JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 428 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ขาย ประจำสาขา โลตัสหน้ามอ. หาดใหญ่
1.นำเสนอคุณค่าผู้ขาย, คุณค่าสินค้า ต่อผู้คน 2.จัดเรียงสินค้า,ทำความสะอาด และ รับผิดชอบทุกสิ่งในร้าน - กะเช้า 09.00 - 17.00 น. (8 ชั่วโมง) - กะเย็น 14.00 - 22.00น. (8 ชั่วโมง)

บริษัท กนกณาณา เพอร์ฟูมส์ จำกัด
4 อัตรา
เงินเดือน 14,500.-(รวมทุกอย่าง)
25 มิ.ย. 62
2 . เจ้าหน้าที่ขาย ประจำสาขา โลตัสหน้ามอ. หาดใหญ่
1.นำเสนอคุณค่าผู้ขาย, คุณค่าสินค้า ต่อผู้คน 2.จัดเรียงสินค้า,ทำความสะอาด และ รับผิดชอบทุกสิ่งในร้าน 3.เวลางาน 3.1 กะเช้า 09.00 - 17.00 น. (8 ชั่วโมง) 3.2 กะเย็น 14.00 - 22.00น. (8 ชั่วโมง)

บริษัท กนกณาณา เพอร์ฟูมส์ จำกัด
4 อัตรา
เงินเดือน 14,500.- (รวมทุกอย่าง)
25 มิ.ย. 62
3 . เจ้าหน้าที่ขาย ประจำ สาขา โลตัส แยกท่ากุบ สุราษฏร์ธานี
1.นำเสนอคุณค่าผู้ขาย, คุณค่าสินค้า ต่อผู้คน 2.จัดเรียงสินค้า,ทำความสะอาด และรับผิดชอบทุกสิ่งในร้าน 3.เวลางาน -กะเช้า 09.00 - 17.00 น. (8 ชั่วโมง) -กะเย็น 13.00 - 21.00น. (8 ชั่วโมง)

บริษัท กนกณาณา เพอร์ฟูมส์ จำกัด
เงินเดือน 14,500.-(รวมทุกอย่าง)
25 มิ.ย. 62
4 . เจ้าหน้าที่ขาย ประจำ สาขา ภูเก็ต
1.นำเสนอคุณค่าผู้ขาย, คุณค่าสินค้า ต่อผู้คน 2.จัดเรียงสินค้า,ทำความสะอาด และ รับผิดชอบทุกสิ่งในร้าน กะเช้า 10.00 - 18.00 น. (8 ชั่วโมง) กะเย็น 14.00 - 22.00น. (8 ชั่วโมง)

บริษัท กนกณาณา เพอร์ฟูมส์ จำกัด
4 อัตรา
เงินเดือน 15,000.-
25 มิ.ย. 62
5 . เจ้าหน้าที่ขาย ประจำ สาขา ภูเก็ต
1.นำเสนอคุณค่าผู้ขาย, คุณค่าสินค้าต่อผู้คน 2.จัดเรียงสินค้า, ทำความสะอาด และรับผิดชอบทุกสิ่งในร้าน เวลางาน - กะเช้า 10.00 - 18.00 น. (8 ชั่วโมง) - กะเย็น 14.00 -22.00น. (8 ชั่วโมง)

บริษัท กนกณาณา เพอร์ฟูมส์ จำกัด
4 อัตรา
เงินเดือน 15,000.-
25 มิ.ย. 62
6 . เจ้าหน้าที่ขาย ประจำ สาขา โลตัส แยกท่ากุบ สุราษฏร์ธานี
1.นำเสนอคุณค่าผู้ขาย, คุณค่าสินค้า ต่อผู้คน 2.จัดเรียงสินค้า,ทำความสะอาด และ รับผิดชอบทุกสิ่งในร้าน - กะเช้า 09.00 - 17.00 น. (8 ชั่วโมง) - กะเย็น 14.00 - 22.00น. (8 ชั่วโมง)

บริษัท กนกณาณา เพอร์ฟูมส์ จำกัด
เงินเดือน 14,500.-(รวมทุกอย่าง)
25 มิ.ย. 62
7 . (STGT-HY) (หัวหน้าส่วน) จนท.ความปลอดภัยการทำงาน(จป) ปฏิบัติงาน อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
- บริหารจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย - ปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงาน - ควบคุมและป้องกันอัตราการเกิดอุบัติเหตุ - ป้องกันความเสี่ยงไม่ให้เกิดขึ้นในองค์กร

กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามที่ตกลง
25 มิ.ย. 62
8 . ผู้ช่วยวิศวกรซ่อมบำรุงไลน์ สังกัด บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด
1.ควบคุมการทำงานของเครื่องจักรและโครงสร้างการผลิต 2.วิเคราะห์และแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับเครื่องจักร 3.วางแผนการบำรุงรักษา/ซ่อมแซม/ปรับปรุง เครื่องจักรการผลิต

กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
25 มิ.ย. 62
9 . วิศวกรบอยเลอร์ สังกัด บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด
1.วางแผนและควบคุมการทำงานบอยเลอร์ 2.วิเคราะห์หาสาเหตุ และแก้ไขปัญหา 3.สามารถจัดทำแผนการบำรุงรักษาบอยเลอร์

กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
25 มิ.ย. 62
10 . หัวหน้าช่างวิศวกรรมบอยเลอร์ (ควบคุม/ซ่อมบำรุง) บ.ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด
1.วางแผนและบริหารการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชาให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 2.ควบคุมการผลิตไอน้ำ 3.ดูแลตรวจซ่อมเครื่องจักรให้สามารถใช้งานได้

กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
5 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
25 มิ.ย. 62
11 . ไลน์ลีดเดอร์ผลิต (ถอดถุงมือ) สังกัด บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด
1.ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานถอดถุงมือให้เป็นไปตามขั้นตอนที่กำหนด 2.ดูแลตรวจเช็คการคัดแยกชนิดถุงมือให้เป็นไปอย่างถูกต้อง 3.ติดตามและเร่งรัดการจัดเก็บถุงมือไลน์ต่างๆ ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย 4.จัดกำลังคน...

กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
25 มิ.ย. 62
12 . (STGT-HY) วิศวกร เมคคาทรอนิกส์รับสมัครด่วน !
รับผิดชอบควบคุมงานติดตั้งและซ่อมบำรุงและงานปรับปรุงเครื่องจักรต่างๆ ติดต่อประสานงานกับลูกค้าคอยแก้ปัญหาที่หน้างานและวางแผนการเข้าปฏิบัติด้านกำลังพลและวัสดุให้เข้าตามกำหนด ตลอดจนควบคุมงานให้บรรลุตามเ...

กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง/โครงสร้าง
25 มิ.ย. 62
13 . หัวหน้าแผนกคลังสินค้า สังกัด บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด
1. ติดตามสถานการณ์ของการบรรจุ เพื่อให้สามารถนำสินค้าส่งออกได้ตามกำหนดของลูกค้า 2. ติดตามสถานการณ์การโหลดสินค้าแต่ละวันให้สามารถรองรับการหมุนเวียนสินค้าคงคลัง 3. ควบคุมการรับและจ่ายสินค้าสำเร็จรูปให้...

กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
25 มิ.ย. 62
14 . ไลน์ลีดเดอร์ผลิต สังกัด บ.ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด
1. ควบคุมดูแลเครื่องจักร, ควบคุมพารามิเตอร์ และการผลิตถุงมือให้เป็นไปตามเอกสารควบคุม 2. ติดตามการผลิตถุงมือตลอดกระบวนการผลิต 3. แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น และปรับปรุงวิธีการทำงานให้ดีขึ้น

กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
4 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
25 มิ.ย. 62
15 . วิศวกรไฟฟ้าการผลิต สังกัด บริษัทศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด
1.ดูแลงานด้านการ Control ระบบไฟฟ้าไลน์ผลิต 2.ดูแลงานปรับปรุงและพัฒนาเครื่องจักรในไลน์ผลิต 3.ประสานงานกับหน่อยงานภายในองค์กรในการทำงานด้านต่างๆ

กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
25 มิ.ย. 62
16 . วิศวกร Process Engineer สังกัด บริษัทศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด
1. ออกแบบเครื่องจักรและอุปกรณ์ต้นแบบในการผลิต และกระบวนการผลิตอื่นๆ ที่ส่งผลต่อการผลิตของโรงงาน 2. ค้นคว้าหาชิ้นส่วน / เทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อใช้ในการปรับปรุงกระบวนการผลิตเดิม เครื่องจักรเดิมและออกแบบ...

กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
25 มิ.ย. 62
17 . นักวิจัยและพัฒนา สังกัด บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด
1.ออกแบบผลิตภัณฑ์ รวมถึงกระบวนการผลิต 2.ค้นคว้าหาความรู้และเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อใช้ในการปรับปรุงกระบวนการผลิตหรือผลิตภัณฑ์เดิม รวมถึงการออกแบบผลิตภัณฑ์ และกระบวนการผลิตใหม่ ๆ 3.วิเคราะห์และประเมิน...

กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
25 มิ.ย. 62
18 . หัวหน้าส่วนระบบคุณภาพ ประจำ จ.ตรัง (STA-TG)
1.ควบคุมเอกสาร 2.บันทึกระบบคุณภาพ ระบบกสรจัดการสิ่งแวดล้อม 3.ตรวจสอบและติดตามให้ดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ 4.ตอบข้อร้องเรียนลูกค้าภายในระยะเวลาที่กำหนด 5.ติดตามและควบคุมผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตา...

กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 มิ.ย. 62
19 . ช่างวิศวกรรมบอยเลอร์ (ควบคุม)/(ซ่อมบำรุง) สังกัด ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ควบคุม/ซ่อมบำรุง การทำงานของบอยเลอร์และพนักงานภายในกะ ให้สามารถผลิตความดันและปริมาณไอน้ำได้เพียงพอกับความต้องการของฝ่ายผลิต

กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
4 อัตรา / 2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
25 มิ.ย. 62
20 . Accounting Manager (สังกัดสำนักงานใหญ่ จังหวัดสงขลา STA-HQ)
- Supervise and control the preparation of the Company's financial statements to comply with accounting standards and policies. - Supervise and monitor the accuracy of corporate taxation. - Prepa...

กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
25 มิ.ย. 62
 พบ 428 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ