JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 8 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานสำรวจภาคสนาม
- ออกพื้นที่สำรวจภาคสนาม เดินทางต่างจังหวัด (ทั่วประเทศ) - งานเอกสารและงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท คอร์เวทท์ ฟริเกต จำกัด
25 พ.ค. 62
2 . เจ้าหน้าที่ที่ดินและโครงการรับสมัครด่วน !
- การประเมินที่ดินและโครงการฯ ประจำฝ่ายบริหาร - การทำรังวัดที่ดิน - การทำแผนที่ทางอากาศ - การโอนที่ดิน

Syntec Construction Public Co., Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์ + โอที
25 พ.ค. 62
3 . นักภูมิศาสตร์
จัดทำข้อมูลและแผนที่ ใช้โปรแกรม ArcGis,AutoCad,Qgis

บริษัท เซอร์เวย์ซิสเทม จำกัด
เงินเดือน 13,000
24 พ.ค. 62
4 . ภูมิสถาปนิก
1. ออกแบบงานภูมิสถาปัตยกรรม และรายละเอียดประกอบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 2. เขียนแบบงานภูมิสถาปัตยกรรมตามที่ได้รับมอบหมาย 3. ประมาณราคางานภูมิสถาปัตยกรรมเบื้องต้น 4. ตรวจสอบ ประสานงานกับสถาปนิก, วิศวกรใน...

บริษัท เอ็น.ซี.เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
24 พ.ค. 62

บริษัท ทีเคเอ็น เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด
23 พ.ค. 62
6 . นักภูมิสารสนเทศ (GIS)
1. จัดทำแผนที่เพื่อใช้สำหรับประกอบในรายงาน EIA 2. ออกภาคสนามเพื่อทำการสำรวจบริเวณใกล้เคียงพื้นที่โครงการ 3. เขียนรายงาน EIA ในส่วนของสภาพแวดล้อมในปัจจุบัน

บริษัท เอ็นไว เวิร์ค จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
23 พ.ค. 62
7 . Google Design
ออกแบบ survey ทำแบบ Google Design

Variant Technology Corporation Ltd.
22 พ.ค. 62
8 . ธุรการบริการ(GPS)
- ดูพิกัดตำแหน่งรถ ติดตามชั่วโมงการทำงานรถลูกค้า - แจ้งตำแหน่ง ประสานงานช่างเข้าทำ PM รถลูกค้า - บันทึกข้อมูลรถของลูกค้า - ติดต่อประสานงานลูกค้า - และงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท อริยะอีควิปเม้นท์ จำกัด
เงินเดือน 17,000
22 พ.ค. 62
 พบ 8 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ