JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 510 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
21 . วิศวกร ออกแบบ/ควบคุมงาน
1. ออกแบบ คำนวนรายการก่อสร้าง และควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามรายละเอียดและข้อกำหนดในสัญญาการก่อสร้างทุกประการอย่างถูกต้อง ตามหลักวิชาการ 2 . ให้คำแนะนำในการปฏิบัติงานการก่อสร้างให้ถูกต้องตามหลักวิช...

บริษัทหนุมานเรียลเอสเตทจำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง ตามความรู้ความสามารถ (ต่อรองได้)
18 มี.ค. 62
22 . โฟร์แมน
- ควบคุมงานก่อสร้างอาคาร ให้เป็นไปตามแบบรูปรายการ - เขียนรายงานโครงการ รายงานการทำงานเสนอแผนการทำงานได้ - ประมาณการก่อสร้างได้ - ประสานงานกับผู้รับเหมาช่วงในการทำงานหน้างานและตรวจการทำงานหน้างาน ...

บริษัทหนุมานเรียลเอสเตทจำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง ตามความรู้ความสามารถ (ต่อรองได้)
18 มี.ค. 62
23 . พนักงานขาย ประจำ สาขา บิ๊กซี นครสวรรค์(วี สแควร์)
1.นำเสนอคุณค่าผู้ขาย, คุณค่าสินค้า ต่อผู้คน 2.จัดเรียงสินค้า,ทำความสะอาด และ รับผิดชอบทุกสิ่งในร้าน - กะเช้า 09.00 - 17.00 น. (8 ชั่วโมง) - กะเย็น 14.00 - 22.00น. (8 ชั่วโมง)

บริษัท กนกณาณา เพอร์ฟูมส์ จำกัด
4 อัตรา
เงินเดือน 14.500.-(รวมทุกอย่าง)
18 มี.ค. 62
24 . Senior Software Engineer (Web Developer)
THINKNET Chiang Mai กำลังรับสมัครนักพัฒนาหลายอัตรา เพื่อที่รองรับผลิตภัณฑ์ Stack และ Technology ที่พวกเราใช้ • HTML, CSS, SCSS • Javascript • ReactJS, React Native • Node.js • GraphQL • Mongo...

THiNKNET CO., LTD. (Chiangmai)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง ตามประสบการณ์
18 มี.ค. 62
25 . Software Engineer (Web Developer) - เชียงใหม่
THINKNET Chiang Mai กำลังรับสมัครนักพัฒนาหลายอัตรา เพื่อที่รองรับผลิตภัณฑ์ใหม่ที่กำลังจะออกของบริษัท เพื่อตอบสนองความต้องการทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ ถ้าคุณรักการเขียนโค้ดเป็นชีวิตจิตใจ รักการเ...

THiNKNET CO., LTD. (Chiangmai)
5 อัตรา
เงินเดือน เริ่มต้น 23,000 ตามตกลง ตามประสบการณ์
18 มี.ค. 62
26 . เจ้าหน้าที่ขายโครงการ (คอนโด) จ.เชียงรายรับสมัครด่วน !
ให้ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการและเสนอการขายแก่ลูกค้า จัดเตรียมใบเสนอราคาเพื่อนำเสนอลูกค้า ประสานงานฝ่ายกฏหมายเพื่อออกเอกสารสัญญาซื้อขาย จัดทำรายงานยอดขายประจำสัปดาห์และยอดขายประจำเดือน ปฏิบัติงานอื่นๆท...

C.P.LAND PUBLIC Co., Ltd.
1อัตรา
18 มี.ค. 62
27 . Software Quality Assurance (Automation Test) เชียงใหม่
- วิเคราะห์ Requirement เพื่อนำมาออกแบบการทดสอบ - Planning และ Estimated Time การทดสอบร่วมกับทีมที่เกี่ยวข้อง - พัฒนา Test Case / Test Scenario - ร่วมกัน Review Test Case ภายในทีม - กำหนด ID ของแ...

THiNKNET Co., Ltd.
2 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
18 มี.ค. 62
28 . Software Engineer (Web Developer) เชียงใหม่
THINKNET Chiang Mai กำลังรับสมัครนักพัฒนาหลายอัตรา เพื่อที่รองรับผลิตภัณฑ์ใหม่ที่กำลังจะออกของบริษัท เพื่อตอบสนองความต้องการทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ ถ้าคุณรักการเขียนโค้ดเป็นชีวิตจิตใจ รักการเ...

THiNKNET Co., Ltd.
3 อัตรา
เงินเดือน เริ่มต้น 23,000 ตามตกลง ตามประสบการณ์
18 มี.ค. 62
29 . Senior Software Engineer (Senior Web Developer) เชียงใหม่
THINKNET Chiang Mai กำลังรับสมัครนักพัฒนาหลายอัตรา เพื่อที่รองรับผลิตภัณฑ์ใหม่ที่กำลังจะออกของบริษัท เพื่อตอบสนองความต้องการทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ ถ้าคุณรักการเขียนโค้ดเป็นชีวิตจิตใจ รักการเ...

THiNKNET Co., Ltd.
2 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
18 มี.ค. 62
30 . เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ระดับ Staff (ประจำศูนย์เชียงใหม่)รับสมัครด่วน !
- รับโทรศัพท์ ให้บริการตอบข้อสงสัยแก่ลูกค้าที่โทรศัพท์เข้ามาสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลของบริษัทฯ - การให้บริการยืนยันการเปิดใช้บัตรเครดิตและบัตรสมาชิก ให้กับลูกค้า - ทำงานหน้าคอมพิวเตอร์ - เป็นลักษณะงาน...

AEON Thana Sinsap (Thailand) Public Co., Ltd.
10 อัตรา
เงินเดือน N/A+โอที+อื่นๆ
18 มี.ค. 62
31 . เจ้าหน้าที่สินเชื่อ ระดับ Staff (ประจำศูนย์เชียงใหม่ )รับสมัครด่วน !
- วิเคราะห์สินเชื่อ บัตรเครดิต, สินเชื่อบุคคล และสินเชื่อเช่าซื้อได้ - ตรวจสอบข้อมูล เอกสารของลูกค้าที่สมัครบัตรเครดิตหรือขอสินเชื่อกับทางบริษัท - ติดต่อลูกค้าเพื่อยืนยันสถานะการทำงาน หรือที่อยู่ของ...

AEON Thana Sinsap (Thailand) Public Co., Ltd.
5 อัตรา
เงินเดือน N/A
18 มี.ค. 62
32 . Branch Admin เจ้าหน้าที่ประสานงานซ่อมบำรุงสาขา (HUB พิษณูโลก) ด่วน
** โ ป ร ด อ่ า น ลั ก ษ ณ ะ ง า น โ ด ย ล ะ เ อี ย ด ** 1. ประสานงานกับทีมจัดซื้อจัดจ้างเพื่อสรรหา Vendor ในการดำเนินการออกแบบและปรับปรุงตกแต่งอาคารสำนักงานสาขาภาคเหนือตอนล่าง 2. ควบคุมและประสานงาน...

AEON Thana Sinsap (Thailand) Public Co., Ltd.
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
18 มี.ค. 62
33 . เจ้าหน้าที่การเงิน,สินเชื่อ พื่นที่อ.ทัพทัน,อ.สว่างอารมณ์,อุทัยธานีรับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบงานด้านการพิจารณา วิเคราะห์ ตรวจสอบในการอนุมัติสินเชื่อให้มีคุณภาพตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด - ตรวจสอบเอกสารสินเชื่อ และโทรตรวจสอบลูกค้า, บัญชีธนาคาร, สลิปเงินเดือน, หนังสือรับรองเงินเดือน, หรือ...

บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
จำนวนมาก
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 มี.ค. 62
34 . เจ้าหน้าที่สินเชื่อ พื้นที่อ.ร้องกวาง,อ.สูงเม่น,อ.เมืองแพร่ รับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบงานด้านการพิจารณา วิเคราะห์ ตรวจสอบในการอนุมัติสินเชื่อให้มีคุณภาพตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด - ตรวจสอบเอกสารสินเชื่อ และโทรตรวจสอบลูกค้า, บัญชีธนาคาร, สลิปเงินเดือน, หนังสือรับรองเงินเดือน, หรือ...

บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 มี.ค. 62
35 . พนักงานขาย ประจำ สาขา บิ๊กซี นครสวรรค์(วี สแควร์)
1.นำเสนอคุณค่าผู้ขาย, คุณค่าสินค้า ต่อผู้คน 2.จัดเรียงสินค้า,ทำความสะอาด และ รับผิดชอบทุกสิ่งในร้าน 3.เวลางาน 3.1 กะเช้า 09.00 - 17.00 น. (8 ชั่วโมง) 3.2 กะเย็น 14.00 - 22.00น. (8 ชั่วโมง)

บริษัท กนกณาณา เพอร์ฟูมส์ จำกัด
4 อัตรา
เงินเดือน 14.500.-(รวมทุกอย่าง)
18 มี.ค. 62
36 . พนักงานขาย (PC) ประจำห้าง โรบินสัน เชียงราย
1. ให้บริการข้อมูลสินค้า กับลูกค้าหรืิอผู้สนใจ 2. เชียร์ขาย เพื่อสร้างโอกาส ด้านการขาย 3. สรุปยอดขาย / จำนวนสินค้า ประจำวัน/สัปดาห์/เดือน 4. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ไซโก (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน รายได้รวม 13,000 - 25,000 / บาท
18 มี.ค. 62
37 . Customer Service (สาขาเชียงใหม่)รับสมัครด่วน !
- Call center ให้คำปรึกษาและประสานงานกับลูกค้าด้านระบบของ sinet - ตอบคำถามข้อร้องเรียนต่างๆ ของลูกค้าsinetเช่น ปัญหาการใช้อินเตอร์เน็ตของsinet -อื่นๆตามที่มอบหมาย -

บริษัท ไซแมท เทคโนโลยี จำกัด ( มหาชน ) และบริษัทในเครือ
2 อัตรา
เงินเดือน 10,000-13,000 บาท
18 มี.ค. 62
38 . QA Engineer
- Responsible for effective quality processes including procedures , documentation systems , tools , metrics and measurable improvement that are required to meet quality system stand. - Crate , docum...

HOYA LAMPHUN LTD.
นิคมภาคเหนือ ลำพูน
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 มี.ค. 62
39 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ / Global Sourcing and Contract Executive
• Review the scope of supply and available source, define the sourcing plan and supply base. • Align supply chain activities with organization’s sourcing strategies and approved vendor list. Escalate...

HOYA LAMPHUN LTD.
นิคมภาคเหนือ ลำพูน
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างและประสบการณ์
18 มี.ค. 62
40 . Development Engineer (Improvement Engineering)
• Support design transfer by qualifying the new process and/or equipment. • Support qualifying when change process, equipment. • Monitoring after new process and/ or equipment and changed process a...

HOYA LAMPHUN LTD.
นิคมภาคเหนือ ลำพูน
2 อัตรา
18 มี.ค. 62
 พบ 510 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ