JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 27 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Costing Manager(Automotive Belts and Hoses) [T01255]
Accountability #1: Cost Reporting and Analysis - Prepare Annual Costing Budget, Flex budget and Monthly flex forecasting packages - Ensure costing calculations, man/machine hrs, through put calculat...

CareerLink Recruitment (Thailand) Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน 80,000 THB (not over)
17 ก.ค. 62
2 . Accounting Manager (Rayong Factory)[T01236]
- Coordinate local accounting and financial operation to facilitate accounting and financial report - Need Japanese business common-sense and convey inquiry / request with it - Analyze the accurat...

CareerLink Recruitment (Thailand) Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน 80,000THB to 120,000THB
17 ก.ค. 62
3 . หัวหน้าแผนกบัญชีรับสมัครด่วน !
1.ตรวจสอบรายงานภาษี ภงด. 3,53 2. ตรวจสอบการลงบัญชี 3. ปิดงบการเงิน 4. วางแผนภาษี 5. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

บริษัท พรอสเพอร์ ไทธรรม์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 20,000 - 40,000
17 ก.ค. 62
4 . หัวหน้าฝ่ายบัญชี/การเงิน
หัวหน้าแผนกบัญชี 1 ตำแหน่ง 1. ดูแลและตรวจสอบใบเสร้จรับเงินค่าใช้จ่ายต่างๆให้ถูกต้อง·(CV) 2. ดูแลงานบัญชีใบเอกสารอินวอยตามที่ออดิตกำหนดให้ถูกต้อง จัดการ ตัวเลขสต๊อคบัญชีวัตถุดิบ(PV) ...

บริษัท กัง เยน ไดมอนด์ ทูลส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
นิคมอมตะซิตี้ (ระยอง) ระยอง
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน 35,000+++
17 ก.ค. 62
5 . ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
1. ควบคุมดูแล Petty Cash การจ่าย การตั้งเบิก และวิเคราะห์การบันทึกบัญชี 2. ควบคุมดูแลการจัดทํารายงานภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภ.ง.ด. 2,3,53/รายงานภาษีชื้อ-ขาย(ภ.พ.30) 3. ควบคุมดูแลการวิเคราะห์และตั้งหนี้จาก...

บริษัท เฟลตัล อุตสาหกรรม จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน N/A
17 ก.ค. 62
6 . Costing Assistant Manager (Ref: 132)
Our Client is reputable steel manufacture for consumer product Responsibilities: • Managed inventory data and inventory costs. • Prepare Factory standard cost budget • Managing all areas relate...

PRTR Recruitment and Outsourcing (Eastern Seaboard) Co., Ltd.
1 Position
เงินเดือน 80,000 THB/Month – As total package
17 ก.ค. 62
7 . Accounting Supervisor
General accounting, AP and Tax.

Flexitallic Sealing Technology Co., Ltd.
นิคมอมตะซิตี้ (ระยอง) ระยอง
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
17 ก.ค. 62
8 . Financial AnalystUrgently Required !
Working daytime: 5 days for week Responsibilities: - To provide financial reports / analysis - Work as project controller / control business

EIE INTERGROUP Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน 70,000 - 85,000
17 ก.ค. 62
9 . Assistant Manager Finance & Account //New set up company@WHA ESIE 1,Rayong #3405
• Be a Leader of pioneer team to set up all accounting & finance system included Profit & Loss, Balance sheet, TAX, Monthly closing account, Budget plan, Financial analysis, cash flow, all banking mat...

Manpower Thailand - Eastern Seaboard Branch
นิคมดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด 1 ระยอง
1 Position
เงินเดือน N/A
17 ก.ค. 62
10 . Accounting ManagerUrgently Required !
- Support Financial Director for requirement - Coordinate and prepare Reports submitting to Revenue Department - Handle cash flow weekly report and forecast - Month-end closing; Journal voucher(JV)...

บริษัท โกรเฮ่ สยาม จำกัด (Grohe Siam Limited)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
17 ก.ค. 62
11 . หัวหน้า/ผู้ช่วยหัวหน้า ฝ่ายบัญชีการเงิน (ประจำโรงงาน อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง)
1.บริหารจัดการควบคุมกระบวนการทางบัญชีและการเงิน เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายบริษัท 2.ปิดงบการเงิน จัดทำรายงานทางการเงิน เช่น งบดุล,งบกำไรขาดทุน, รายงานกระแสเงินสด และรายงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งปิดบัญชี...

บริษัท กรุงเทพไอซ์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง + โบนัส
17 ก.ค. 62
12 . หัวหน้าแผนก / ฝ่ายบัญชีต้นทุน โรงงานระยอง
1.จัดทำ บันทึกแก้ไข ยกเลิกสูตรการผลิต(Bom)และขั้นตอนการผลิต(Routing) 2.จัดทำ คำนวณต้นทุนมาตรฐานสินค้า(Rollup Cost)และคำนวณหาองค์ประกอบของต้นทุนสินค้า 3.ตรวสอบ วิเคราะห์ ชั่วโมงการทำงานจริงเปรียบเทีย...

บริษัท เสถียรสเตนเลสสตีล จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
17 ก.ค. 62
13 . Accounting Assistant Manager
-ตรวจสอบความถูกต้องของยอดคงเหลือบัญชีต่าง ๆ บันทึกและตรวจสอบรายการปรับปรุงต่าง ๆ ในกรณีพบข้อผิดพลาด วิเคราะห์ความสมเหตุสมผลของรายการบัญชี เพื่อให้งบการเงินถูกต้องตามมาตรฐานบัญชี -บริหารการปิดบัญชีราย...

ZHONGCE RUBBER (THAILAND) Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
17 ก.ค. 62
14 . เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส
1.ตรวจสอบการบันทึกบัญชี (GL) ระบบขาย, ลูกหนี้, เจ้าหนี้, ซื้อ 2.จัดทำและตรวจสอบกระทบยอดบัญชีต่างๆ 3.ควบคุมและตรวจสอบค่าใช้จ่ายต่างๆ 4.ตรวจสอบความถูกต้องของระบบสินค้า 5.หน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมา...

บริษัท หวาอี้ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมหลักชัยเมืองยาง ระยอง
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
17 ก.ค. 62
15 . Accountant AssistantUrgently Required !
- Prepare monthly account AP, GL, Cash Advance, Expense claim - Payment of bills and reimbursement including manual cheque preparing and ensuring complete payment documents are in order to comply wit...

บริษัท เอแอลอี เฮฟวี่ลิฟท์ แอนด์ ทรานสปอร์ต (ประเทศไทย) จำกัด / ALE Heavylift and Transport (Thailand) Co., Ltd.
1 Position
เงินเดือน Company structure
17 ก.ค. 62
16 . Accounting Manager
- Set up the accounting department's plan to be in line with the company policy. - Contact with auditors And Revenue Department for providing accounting information - Good command of spoken and wri...

YOUNGSIN METAL (THAILAND) CO.,LTD.
นิคมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ระยอง
1 Position
16 ก.ค. 62
17 . Senior Accounting
• Report directly to General Manager. • Main responsibilities: All Accounting Systems, Financial Report, Budget. • Relevant Responsibilities: HR, Purchasing and general administration. • Perfect jo...

CHALLENGE TECH Co., Ltd.
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
16 ก.ค. 62
18 . Financial officer ภาษาอังกฤษ
- ตรวจจสอบเอกสารการลงบัญชีและหลักฐานประกอบการลงบัญชี - จัดเตรียมและปรับปรุงให้แต่ละส่วนงานส่งรายงานหลังจากปิดบัญชีในแต่ละเดือน (งานบัญชีเจ้าหนี้ งานบัฐญชีทรัพย์สิน งานบัญชีต้นทุน งานบัญชีลุกหนี้ งานก...

บริษัท เช่วเฉิน ซิลิก้า (ไทยแลนด์) จำกัด
นิคมมาบตาพุด ระยอง
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
16 ก.ค. 62

TENMA (THAILAND) Co., Ltd.
นิคมอมตะซิตี้ (ระยอง) ระยอง
1 อัตรา
15 ก.ค. 62
20 . Costing Assistant Manager
- Act as key user of SAP upgrading for the first year, understand whole process of Costing and GL, assets management - in charge of Cost accounting, reporting, and related management analysis require...

TENMA (THAILAND) Co., Ltd.
นิคมอมตะซิตี้ (ระยอง) ระยอง
1 อัตรา
15 ก.ค. 62
 พบ 27 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ