JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Accounting & Financial - ประจำที่สาขาภูเก็ต
1.ตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกบัญชีให้เป็นไปตามมาตรฐานและนโยบายบัญชีและความถูกต้องของภาษีอากร 2.ตรวจสอบยอดเงินรับและจ่ายตามเอกสารกับรายงานต่างๆ กระทบยอดกับ Bank Statement ให้ถูกต้องครบถ้วน รวมทั้ง...

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 มี.ค. 62
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ