JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Senior Staff (HR-Training)
- ดำเนินการวางแผน และกำหนดแผนการฝึกอบรมให้สอดคล้องกับแผนธุรกิจและนโยบาบการบริหารงานของบริษัทฯ ประจำปี - กำหนดวัตถุประสงค์และผลที่คาดหวังจากการฝึกอบรมในแต่ละปีของแต่ละหลักสูตรให้มีความชัดเจนเพื่อสามาร...

Bridgestone NCR Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัทฯ
26 มิ.ย. 62
2 . เจ้าหน้าที่แผนกบุคคลรับสมัครด่วน !
- ประสานงานระหว่างหน่วยงานต่างๆ ภายในบริษัท - ปฏิบัติงานวันจันทร์ - วันเสาร์ ( 8.00 - 17.00น) - มีความรู้เรื่องประกันสังคม ต่างด้าว พิจารณาพิเศษ

บริษัท เจ.ทรานสปอร์ท จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 12,000 ขึ้นไปตามตกลง
25 มิ.ย. 62
3 . ผู้ช่วยวิทยากร
จัดทำเอกสารรายงานต่างๆ ติดต่อราชการ ติดต่อประสานงานลูกค้า และงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ชัยอนันต์เทรนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 มิ.ย. 62

Suzuki Motor (Thailand) Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
20 มิ.ย. 62
5 . เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม (ประจำสาขา จ.ระยอง)
-สำรวจความจำเป็นในการฝึกอบรม -จัดทำโครงสร้างหลักสูตรอบรม -ดำเนินการจัดฝึกอบรม -ประเมินและติดตามผลการฝึกอบรม -บันทึกข้อมูลผลการฝึกอบรม -การประเมินสมรรถนะของบุคลากร -วิ...

บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
19 มิ.ย. 62
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ