เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 7 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ผู้จัดการแผนกบัญชีและธุรการ ประจำแม็คโคร สาขายโสธร
ลักษณะงาน - จัดทำรายการรายรับ,รายจ่าย และงานด้านบัญชีของทางสาขาให้มีความถูกต้อง - เคลียเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับทางด้านการบัญชีและการเงิน - ดูแลงานเบิกพัสดุที่ใช้ในสำนักงาน และงานเปิด PR,PO งานต...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
1 อัตรา
เงินเดือน 25,000 - 30,000
20 ม.ค. 62
2 . หัวหน้าทีมขาย-ออนเทรด (สายธุรกิจสุรา)
- วางแผนงานขายสินค้าและการกระจายสินค้ารวมถึงการวางแผนกระตุ้นการขาย โดยกิจกรรมส่งเสริมการขายตามนโยบาย และเป้าหมายที่กำหนด - กำหนดเป้าหมายการขายและการกระจายสินค้าของเจ้าหน้าที่ขาย ON TRADE ให้ได้ตามที่...

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
20 ม.ค. 62
3 . เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า-(ช/ญ) ประจำ พื้นที่จังหวัดยโสธรรับสมัครด่วน !
- นำเสนอ / ขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้แก่ลูกค้า มีเป้าการขายที่ต้องรับผิดชอบ - งานด้านการพิจารณา วิเคราะห์ ตรวจสอบในการอนุมัติสินเชื่อรถ - ส่งเสริมกิจกรรมด้านการตลาดในพื้นที่ของแต่ละสาขา - งานรับชำระค...

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครง+ค่าตำแหน่ง+อื่นๆ
19 ม.ค. 62
4 . พนักงานส่งเสริมการขายภาคอีสาน (ออกนอกพื้นที่)รับสมัครด่วน !
-พบตัวแทนจำหน่ายเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับตัวแทนในพื้นที่เขตภาคอีสาน -จัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย กระตุ้นยอดขายตามเป้าหมาย -ประสานงานกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับงานขาย -อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย ...

บริษัท เค.ฟาร์เมอร์ อินเตอร์เทรด จำกัด
6 อัตรา
เงินเดือน 10,000 - 12,000 บาท (มีค่าคอมมิชชั่น)
17 ม.ค. 62
5 . Supervisor (หัวหน้าทีมขาย จ.ยโสธร จ. มุกดาหาร จ.ศรีสะเกษ )รับสมัครด่วน !
》ลักษณะงาน - ดูแลร้านตัวแทนขาย (True Partner) - ผลักดันยอดขายตามที่บริษัทกำหนด ในพื้นที่ ที่รับผิดชอบ - วิเคราะห์ยอดขาย เพื่อเพิ่มลูกค้ารายใหม่ - มีความเป็นผู้นำ กล้าคิด และวางแผนการขาย - หา...

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) / True Corporation Public Company Limited
จ.ยโสธร 2 อัตรา จ.มุกดาหาร 1 อัตรา จ.ศรีสะเกษ 2 อัตรา
เงินเดือน ตามตำแหน่งงาน และโครงสร้างบริษัท
17 ม.ค. 62
6 . เจ้าหน้าที่ธุรการ
- จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงาน - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - ตรวจสอบความถูกต้องในงานที่ได้รับมอบหมาย - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ซินเหนงพลังงานนานาชาติ วิศวกรรมไฟฟ้า (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 15,000
14 ม.ค. 62
7 . หัวหน้างานฝ่ายวิศวกรรม
- ควบคุมการปฎิบัติงานของพนักงาน - ดูแลงานซ่อมบำรุงเครื่องจักรในโรงงาน - ฝึกอบรมเพิ่มความรู้และทักษะให้แก่พนักงาน - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - รายงานผลการปฎิบัติงานต่อผู้บังคับบัญชา ...

บริษัท ซินเหนงพลังงานนานาชาติ วิศวกรรมไฟฟ้า (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 25,000-35,000
14 ม.ค. 62
 พบ 7 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ