JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 448 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พยาบาลวิชาชีพ**เกษียณอายุ**
ปฐมพยาบาลเบื้องต้น สั่งยา จ่ายยา

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง
20 พ.ค. 62

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง
20 พ.ค. 62
3 . พนักงานแกะปู(รายวัน)
มีการสอนงานให้(แกะปู) นั่งแกะในห้องปรับอากาศ มีรายได้เพิ่มจากค่าแรง ค่าฝีมือ ตามความสามารถ,ค่าเบี้ยขยัน ,ค่าโอที มีวันหยุดตามประเพณีปีละ 13 วัน ทำงานวันจันทร์-เสาร์ วันหยุดวันอาทิตย์ ผ่านทดลองงา...

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
จำนวนมาก
เงินเดือน 310 บาท/วัน
20 พ.ค. 62
4 . ทนายความ ประจำภาคใต้ (ภูเก็ต หาดใหญ่)
- ฟ้องร้องคดีในชั้นศาล - สืบพยานโจทย์จนถึงกระบวนการคัดหมายบังคับคดี - นำเสนอรายงานการสืบพยานแก่ผู้บังคับบัญชา - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 พ.ค. 62
5 . เจ้าหน้าที่งานศาล ประจำภาคใต้ (ภูเก็ต หาดใหญ่)
- คัดคำพิษากษา - หมายบังคับคดี - ยื่นขอขยายอุทธรณ์

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 พ.ค. 62
6 . เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สิน , ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกเร่งรัด สาขาชุมพร
** ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกเร่งรัด - ดูแลและบริหารทีมเร่งรัดหนี้สินที่ได้รับมอบหมาย - ติดตามลูกค้าที่ค้างชำระและเจรจาต่อรองการชำระเงิน - กำกับการทำงานของทีมงาน เพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพได้ตามเป...

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
20 อัตรา
เงินเดือน เจ้าหน้าที่ เงินเดือน 9,900 + คอมมิชชั่น / Supervisor ตามโครงสร้างบริษัท
20 พ.ค. 62
7 . เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สิน , ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกเร่งรัด สาขาภูเก็ต
** ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกเร่งรัด - ดูแลและบริหารทีมเร่งรัดหนี้สินที่ได้รับมอบหมาย - ติดตามลูกค้าที่ค้างชำระและเจรจาต่อรองการชำระเงิน - กำกับการทำงานของทีมงาน เพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพได้ตามเป...

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
5 อัตรา
เงินเดือน เจ้าหน้าที่ เงินเดือน 9,900 + คอมมิชชั่น / Supervisor ตามโครงสร้างบริษัท
20 พ.ค. 62
8 . เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สิน , ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกเร่งรัด สาขาสุราษฏร์ธานีรับสมัครด่วน !
** ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกเร่งรัด - ดูแลและบริหารทีมเร่งรัดหนี้สินที่ได้รับมอบหมาย - ติดตามลูกค้าที่ค้างชำระและเจรจาต่อรองการชำระเงิน - กำกับการทำงานของทีมงาน เพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพได้ตามเป...

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน เจ้าหน้าที่ เงินเดือน 9,900 + คอมมิชชั่น / Supervisor ตามโครงสร้างบริษัท
20 พ.ค. 62
9 . เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ธุรกิจ
ติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกให้กับบริษัท ครอบคลุมไปถึงการประชาสัมพันธ์งานทางด้านภาพลักษณ์ให้กับบริษัทให้เป็นไปในรูปแบบที่ดี

บริษัท เน็กซ์ สเต็ป อินโนเวท จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน 15,000
20 พ.ค. 62
10 . เจ้าหน้าที่ Staff Training
มีหน้าที่ดูแลงานทางด้านฝ่ายคัดสรรบุคลากรให้กับบริษัท ครอบคลุมถึงการฝึกอบรมพนักงานภายในบริษัท

บริษัท เน็กซ์ สเต็ป อินโนเวท จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน 18,000 +
20 พ.ค. 62
11 . ผู้จัดการฝึกหัด
- บริหารงาน - วางแผนงาน - ดูแลงานด้านการบริหารในส่วนต่างๆ ให้กับบริษัท

บริษัท เน็กซ์ สเต็ป อินโนเวท จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 25,000+
20 พ.ค. 62
12 . หัวหน้าแผนกช่างซ่อมบำรุง
- รับผิดชอบกำกับดูแลหน่วยงานช่างซ่อมบำรุง - จัดทำแผนผังเครื่องจักรทั้งหมดในโรงงานพร้อมทั้ง Update ให้ถูกต้องอยู่เสมอ - ดูแลงานซ่อมบำรุงและงาน PM ของระบบเครื่องจักรทั้งหมดในโรงงาน - บริหารทีมงานผู้ใ...

บริษัท กลุ่มปาล์มธรรมชาติ จำกัด
1 อัตรา
20 พ.ค. 62
13 . หัวหน้าชุดช่างไฟฟ้ารับสมัครด่วน !
- ดูแลระบบไฟฟ้าภายในโรงงานให้พร้อมใช้งานอย่างสมบูรณ์อยู่เสมอ - จัดทำและรวบรวมแผนผังและบัญชีไฟฟ้าทั้งหมดในโรงงานพร้อมทั้งupdateให้ถูกต้องอยู่เสมอ - ดูแลงานซ่อมบำรุงและงานPM ของระบบไฟฟ้าทั้งหมดในโรงงา...

บริษัท กลุ่มปาล์มธรรมชาติ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 พ.ค. 62
14 . หัวหน้าฝ่ายบัญชี (ประจำ จ.ชุมพร)
1.ปิดงบการเงินและจัดทำงบการเงินรายเดือน รายไตรมาส รายปี 2.จัดทำงบประมาณประจำปี 3.ดูแล ตรวจสอบ เอกสารและการบันทึกบัญชี และทรัพยืสินของบริษัท 4.จัดทำและยื่นแบบรายการภาษีที่เกี่ยวข้อง

บริษัท เอสวีแอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงการสร้างของบริษัท
20 พ.ค. 62
15 . วิศวกรไฟฟ้า
- ควบคุม ดูแล ซ่อมแซม บำรุงรักษา ระบบไฟฟ้าทั้งหมด ภายในบริษัท - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 พ.ค. 62
16 . ช่างเทคนิคบริการหลังการขาย Onsite Service - จังหวัดเลยรับสมัครด่วน !
- ช่างซ่อม ติดตั้ง เครื่องมือแพทย์ อุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ ในโรงพยาบาล ซึ่งเป็นงานให้บริการหลังการขายแก่ลูกค้าทุกโรงพยาบาลทั่วประเทศ - มีเงินเดือนประจำ เบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และคอมมิชชั่น การบริ...

บริษัท นำวิวัฒน์การช่าง (1992) จำกัด
1 อัตรา
20 พ.ค. 62
17 . ผู้จัดการโครงการ(สามารถไปประจำโครงการที่สงขลา *หาดใหญ่ได้)
-Managing site construction work. -Controlling the quality, timeline and budget of the projects. -Monitoring project progress and ensuring on time completion according to the agreed schedule -Plan...

บริษัท เจ ดับบลิว เอส คอนสตรัคชั่น จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ+ประสบการณ์+สวัสดิการ
20 พ.ค. 62
18 . ผู้จัดการโครงการ ประจำ จ.ภูเกตรับสมัครด่วน !
- Managing site construction work. - Controlling the quality, timeline and budget of the projects. - Monitoring project progress and ensuring on time completion according to the agreed schedule - ...

บริษัท เจ ดับบลิว เอส คอนสตรัคชั่น จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท+ประสบการณ์
20 พ.ค. 62
19 . วิศวกรสนาม ประจำโครงการ จ.ภูเก็ต
- จัดทำแผนงานหลัก แผนอนุมัติวัสดุ-อุปกรณ์ คนงาน เครื่องจักร รวมทั้งทำแผนงานผู้รับเหมา,weekly Report และ Monthly Report /Cash Flow เป็นต้น

บริษัท เจ ดับบลิว เอส คอนสตรัคชั่น จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ+ประสบการณ์
20 พ.ค. 62
20 . M&E Design Engineer Manager
AVC Engineering designs M&E Systems for high-end villas and bespoke commercial projects. We are based in Phuket (Cherngtalay, Thalang), and were established in 2003. Please visit our website to lear...

Audio Visual Creations Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ***Good salary and benefits for the right applicant.
20 พ.ค. 62
 พบ 448 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ