JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานบัญชีทั่วไป
1. บันทึกบัญชีด้านรายรับ รายจ่าย บัญชีลูกหนี้ เจ้าหนี้ ต้นทุน 2. รวบรวมเอกสาร ความถูกต้อง ครบถ้วน ตามมาตรฐานบัญชี 3. ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของการบันทึกบัญชี 4. งานด้านบัญชี ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ...

Phuket Abalone Group
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
17 มิ.ย. 62
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ