เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 11 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . หัวหน้าแผนกบุคคลรับสมัครด่วน !
1.เซ็นเอกสารทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง 2.ตรวจสอบงานในแผนกบุคคล เช่น โบนัท ปรับประจำปี 3.บริหารจัดการเอกสารทุกส่วนเพื่อเตรียมรับออร์ดิตทั้งภายนอกและภายใน 4.อัตเดตเอกสารภายในแผนกบุคคลให้เป็นปัจจุบัน สอดคล้...

บริษัท ไทยสตีลโปรไฟล์ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง+สวัสดิการต่างๆที่บริษัทฯกำหนดอาทิค่าเช่าบ้าน,ประกันชีวิต,ค่าตำแหน่ง,เบี้ยขยัน,กองทุนสำรองฯลฯ
18 ม.ค. 62

Asia wheel Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน 30,000-40,000Thai baht
18 ม.ค. 62
3 . HRM&HRD Manager (Rayong Factory)
• Developing and implementing HR strategies and initiatives aligned with the overall business strategy. • Supporting current and future business needs through the development, engagement, motivation...

Kobelco Construction Machinery Southeast Asia Co.,Ltd.
นิคมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ระยอง
1 Position
เงินเดือน N/A
18 ม.ค. 62
4 . HR & GA Managerรับสมัครด่วน !
งานทรัพยากรมนุษย์ -กำกับดูแลการพัฒนางานด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ทั้งระบบ -บริหารและควบคุมงบประมาณของฝ่ายทรัพยากรมนุษย์อย่างมีประสิทธิภาพ -บริหารจัดการ ดูแลรับผิดชอบ งานสรรหา-คัดเลือกบุคลากร -บริ...

Niran (Thailand) Co., Ltd.
สวนอุตสาหกรรมโรจนะระยอง (บ้านค่าย) ระยอง
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 ม.ค. 62
5 . HRD Assistant Manager
Set Project for Human Development System and Training Academy, Training Roadmap, IDP

M&T Allied Technologies Co., Ltd.
นิคมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ระยอง
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 ม.ค. 62
6 . Assistant General Manager for HR
1.กำหนดกลยุทธ์ของการบริหารทรัพยากรณ์บุคคล 2.วางแผนเกี่ยวกับกำลังคนหรือการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ 3.บริหารกระบวนการสรรหาบุคลากรให้เหมาะสมกับตำแหน่ง 4.การฝึกอบรมการการพัฒนา 5.ประเมินการปฏิบัติงานของบุค...

VRT Automobiles Co., Ltd. (Showroom Ford EK Rayong)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 ม.ค. 62
7 . Training Supervisor
- ประสานงานด้านการจัดฝึกอบรม - ประสานงานกับทุกหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร - มีประสบการณ์การทำเอกสารการฝึกอบรม ประเมินผลการฝึกอบรม - การวิเคราะห์ความจำเป็นในการฝึกอบรม - งานอื่นๆที่ได้รับมอบห...

NISSHO SEIKO (THAILAND) Co., Ltd.
นิคมอมตะซิตี้ (ระยอง) ระยอง
1 Position
เงินเดือน Negotiable
18 ม.ค. 62
8 . หัวหน้าแผนกพัฒนาบุคลากร (HRD Supervisor)
- วิเคราะห์ความจำเป็นในการพัฒนาบุคลากร - ออกแบบและวางแผนการพัฒนาบุคลากร - ควบคุมและติดตามการพัฒนาบุคลากรตามแผนและประเมินผล - พัฒนาศักยภาพผู้ใต้บังคับบัญชา - งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เอส เอ็น ซี ไพยองซาน อีโวลูชั่น จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
17 ม.ค. 62
9 . Recruitment Supervisor
Control and plan to develop overalls of Recruitment such as recruiting, selecting and hiring both Permanent and Temporary staff for each requirement under the company's policy. - Control and manage a...

CR Asia (Thailand) Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
16 ม.ค. 62
10 . Human Resource Development Supervisor
Duties & Responsibilities •Make a business plan And the annual training and development plan •Control the training costs and develop them according to the annual budget •Manage the perfor...

JTEKT Automotive (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ระยอง
1 อัตรา
15 ม.ค. 62
11 . หัวหน้าแผนกทรัพยากรบุคคลและธุรการ
-จัดทำเงินเดือน พนักงาน รายเดือนทั้งระบบ -เอกสารสถิติการทำงาน -เงินสมทบ ประกันสังคม กท20 / ภงด1 ภงด 1 ก. /งานภาษีพนักงาน -งานประเมินประจำปี -ติดตามงานสรรหา ฝึกอบรมพัฒน -ติดตามงานเอกสารต่าง...

บริษัท มากทรัพย์ คอนสตรัคชั่น แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
14 ม.ค. 62
 พบ 11 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ