JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานธุรการประสานงาน (สาขาภูเก็ต)
- รับใบคำขอเอาประกันภัย และเบี้ยประกันภัย - รับใบคำขอรับใบอนุญาตเป็นต้วแทน / ต่ออายุใบอนุญาต / สมัครสอบใบอนุญาต - ควบคุมใบรับเงินชั่วคราว - อำนวยความสะดวกด้านการบริการให้แก่ผู้บริหารตัวแทน ตัวแทน แ...

บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
14 มิ.ย. 62
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ