JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 39 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่บัญชี
1. จัดทำบัญชีต้นทุนผลิตและกระทบบัญชี บันทึกบัญชีในโปรแกรม 2. ตรวจสอบสินค้าคงเหลือ 3. ยื่นแบบ ภ.ง.ด. 4. จัดทำและตรวจสอบเอกสารทางการเงิน

บริษัท อาโอยาม่าไทย จำกัด
นิคมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ระยอง
2 อัตรา
เงินเดือน ตามคุณวุฒิและประสบการณ์
26 พ.ค. 62
2 . หัวหน้าแผนกบัญชี/เจ้าหน้าที่บัญชี
-ดูแลงานบัญชีทั้งระบบ/ทำงานบัญชีตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ไทย เจอี เทคโนโลยี จำกัด
นิคมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ระยอง
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
26 พ.ค. 62
3 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงินรับสมัครด่วน !
Costing -Recording Inventory (RM,Semi-Product,FG,Factory Supply) -Stock Movement on Monthly& Yearly Inventory -Stock counting

บริษัท ซีออน แอดวานซ์ โพลีมิกซ์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท ฯ
25 พ.ค. 62
4 . พนักงานบัญชีรับสมัครด่วน !
- จัดทำเอกสารใบแจ้งหนี้, ใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน  - จัดทำบัญชีรายรับ-จ่ายเงินสดของแต่ล่ะสัปดาห์ - จัดทำเอกสารใบสำคัญจ่าย, หัก ณ ที่จ่าย , เช็ค  - จัดทำรายงานภาษีซื้อ, ภาษีขาย  - จัดทำแบบ - ใบแน...

บริษัท เซ้าสตาร์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
25 พ.ค. 62
5 . Accounting Staff / Supervisor
1. Receive and verify invoices and requisitions for goods and services 2. Verify that transactions comply with financial policies and procedures 3. Prepare bathches of invoices for data...

NISSHO SEIKO (THAILAND) Co., Ltd.
นิคมอมตะซิตี้ (ระยอง) ระยอง
1 Position
25 พ.ค. 62
6 . เจ้าหน้าที่บัญชีรับสมัครด่วน !
1.รับวางบิล, AP Voucher เตรียมเอกสารทำจ่าย 2.ทำรายการรับชำระหนี้ Receive Voucher 3.เตรียมภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภงด.3,53 4.เตรียม Input/Output VAT Report 5.วางบิลลูกค้า, รับ CHQ 6.กระทบยอดอายุลูกค้า A...

Box Asia Group International Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตาโครงสร้างบริษัท
25 พ.ค. 62
7 . เจ้าหน้าที่บัญชี
หน้าที่ความรับผิดชอบแผนกบัญชี บัญชีเจ้าหนี้ 1.ตรวจสอบเอกสารการจ่ายเงินก่อนจัดทำเช็คจ่ายในกรณีต่างๆ 2.ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารประกอบการจ่ายเงิน,ตรวจสอบการคำนวณและการอนุมัติต่างๆ ตลอดจนตรวจสอบควา...

บริษัท จันทร์เกษมโยธาการ (2000) จำกัด/ M.P.G
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
25 พ.ค. 62
8 . Accounting Supervisor
- จัดทำรายงานงบการเงินบริษัทประจำเดือน , วิเคราะห์ถึงสาเหตุพร้อมสรุปประเด็นหลักๆ - คำนวณ ภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปี (ภงด 51,ภงด.50.) - ปิดงบการเงินประจำเดือนนพร้อมรายการวิเคราะห์งบ - ปิดงบการเงิน...

บริษัท เขาชะเมา แนชเชอรัล ฟู้ดส์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
24 พ.ค. 62
9 . เจ้าหน้าที่บัญชี
-จัดทำบัญชีสต็อกสินค้าคงคลัง วัตถุดิบงานระหว่างทำสินค้าสำเร็จรูป ต้นทุนมาตรฐานสินค้า -บันทึกบัญชี ลงบัญชี แยกตามรายการแต่ละประเภท -จัดทำใบสำคัญจ่าย ใบหักภาษี ณ ที่ จ่าย -อื่นๆตามคำสั่งผู้บังคับบัญช...

บริษัท โทไค คิไค ยูเท็ค (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
24 พ.ค. 62
10 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี
- ดูแลรับผิดชอบการทำบัญชีทั้งระบบ - ยื่นภาษี เช่น 1 3 53 และอื่นๆ - ปิดงบครึ่งปี และสิ้นปี

HXF (THAILAND) CO.,LTD.
นิคมอมตะซิตี้ (ระยอง) ระยอง
1 อัตรา
เงินเดือน 27,000 -30,000 ขึ้นไปหรือตามความสามารถ (ให้ระบุเงินเดือนที่ต้องการ)
24 พ.ค. 62
11 . เจ้าหน้าที่บัญชี/การเงิน ( ประจำสาขาระยอง )
1. จัดทำเอกสารด้านบัญชีต่างๆ รายรับ รายจ่าย 2. ติดตามเอกสารทางบัญชีให้ครบถ้วน 3. วางบิล รับเช็ค ออก PO 4. ออกหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5. งานด้านบัญชีอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

LMG Insurance Public Company Limited
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
24 พ.ค. 62
12 . Officer Accounting (GL & Finance)
- Monitor and verify accounts payable transactions to ensure that they are completed timely and accurately. - Analyze and investigate the route cause for overdue and start actions to solve the relate...

Sumitomo Rubber (Thailand) Co., Ltd.
1 Position
เงินเดือน N/A
24 พ.ค. 62
13 . เจ้าหน้าที่บัญชี
(1) รับผิดชอบการจัดทำบัญชีด้านจ่าย เพื่อให้การจ่ายชำระตรงตามกำหนด : รับผิดชอบการบันทึกบัญชีเจ้าหนี้ เพื่อบันทึกค่าใช้จ่ายและทรัพย์สิน (2) จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานระบบภาษี เพื่อยื่นชำระภาษีแต่...

Innovation Group
สวนอุตสาหกรรมโรจนะระยอง (บ้านค่าย) ระยอง
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัทฯ
24 พ.ค. 62
14 . Controller
• Preparing and upload to HFM to Monthly reporting (Sales, Profit, Headcount, inventory, CapeX) • Product costing & Transfer ...

Manpower Thailand - Eastern Seaboard Branch
1 อัตรา
เงินเดือน 50-60 k Plus Allowance , Bonus: 4 months
24 พ.ค. 62
15 . Accountant & Costing Sup (Immediately 80 – 85 K, Maptaput Rayong)
• Provide & review financial ledgers, journals and accounting records with the accuracy amount in the proper period. • Assist the Group Lead – GL in preparing correctly chart of accounts, monthly fin...

Manpower Thailand - Eastern Seaboard Branch
นิคมมาบตาพุด ระยอง
2 Positions
เงินเดือน 80,000- 85,000
24 พ.ค. 62
16 . เจ้าหน้าที่บัญชีเจ้าหนี้
1. ตรวจสอบเอกสารภายในให้เป็นไปตามนโยบายและอำนาจการอนุมัติเช่น เอกสารใบขอซื้อ ใบสั่งซื้อ ใบอนุมัติซื้อทรัพย์สิน 2. ตรวจสอบเอกสารจ่ายของฝ่ายการเงินและบันทึกบัญชีค่าใช้จ่ายประจำวัน กระทบยอดเงินสดคงเหลือ...

บริษัท ซีไอเอ็มซี วีฮีเคิล (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมอมตะซิตี้ (ระยอง) ระยอง
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
24 พ.ค. 62
17 . เจ้าหน้าที่บัญชี
1.จัดทำเอกสารเกี่ยวกับเอกสารบัญชี 2.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

DONG JOO METAL CO.,LTD.
1 อัตรา
เงินเดือน 15,000-25,000
24 พ.ค. 62
18 . Accounting StaffUrgently Required !
1.Prepare and Record AR,RV,AP,PV. 2.Fixed asset control. 3.Prepare PND 3,53,PP.30 to submit revenue Dept. 4.Reconcile G/L. 5.Prepare Report VAT Input,Output. 6.Other assignment by Manager.

บริษัท อัล เมทัล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 12,000
24 พ.ค. 62
19 . Accountant Financial office สัญญาจ้าง 4 เดือน
Accountant Financial office สัญญาจ้าง 4 เดือน เงินเดือน : 30,000 หรือตามประสบการณ์ สถานที่ทำงาน: นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ มาบยางพร ระยอง ทำงาน : จันทร์-ศุกร์ Responsibilities • Review all invoic...

Adecco Bangna Limited บริษัท อเด็คโก้ บางนา จำกัด
นิคมอมตะซิตี้ (ระยอง) ระยอง
1 ด่วน!
เงินเดือน 30K - 35K หรือตามประสบการณ์
24 พ.ค. 62
20 . พนักงานบัญชี
ทำงาน วันจันทร์-เสาร์ เริ่มทำงาน เวลา 8.00 น. – 17.00 น. ทำรายงานภาษีหัก ณ ที่จ่าย ประจำเดือน ทำรายงานประกันสังคมประจำเดือน บันทึกรายการลงโปรแกรมบัญชี Express และจัดทำภาษี ภงด.1, ภงด.3, ภงด.53 แ...

ห้างหุ้นส่วนจำกัด วานา เรียลตี้
1 อัตรา
เงินเดือน 15,000-20,000
24 พ.ค. 62
 พบ 39 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ