JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 57 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานตรวจคุณภาพสินค้า (ทำงานระยอง)(SGS-HR)
- ตรวจสอบสายมาตรวัต จดบันทึก - มีความรู้ด้านการตรวจสอบคุณภาพ - สามารถเดินทางออกต่างจังหวัดได้

SGS (Thailand) Co., Ltd.
1 อัตรา
22 ส.ค. 62
2 . QA Engineer
QA Engineer 1.Supplier Quality Control System over view 2.Control Process Audit Supplier Red zone for improvement problem (Follow up Action Plan) 3.Control Plan Part Approved (์New model,New part,N...

Daikin Compressor Industries Co., Ltd.
นิคมอมตะซิตี้ (ระยอง) ระยอง
1 Positions
Urgent!!!!
เงินเดือน ์N/A
22 ส.ค. 62
3 . เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพ QC รับสมัครด่วน !
-ควบคุมการตรวจสอบงานติดตั้ง Insulation / Painting / Fireproofing ให้เป็นไปตามข้อกำหนด -ตรวจสอบคุณภาพของการติดตั้งร่วมกับ Supervisor และ Foreman เพื่อเตรียมความพร้อมของงานที่ดูแล สำหรับการส่งงานในขั้น...

บริษัท วินเทอมส์ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
22 ส.ค. 62
4 . QC Engineer
บริหารจัดการงานในแผนกคุณภาพทั้งหมด

บริษัท อิล จิน อิเล็คทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
22 ส.ค. 62
5 . เจ้าหน้าที่สอบเทียบเครื่องมือวัดรับสมัครด่วน !
- จัดทำแผนการสอบเทียบ และทวนสอบเครื่องมือ / อุปกรณ์โดยคำนึงถึงคุณภาพและความปลอดภัยของสินค้า - สอบเทียบ และทวนสอบเครื่องมือ / อุปกรณ์ได้ตามแผนที่กำหนด - แจ้งข้อมูลเมื่อผลการสอบเทียบภายใน / ภายนอก บ่ง...

General Rubber(Thailand) Co.,Ltd.
นิคมอมตะซิตี้ (ระยอง) ระยอง
3 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
22 ส.ค. 62
6 . QC MANAGER
• Supervises the Quality Control functions/activities of a project or its parts, including Quality Control inspection schedules and the collection of Quality Records. -Incoming Inspection all part...

บริษัท ไอเจน เอนจิเนียริ่ง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ์์N/A
22 ส.ค. 62
7 . Inspector/ผู้ตรวจสอบ (ระยอง)
1.ตรวจสอบและทดสอบโดยวิธีการไม่ทำลายสภาพของอุปกรณ์ ภาชนะรับแรงดันต่างๆ 2.ตัดสินใจผลการตรวจสอบและทดสอบตามมาตรฐานฯ(Code & Standards)ที่กำหนด 3.ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ศิวะ เทสติ้ง อินสเพ็คชั่น แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 15,000-18,000 บาท
22 ส.ค. 62
8 . QC/QA Assistance Supervisor
1. Set up document control follow the quality procedure, work instruction and ISO requirement. 2. DHR and CHR record control and maintained. 3. Complaint document support. 4. Products release repor...

Epic International (Thailand) Co.,Ltd.
นิคมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ระยอง
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
22 ส.ค. 62
9 . QA Engineerรับสมัครด่วน !
1.รับผิดชอบในการรวบรวม/จัดเก็บเอกสารความต้องการและข้อกำหนดต่างๆของลูกค้า 2.รับปัญหาและคำร้องเรียนจากลูกค้าเพื่อประสานงานในการวิเคราะห์ลักษณะปัญหา แนวทางแก้ไข ป้องกันการเกิดซ้ำร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยว...

บริษัท ฟงซาน อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท/ประสบการณ์
22 ส.ค. 62
10 . QMR (Quality Management Respresentative)รับสมัครด่วน !
-ควบคุมเอกสารและข้อมูลในระบบคุณภาพ และระบบอื่นๆตามนโยบายของบริษัท -ควบคุมคุณภาพ Quality Control ทั้งระบบให้ได้ตามคุณภาพที่ลูกค้าต้องการหรือตามที่กำหนด -กำกับและติดตามการทำงานภายในบริษัทให้สอดคล้องตา...

Loften (Thailand) Co.,Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
22 ส.ค. 62

บริษัท บริดจสโตน สเปเชียลตี้ ไทร์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
22 ส.ค. 62
12 . Civil Inspector
1.Check the products produced in the manufacturing process. 2.Surveillance and monitoring of the production process to be effective. 3.Record the inspection results in the inspection into the produc...

CAZ (Thailand) Public Co., Ltd.
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 ส.ค. 62
13 . QA Technician (LAB)
1.Job analysis/solution problem,good communication 2.Conduct test and control the quality of raw material follow standard. 3.Collect and control quality document such as the record,CoA. 4.Responsib...

Sumitomo Rubber (Thailand) Co.,Ltd.
1 Position
22 ส.ค. 62
14 . IQC/PQC/OQC-Engineer
1. Handle quality improvement activities 2. Process Audit 3. IQC, PQC & OQC issues tracking 4. Customer inspection issue tracking "

Primax Electronics (Thailand) Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน negotiate
22 ส.ค. 62
15 . QA Leader
1. สื่อสารไปยัง SQE หรือผู้ขายเมื่อต้องการให้ดำเนินการมาตรการเร่งด่วนและการแก้ไขหลังเกิดปัญหาคุณภาพ 2. ทำการสื่อสารปัญหาคุณภาพอย่างมีประสิทธิภาพและทำแผนตอบโต้เมื่อได้รับข้อมูลปัญหาคุณภาพจากลูกค้า 3....

Thai Summit Shape Corp Co.,Ltd.
1 Position
22 ส.ค. 62
16 . SQE-Sr.Engineer
1. Supplier quality management & improvement 2. Supplier quality performace scoring 3. New supplier survey and process audit 4. Supplier quality system audit and maintenace 5. Material issue handl...

Primax Electronics (Thailand) Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน negotiate
22 ส.ค. 62
17 . QPM-Sr.Engineer
1. End to end quality management 2. Customer complaint handling 3. Customer relationship maintenance 4. ORT testing

Primax Electronics (Thailand) Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน negotiate
22 ส.ค. 62
18 . IQC/PQC/OQC-Section Manager
1. Manage QC department 2. Lead Quality improvement activities 3. Process audit management 4. IQC,PQC & OQC issue management 5. Customer inspection issue management

Primax Electronics (Thailand) Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน negotiate
22 ส.ค. 62
19 . SQE-Section Manager
1. Manage SQE department 2. Supplier qulaity improvement 3. Supplier quality performance scoring 4. New supplier suvery and audit 5. Supplier quality system audit and maintenance 6. IQC material ...

Primax Electronics (Thailand) Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน negotiate
22 ส.ค. 62
20 . QA Engineer
1. Handing on customer requirement (PPAP) customer claim and complaint. 2. Take action and answer. Countermeasure report to customer. 3. Responsible process and product audit, customer audit, CB au...

บริษัท มารูยาซึ อินดัสตรีส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
นิคมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ระยอง
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
22 ส.ค. 62
 พบ 57 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ