JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 53 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ช่างเทคนิคไฟฟ้ารับสมัครด่วน !
- ดูงานซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรม - ติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า ระบบท่อร้อยสายไฟ เข้าสายอุปกรณ์ไฟฟ้า - ตรวจสอบระบบไฟฟ้าเบื้องต้น

DSP Group
20 อัตรา
เงินเดือน เงินเดือนตามโครงสร้าง
18 มิ.ย. 62
2 . Maintenance Engineer(Mechanical)
- ศึกษาระเบียบ และขั้นตอนการปฏิบัติงาน รวมถึงข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่องานซ่อมบำรุงรักษาและปรับปรุง จากผู้ที่เกี่ยวข้อง - ติดตามแผนการผลิตเพื่อหาช่วงเวลาว่างมากำหนดแผนดำเนินกิจกรรม ด้านซ่อมบำรุงรักษาตา...

บริษัท สยาม โคทเต็ด แอ็บเบรซีฟ จำกัด
นิคมอมตะซิตี้ (ระยอง) ระยอง
1 อัตรา
เงินเดือน ตามหลักเกณฑ์บริษัท
18 มิ.ย. 62
3 . Maintenance Technician (เฉพาะผู้ซ่อมครื่อง Injection ได้ )
1. บำรุงรักษาและตรวจสอบอุปกรณ์ เครื่องฉีดพลาสติก โรบอท, hydraulic systems, Mold Temp, Resin Central Feeding system, Hand Lift, Crane, Cooling Tower, Air Compressor, Forklift, พัดลมดูดอากาศ, เครื่องปรั...

Sakura Tech (Thailand) Ltd.
นิคมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ระยอง
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
18 มิ.ย. 62
4 . Production Engineer Staff - ระยอง ***ด่วน!!!***
ประเภทธุรกิจ : ผลิตเม็ดพลาสติก วันทำการ : วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลาทำการ : 08.00 - 17.00 น. ลักษณะงานที่รับผิดชอบ - Production Engineer Staff 1.พัฒนาปรับปรุงคุณภาพสินค้า 2.จัดการควบคุมเครื่อ...

OS Recruitment ( Thailand ) Co., Ltd.
อย่างละ 1 อัตรา
เงินเดือน 25,000 - 30,000 Baht
18 มิ.ย. 62
5 . ช่างซ่อมบำรุง (ประจำระยอง/ชลบุรี/สระบุรี)Urgently Required !
หน้าที่ความรับผิดชอบ •ตรวจสอบ ดูแล และเฝ้าระวังระบบเครื่องยนต์รถโฟล์คลิฟท์ และการทำงานของเครื่องยนต์ และอุปกรณ์อื่นๆ รวมทั้งรายงานแก่ผู้บังคับบัญชาเมื่อมีความผิดปกติเกิดขึ้น •แก้ไข ซ่อมแซม และป้องกั...

HYUNDAI BY TLS GROUP SOUTHEAST ASIA Co., Ltd.
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามตกลง / ประสบการณ์
18 มิ.ย. 62
6 . Technician (Electric)
- ดูแลเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ ภายในโรงงาน - ทำการตรวจเช็คเครื่องจักรประจำวัน - ซ่อมเครื่องจักรหรืออุปกรณ์หากชำรุดหรือเสียหาย - เข้าตรวจสอบเครื่องจักรตามแผนซ่อมบำรุง - ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบห...

SEI Thai Electric Conductor Co., Ltd.
นิคมอมตะซิตี้ (ระยอง) ระยอง
2 ตำแหน่ง
18 มิ.ย. 62
7 . Technician (Mechanic)
- ดูแลเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ ภายในโรงงาน - ทำการตรวจเช็คเครื่องจักรประจำวัน - ซ่อมเครื่องจักรหรืออุปกรณ์หากชำรุดหรือเสียหาย - เข้าตรวจสอบเครื่องจักรตามแผนซ่อมบำรุง - ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบห...

SEI Thai Electric Conductor Co., Ltd.
นิคมอมตะซิตี้ (ระยอง) ระยอง
1 อัตรา
18 มิ.ย. 62
8 . ช่างซ่อมบำรุงประจำโรงงาน
1.ดูแลบำรุงรักษาเครื่องจักรให้ใช้งานได้เป็นปกติอยู่เสมอ 2.สามารถแก้ไขปัญหาเครื่องจักรในการผลิตหากมีการเสียหายเกิดขึ้น โดยจะต้องซ่อมแซมให้กลับมาใช้งงานได้โดยเร็วอย่างปลอดภัย 3.ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไ...

บริษัท เอสทีพี แอนด์ ไอ จำกัด (มหาชน)
3 อัตรา
18 มิ.ย. 62
9 . ช่างทั่วไป (ปฏิบัติงานที่โรงงาน จ.ระยอง)รับสมัครด่วน !
1.ตรวจสอบและซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภคต่างของบริษัทฯ 2.ออกแบบ สร้าง และปรับปรุงวัสดุหรืออุปกรณ์ต่างๆตามที่มีการร้องขอ 3.ดูแลระบบน้ำใช้ในโรงงานให้มีใช้อยู่ตลอดเวลา 4.ดูแลระบบแสงสว่างรอบตัวอาคารโรงงานให้...

บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด ( มหาชน )
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
18 มิ.ย. 62
10 . Technician Maintenance (Electric Field)/ ช่างซ่อมบำรุง**สาขาไฟฟ้า**
- Quick trouble shooting of Electrical fittings, wiring, control devices related defects. - Able to operate Machines, Mechanicals - Control Engineering Functional : Mechatronics, Pneumatics, Hydraul...

MSSL WH System (Thailand) Co., Ltd.
3 อัตรา
18 มิ.ย. 62
11 . Maintenance Staff (ช่างซ่อมบำรุง)
- รับผิดชอบงานซ่อมบำรุงเครื่องจักร ระบบไฟฟ้า และอาคารทั้งหมดในโรงงาน - ควบคุม spare part - งานเอกสารที่เกี่ยวข้อง

บริษัท โอกุระ คลัทช์ (ไทยแลนด์) จำกัด
นิคมอมตะซิตี้ (ระยอง) ระยอง
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างและประสบการณ์
18 มิ.ย. 62
12 . MaintenanceUrgently Required !
Responsibility for maintenance machine,public utility and change Mold.

บริษัท นิฮอน พลาสท์ (ไทยแลนด์) จำกัด
นิคมอมตะซิตี้ (ระยอง) ระยอง
1 อัตรา
เงินเดือน กรุณาระบุเงินเดือนที่ต้องการ
18 มิ.ย. 62
13 . ช่างซ่อมเครื่องจักร
1.ดูแลซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์ในการผลิต 2.ทำการตรวจสอบและเช็คสภาพเครื่องจักร 3.ทำการติดตามและประเมินผลการใช้เครื่องจักร 4.งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ที.โอ.ไทย จำกัด
นิคมอมตะซิตี้ (ระยอง) ระยอง
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
18 มิ.ย. 62

Sumitomo Rubber (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะซิตี้ (ระยอง) ระยอง
จำนวนมาก
เงินเดือน N/A
18 มิ.ย. 62
15 . ช่างซ่อมบำรุง (ไฟฟ้า, ประปา)
- ดูแล รักษา ซ่อมบำรุง ติดตั้ง ระบบไฟ้า และประปา ภายในบริษัทฯ - อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท จันทร์เกษมโยธาการ (2000) จำกัด/ M.P.G
นิคมอมตะซิตี้ (ระยอง) ระยอง
1 อัตรา
เงินเดือน ตามความสามารถ
18 มิ.ย. 62
16 . Technician Control Valveรับสมัครด่วน !
ซ่อมบำรุง และติดตั้งวาล์ว

PSS Group
2 อัตรา
18 มิ.ย. 62
17 . Maintenance Technician
1. ดูแลระบบซ่อมบำรุงและตรวจรักษาเครื่องจักร และอื่นๆ ของโรงงาน 2. จัดทำแผนซ่อมบำรุงประจำวัน P/M, จัดทำรายงานการซ่อมบำรุง 3. ตรวจติดตามและควบคุมอะไหล่เครื่องจักร, อุปกรณ์ซ่อมบำรุง 4. สนับสนุนงานฝ่าย...

Mackay Rubber (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะซิตี้ (ระยอง) ระยอง
N/A
18 มิ.ย. 62
18 . Maintenance Technician (51932)
- Maintain PM and Predictive maintenance service all machines and component at plant. - Analysis report and work with team to improve PM breakdown. - Continuous machine improvement to easy for maint...

Reeracoen Eastern Seaboard Recruitment Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 - 25,000
18 มิ.ย. 62
19 . Maintenance
1.หน้าที่ดูแลระบบไฟฟ้าของเครื่องจักรในโรงงาน

Hirayama (Thailand) Co.,Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
17 มิ.ย. 62
20 . ช่างซ่อมบำรุง
-งานตัด งานเชื่อม และงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

GQD SPECIAL MATERIAL(THAILAND) CO., LTD.
นิคมอมตะซิตี้ (ระยอง) ระยอง
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
17 มิ.ย. 62
 พบ 53 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ