JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 23 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Budget Control Staff
Job Description of Budget Control Staff 1.Budget Control Staff - Making Monthly Report - Analysis Sale, Production & Raw-Material, Labor cost, Expense and investment & Depreciation - Fill the act...

Daikin Compressor Industries Co., Ltd.
นิคมอมตะซิตี้ (ระยอง) ระยอง
1 Position
เงินเดือน N/A
24 ส.ค. 62
2 . Accounting Officer / มาบตาพุด ระยอง - (V)
บันทึกรายรับ-รายจ่าย ตรวจสอบ จัดทำเอกสารทางบัญชี จัดทำและจัดเก็บใบสำคัญจ่ายเช็ค บันทึกบัญชีที่เกี่ยวข้องตามระยะเวลาที่กำหนด AP /AR/P&L Profit & Loss)/GL/Account reconciliation/ Balance Sheet Cost...

FDI Recruitment (Thailand) Co.,Ltd.
นิคมมาบตาพุด ระยอง
เงินเดือน 25,000-30,000
24 ส.ค. 62
3 . เจ้าหน้าที่บัญชีการเงิน 1 อัตรา /เจ้าหน้าที่บัญชี ต้นทุน 1 อัตรารับสมัครด่วน !
** เจ้าหน้าที่บัญชีการเงิน 1. เก็บรักษาและควบคุมการเบิก-จ่าย เงินสดย่อย 2. จัดทำเช็คและรายการโอนเงินเพื่อจ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้ 3. รับชำระหนี้จากลูกหนี้ 4. ฝาก-ถอน บัญชีธนาคาร 5. ควบคุมเลขที่ภาษีเง...

บริษัท วินเทอมส์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน N/A
24 ส.ค. 62
4 . เจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน ** ปฏิบัติงานที่โรงงาน จ.ระยอง **
- รับนโยบายจากผู้จัดการฝ่ายแล้วนำมาดำเนินการตามนโยบาย - การจัดทำใบสำคัญรับ และจ่าย เงินสดย่อย, เงินฝากธนาคาร, ลูกหนี้, เจ้าหนี้ และภาษีต่างๆ - การจัดทำรายงานภาษีและแบบฟอร์มที่ติดต่อกรมสรรพากร - ให้...

บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด ( มหาชน )
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์และความสามารถ
23 ส.ค. 62
5 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี (ประจำโรงงาน อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง)
1.บันทึกรายรับรายจ่าย และธุรกรรมทางการเงินตามระบบของการบัญชี 2.ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารทางบัญชี 3.จัดทำรายงานภาษีซื้อ-ขาย ภงด.1,3,53 4.จัดทำ-จัดเก็บใบสำคัญจ่ายเช็ค 5.จัดทำใบสำคัญทั่วไป พร้อมท...

บริษัท กรุงเทพไอซ์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง + โบนัส
23 ส.ค. 62
6 . พนักงานบัญชี (Supervisor) (ภาษาจีน/อังกฤษ)รับสมัครด่วน !
- บันทึกการตั้งหนี้จากซื้อสินค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ - บันทึกค่าใช้จ่ายในการนำเข้าสินค้าและตรวจเช็คเอกสารการนำเข้าให้ครบถ้วน เช่น ภาษีอากรขาเข้า และค่าขนส่งเข้า - ตรวจสอบการบันทึกบัญชีประจำเดือ...

บริษัท ทาเคดะ โมริยาสุ (ประเทศ) จำกัด
นิคมอมตะซิตี้ (ระยอง) ระยอง
1 ตำเเหน่ง
เงินเดือน ตามประสบการณ์/ตามข้อตกลง
23 ส.ค. 62
7 . เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน Cost Accounting Officer
1. รับผิดชอบงานด้านบัญชีต้นทุน/วางระบบเพื่อคำนวณต้นทุนของสินค้าทั้งระบบ 2. ดูแลรายงานความเคลื่อนไหวของ วัตถุดิบ/งานระหว่างทำ/และสินค้าสำเร็จรูป 3. ทำงานร่วมกับทีมเพื่อจัดทำงบต้นทุน...

Yaokun Machinery Co.,Ltd.
เขตประกอบการอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ระยอง ระยอง
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
23 ส.ค. 62
8 . เจ้าหน้าที่บัญชีรับสมัครด่วน !
1.จัดทำเอกสารทะเบียนทรัพย์สิน 2.จัดทำเอกสารบัญชีที่เกี่ยวข้องด้านดูแลทรัพย์สิน 3.ทำการติดทะเบียนทรัพย์สิน 4. อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เอสซี เรียวเอสเตรท ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
23 ส.ค. 62
9 . Acc staff Urgently Required !
- ทำงานบัญชี

Runner corporation (thailand)
นิคมอมตะซิตี้ (ระยอง) ระยอง
เงินเดือน ตามตกลง
23 ส.ค. 62
10 . เจ้าหน้าที่บัญชี GL
รับผิดชอบบัญชีและภาษี เช่น ตรวจสอบและลงนามในใบหักภาษี ณ ที่จ่าย ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี สมุดรายวัน เป็นต้น

บริษัท สยามอีสเทิร์นอินดัสเตรียลพาร์ค จำกัด (SEP)
นิคมอมตะซิตี้ (ระยอง) ระยอง
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
23 ส.ค. 62
11 . เจ้าหน้าที่บัญชี
- ทำสรุปรายงานบัญชีในแต่ละเดือนและนำส่งรายงานบัญชี - รับผิดชอบงานภาษีต่างๆ และรายงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - รับผิดชอบตรวจสอบบัญชี แยกเป็น ตัวเลขและการเงิน ทำเป็นรูปเล่ม (vouchers) - ทำแผนงานเอกสารอ...

Vossen Manufacture (Thailand) Co.,Ltd.
นิคมอมตะซิตี้ (ระยอง) ระยอง
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
23 ส.ค. 62

บริษัท โคมัตซุ เซอิกิ (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด 1 ระยอง
1 อัตรา
23 ส.ค. 62
13 . Acounting Staff
- รับวางบิลพร้อมตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารประกอบการวางบิล - จัดทำเอกสารการใบแจ้งหนี้เรียกเก็บเงินจากลูกค้าและใบแสร็จรับเงิน อีกทั้งติดตามทวงหนี้คงค้างเกินกำหนดระยะเวลา - บันทึกรับสินค้าทั่วไป จากผ...

Chiyota Gosei (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะซิตี้ (ระยอง) ระยอง
1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 Baht
23 ส.ค. 62
14 . พนักงานบัญชี
- สำนักงานบัญชี - บันทึกข้อมูลทางบัญชี - จัดทำเอกสาร - รวบรวมเอกสาร

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สำนักงาน เอทีซี การบัญชีและที่ปรึกษา
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
22 ส.ค. 62
15 . เจ้าหน้าที่บัญชี
1. การเบิกจ่ายเงินสดประจำวัน/ธนาคาร 2. การยื่นภาษีหน่วยงานสรรพากร 3. การตรวจสอบและการบันทึกข้อมูลบัญชี 4. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

COFCO BIOCHEMICAL(THAILAND)CO.,LTD
สวนอุตสาหกรรมโรจนะระยอง (บ้านค่าย) ระยอง
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
22 ส.ค. 62
16 . พนักงานบัญชี
- ลงบัญชีด้วยโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป - ประสานงานกับลูกค้าเกี่ยวกับเอกสารการลงบัญชี

บริษัท กัลเล่ แอคเค้าท์แทค แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 10,000 - 12,000
21 ส.ค. 62
17 . Junior Accountant (AP)
General scope of job description: • A/P Module: Record invoice from supplier in to system. • Check the correctness of all billings from suppliers or other departments and prepare payment voucher...

Trigo Quality Services (Thailand) Co., Ltd.
21 ส.ค. 62
18 . พนักงานบัญชี
ทำงาน วันจันทร์-เสาร์ เริ่มทำงาน เวลา 8.00 น. – 17.00 น. ทำรายงานภาษีหัก ณ ที่จ่าย ประจำเดือน ทำรายงานประกันสังคมประจำเดือน บันทึกรายการลงโปรแกรมบัญชี Express และจัดทำภาษี ภงด.1, ภงด.3, ภงด.53 แ...

ห้างหุ้นส่วนจำกัด วานา เรียลตี้
1 อัตรา
เงินเดือน 15,000-20,000
21 ส.ค. 62
19 . ผู้ช่วยบัญชี
- บันทึกบัญชีรายได้-ค่าใช้จ่ายตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ทรีทรานส์ (1995) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 12,000 - 15,000 (ไม่ร่วมค่าผลงาน 1,000 - 4,000)
21 ส.ค. 62
20 . Accounting Staff ( Amata Plant )
1. Record sales transaction. 2. Record other income. 3. Reconciliation of sales tax. 4. Record receive voucher. 5. Check sales vat report.

Sumitomo Electric Wiring Systems (T) Co., Ltd.
นิคมอมตะซิตี้ (ระยอง) ระยอง
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
21 ส.ค. 62
 พบ 23 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ