JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 34 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 

บริษัท นาวา เทคโนโลยี่ จำกัด
4 ตำแหน่ง
เงินเดือน 25,000-35,000
24 ส.ค. 62
2 . พนักงานฝ่ายจัดซื้อ
-จัดหาสินค้าและวัตถุดิบ -จัดทำเอกสารสำหรับจัดซื้อ เช่น ออกใบ PO -ประสานงานระหว่างผู้ผลิตสินค้า -ติดตามรายการสินค้าที่สั่งซื้อเพื่อให้สินค้ามาส่งตามที่กำหนดไม่ล่าช้า

บริษัท เบสท์ ซัคเซส เอ็นเตอร์ไพรส์ (ไทยแลนด์)
สวนอุตสาหกรรมโรจนะระยอง (บ้านค่าย) ระยอง
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
24 ส.ค. 62
3 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
1. หาข้อมูลของผู้ขายรายใหม่ รวมถึงการเจรจาต่อรอง เงื่อนไขการขาย 2. ประสานงานหน่วยงานผู้ขอซื้อ ควบคุม ตรวจสอบเอกสารการจัดซื้อ รวมถึงเงื่อนไขต่าง ๆ 3. การประเมินผู้ขาย/แก้ไขข้อพกพร่องต่าง ๆ 4. วางแผน...

บริษัท จันทร์เกษมโยธาการ (2000) จำกัด/ M.P.G
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
24 ส.ค. 62
4 . จทน.จัดซื้อ
-managing all purchasing processes -contact and control with freight forwarder/shipping to ensure smooth clearance service in time and accurate. -manage on Import Export control. -Supplier control.

บริษัท ซีไอเอ็มซี วีฮีเคิล (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมอมตะซิตี้ (ระยอง) ระยอง
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
24 ส.ค. 62
5 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
1. เปิด PO สำหรับสั่งซื้อสินค้า 2. รับผิดชอบการดำเนินการจัดซื้อสินค้า วัตถุดิบ และอะไหล่ รวมถึงการจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงานจากผู้ขายทั้งในและต่างประเทศ เพื่อสนับสนุนการทำงานของแผนกขาย แผนกผลิต...

Box Asia Group International Co., Ltd.
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
24 ส.ค. 62
6 . Purchasing OfficerUrgently Required !
Job Description 1.Follow up and check delivery with supplier after Forecast and PO issued from Ricoh system. 2.Follow up and check capacity due to increasing of part and quantity with supplier . 3...

Ricoh Manufacturing (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะซิตี้ (ระยอง) ระยอง
1 Position
24 ส.ค. 62
7 . ธุรการจัดซื้อ/Stock/Store
1. กำกับดูแลแผนกจัดซื้อให้เป็นไปตามระเบียบปฎิบัติการจัดซื้อ 2. กำกับดูแลคลังสินค้า/ความถูกต้องของสต๊อก 100% 3. อนุมัติใบสั่งซื้อ (PO) สินค้าที่ใช้ในการติดตั้งกระจกและฟิลม์ 4. รับวางบิลกระจก/ฟิลม์ จ...

บริษัท ไทยคาร์กลาส จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
24 ส.ค. 62
8 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
1.ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานของผู้ใช้ เพื่อขอรายละเอียดสินค้าที่ต้องการใช้งาน เพื่อเป็นข้อมูลสั่งซื้อ 2.ติดต่อประสานงานกับผู้ขายสินค้า เพื่อขอรายละเอียด ด้านราคา คุณลักษณะของสินค้า กำหนดการส่งเงื่อนไ...

บริษัท วินเทอมส์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 ส.ค. 62
9 . Purchasing Supervisor / หัวหน้าฝ่ายจัดซื้อ ***นิคมฯอมตะซิตี้ จ.ระยอง***Urgently Required !
Job Description - ISO Activity by evaluation supplier for submit to supplier by monthly - Follow up with supplier to update shipment delay report by weekly - Check PR from Sales section - Review...

Good Job Professional Recruitment (Thailand) Co.,Ltd.
นิคมอมตะซิตี้ (ระยอง) ระยอง
1 Position
เงินเดือน 30,000 – 40,000 THB
23 ส.ค. 62
10 . Purchase Local Scrap Group Manager
- Responsible on Sourcing new vendor of local scrap - Responsible on purchasing / trading scrap. - Responsible on market and market survey and give a suggestion of opportunity. - Making any report ...

บริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน) - G Steel Public Limited Company
1 อัตรา
เงินเดือน Negotiable
23 ส.ค. 62
11 . Purchasing OfficerUrgently Required !
-Responsible for sourcing,selecting and negotiating with suppliers to constantly strive for best price while maintaining the highest and of quality, reliability and service. -Plans, coordinates and m...

CR Asia (Thailand) Co., Ltd.
1 อัตรา
23 ส.ค. 62
12 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ (สัญญาจ้าง 6 เดือน) **ปฏิบัติงานที่โรงงาน จ.ระยอง**
1. ดำเนินการสั่งซื้อสินค้าตามความต้องการของผู้ขอโดยได้รับการอนุมัติแล้ว 2. ตัดสินใจเลือกผู้ขายที่เสนอเงื่อนไขการซื้อขายที่ให้ประโยชน์สูงสุดกับบริษัทฯ 3. ตรวจสอบเอกสารการสั่งซื้อ และเงื่อนไขต่างๆ เพื...

บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด ( มหาชน )
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์และความสามารถ
23 ส.ค. 62
13 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ **ปฏิบัติงานที่โรงงาน จ.ระยอง**
1.ดำเนินการสั่งซื้อสินค้าตามความต้องการของผู้ขอโดยได้รับการอนุมัติแล้ว 2.ตัดสินใจเลือกผู้ขายที่เสนอเงื่อนไขการซื้อขายที่ให้ประโยชน์สูงสุดกับบริษัทฯ 3.รวจสอบเอกสารการสั่งซื้อ และเงื่อนไขต่างๆ เพื่อแจ...

บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด ( มหาชน )
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์และความสามารถ
23 ส.ค. 62
14 . Intertrade จัดซื้อระหว่างประเทศ
1.ทำการจัดซื้อระหว่างประเทศ 2.รวบรวมสินค้าจากต่างประเทศ นำเข้ามาขายภายในประเทศ 3.เดินทางไปต่างประเทศได้

บริษัท เอสซี เรียวเอสเตรท ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
23 ส.ค. 62
15 . Purchasing Officer (Oversea) จัดซื้อต่างประเทศ
- Communicate/Negotiation with Oversea vendor for procurement of goods and service in petrochemical plant. - Coordinate with team and vendor to conclude the job.

Thai Polyacetal Co., Ltd. / Thai Polycarbonate Co., Ltd.
นิคมมาบตาพุด ระยอง
1 Position
23 ส.ค. 62
16 . Purchasing Officer EMS
- Responsible for overall purchasing functions, particularly on the Direct Material to ensure materials are purchased in the most economical manner with the on time delivery from Global suppliers - P...

ETK EMS Asia Productions Ltd.
นิคมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ระยอง
1 อัตรา
23 ส.ค. 62
17 . Purchasing Engineer
1.Selecting supplier for new project and control development schedule from suppliers to ensure with customer timing. 2.Control VA/VE activity and corporate with supplier and internal to support cost ...

บริษัท มารูยาซึ อินดัสตรีส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
นิคมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ระยอง
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
23 ส.ค. 62
18 . Buyer-Package Material
1.Negotiations with suppliers, ensure production smoothly. 2.Also resolve supplier problems and concerns. 3.Manage PO,inventory,VMI,excess and risk reduce. 4.Conduct purchase negotiations involvin...

Primax Electronics (Thailand) Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน negotiate
23 ส.ค. 62
19 . Buyer-ME Material
1.Negotiations with suppliers, ensure production smoothly. 2.Also resolve supplier problems and concerns. 3.Manage PO,inventory,VMI,excess and risk reduce. 4.Conduct purchase negotiations involvin...

Primax Electronics (Thailand) Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน negotiate
23 ส.ค. 62
20 . Buyer-EE Material
1.Negotiations with suppliers, ensure production smoothly. 2.Also resolve supplier problems and concerns. 3.Manage PO,inventory,VMI,excess and risk reduce. 4.Conduct purchase negotiations involvin...

Primax Electronics (Thailand) Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน negotiate
23 ส.ค. 62
 พบ 34 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ