JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 30 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . หัวหน้า/ผู้ช่วยหัวหน้า ฝ่ายบัญชีการเงิน (ประจำโรงงาน อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง)
1.บริหารจัดการควบคุมกระบวนการทางบัญชีและการเงิน เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายบริษัท 2.ปิดงบการเงิน จัดทำรายงานทางการเงิน เช่น งบดุล,งบกำไรขาดทุน, รายงานกระแสเงินสด และรายงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งปิดบัญชี...

บริษัท กรุงเทพไอซ์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง + โบนัส
21 พ.ค. 62
2 . เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส
1.ตรวจสอบการบันทึกบัญชี (GL) ระบบขาย, ลูกหนี้, เจ้าหนี้, ซื้อ 2.จัดทำและตรวจสอบกระทบยอดบัญชีต่างๆ 3.ควบคุมและตรวจสอบค่าใช้จ่ายต่างๆ 4.ตรวจสอบความถูกต้องของระบบสินค้า 5.หน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมา...

บริษัท หวาอี้ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมหลักชัยเมืองยาง ระยอง
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
21 พ.ค. 62

NDB Recruitment & Business Co.,Ltd.
นิคมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ระยอง
เงินเดือน 60,000 Baht (Bonus 6 months)
21 พ.ค. 62
4 . หัวหน้าแผนกบัญชี (รับเป็นคนจีนเท่านั้น)
1.ประสานงานบัญชีไทยและจีน 2.ดูแลงานด้านบัญชีระบบ ERP (ระบบเป็นภาษาจีน) 3.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

Fin International (Thailand) Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง+สวัสดิการของบริษัท
21 พ.ค. 62
5 . Assistant Accounting Manager (40K – 55K) (SDG-27076)
- Carry out an overview of accounting reports, cost accounting, and management accounting, Analyze and resolve accounting discrepancies. - Thorough knowledge on cost allocation methods. - Fixed Asse...

RGF HR Agent Eastern Seaboard Recruitment Co., Ltd.
สวนอุตสาหกรรมโรจนะระยอง (บ้านค่าย) ระยอง
1 อัตรา
เงินเดือน 40,000–55,000THB
21 พ.ค. 62
6 . Accounting Manager
1.Finance To Implement and control financial job activity to comply with the Accounting Standing. To reconciliation bank statement Month/ End- year process. To prepare and ensure correctly foll...

บริษัท นิฮอน พลาสท์ (ไทยแลนด์) จำกัด
1 Position
เงินเดือน Structure company
21 พ.ค. 62
7 . Accounting Manager / 80-100K / ระยอง มาบตาพุด (V)Urgently Required !
Business type : Chemical - Prepare accounting, financial, and tax reports and to ensure accurate accounting and to record keeping in accordance with generally accepted accounting principles - T...

FDI Recruitment (Thailand) Co.,Ltd.
นิคมอมตะซิตี้ (ระยอง) ระยอง
1 อัตรา
เงินเดือน 80,000-100,000
21 พ.ค. 62
8 . Senior Accountant (Cost Project Mgmt) @Nikompattana Rayong #3405
• Manage the Office environment. • Gathering, adapting, storing and distributing information within the company. • Providing specialized support to other departments and mangers. • Prepare informat...

Manpower Thailand - Eastern Seaboard Branch
1 อัตรา
เงินเดือน THB 40,000 - 60,000
21 พ.ค. 62
9 . Account Manager *Rayong* ด่วน!!!
ประเภทธุรกิจ : ผลิตและส่งออกชิ้นส่วนรุยนต์ วันและเวลาทำงาน : จันทร์ - ศุกร์ (เสาร์เว้นเสาร์) 07.30-16.30 น. สถานที่ทำงาน : นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ดระยอง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง ลักษณะงาน : - คว...

OS Recruitment ( Thailand ) Co., Ltd.
นิคมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ระยอง
1 อัตรา
เงินเดือน 60,000 - 85,000 บาท
21 พ.ค. 62
10 . หัวหน้างานบัญชี
1.ตรวจสอบเอกสารรับ-จ่าย และการบันทึกบัญชีให้ถูกต้องตามหลักการการบัญชีภายใต้นโยบายการบัญชี/การเงินของบริษัท 2.แนะนำให้คำปรึกษาและควบคุมดูแลพนักงานบัญชีให้ปฏิบัติงานตามมาตรฐานการบัญชีภายใต้นโยบายของบร...

บริษัท วินเทอมส์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
21 พ.ค. 62
11 . หัวหน้าแผนกบัญชีรับสมัครด่วน !
1.ตรวจสอบรายงานภาษี ภงด. 3,53 2. ตรวจสอบการลงบัญชี 3. ปิดงบการเงิน 4. วางแผนภาษี 5. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

บริษัท พรอสเพอร์ ไทธรรม์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 20,000 - 40,000
21 พ.ค. 62
12 . ผู้จัดการส่วนบัญชีรับสมัครด่วน !
1. วางแผนงานด้านบัญชี รวมทั้งกำหนดระบบบัญชีให้สอดคล้องกับแนวทางการดำเนินการของบริษัท 2. ปิดงบการเงิน ประจำเดือน ไตรมาส ประจำปี ให้ถูกต้องเพื่อเสนอผู้บริหาร 3. ควบคุมการจัดทำงบประมาณของบริษัท และตรว...

บริษัท พรอสเพอร์ ไทธรรม์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 35,000-50,000 บาท
21 พ.ค. 62
13 . Finance & Accounting Manager (Rayong Factory) (40817)
- Coordinate local accounting and financial operation to facilitate accounting and financial report. - Need Japanese business common-sense and convey inquiry/request with it. - Analyze the accurat...

Reeracoen Eastern Seaboard Recruitment Co., Ltd.
นิคมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ระยอง
1 อัตรา
เงินเดือน 60,000-100,000
21 พ.ค. 62
14 . ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
1. ควบคุมดูแล Petty Cash การจ่าย การตั้งเบิก และวิเคราะห์การบันทึกบัญชี 2. ควบคุมดูแลการจัดทํารายงานภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภ.ง.ด. 2,3,53/รายงานภาษีชื้อ-ขาย(ภ.พ.30) 3. ควบคุมดูแลการวิเคราะห์และตั้งหนี้จาก...

บริษัท เฟลตัล อุตสาหกรรม จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน N/A
21 พ.ค. 62
15 . หัวหน้าฝ่ายบัญชี/การเงิน
หัวหน้าแผนกบัญชี 1 ตำแหน่ง 1. ดูแลและตรวจสอบงบการเงิน 2. ดูแลงานบัญชีของบริษัททั้งระบบ 3. ปิดงบการเงิน 2. พนักงานCashier 1. ดูแลเงินสดย่อย 2. ตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายเงิน ...

บริษัท กัง เยน ไดมอนด์ ทูลส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
นิคมอมตะซิตี้ (ระยอง) ระยอง
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน 35,000+++
20 พ.ค. 62
16 . เจ้าหน้าที่บัญชี (ต้นทุน)
1. ควบคุมดูแลงานบัญชีต้นทุนให้สอดคล้องกับนโยบายบริษัท 2. คำนวนต้นทุนการผลิต 3. จัดทำรายงานและวิเคราะห์เกี่ยวกับต้นทุนการผลิต เพื่อนำเสนอผู้บริหาร 4. มีประสบการณ์การจัดทำ Cash Flow & Financial Plann...

บริษัท เทร็ก ไทยรุ่ง จำกัด
นิคมอมตะซิตี้ (ระยอง) ระยอง
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 พ.ค. 62
17 . Accounting Manager
•Prepare financial statements and analysis •Follow and comply with IFRS and requirement of headquarter (Japan) for financial statement •Oversee budget reports, preparation of budget and analysis of...

บริษัท ทีเอชเค ริทึม (ไทยแลนด์) จำกัด
นิคมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ระยอง
1 Position
Urgent!!!
เงินเดือน 65K-75K
20 พ.ค. 62
18 . Accounting Manager (Rayong Factory)
• Coordinate local accounting and financial operation to facilitate accounting and financial report. • Need Japanese business common-sense and convey inquiry/request with it. • Analyze the accurate...

Kobelco Construction Machinery Southeast Asia Co.,Ltd.
1 Position
20 พ.ค. 62
19 . หัวหน้าแผนกบัญชีต้นทุน
ปฏิบัติงานควบคุม ติดตามและตรวจสอบการคำนวณต้นทุน, ตรวจสอบรายงานสินค้าคงเหลือประจำเดือน, จัดทำรายงานประจำเดือนส่งให้ผู้บังคับบัญชา, วิเคราะห์ต้นทุนการผลิตของผลิตภัณฑ์ใหม่ร่วมกับฝ่ายผลิตและฝ่ายท...

บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน เงินเดือนตามตกลง, ค่าตำแหน่ง1,700บาท,ค่าเช่าบ้าน 3,400 บาท
20 พ.ค. 62
20 . Financial officer ภาษาอังกฤษ
- ตรวจจสอบเอกสารการลงบัญชีและหลักฐานประกอบการลงบัญชี - จัดเตรียมและปรับปรุงให้แต่ละส่วนงานส่งรายงานหลังจากปิดบัญชีในแต่ละเดือน (งานบัญชีเจ้าหนี้ งานบัฐญชีทรัพย์สิน งานบัญชีต้นทุน งานบัญชีลุกหนี้ งานก...

บริษัท เช่วเฉิน ซิลิก้า (ไทยแลนด์) จำกัด
นิคมมาบตาพุด ระยอง
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
18 พ.ค. 62
 พบ 30 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ