JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 44 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Mold Maintenance Engineer
-ควบคุมและแก้ปัญหาเพื่อให้เป็นไปตาม KPI -วิเคราะห์ปัญหาและประเมินผลเพื่อลดเวลาในการก้ไขปัญหาที่เกิดจากแม่พิมพ์ -ควบคุมดูแลเพื่อให้แน่ใจว่าการผลิตในการขึ้นรูปจะดำเนินไปอย่างราบรื่น -งานอื่นๆที่ได้รั...

บริษัท เรียวบิ ได คาสติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด
นิคมอมตะซิตี้ (ระยอง) ระยอง
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
25 มี.ค. 62
2 . ช่างซ่อมบำรุงอาคารปลวกแดง (ประจำที่อพาต์ทเม้นST Residence )รับสมัครด่วน !
1.วางแผนการซ่อมบำรุงเชิงป้องกัน(PM) 2.ควบคุมดูแลประสิทธิภาพของพนักงานในหน่วยงาน 3.จัดเก็บข้อมูลการซ่อม/สรุปรายงานประจำวันและรายงานประจำเดือน 4.ดูแล ซ่อมบำรุง เครื่องจักรประเภทต่างๆที่อยู่ในโรงงาน

บริษัท สุนทรธัญทรัพย์ จำกัด
1 อัตรา ด่วนมาก !!
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
25 มี.ค. 62
3 . ช่างเทคนิคซ่อมบำรุง
1. งานตรวจสอบรักษาบำรุงเครื่องจักร ตามแผนการซ่อมบำรุง (Preventive Maintenance) 2. ตรวจสอบสาเหตุและแก้ไขซ่อมแซมระบบเครื่องจักร เมื่อเกิดการขัดข้องหรือชำรุดเสียหาย (Corective Maintenance) 3. ปฏิบัติตา...

บริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน) - G Steel Public Limited Company
25 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
25 มี.ค. 62
4 . Technician:Maintenance (Support New Plant)
1.Repairing and maintenance machine. (Brakedown and planning schedule) 2.Exchange part follow up schedule. 3.Design and fabrication shelf for production ion process line.

บริษัท มารูยาซึ อินดัสตรีส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
นิคมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ระยอง
2 อัตรา
เงินเดือน N/A
25 มี.ค. 62
5 . Maintenance (ช่างไฟฟ้าและซ่อมบำรุง)
รับผิดชอบงานของแผนกMaintenance ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท อิล จิน อิเล็คทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท และตามประสบการณ์
25 มี.ค. 62
6 . Maintenance & Store
- ดูแล ซ่อมบำรุง อุปกรณ์ต่างๆในแผนกสโตร์และจัดทำรายงานการเบิก-จ่ายอุปกรณ์ในแต่ล่ะวัน - และหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

Technical Thai Service (Thailand) Limited.
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
25 มี.ค. 62
7 . ช่างแอร์
1.ดูแล ตรวจเช็ค ซ่อม ล้างแอร์ ในโรงงาน 2.ทำรายงาน จดบันทึก รายการซ่อม 3.รับออเดอร์งานซ่อมแซม เพื่อแก้ไข 4.งานอื่นๆที่หัวหน้างานมอบหมาย

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคพีดี เอนจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย
นิคมอมตะซิตี้ (ระยอง) ระยอง
4 อัตรา
เงินเดือน 12,000
24 มี.ค. 62
8 . ช่างซ่อมบำรุง
ช่างซ่อมบำรุง ประจำโรงงาน ซ่อมรถ Hand Lift ,Folk Lift รถขัดพื้นไฟฟ้า หรือตามที่บริษัทมอบหมายงาน

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคพีดี เอนจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย
นิคมอมตะซิตี้ (ระยอง) ระยอง
3 อัตรา
เงินเดือน 12,000
24 มี.ค. 62
9 . Maintenance Technician (Machine & Assembly Group)
1.ดูแล ควบคุม และซ่อมบำรุงเครื่องจักรในโรงงานตามสายการผลิต 2.บำรุงรักษาเครื่องจักรให้พร้อมใช้งาน 3.จัดทำแผนการ PM 4.ปฎิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

Daikin Compressor Industries Co., Ltd.
นิคมอมตะซิตี้ (ระยอง) ระยอง
6 Positions
เงินเดือน N/A
23 มี.ค. 62
10 . ผู้ช่วยช่าง
-เป็นผู้ช่วยช่างในงานซ่อมทั่วไปของโรงแรม ได้แก่ ไฟฟ้า ประปา แอร์ -ดูแลความเรียบร้อยบริเวณสวนและต้นไม้

บริษัท แทมมารินด์ระยอง จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 12,000+
23 มี.ค. 62
11 . ช่างซ่อมบำรุง (ประจำระยอง/ชลบุรี)Urgently Required !
หน้าที่ความรับผิดชอบ •ตรวจสอบ ดูแล และเฝ้าระวังระบบเครื่องยนต์รถโฟล์คลิฟท์ และการทำงานของเครื่องยนต์ และอุปกรณ์อื่นๆ รวมทั้งรายงานแก่ผู้บังคับบัญชาเมื่อมีความผิดปกติเกิดขึ้น •แก้ไข ซ่อมแซม และป้องกั...

HYUNDAI BY TLS GROUP SOUTHEAST ASIA Co., Ltd.
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามตกลง / ประสบการณ์
23 มี.ค. 62
12 . ช่างซ่อมบำรุงไฟฟ้าและเครื่องกล
ดูแลอุปกรณ์เครื่องจักรภายในโรงงาน

Deeline Construction Company Limited (บจก.ดีไลน์ คอนสตรัคชั่น)
3 อัตรา
เงินเดือน N/A
23 มี.ค. 62
13 . ช่างซ่อมบำรุง/ MaintenanceTechnicianUrgently Required !
- รับผิดชอบงานด้านงานซ่อมบำรุงสายท่อไฮโดรลิกและอุปกรณ์อัตโนมัติอื่นๆ - รับ ตรวจสอบและซ่อมแซมบำรุงรักษาสายท่อไฮโดรลิก, อุปกรณ์อัตโนมัติที่งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน - Responsible ...

CR Asia (Thailand) Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
23 มี.ค. 62
14 . Technician
1.ซ่อมและติดตั้งเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็นขนาดใหญ่ (Chillers) ในโรงงานอุตสาหกรรม 2.ติดต่อประสานกับลูกค้า งานเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น, PM 3.สรุปรายงานหลังจากทำงานเสร็จเรียบร้อย ...

Genos Innovation Service Co., Ltd.
2 Position
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
22 มี.ค. 62
15 . ช่างซ่อมบำรุงและ ช่าง Control Spare Part
1.ช่างซ่อมบำรุง สาขาไฟฟ้า หน้าที่รับผิดชอบ คือ ซ่อมและ PM เครื่องจักร 2.ช่างControl Spare Part(2อัตรา) หน้าที่รบผิดชอบ คือ ควบคุมการเบิกจ่าย Spare Part และสามารถขับและซ่อมรถโฟร์คลิฟท์ได้

บริษัท บริดจสโตน สเปเชียลตี้ ไทร์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมอมตะซิตี้ (ระยอง) ระยอง
8 อัตรา
เงินเดือน N/A
22 มี.ค. 62

Mikasa Industries (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ระยอง
3 Position
22 มี.ค. 62
17 . ช่างซ่อม / สร้างแม่พิมพ์ สาขาระยอง
งานซ่อม / สร้างแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ แม่พิมพ์ฉีดพลาสติก **วันทำงาน จันทร์ – เสาร์ เวลา 07.30 น. -16.30 น.

บริษัท เสถียรสเตนเลสสตีล จำกัด (มหาชน)
5 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
22 มี.ค. 62
18 . พนักงานควบคุมบอยเลอร์
- ควบคุม ดูแล ซ่อมบำรุงหม้อน้ำ - สามารถสื่อสารภาษาจีนได้ จะพิจรณาเป็นพิเศษ

Fin International (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะซิตี้ (ระยอง) ระยอง
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง+สวัสดิการของบริษัท
22 มี.ค. 62
19 . Technician Control Valveรับสมัครด่วน !
ซ่อมบำรุง และติดตั้งวาล์ว

PSS Group
2 อัตรา
22 มี.ค. 62
20 . ช่างซ่อมบำรุง, เครื่องกล (Mechanical Technician)
1.ปฏิบัติการซ่อมบำรุงเครื่องจักร ตามที่ไดรับมอบหมายจากวิศวกรเครื่องกล 2.วางแผนจัดเตรียมเครื่องมืออุปกรณ์สำหรับงานซ่อนขนาดเล็ก 3.เป็น Supervisor ควบคุมการทำงานของผู้รับเหมาให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำห...

SCG - บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
นิคมมาบตาพุด ระยอง
10 อัตรา
เงินเดือน 13,500 + ประสบการณ์
22 มี.ค. 62
 พบ 44 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ