JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 64 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . QC Inspector (Contract 11 Months.)
1.Responsible for inspection raw materials prior production. And during production. To meet the international standards and requirements of customers. To ensure that the products meet the quality stan...

บริษัท ไทย โรตารี่ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
1 Position
เงินเดือน N/A
17 มิ.ย. 62
2 . QA Engineer (47909)
- Supervise and manage all inspection data and manpower in QA - SPC & R/M to supervise and analyze all data in manufacturing, QA and raw materials - Manage ISO & Calibration to control ISO documents...

Reeracoen Eastern Seaboard Recruitment Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน 25,000-30,000
17 มิ.ย. 62
3 . QA Engineerรับสมัครด่วน !
1.ควบคุมดูแลพักงานใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติตามกฏระเบียบของบริษัทฯและระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 ,OHSAS 18001:2007 อย่างเคร่งครัด 2.ตรวจดูกรรมวิธีการผลิต และประสานงานฝ่ายสำนักงานกับโ...

บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด ( มหาชน )
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
17 มิ.ย. 62
4 . QA InspectorUrgently Required !
1. Inspection propoties of product 2. Instrument control and calibration 3. Accuracy control base on data 4. Standard deviation and bias control 5. 3S/3G and 3R activites 6. Kaizen improvement of...

Bridgestone Carbon Black (Thailand) Co., Ltd.
สวนอุตสาหกรรมโรจนะระยอง (บ้านค่าย) ระยอง
1 Position
เงินเดือน N/A
17 มิ.ย. 62
5 . ISO Staff
- ควบคุมเอกสารและบันทึกเอกสาร ในระบบบริหารคุณภาพ - แจกจ่ายเอกสารคุณภาพให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง - ตรวจสอบอายุการจัดเก็บบันทึกเอกสาร และทำลายเอกสารตามอายุการจัดเก็บ - สนับสนุนการปฎิบัติของ QMR ตามที่ได...

บริษัท พีอีซี แมนูแฟคเจอริ่ง (ไทยแลนด์) จำกัด
นิคมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ระยอง
1 อัตรา
เงินเดือน พิจารณาตามประสบการณ์
17 มิ.ย. 62
6 . Engineer QC Improvement
1.Manage and judge quality of product before production 2.Respond quality of material production and process Improvement 3.Control subordinate to work well follow department KPI 4.Coodinate with co...

Sumitomo Rubber (Thailand) Co., Ltd.
1 Position
เงินเดือน N/A
17 มิ.ย. 62
7 . พนักงานควบคุมคุณภาพ ( ระยอง )รับสมัครด่วน !
- ตรวจสอบคุณภาพสินค้า - จัดทำและจัดเก็บข้อมูลในการส่งสินค้า - สรุปข้อมูลงานเสียประจำเดือนรวมถึงข้อมูลด้านคุณภาพ - จัดเก็บเอกสาร ข้อมูล ภายในแผนกควบคุมคุณภาพ - ตรวจสอบงานภายในไลน์ผลิต - งานที่ได้ร...

บริษัท ไทร์-วอล กรุ๊ป
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
17 มิ.ย. 62
8 . พนักงานตรวจคุณภาพสินค้า (ทำงานระยอง)(SGS-HR)
- ตรวจสอบสายมาตรวัต จดบันทึก - มีความรู้ด้านการตรวจสอบคุณภาพ - สามารถเดินทางออกต่างจังหวัดได้

SGS (Thailand) Co., Ltd.
1 อัตรา
17 มิ.ย. 62
9 . QA INSPECTOR
- ตรวจสอบคุณภาพชิ้นงาน - งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เดลต้า ไทยรุ่ง จำกัด
นิคมอมตะซิตี้ (ระยอง) ระยอง
1 อัตรา
17 มิ.ย. 62
10 . QA/QC ENGINEER
1. To Responsible Quality Assurance Support Customers and Service. 2. To Support Spare part check by CMM arm. 3. To Responsible Assurance Pre Delivery Control. 4. To Support Customers Service for C...

บริษัท ไฟน์ คอมโปรแนนท์ ( ประเทศไทย ) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
17 มิ.ย. 62
11 . เจ้าหน้าที่ QA /หัวหน้าฝ่ายประกันคุณภาพ (ประจำโรงงานระยอง)รับสมัครด่วน !
1. ออกแบบและกำหนดความถี่ในการตรวจรับแพ็คเก็จจิ้ง และวัตถุดิบสำหรับการผลิต พร้อมกับสุ่มตรวจผลการตรวจของผู้ใต้บังคับบัญชา 2. ออกแบบและกำหนดความถี่ในการตรวจปล่อยสินค้าสำเร็จรูป และวัตถุดิบสำหรับการผลิต ...

บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด
นิคมอมตะซิตี้ (ระยอง) ระยอง
3 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
17 มิ.ย. 62
12 . QC Shift Leader *Male only
- วิเคราะห์ความผิดปกติในกระบวนการผลิต หามาตราการเพื่อป้องการ ดำเนินการติดตามและควบคุม - วางแผนการอบรมพนักงานในแผนกและควบคุมเกี่ยวกับบทลงโทษ - พัฒนาการแก้ไขและกระบวนการตรวจสอบ - งานด้านอื่นๆที่ได้รั...

MAXXIS INTERNATIONAL (THAILAND) CO.,LTD.
นิคมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ระยอง
3 Positions
เงินเดือน Company Structure
17 มิ.ย. 62
13 . พนักงานควบคุมคุณภาพงานคอนกรีต
ควบคุมคุณภาพคอนกรีตผสม โดยเริ่มจากวัตถุดิืบ กระบวนการ และตัวคอนกรีต

บริษัท พี เอส ดี คอนสตรัคชั่น 2011 จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน เจรจาต่อรอง
17 มิ.ย. 62
14 . QC NDE (สัญญาจ้าง 2 ปี)
- ตรวจสอบการเชื่อมชิ้นงาน (Welding) - ตรวจสอบแบบรอยเชื่อมแบบ NDE

Deeline Construction Company Limited (บจก.ดีไลน์ คอนสตรัคชั่น)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
17 มิ.ย. 62
15 . QC (CSWIP 3.0) (สัญญาจ้าง 2 ปี)
-ตรวจสอบชิ้นงาน(Fabrication) การเชื่อมชิ้นงาน (Welding) -ตรวจสอบ ขนาดชิ้นงานและรูปร่างชิ้นงานให้ถูกต้องตามที่แบบกำหนดมาให้

Deeline Construction Company Limited (บจก.ดีไลน์ คอนสตรัคชั่น)
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
17 มิ.ย. 62
16 . QC Paint (สัญญาจ้าง 2 ปี)
- ศึกษาแบบได้ - ตรวจสอบคุณภาพงานสี,งานเคลือบ - วางแผนควบคุมการทำงานให้ได้ตามเป้าหมาย,ตามกำหนดเวลา - ดูแล ควบคุมกระบวนการทำงานให้ได้มา ตรฐาน และจัดทำเอกสารระบบคุณภาพ - แก้ไขปัญหา วิเคราะห์สาเหตุ ดำ...

Deeline Construction Company Limited (บจก.ดีไลน์ คอนสตรัคชั่น)
3 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
17 มิ.ย. 62
17 . QC Piping : ผู้ควบคุมคุณภาพงานท่อ
(สัญญาจ้างตามโครงการ) - มีหน้าที่ตรวจสอบงานท่อ (Piping) - มีหน้าที่ตรวจสอบ ขนาดชิ้นงานและรูปร่างชิ้นงานให้ถูกต้องตามที่แบบกำหนดมาให้ - ผ่านงานด้าน QC Piping จะพิจารณาเป็นพิเศษ

Deeline Construction Company Limited (บจก.ดีไลน์ คอนสตรัคชั่น)
7 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
17 มิ.ย. 62
18 . QA Engineer
1. Handing on customer requirement (PPAP) customer claim and complaint. 2. Take action and answer. Countermeasure report to customer. 3. Responsible process and product audit, customer audit, CB au...

บริษัท มารูยาซึ อินดัสตรีส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
นิคมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ระยอง
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
17 มิ.ย. 62
19 . QC Engineer
1. To provide and develop quality plan. 2. Document and resource support quality control activities, Supplier control, In-coming inspection and outgoing inspection. 3. To control evaluation and deve...

erae (Thailand) Co.,Ltd.
นิคมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ระยอง
1 Position
17 มิ.ย. 62
20 . QA Enginering
1.รับผิดชอบงานเกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพการผลิตสินค้า 2.ตรวจสอบขั้นตอนของกระบวนการผลิตเพื่อให้ได้ผลผลิตตามมาตรฐานที่กำหนด

บริษัท ฮัดสัน เมนูแฟคเจอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
17 มิ.ย. 62
 พบ 64 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ