JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 18 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . HR & Administration Manager (51309)
- Responsible to control all Administration and Human Resource Functions - Report to Japanese Manager, Subordinate 6 people - Able to manage for Manpower, Payroll, SSO, Personal Tax, Recruitment and...

Reeracoen Eastern Seaboard Recruitment Co., Ltd.
นิคมอมตะซิตี้ (ระยอง) ระยอง
1 อัตรา
เงินเดือน 50,000 - 80,000
22 พ.ค. 62
2 . HR Officer
- งานด้านสรรหาบุคลากรและว่าจ้าง (Recruitment) - งานด้านพัฒนาบุคลากร (Training) - งานด้านแรงงานสัมพันธ์ / กฎระเบียบข้อบังคับ - การจัดทำ Job Description - การวิเคราะห์ค่างาน / โครงสร้างตำแหน่ง

บริษัท พีอีซี แมนูแฟคเจอริ่ง (ไทยแลนด์) จำกัด
นิคมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ระยอง
1 อัตรา
เงินเดือน พิจารณาตามประสบการณ์
22 พ.ค. 62
3 . HR. Supervisor (นิคมฯอมตะ ซิตี้ ระยอง)
- ดูแลงานด้านบุคคลและธุรการ

บริษัท มิตซูบิชิ เคมิคอล เพอร์ฟอร์มแมนซ์ โพลิเมอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมอมตะซิตี้ (ระยอง) ระยอง
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง (กรุณาระบุเงินเดือนที่ต้องการ)
22 พ.ค. 62
4 . HR / Admin Supervisor
1.Recruitment planning 2.Payroll 3.Training 4.Employees Relation 5.Work permit

Technical Thai Service (Thailand) Limited.
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
22 พ.ค. 62
5 . HR Manager
1.Contributing to the development of HR department goals, objectives, and systems. 2.Manage, direct and coordinate for Human Resource function in HRM&HRD. 3.Developing and administering HRM&HRD plan...

Bridgestone NCR Co., Ltd.
1 อัตรา
22 พ.ค. 62
6 . HRM & HRD Supervisor
- Strong interpersonal skills,initiative and proactive and presentation skill. - Having integrity,responsibility and commitment to complete assigned work tasks. - Strong knowledge of labor law. - C...

บริษัท ซูมิริโกะ เคมิคัล แอนด์ พลาสติก โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ระยอง
1 Position (กรุณาสมัครเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น)
เงินเดือน N/A
22 พ.ค. 62
7 . หัวหน้างานทรัพยากรบุคคล
- งานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลทั้งระบบ

บริษัท ไทยแทฟฟิต้า จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์และความสามารถ
22 พ.ค. 62
8 . HR Manager (83K – 103K) (SDG-25252)
- Head to responsible for running the overall HR management system, and ensuring that there are sufficient resources of all and maintain the system. - Managing HRD/HRM policies, Training plans, Recru...

RGF HR Agent Eastern Seaboard Recruitment Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน 83,000–103,000THB
22 พ.ค. 62
9 . Supervisor – HR/Admin (Logistics Operations)-Amata City Rayong
• Administer overall day to day activities of recruitment process (manpower requisition, screening, interviewing, selection, hiring and onboarding) for operational jobs (both permanent and sub-co...

บริษัท แอลเอฟ โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด/ LF Logistics (Thailand) Limited
นิคมอมตะซิตี้ (ระยอง) ระยอง
1 Position
เงินเดือน ตามประสบการณ์
22 พ.ค. 62

Manpower Thailand - Eastern Seaboard Branch
1 อัตรา
เงินเดือน 80,000
22 พ.ค. 62
11 . HR Supervisor
1.Monitoring and check data of employee's attendance. 2.Provide monthly salary payment and other job concerned salary and benefit. 3.Provide training report submit to Skill development Office. 4.Su...

MGC Electrotechno (Thailand) Co., Ltd.
นิคมดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด 1 ระยอง
1 อัตรา
เงินเดือน According to company's structure
21 พ.ค. 62
12 . ผู้จัดการทีมบัญชี
- บริหารจัดการงานด้านบัญชีและการเงิน ให้เป็นไปตามเป้าหมาย และนโยบายขององค์กร

บริษัท อาโอยาม่าไทย จำกัด
นิคมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ระยอง
1 อัตรา
เงินเดือน ตามคุณวุฒิและประสบการณ์
21 พ.ค. 62
13 . ฝ่ายบุคคล
-สรรหาบุคลากร -คำนวณเงินเดือนและสวัสดิการต่างๆ -งาน Visa งาน work permit -งานฝึกอบรมพนักงาน -ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการ -งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ไทย เจอี เทคโนโลยี จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
21 พ.ค. 62
14 . Part Leader HR.
- วางระบบงานบุคคล - บริหารและจัดการงานบุคคล ทั้งหมด

บริษัท ดองจิน อีเล็คโทรนิคส์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
21 พ.ค. 62
15 . HR Manager (ปฏิบัติงานในนิคมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด จ.ระยอง)
- Must have knowledge and understand in Administration / HRM & HRD functions well. (Labor law, Payroll, Attendant records, Compensation & Benefit, Recruitment, Social Security, Training, Employee dev...

Takahata Precision (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ระยอง
1 อัตรา
21 พ.ค. 62
16 . ผู้จัดการ / ผู้ช่วยผู้จัดการ
ด้านบริหารงานบุคคล 1. มีความรู้ความสามารถในด้านงานบริหารงานบุคคล, กฎหมายแรงงาน 2. แรงงานสัมพันธ์ 3. การฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร 4. ระบบ ISO 9001,14001,50001,45001 ด้านธุรการ - ควบคุมดูแลงานธุรการทั่...

บริษัท อินโดรามา ปิโตรเคม จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง + ประสบการณ์
20 พ.ค. 62
17 . ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกบุคคลและธุรการ
บริหารจัดการงานเกี่ยวกับฝ่ายบริหารด้านทรัพยากรบุคคลและธุรการทั้งระบบ 1.บริหารงานบุคคล - ระเบียบข้อบังคับ (ตามกฎหมายแรงงาน) - ระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อกับการบริหารงานทั้งหมด - การสรรหาบุคล...

บริษัท บอลี่ ไพพ์ จำกัด
นิคมอมตะซิตี้ (ระยอง) ระยอง
1 อัตรา
เงินเดือน 30,000-45,000
17 พ.ค. 62
18 . Training Supervisor
- ประสานงานด้านการจัดฝึกอบรม - ประสานงานกับทุกหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร - มีประสบการณ์การทำเอกสารการฝึกอบรม ประเมินผลการฝึกอบรม - การวิเคราะห์ความจำเป็นในการฝึกอบรม - งานอื่นๆที่ได้รับมอบห...

NISSHO SEIKO (THAILAND) Co., Ltd.
นิคมอมตะซิตี้ (ระยอง) ระยอง
1 Position
เงินเดือน Negotiable
17 พ.ค. 62
 พบ 18 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ