JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 19 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
1.รับผิดชอบในการจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบ อะไหล่และสินค้าในราคาที่บริษัทกำหนด 2.หาข้อมูลของผู้ขายรายใหม่ 3.เจรจาต่อรองราคา และเงื่อนไขกับผู้ขาย 4.ควบคุมและติดตามการส่งมอบสินค้า ทำงานวันจันทร์-วันเสาร...

Box Asia Group International Co., Ltd.
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
22 พ.ค. 62
2 . Purchase
Received PR from all section and record in the system. - Check specification from PR - Select supplier for compare and negotiate price. - Request quotation/specification follow all section requir...

Loften (Thailand) Co.,Ltd.
นิคมอมตะซิตี้ (ระยอง) ระยอง
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
22 พ.ค. 62
3 . Purchasing Officer
- รับผิดชอบงานในแผนกจัดซื้อ ตามขอบเขตงานและตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท อิล จิน อิเล็คทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท และตามประสบการณ์
22 พ.ค. 62
4 . Planning Officerรับสมัครด่วน !
1. รับผิดชองการดาวน์โหลดออเดอร์และFORECAST ของลูกค้าและคีย์เข้าระบบ ERP负责将导入客户订单和FORECAST导入ERP系统 2. จัดทำแผนการผลิต负责制定生产计划 根 3. วัดการผลิตให้สอดคล้องกับวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์คงคลัง รวมถึงต้องตอบสนอ...

บริษัท ฮัดสัน เมนูแฟคเจอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
22 พ.ค. 62

Manpower (Eastern Seaboard Branch) Co., Ltd.
1 Position
เงินเดือน 25,000 - 40,000
22 พ.ค. 62
6 . Purchase Manager
1. กำหนดแผนงานของแผนกจัดซื้อ ให้สอดคล้องกันนโยบายและแผนงานรวมของบริษัทฯ 2. กำหนดวิธีการ และขั้นตอนการปฏิบัติงานของแผนกจัดซื้อ 3. ร่วมกำหนดคุณลักษณะ/คุณสมบัติและมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ และบริการ ที่ต้องก...

บริษัท สุธี แท็งเกอร์ แอนด์ สเปเชียลทรัค จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 30,000 บาทขึ้นไป
22 พ.ค. 62
7 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อต่างประเทศ (Overseas Purchasing Officer)
- ดูแลและติดต่อประสานงานเรื่องการสั่งซื้อสินค้าภายในประเทศและต่างประเทศ - วิเคราะห์ใบเสนอราคาจาก Supplier - จัดทำใบ PR/PO - ติดตามสินค้า และตรวจสอบเอกสารให้ถูกต้อง - จัดซื้อเครื่องมือ อะไหล่ และอุ...

บริษัท สุธี แท็งเกอร์ แอนด์ สเปเชียลทรัค จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
22 พ.ค. 62
8 . Purchase StaffUrgently Required !
1.Issue PO factory supply and spare part 2.Follow up delivery factory supply and spare part 3. Request quotation factory supply and spare part 4. Issue PO (IPO materials support Cambodia) 5. Follo...

Marunix (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะซิตี้ (ระยอง) ระยอง
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 พ.ค. 62
9 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
รับผิดชอบในการรับใบขอซื้อ แล้วดำเนินการ จัดจ้าง จัดซื้อ จัดหาวัตถุดิบ อะไหร่ของเครื่องจักร วัสดุอุปกรณ์อื่นๆ ตามที่มีการสั่งซื้อ หรือตามเกณฑ์สต๊อกที่มีการควบคุม โดยการเปรียบเทียบราคาและเงื่อนไขต่างๆ ร...

บริษัท เอ็น.ซี.อาร์. รับเบอร์อินดัสตรี้ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
21 พ.ค. 62
10 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
1.งานสรรหาแหล่งผลิต แหล่งจำหน่าย หรือผู้ขาย 2.งานจัดซื้อ/จัดจ้าง 3.งานส่งมอบสินค้าและบริการ 4.งานส่งคืนสินค้ากรณีเกิดปัญหา 5.งานประเมินและพัฒนาศักยภาพของผู้ขาย 6.งานจัดซื้อของโสตร์

Innovation Group
สวนอุตสาหกรรมโรจนะระยอง (บ้านค่าย) ระยอง
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัทฯ
21 พ.ค. 62
11 . Purchasing Staff
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.การรับเอกสารใบขออนุมัติสั่งซื้อ PR (Purhase Requisition) จากผู้ขอซื้อแต่ละแผนก 2.จัดทำเอกสารใบสั่งซื้อวัตถุดิบทางตรง และการสั่งซื้อวัตถุดิบทางอ้อม 3.จัดเตรียมเอกสารอ้างอิงสำห...

บริษัท ฮิโรเทค แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ระยอง
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามประสบการณ์
21 พ.ค. 62
12 . Store & Purchase
Responsibilities: • Look after store items. • Purchase/find quotation for purchase item and replenishment on item which is damage / lost • Looking after WMS (in house inventory) • Ensure all staff...

Tiong Woon Thai Co.,LTD.
21 พ.ค. 62
13 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
1. หาข้อมูลของผู้ขายรายใหม่ รวมถึงการเจรจาต่อรอง เงื่อนไขการขาย 2. ประสานงานหน่วยงานผู้ขอซื้อ ควบคุม ตรวจสอบเอกสารการจัดซื้อ รวมถึงเงื่อนไขต่าง ๆ 3. การประเมินผู้ขาย/แก้ไขข้อพกพร่องต่าง ๆ 4. วางแผน...

บริษัท จันทร์เกษมโยธาการ (2000) จำกัด/ M.P.G
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 พ.ค. 62
14 . Purchasing Engineer
• Negotiate and managing supplier performance in terms of quality, cost, delivery, and responsiveness and launch improvement programs where required • Analyze all suppliers in order to select the m...

Daikin Compressor Industries Co., Ltd.
นิคมอมตะซิตี้ (ระยอง) ระยอง
1 Position
เงินเดือน N/A
20 พ.ค. 62
15 . Intertrade จัดซื้อระหว่างประเทศ
1.ทำการจัดซื้อระหว่างประเทศ 2.รวบรวมสินค้าจากต่างประเทศ นำเข้ามาขายภายในประเทศ 3.เดินทางไปต่างประเทศได้

บริษัท เอสซี เรียวเอสเตรท ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 พ.ค. 62
16 . Purchasing Staff
-Support 1. New model preparation 2. New model cost down 3. Audit supplier ...

Daikin Compressor Industries Co., Ltd.
นิคมอมตะซิตี้ (ระยอง) ระยอง
1 Position
18 พ.ค. 62
17 . Procurement Manager
-Establish /Implement purchasing policies,procedures and best practices -Monitor on going compliance with purchasing policies and procedures -identify and source new suppliers and vendors -manage v...

บริษัท อินโดรามา โพลีเอสเตอร์ อินดัสตรี้ส์ จำกัด (มหาชน)
นิคมมาบตาพุด ระยอง
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
17 พ.ค. 62
18 . Purchasing Officer EMS
- Responsible for overall purchasing functions, particularly on the Direct Material to ensure materials are purchased in the most economical manner with the on time delivery from Global suppliers - P...

ETK EMS Asia Productions Ltd.
นิคมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ระยอง
1 อัตรา
16 พ.ค. 62
19 . Purchase OfficeUrgently Required !
- รับผิดชอบดูแลการจัดซื้อสินค้าทั้งในและต่างประเทศ - ดูแลลูกค้าคนไทยและประสานงานกับร้านค้าหรือโรงงานระหว่างการซื้อสินค้า - ทำรายงานสรุปการซื้อสินค้า - ติดต่อกับร้านค้าหรือโรงงานเมื่อสินค้ามีปัญหาด้...

Newtrend Food Ingredient Co., Ltd.
นิคมอมตะซิตี้ (ระยอง) ระยอง
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง หรือตามโครงสร้างบริษัท
15 พ.ค. 62
 พบ 19 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ