JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 5,010 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Supervisor QA รับสมัครด่วน !
1.วางแผนการประกันคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ 2.กำหนดการตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบที่รับเข้ามาในบริษัทให้เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า 3.กำหนดการตรวจสอบคุณภาพในระหว่างการขบวนผลิตให้...

บริษัท อิโต เซอิโค (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 มิ.ย. 62
2 . เจ้าหน้าที่ขาย ประจำ สาขา บิ๊กซี พัทยากลาง
1.นำเสนอคุณค่าผู้ขาย, คุณค่าสินค้า ต่อผู้คน 2.จัดเรียงสินค้า,ทำความสะอาด และ รับผิดชอบทุกสิ่งในร้าน - กะเช้า 09.00 - 17.00 น. (8 ชั่วโมง) - กะเย็น 13.00 - 21.00น. (8 ชั่วโมง)

บริษัท กนกณาณา เพอร์ฟูมส์ จำกัด
4 อัตรา
เงินเดือน 15,000.-
25 มิ.ย. 62
3 . เจ้าหน้าที่ขาย ประจำสาขาบิ๊กซี พัทยากลาง
1.นำเสนอคุณค่าผู้ขาย, คุณค่าสินค้า ต่อผู้คน 2.จัดเรียงสินค้า,ทำความสะอาด และรับผิดชอบทุกสิ่งในร้าน 3.เวลางาน 3.1 กะเช้า 09.00 - 17.00 น. (8 ชั่วโมง) 3.2 กะเย็น 13.00 - 21.00น. (8 ชั่วโมง)

บริษัท กนกณาณา เพอร์ฟูมส์ จำกัด
4 อัตรา
เงินเดือน 15,000 บาท
25 มิ.ย. 62
4 . ช่างเทคนิค
- ดูแลลูกค้าและสินค้า - มีความรู้พื้นฐานทางช่าง - และอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท สตาร์ พรีเมี่ยม จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 มิ.ย. 62
5 . เจ้าหน้าที่การตลาด (Project Marketing Officer)
•รับผิดชอบด้านการตลาดของโครงการที่ได้รับมอบหมาย •ติดต่อ / สื่อสารกับลูกค้า นำเสนอผลิตภัณฑ์เพื่อให้เกิดการซื้อการขาย •จัดการและควบคุมงบประมาณการตลาดโดยรวมของแต่ละโครงการ •ควบคุมและพัฒนาประสิทธิภาพงา...

บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน)
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ศรีราชา ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน พิจารณาตามความสามารถและประสบการณ์
25 มิ.ย. 62
6 . เจ้าหน้าที่พัฒนาโครงการ (Project Development Officer)
- จัดทำแผนพัฒนาการดำเนินงานโครงการต่าง ๆ - รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์โอกาสสำหรับการพัฒนาโครง และการลงทุนใหม่ ๆ นำเสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อพิจารณา - จัดทำรายละเอียดสัญญาและประสานงานการขอใบอนุญาตจากหน่วยงา...

บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน)
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ศรีราชา ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน พิจารณาตามความสามารถและประสบการณ์
25 มิ.ย. 62
7 . เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ (PR&Community Relation Officer)
1. สื่อสารและประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ ของกลุ่มบริษัท 2. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กร 3. ประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร สำหรับด้านงานค...

บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน)
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ศรีราชา ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน พิจารณาตามประสบการณ์และความสามารถ
25 มิ.ย. 62
8 . หัวหน้าแผนกการเงิน (Financial Section Head)
•In charge of whole processing of the finance accounting of GL, AR, AP, costing and Taxing •Team work with internal and external department •Finish monthly closing processing and management reportin...

บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน)
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ศรีราชา ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน พิจารณาตามความสามารถและประสบการณ์
25 มิ.ย. 62
9 . ผู้จัดการฝ่ายบริหารองค์กร (Corporate Services Department Manager)
• Manage and control all functions of HR, Procurement, Administration and IT. • Ensure that all policies and procedures are aligned with business strategies and organization direction. • Follow up ...

บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน)
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ศรีราชา ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน พิจารณาตามความสามารถและประสบการณ์
25 มิ.ย. 62
10 . Senior Sale Representative
- Selling Hand tools and Cutting tools. - Represent and develop business value chain with key account customers

H.M.Group (Thailand)
นิคมอมตะซิตี้ (ชลบุรี) ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
25 มิ.ย. 62
11 . Electrical & Instrument Technician (Project)
To responsible project modification work (Elec.&Inst.) as project coordinator, inspector and control contractor construction work.

Thai Polyacetal Co., Ltd. / Thai Polycarbonate Co., Ltd.
นิคมมาบตาพุด ระยอง
1 Position
25 มิ.ย. 62
12 . Graphic Designer กราฟฟิกประจำคลินิกรับสมัครด่วน !
ออกแบบงานโฆษณา วิดีโอ รีทัช สื่อออนไลน์ สวัสดิการ ประกันสังคม ,เบี้ยขยัน

Skyline Group
1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 บาท
25 มิ.ย. 62
13 . หัวหน้าส่วนบริการขนส่ง ประจำจ.สระแก้ว (STL-SG)
- ควบคุมการทำงานของพนักงานขับรถเทรลเลอร์ - กำหนดเส้นทางเดินรถในการขนส่งสินค้า จัดคิว เบิกจ่ายค่าเดินทางให้พนักงานขับรถ - ประสานงานกับลูกค้า และรถร่วมบริการเพื่อนัดหมายการส่งมอบ - ควบคุมน้ำหนักในการ...

กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 มิ.ย. 62
14 . เจ้าหน้าที่ทรัพยากรมนุษย์ ประจำ จ.สระแก้ว (STA-SG)
- สรรหาพนักงานรายวัน และรายเดือนตามความต้องการของบริษัท - งานพนักงานสัมพันธ์ - อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 มิ.ย. 62
15 . หัวหน้าแผนกยานยนต์ ประจำสาขาสระแก้ว (STA-SG)
- ควบคุม ตรวจสอบ ดูแล ซ่อม รวมทั้งติดตามผลงานยานยนต์ในโรงงานทั้งหมด

กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 มิ.ย. 62
16 . หัวหน้าแผนกซ่่อมบำรุง ประจำสาขาสระแก้ว (STA-SG)
รับนโยบายและคำสั่งจากผู้บังคับบัญชา เพื่อควบคุม ดูแล ตรวจสอบ ซ่อม รวมทั้งติดตามผล ในส่วนของงานเอกสารและเครื่องจักรที่รับผิดชอบ รวมถึงงานซ่อมระบบบำรุงภายในโรงงานตามใบแจ้งซ่อม พร้อมจ่ายงานให้แก่พนักงาน...

กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 มิ.ย. 62
17 . ผู้จัดการร้านอาหาร
1.บริหารยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทวางไว้ 2.บริหารและดูแลพนักงานภายในร้าน 3.ควบคุมบริหารสต็อกสินค้า 4.สรุปยอดขายประจำวัน ประจำเดือน 5.จัดทำรายงานพนักงานประจำเดือน ขาด ลา มาสาย 6.ดูแลเรื...

Sushisushi
1 อัตรา
เงินเดือน 20,000
24 มิ.ย. 62
18 . ช่าง
1.ทำงานไฟฟ้า,ทำงานรับเหมาหรือที่เกี่ยวข้อง 2.ประเมินราคางาน , คิดคำนวณ BOQ ของงานได้, 3.งานเพิ่ม-ลด แก้ shop drawing 4.ควบคุมงานให้เสร็จตามเป้าหมาย

บริษัท ไอคอน ยูไนเต็ด ไพร์ซ จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง (รับประจำ และ Project )
24 มิ.ย. 62
19 . ช่างแม่พิมพ์ปั๊มโลหะขึ้นรูป
1.ควบคุมดูแลเครื่องจักรปั๊มโลหะได้เป็นอย่างดี 2.ทำการซ่อม-สร้างแม่พิมพ์ ให้ได้ตามคุณภาพและมาตรฐานที่กำหนด 3.ตรวจสอบ ดูแลรักษา แม่พิมพ์ให้ทำงานได้ตามปกติ 4.ทำการติดตั้งแม่พิมพ์ บำรุงรักษาดูแลแม่พิมพ...

Loften (Thailand) Co.,Ltd.
นิคมอมตะซิตี้ (ระยอง) ระยอง
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
24 มิ.ย. 62
20 . Receptionist & GA(ประจำแผนก HR)
หน้าที่ของ Reception -รับสาย โอนสายโทรศัพท์ -ต้อนรับลูกค้า เจ้าหน้าที่ออดทเตอร์และบุคคที่มาติดต่อกับทางบริษัท -ดูแลการกรอกใบสมัครงาน -เตรียมอาหาร อุปกรณ์การแต่งกายก่อนเข้าไลน์ผลิตให้กับลูกค้า -แจ...

Loften (Thailand) Co.,Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
24 มิ.ย. 62
 พบ 5,010 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ