JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 30 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ช่างเทคนิค, ช่างพิมพ์รับสมัครด่วน !
ช่างพิมพ์มือ 1 รายละเอียดงาน 1.ควบคุมเครื่องพิมพ์ 2.ดูแลรักษาและทำความสะอาดเครื่องพิมพ์ 3.ตรวจเช็คคุณภาพของงานที่ผลิตให้ได้ตามมาตรฐานที่กำหนด 4.ทำPMเครื่องพิมพ์ ช่างพิมพ์มือ 2(ผู้ช่วยช่างพิ...

Box Asia Group International Co., Ltd.
6 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
20 ก.ค. 62
2 . หัวหน้าทีมช่าง/ช่างชิลเลอร์/ช่างดักส์/ช่างไฟฟ้า/ช่างเทคนิค/ช่างเชื่อมรับสมัครด่วน !
ช่างเทคนิค 3 อัตรา - ปฏิบัติงานร่วมกับหัวหน้าทีมช่าง ในการให้บริการเครื่องปรับอากาศในงาน ล้าง ติดตั้ง และซ่อมเครื่องปรับอากาศในนิคมอุตสาหกรรมระยอง - ปฏิบัติงานประจำในพื้นที่โรงงานเขตอำเภอเมือง จังห...

S.V.S AIR ENGINEERING Co., Ltd.
4 อัตรา
เงินเดือน N/A
20 ก.ค. 62
3 . Production Technician
1. Can work PLC program control 2.Design and making Kaizen tools and technology apply to line. 3.R&D  reserch and develop Jig tools skill new tools new machine. 4.Project leader team. 5.Evolutio...

Ricoh Manufacturing (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะซิตี้ (ระยอง) ระยอง
2 Positions
20 ก.ค. 62
4 . ช่างเทคนิคชาย (ประจำสำนักงานสาขาระยอง) **สามารถเข้าไปสมัครด้วยตนเองได้ทันที**รับสมัครด่วน !
- ออกปฏิบัติงานตรวจสอบด้าน NDT และ In-service ในระบบท่อ ภาชนะรับแรงดันในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี/ปิโตรเลียม และงาน Safety ภาคสนาม - ทำ Document Report งานตรวจสอบที่เกี่ยวข้อง เพื่อรายงานต่อหัวหน้างาน - ง...

บริษัท ไทย เอ็น ดี ที จำกัด (มหาชน)
5 อัตรา
เงินเดือน 11,000 - 13,000 (ไม่รวมOT, เบี้ยเลี้ยง, ค่า Cert.)
20 ก.ค. 62
5 . พนักงานบำรุงรักษา
บริการซ่อมบำรุงโรงไฟฟ้าและตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์ในโรงไฟฟ้าให้สามารถเดินเครื่องได้อย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัท เอ็กโก เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 11,000-15,000
20 ก.ค. 62
6 . Technical Staff (Japanese Speaking) (30K – 35K) (SDG-28882)
・To conduct chemical experiments according to Working Instruction ・To handle test panel before/after chemical test ・To evaluate material properties, collect data, and making reports (in Word and Exc...

RGF HR Agent Eastern Seaboard Recruitment Co., Ltd.
นิคมดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด 1 ระยอง
1 อัตรา
เงินเดือน 30,000–35,000THB
19 ก.ค. 62

บริษัท ฮัดสัน เมนูแฟคเจอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 20,000-35,000 บาท
19 ก.ค. 62
8 . ช่างฝึกหัดซ่อมเครื่องถ่ายเอกสารรับสมัครด่วน !
1.ปฎิบัติงานโดยออกบริการลูกค้า ซ่อม บำรุงเครื่องถ่ายเอกสาร 2.ประสานงานลูกค้า และแอดมิน 3.ปิดงานในระบบให้เรียบร้อยสมบูรณ์ 4.ดูแลและควบคุมสต็อกอุปกรณ์ในความรับผิดชอบ 5.ปฏิบัติงานตามคำสั่งผู้บังคับบั...

บริษัท เวอร์ค โซลูชั่น 1 จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
19 ก.ค. 62
9 . ช่างเทคนิคเครื่องกล (ปฏิบัติงานที่โรงงาน จ.ระยอง)
1. ดูแลและปฏิบัติงานให้ได้ตามแผนและเป้าหมาย 2. ตรวจเช็คซ่อมเครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิตทั้งหมด 3. งานติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิตทั้งหมด 4. งานปรับปรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ของเครื่องจักรที่ร...

บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด ( มหาชน )
3 อัตรา
19 ก.ค. 62
10 . ช่างเทคนิค ประจำโครงการเดอะคอร์ทยาร์ด ระยอง จ.ระยองรับสมัครด่วน !
1. ปฏิบัติงานด้านช่างเทคนิคประจำอาคารให้เป็นไปตามแผนงาน 2. เป็นส่วนหนึ่งในการทำกิจกรรมของบริษัทหรือของอาคาร 3. งานเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 4. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน 5. มีความรู้ทา...

C.P.LAND PUBLIC Co., Ltd.
2 อัตรา
เงินเดือน N/A
19 ก.ค. 62
11 . ช่างเทคนิค (สัญญาจ้าง)รับสมัครด่วน !
-งานตรวจสอบ และทดสอบ Pipe & Vessel -งานทดสอบโดยไม่ทำลาย

บริษัท ควอลลีเทค จำกัด (มหาชน)
50 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 ก.ค. 62

PSS Group
6 อัตรา
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
19 ก.ค. 62
13 . Plastic Injection Tecnician
-Set up mold for injection M/C -Set up condition for injection -control injection material

Chiyota Gosei (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะซิตี้ (ระยอง) ระยอง
1 อัตรา
เงินเดือน 12,500 Baht up (up to Experience)
19 ก.ค. 62
14 . Technology Engineer
- ตั้งเครื่อง เซ็ตระบบเครื่องจักร เขียนโปรแกรมเครื่องจักร

Kyung Han (Thailand) Co., Ltd.
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
18 ก.ค. 62
15 . ช่างเทคนิคการผลิต
1.ทำงานตามแผนงานของฝ่ายผลิต 2.รับผิดชอบของงาน5Sที่เกี่ยวข้อง 3.เข้าร่วมการฝึกอบรมตามกำหนดของบริษัท 4.งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

บริษัท เช่วเฉิน ซิลิก้า (ไทยแลนด์) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 ก.ค. 62
16 . Technician(สาขาระยอง)
Small Die/ดูแลรับผิดชอบงานเกี่ยวกับ งานซ่อม งานปรับปรุง งานบำรุงรักษาแม่พิมพ์ และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย Tooling JIG/ซ่อมบำรุงอุปกรณ์จับยึก JIG /วางแผนการบำรุงรักษาอุปกรณ์จับยึด JIG ตรวจเช็คสรุปผล...

บริษัท ซัมมิท แหลมฉบัง โอโต บอดี้ เวิร์ค จำกัด
นิคมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ระยอง
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท(ประสบการณ์)
18 ก.ค. 62
17 . Foreman
1. ดูแลสภาพทั่ว ๆ ไป ของการทำงานเกี่ยวกับ R/A Plant , Boiler , Water Treatment Plant , Air Conditioning Plant , E.T.P. , Fire Hydrant System และตรวจเช็คการทำงานทั่วไปของ Parameter ทั้งหมดในเครื่องจัก...

SRF Industries (Thailand) Co.,Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน 20,000
18 ก.ค. 62
18 . พนักงาน-ประสานงานเทคนิคด้านจัดซื้อ (จ.ระยอง)
- ปฏิบัติงานด้านจัดซื้อ จัดจ้างพัสดุ อุปกรณ์ โดยประสานงานกับ Supplier ให้เป็นไปตามคำขอของหน่วยงานต่างๆ - ประสานงาน รวบรวม และประมวลผลข้อมูลของผู้ค้าที่ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคากับบริษัทฯ -...

บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) / Eastern Water Resources Development and Management
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
18 ก.ค. 62
19 . Winding Technician
Responsibilities: 1. Check the type of coils, measure the coils with the dimension, lead wire and electrical wire connection. 2. DA.CO used mainly 2 types of coils 1. Flat Copper coil (DC Motor) 2. ...

Danieli Automation Co.,Ltd
1 อัตรา
เงินเดือน 25,000-30,000
17 ก.ค. 62
20 . ช่างเทคนิค (ประจำศูนย์ระยอง )
-ซ่อม และติดตั้งเครื่องสำรองไฟฟ้าUPS

บริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
17 ก.ค. 62
 พบ 30 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ