JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 8 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . วิศวกรโครงการ ประจำที่จังหวัดภูเก็ต
บริหารและควบคุมงาน วางแผนงานก่อสร้าง ประสานงานกับเจ้าของโครงการ

บริษัท เอบิวด์ แมเนจเมนท์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
24 พ.ค. 62
2 . วิศวกรสนาม ประจำโครงการ จ.ภูเก็ต
- จัดทำแผนงานหลัก แผนอนุมัติวัสดุ-อุปกรณ์ คนงาน เครื่องจักร รวมทั้งทำแผนงานผู้รับเหมา,weekly Report และ Monthly Report /Cash Flow เป็นต้น

บริษัท เจ ดับบลิว เอส คอนสตรัคชั่น จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ+ประสบการณ์
24 พ.ค. 62
3 . วิศวกรงานระบบสุขาภิบาล (Sanitary system Engineer)
- ควบคุมงานก่อสร้างงานระบบสุขาภิบาลตามาตรฐานโครงการและหลักวิศวกรรม Control construction, sanitary system according to project standards and principles related to the professional practice of engineer...

บริษัท นิวเวิลด์ เอดีเอ็ม แพลตตินั่ม (ไทยแลนด์) จำกัด
24 พ.ค. 62
4 . วิศวกรโครงการ Project engineer
1. รับมอบนโยบายจากผู้จัดการโครงการ และประชุมทีมงาน เพื่อสร้างความเข้าใจแผนงาน รวมทั้งมอบหมายงานให้ผู้ใต้บังคับบังคับบัญชาอย่างชัดเจนให้สามารถควบคุมดูแล และบริหาร บริหารงาน บริหารทีมงานให้บรรลุเป้าหมา...

บริษัท นิวเวิลด์ เอดีเอ็ม แพลตตินั่ม (ไทยแลนด์) จำกัด
24 พ.ค. 62
5 . วิศวกรโครงสร้าง Structural Engineer
1. วางแผนและบริหารควบคุมงานก่อสร้าง/ Planning managing and control of construction. 2. ตรวจสอบและติดตามการทำงานของโฟร์แมนและผู้รับเหมา/ Inspect, follow up and liaising operation of foreman and cont...

บริษัท นิวเวิลด์ เอดีเอ็ม แพลตตินั่ม (ไทยแลนด์) จำกัด
24 พ.ค. 62
6 . ผู้จัดการโครงการ (PM)- ภูเก็ต ด่วน( ในเมือง/ไม้ขาว)
- ดูแลงานหลังการก่อสร้าง ให้เป็นไปตามมาตราฐานของบริษัท - งานบริหารงานโครงการ ต้องการด่วนมาก สัมภาษณ์ทุกวัน (09.00-12.00)

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือฯ
1 อัตรา
23 พ.ค. 62
7 . วิศวกรโยธา
1.ควบคุมงานก่อสร้าง 2.วางแผนงานก่อสร้าง 3.ถอดแบบทำ BOQ.,ทำรายการวัสดุเพื่อสั่งซื้อ 4.เคลียร์แบบ-ทำแบบก่อสร้าง

บริษัท ซีวิล แอพพลาย จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 18,000-30,000 บาท
18 พ.ค. 62
8 . Researcher Packing & Warehouse
1) Manage the warehouse operation; arrangement and allocation of storage area for all materials transferred to the warehouse. 2 )Manage the packaging materials receiving/releasing operation, to maint...

บริษัท เกรท โกลฟ (ไทยแลนด์) จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างหรือตามตกลง
17 พ.ค. 62
 พบ 8 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ