JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 50 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
21 . เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพรับสมัครด่วน !
-ควบคุมและตรวจสอบความถูกต้องของงานประกอบ,งานทดสอบสินค้าที่ดำเนินงานโดยผู้รับเหมาที่หน้างาน อาทิเช่น วาล์วท่อก๊าซ และ หัวขับวาล์วให้เป็นไปตามขั้นตอนของผู้ผลิต -ตรวจสอบความครบถ้วน ความสมบูรณ์ของสินค้าห...

บริษัท แมกซ์เอนส์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 18,000-24,000 บาท
16 ส.ค. 62
22 . QA & QC ENGINEER
1. Monitor Daily in-Process defects and work with production for the analysis and provide necessary corrective/preventive. 2. Review inspection plans for in-process QC and find ways to improve. 3. p...

บริษัท โอะทิค ( ไทยแลนด์ ) จำกัด
นิคมอมตะซิตี้ (ระยอง) ระยอง
2 อัตรา
เงินเดือน Negotiable
16 ส.ค. 62
23 . พนักงานตรวจสอบคุณภาพ (QC)รับสมัครด่วน !
1.ตรวจสอบวัตถุดิบที่นำเข้าก่อนนำเข้าสู่กระบวนการผลิต 2.ตรวจสอบคุณภาพระหว่างกระบวนการผลิต 3.ลงบันทึกเอกสารการตรวจสอบคณภาพ 4.ตัดสินใจด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์ 5.ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป 6.ควบคุ...

Box Asia Group International Co., Ltd.
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
16 ส.ค. 62
24 . เจ้าหน้าที่สอบเทียบเครื่องมือวัดรับสมัครด่วน !
- จัดทำแผนการสอบเทียบ และทวนสอบเครื่องมือ / อุปกรณ์โดยคำนึงถึงคุณภาพและความปลอดภัยของสินค้า - สอบเทียบ และทวนสอบเครื่องมือ / อุปกรณ์ได้ตามแผนที่กำหนด - แจ้งข้อมูลเมื่อผลการสอบเทียบภายใน / ภายนอก บ่ง...

General Rubber(Thailand) Co.,Ltd.
นิคมอมตะซิตี้ (ระยอง) ระยอง
3 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
16 ส.ค. 62
25 . QA Officer
Responsibility: - Create and developing document for QA process. - Review quality report and report directly to top management. - Take corrective action and preventive action during quality contro...

บริษัท บางกอกมาสเตอร์วู้ด จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลงและตามประสบการณ์
16 ส.ค. 62
26 . ISO Staff
- ควบคุมเอกสารและบันทึกเอกสาร ในระบบบริหารคุณภาพ - แจกจ่ายเอกสารคุณภาพให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง - ตรวจสอบอายุการจัดเก็บบันทึกเอกสาร และทำลายเอกสารตามอายุการจัดเก็บ - สนับสนุนการปฎิบัติของ QMR ตามที่ได...

บริษัท พีอีซี แมนูแฟคเจอริ่ง (ไทยแลนด์) จำกัด
นิคมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ระยอง
1 อัตรา
เงินเดือน พิจารณาตามประสบการณ์
16 ส.ค. 62
27 . QC
-ทำการตรวจสอบชิ้นงานให้ตรงตามแบบ(Drawing) ที่กำหนดไว้ -กรณีที่งานมีปัญหาสามารถซ่อมงานโดยการเจียรงาน

บริษัท โทไค คิไค ยูเท็ค (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 330บาท/วัน
16 ส.ค. 62
28 . Q.C. Inspector
1. ควบคุมคุณภาพและตรวจสอบสินค้าให้เป็นไปตามข้อกำหนดของลูกค้า 2. ประสานงานกับฝ่ายผลิตเพื่อให้ได้คุณภาพ 3. เตรียมข้อมูลเกี่ยวกับคุณภาพและส่งต่อให้ฝ่ายควบคุมคุณภาพ 4. Fit-up ก่อนเชื่อมและหลังเชื่อม, เ...

บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล ฮีท ทรานเฟอร์ อิควิปเม้นท์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
16 ส.ค. 62
29 . ธุรการฝ่ายผลิต/ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายผลิต
ธุรการฝ่ายผลิต/ ผู้ช่วยหัวหน้าผลิต - ตรวจรับวัตถุดิบ บรรจุภัณฑ์ - จัดทำรายงานสต็อก วัตถุดิบ บรรจุภัณฑ์ และสินค้าสำเร็จรูป ส่งฝ่ายบัญชี - จัดทำบันทึกหน้างานฝ่ายผลิต - จัดเก็บบันทึก GMP หน้างาน และ...

บริษัท น้ำปลารุ่งโรจน์ จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท หรือ ตกลงกัน
15 ส.ค. 62
30 . QC NDE (สัญญาจ้าง 2 ปี)รับสมัครด่วน !
- ตรวจสอบการเชื่อมชิ้นงาน (Welding) - ตรวจสอบแบบรอยเชื่อมแบบ NDE

Deeline Construction Company Limited (บจก.ดีไลน์ คอนสตรัคชั่น)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
15 ส.ค. 62
31 . QC Structure (สัญญาจ้าง 2 ปี)รับสมัครด่วน !
-ตรวจสอบชิ้นงาน(Fabrication) การเชื่อมชิ้นงาน (Welding) -ตรวจสอบ ขนาดชิ้นงานและรูปร่างชิ้นงานให้ถูกต้องตามที่แบบกำหนดมาให้

Deeline Construction Company Limited (บจก.ดีไลน์ คอนสตรัคชั่น)
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
15 ส.ค. 62
32 . QC Piping : ผู้ควบคุมคุณภาพงานท่อ รับสมัครด่วน !
(สัญญาจ้างตามโครงการ) - มีหน้าที่ตรวจสอบงานท่อ (Piping) - มีหน้าที่ตรวจสอบ ขนาดชิ้นงานและรูปร่างชิ้นงานให้ถูกต้องตามที่แบบกำหนดมาให้ - ผ่านงานด้าน QC Piping จะพิจารณาเป็นพิเศษ

Deeline Construction Company Limited (บจก.ดีไลน์ คอนสตรัคชั่น)
7 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
15 ส.ค. 62
33 . QA/QC Engineer
1.Organize and Manage all Quality activites.such as in-coming inspection/in-process & out-going inspection and new model 2.Coaching & training cover all QA/QC function including new operator for Qu...

บริษัท อาปิโก พลาสติค จำกัด (มหาชน)
นิคมอมตะซิตี้ (ระยอง) ระยอง
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
15 ส.ค. 62
34 . Painting Inspector (Contract 11 Months)
ด้านประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของลูกค้า 1.จัดเตรียมขั้นตอนการตรวจสอบงานเตรียมพื้นผิว และงานเคลือบผิวตามข้อกำหนดของงานที่ได้รับมอบหมาย 2.ดำเนินการตรวจสอบและตรวจตรา ด้านการตรวจสอบวั...

บริษัท ไทย โรตารี่ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
1 Position
เงินเดือน N/A
15 ส.ค. 62
35 . QA Leader
1. ควบคุมดูแลการทำ Receving Inspection , Six-inspection , Final-inspection ให้เป็นไปด้วยความถูกต้องตามข้อกำหนด 2. ควบคุมดูแล ตรวจสอบความถูกต้องแม่นยำของอุปกรณ์ , เครื่องมือวัดที่มีการลงทะเบียนตามแผนท...

TRIS (THAILAND) CO.,LTD
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์และข้อตกลง
15 ส.ค. 62
36 . NPD (Specialist)
- Plan and Follow up new project (ติดตามงาน new model) - Document production process - Take care of ECN and co-dinate with concern section - Take care of Dwg customer&supplier

DaikyoNishikawa (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ระยอง
1 อัตรา
เงินเดือน According to the structure company
15 ส.ค. 62
37 . QC Engineer
- Being hand on familiar with ISO/TS 16949 and ISO 14001. - Ensuring the quality System and product quality are maintained as per customer requirement. - Assisting the QA Manager to ensure effective...

บริษัท ซังโกะ ไดคาซติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน 20,000-30,000
15 ส.ค. 62
38 . QC Supervisor
ควบคุมและดูแลงานด้านคุณภาพ รวมถึงการดูแลทีมให้ปฏิบัติงาน เป็นไปตามเป้าหมาย และนโยบาย ของบริษัทฯ

บริษัท อาโอยาม่าไทย จำกัด
1 อัตรา
14 ส.ค. 62
39 . พนักงานควบคุมคุณภาพ(QC) (โรงงานระยอง)
1.ควบคุมคุณภาพวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ 2.สอบเทียบบำรุงรักษาเครื่องมือวัดและอุปกรณ์ 3.ปฎิบัติงานที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 4.ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 5.ควบคุมคุณภาพน้ำใช้ ในกระบวนการผลิต และระบบ...

THAI RUBBER LATEX CORPORATION (THAILAND) PCL
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
14 ส.ค. 62
40 . QC Engineer
1.Supervise all inspection data and manpower in QA. 2.Responsible for SPC & R/M to supervise and analyze all data in manufacture, QA and raw materials. 3.To manage ISO & Calibration to make and cont...

MGC Electrotechno (Thailand) Co., Ltd.
นิคมดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด 1 ระยอง
1 อัตรา
เงินเดือน According to company's structure
14 ส.ค. 62
 พบ 50 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ