรับปรุงวิธีการ/กระบวนการผลิตบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อนตัว (Flexible Packaging) และการพิมพ์ - ทำงานวันจันทร์ - วันเสาร์ (หยุดวันอาทิตย์วันเดียว)

TPN FlexPak Co., Ltd.,TPN Food Pakaging Co., Ltd.
นิคมเวลโกรว์ ฉะเชิงเทรา
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 พ.ค. 62
16 . R&D Product Development Technician
- วิจัยและพัฒนา ออกแบบบรรจุภัณฑ์ เพื่อนำเสนอลูกค้า - ศึกษาแนวโน้มตลาดและสร้างนวัตกรรมบรรจุภัณฑ์ใหม่ - ประสานงานกับลูกค้าและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการร่วมพัฒนาและทดสอบบรรจุภัณฑ์ - ออกแบบ ควบคุมดูแลก...

TPN FlexPak Co., Ltd.,TPN Food Pakaging Co., Ltd.
นิคมเวลโกรว์ ฉะเชิงเทรา
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 พ.ค. 62
17 . QA/QCรับสมัครด่วน !
1. รับประกันคุณภาพ 2. ทำเอกสาร OUT GOING, COC ของ DELTA5, 6 3. ควบคุมอุปกรณ์การวัดภายในบริษัท 4. ควบคุมเอกสาร ISO 9001(DC.) 5. จัดทำ LIMTI SAMPLE 6. จัดทำเอกสาร ISO 13485 7. ควบคุมเอกส...

Winbest Industrial (Thailand) Co., Ltd.
นิคมเวลโกรว์ ฉะเชิงเทรา
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 พ.ค. 62
18 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย (Sale&Marketting)
1.รับผิดชอบงานด้านประสานงานขาย 2.รับผิดชอบงานฝ่ายขายตามที่ได้รับหมายมอบ 3.งานด้านเอกสาร ISO ของแผนก 4.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

Winbest Industrial (Thailand) Co., Ltd.
นิคมเวลโกรว์ ฉะเชิงเทรา
3 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 พ.ค. 62
19 . พนักงานควบคุมหม้อต้มน้ำ (Boiler)รับสมัครด่วน !
1.ควบคุมการใช้งานหม้อไอน้ำ หรือหม้อต้มฯ ให้เป็นไปตามมาตรฐาน 2.ปฏิบัติงานตรวจเช็ค ซ่อมแซม และบำรุงรักษาเครื่องจักร อุปกรณ์ระบบผลิตไอน้ำให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน และมีความปลอดภัย

บริษัท เซนจูรี่ ไทร์ ( ประเทศไทย ) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 พ.ค. 62
20 . ล่ามภาษาจีนรับสมัครด่วน !
- แปลการสนทนาสื่อสาร ไทย-จีน / จีน - ไทย - แปลเอกสารต่างๆที่ได้รับมอบหมาย - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เซนจูรี่ ไทร์ ( ประเทศไทย ) จำกัด
นิคมหลักชัยเมืองยาง ระยอง
หลายอัตรา
20 พ.ค. 62
 พบ 5,042 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ