เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 91 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
21 . Accounting Officer
1.Responsible for all accounting tasks. 2.Check the tax and prepare the report for filing PND 3, 53, 54, 36 3.Account monthly closing, reconcile. 4.Internet booking, Internet TAX payment.

บริษัท พีอีซี แมนูแฟคเจอริ่ง (ไทยแลนด์) จำกัด
นิคมอีสเทิร์นซีบอร์ด ระยอง ระยอง
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
21 ก.พ. 61
22 . เจ้าหน้าที่บัญชีรับสมัครด่วน !
● บันทึกข้อมูลทางการเงินตามขั้นตอนของฝ่ายบัญชีและการเงิน ● ตรวจสอบความถูกต้องของใบแจ้งหนี้ และจัดทำเอกสารทางบัญชีที่เกี่ยวข้อง ● ดูแลงานด้านภาษีอากร ● จัดทำรายงานภาษี ภ.พ.30, ภงด.3/53 ● งานอื่นๆตา...

KATO WORKS (THAILAND) CO., LTD.
นิคมอมตะซิตี้ ระยอง
1 อัตรา
เงินเดือน ตามความสามารถและประสบการณ์
21 ก.พ. 61
23 . Finance Supervisor (นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด ระยอง) ด่วนมาก !!!!
- Organize processes in the Finance Area - Prepare financial statements and reporting in accordance with local legal regulations and IFRS and the reconciliation between the local regulation and IFRS...

บริษัท มายด์เอจ อินโนเวชั่น จำกัด
นิคมอีสเทิร์นซีบอร์ด ระยอง ระยอง
1 Position
เงินเดือน 40,000 - 50,000
21 ก.พ. 61
24 . Accounting Manager/ ประจำที่นิคมโรจนะ บ้านค่าย,ระยอง
- Monitoring company overall of financial status and result. - Supporting the top management for total company business planning in accounting and finance matter. - Reporting significant of financia...

บริษัท มายด์เอจ อินโนเวชั่น จำกัด
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ระยอง ระยอง
1 Position
เงินเดือน 60K-80K
21 ก.พ. 61
25 . พนักงานบัญชีรับสมัครด่วน !
- จัดทำเอกสารใบแจ้งหนี้, ใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน  - จัดทำบัญชีรายรับ-จ่ายเงินสดของแต่ล่ะสัปดาห์ - จัดทำเอกสารใบสำคัญจ่าย, หัก ณ ที่จ่าย , เช็ค  - จัดทำรายงานภาษีซื้อ, ภาษีขาย  - จัดทำแบบ - ใบแน...

บริษัท เซ้าสตาร์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
21 ก.พ. 61
26 . Accounting and Purchasing Officer
1. Prepare all documentations related to purchasing process such as purchase order, good receive note, etc. and record into the system and database. 2. Maintain complete updated purchasing data, pri...

Siam Taiko Drum Industries Co., Ltd.
นิคมอมตะซิตี้ ระยอง
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
21 ก.พ. 61
27 . พนักงานบัญชี
* ทำบัญชีฝ่ายจ่าย ประสานงานกับ supplier และสำนักงานใหญ่ * รับผิดชอบงานฝ่ายบุคคลประจำสาขา

บริษัท มาเตฮัน สยาม แลมบ์ด้า จำกัด (สาขาระยอง)
1 อัตรา
เงินเดือน 11,000 - 15,000
21 ก.พ. 61
28 . Senior Accountant
RESPONSIBILITIES/DUTIES: -Review and verify payment, monthly financial statements, reports and records. -Fixed asset processing and reporting. -Observe on monthly physical stock taking and follow-u...

บริษัท มาย แพชชั่น แอนด์ อินสไปเรชั่น จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับ Profile
21 ก.พ. 61
29 . Internal Audit Officer รับสมัครด่วน !
- Perform audit work in a manner - Create work papers to document the audit work performed and support the audit report - Develop audit recommendations to improve operations and internal control sys...

บริษัท มาย แพชชั่น แอนด์ อินสไปเรชั่น จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 - 20,000 บาท
21 ก.พ. 61
30 . เจ้าหน้าที่บัญชีรับสมัครด่วน !
- งานบัญชีลูกหนี้ / ภาษีขาย - งานทรัพย์สินและค่าเสื่อมราคา - บันทึกรายการสินค้าคงเหลือ - งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย - ปฎิบัติงาน วันจันทร์ - วันเสาร์

บริษัท พรอสเพอร์ ไทธรรม์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 - 30,000
21 ก.พ. 61
31 . เจ้าหน้าที่บัญชี-การเงิน(สื่อสารภาษาจีนได้)
1.บันทึกบัญชีตามเอกสาร 2.ทำแบบและยื่นแบบ ภพ 30/ภงด1/ภงด3/ภงด 53 3.ออกใบแจ้งหนี้/ใบลดหนี้/ใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี/เอกสารหัก ณ ที่จ่าย และอื่นๆ 4. รวบรวมและจัดเก็บเอกสารใบสั่งซื้อ,ใบกำกับภาษีซื้อ-ภาษี...

บริษัท เกมบอล (ไทยแลนด์) จำกัด
นิคมอมตะซิตี้ ระยอง
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
21 ก.พ. 61
32 . Accounting & Finance Manager
- Overall responsibility for the application of the financial strategy and for the financial systems of the organisation; control its financial resources and ensure that all financial transactions, sy...

บริษัท ไทยออโตโมทีฟ แอนด์ แอพพลิแอนซ์ จำกัด
นิคมอมตะซิตี้ ระยอง
1 อัตรา
เงินเดือน Negotiable
21 ก.พ. 61
33 . เจ้าหน้าที่บัญชีการเงิน *ด่วนรับสมัครด่วน !
1.ตรวจสอบเอกสารสาขาและตรวจสอบรายละเอียดเอกสารให้สมบูรณ์ 2.แยกประเภทของเอกสารเงินสด/เงินเชื่อ/เงินประกัน 3.ตรวจสอบยอดเงินที่สาขาฝากเข้าธนาคารกับสมุดธนาคาร เพื่อเช็คตัวเลขให้ตรงกัน 4.ตรวจสอบยอดเงินใน...

บริษัท แต้ล้งฮั้ว (ทีแอลเอช) 95 กรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
20 ก.พ. 61
34 . เจ้าหน้าที่บัญชีเจ้าหนี้ *ด่วน
1.ตรวจสอบเอกสารการจ่ายเงินก่อนทำเช็คจ่ายในกรณีต่างๆ 2.ควบคุมตรวจสอบการออกใบเสร็จ การบันทึกบัญชี เอกสารการเบิกจ่าย 3.จัดทำบัญชีและตรวจสอบการปิดบัญชี 4.ยื่นภาษีซื้อและขาย (ภพ.30),ภงด.1,ภงด.3,ภงด.53,ส...

บริษัท แต้ล้งฮั้ว (ทีแอลเอช) 95 กรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
20 ก.พ. 61
35 . Credit control staff (พนักงานสัญญาจ้างชั่วคราว)
- Prepare and send documents for applied credit term customers - Answer customers related enquiries - Create Sales on credit request from - Generate reports

Misumi (Thailand) Co., Ltd.
1 อัตรา
20 ก.พ. 61
36 . Accounting
1.Handle and review, adjust accounting records in GL, AP, AR and Inventory. 2.Check and review all of accounting voucher and follow up problem solving properly, if any. 3.Check and review all of fix...

ITO-THAI Group of Companies
2 Position
เงินเดือน Negotiable.
20 ก.พ. 61
37 . พนักงานบัญชี (ภาษาจีน)
-บันทึกบัญชีรายรับ-รายจ่าย และค่าใช้จ่ายทั่วไปของบริษัท -ตรวจสอบและติดตามเอกสารใบเสร็จใบกำกับภาษี -บันทึก ภาษีซื้อ-ภาษีขายและแบบ ภพ.30 -จัดทำ ภงด.3,53 และยื่น ภงด. -วางบิล-รับจ่ายเช็ค, ออก และ หัก...

บริษัท คิงไทย ไดมอน ทูลส์ จำกัด
นิคมอมตะซิตี้ ระยอง
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน 40,000-80,000
20 ก.พ. 61
38 . Accounting Staff
-Prepared Wihholding Tax -Keep Receipt -PrepareDocument Payment Local -Receive on system -Billing -Responsibilities related to accounts payable -Responsible for input Vat -Prepare PP.30 -Recon...

Suzuki Motor (Thailand) Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
20 ก.พ. 61
39 . Accounting Manager
• Prepare monthly closing and analysis of B/S, P/L and cash flow, asset including stock, investment against budget, provide explanations and business solutions. • Prepare periodic forecasts to update...

Misumi (Thailand) Co., Ltd.
นิคมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด ระยอง
1 อัตรา
20 ก.พ. 61
40 . Accounting Staff
- Account payable and payment, review all invoices and checking, input data into system. - Receive billing from vendor. - Purchasing VAT monthly report and Por.Por30. - Witholding Tax

Mitsui Siam Components Co., Ltd.
นิคมสยามอีสเทิร์น อินดัสเตรียลพาร์ค ระยอง
1 อัตรา
20 ก.พ. 61
 พบ 91 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ