JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 69 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . QC Adminstration (ประจำสาขาระยอง)รับสมัครด่วน !
1.จัดทำเอกสาร MDR ให้กับลูกค้าหลังส่งมอบงาน 2.จัดทำเอกสาร WSR,PQR,WPQ ให้เหมาะสมกับงานที่ได้สั่งผลิต 3.ตรวจสอบแบบสั่งผลิต Drawing และข้อมูลค่า Tolerance 4.ตรวจสอบจัดทำเอกสาร RT,PT,VT ให้สอดคล้องกั...

บริษัท โปรลอก ไทเทเนียม คอร์ปอเรชั่น จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
20 ก.ค. 62
2 . เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพ QC รับสมัครด่วน !
-ควบคุมการตรวจสอบงานติดตั้ง Insulation / Painting / Fireproofing ให้เป็นไปตามข้อกำหนด -ตรวจสอบคุณภาพของการติดตั้งร่วมกับ Supervisor และ Foreman เพื่อเตรียมความพร้อมของงานที่ดูแล สำหรับการส่งงานในขั้น...

บริษัท วินเทอมส์ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
20 ก.ค. 62
3 . เจ้าหน้าที่คิวซีงานคอนกรีต
ควบคุมคุณภาพคอนกรีตผสม โดยเริ่มจากวัตถุดิบ กระบวนการ และตัวคอนกรีต

บริษัท พี เอส ดี คอนสตรัคชั่น 2011 จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน เจรจาต่อรอง
20 ก.ค. 62
4 . เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ(QC)
1.ตรวจเช็คสินค้าก่อนรับเข้าคลังสินค้่า เช่น เนื้อสัตว์ 2.ตรวจสอบคุณภาพสินค้าในไลน์ผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐานสินค้า 3.งานด้านอื่นๆตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

บริษัท เกมบอล (ไทยแลนด์) จำกัด
นิคมอมตะซิตี้ (ระยอง) ระยอง
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 ก.ค. 62

บริษัท เอเอช เบรค (ไทยแลนด์) จำกัด
1 Position
20 ก.ค. 62
6 . QA Engineer
1. จัดทำเอกสาร New model, FMEA, Control plan, Flow chart, WI (PPAP) 2. รองรับการ Audit จากลูกค้าลแะติดต่อประสานงานกับลูกค้าในกรณีที่งานมีปัญหา 3. ตอบเอกสารข้อร้องเรียนจากลูกค้า NCR, 5W, 8D ฯลฯ 4. ด...

บริษัท เบชิน ไทย จำกัด
นิคมอมตะซิตี้ (ระยอง) ระยอง
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างและประสบการณ์
20 ก.ค. 62
7 . QC Supervisor
ควบคุมและดูแลงานด้านคุณภาพ รวมถึงการดูแลทีมให้ปฏิบัติงาน เป็นไปตามเป้าหมาย และนโยบาย ของบริษัทฯ

บริษัท อาโอยาม่าไทย จำกัด
1 อัตรา
20 ก.ค. 62
8 . Document Control
1.ดูแลจัดทำ และควบคุมเอกสาร ของระบบ ISO 9001,และระบบ IATF16949 2.ดูแลเอกสารระบบติดตามผลการดำเนินงานของแต่ละแผนกให้เป็นไปตาม Procedure 3.ติดต่อประสานงานดูแลการตรวจติดตามภายใน 4.สรุป KPI ประจำเดือน จ...

บริษัท ชิเกรุ (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าบริษัท
20 ก.ค. 62
9 . QA Engineerรับสมัครด่วน !
1.รับผิดชอบในการรวบรวม/จัดเก็บเอกสารความต้องการและข้อกำหนดต่างๆของลูกค้า 2.รับปัญหาและคำร้องเรียนจากลูกค้าเพื่อประสานงานในการวิเคราะห์ลักษณะปัญหา แนวทางแก้ไข ป้องกันการเกิดซ้ำร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยว...

บริษัท ฟงซาน อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท/ประสบการณ์
20 ก.ค. 62
10 . พนักงานตรวจสอบคุณภาพ (QC)รับสมัครด่วน !
1.ตรวจสอบวัตถุดิบที่นำเข้าก่อนนำเข้าสู่กระบวนการผลิต 2.ตรวจสอบคุณภาพระหว่างกระบวนการผลิต 3.ลงบันทึกเอกสารการตรวจสอบคณภาพ 4.ตัดสินใจด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์ 5.ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป 6.ควบคุ...

Box Asia Group International Co., Ltd.
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 ก.ค. 62
11 . QA Engineer
1. Handing on customer requirement (PPAP) customer claim and complaint. 2. Take action and answer. Countermeasure report to customer. 3. Responsible process and product audit, customer audit, CB au...

บริษัท มารูยาซึ อินดัสตรีส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
นิคมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ระยอง
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
20 ก.ค. 62
12 . พนักงานตรวจคุณภาพสินค้า (ทำงานระยอง)(SGS-HR)
- ตรวจสอบสายมาตรวัต จดบันทึก - มีความรู้ด้านการตรวจสอบคุณภาพ - สามารถเดินทางออกต่างจังหวัดได้

SGS (Thailand) Co., Ltd.
1 อัตรา
20 ก.ค. 62
13 . Civil Inspector
1.Check the products produced in the manufacturing process. 2.Surveillance and monitoring of the production process to be effective. 3.Record the inspection results in the inspection into the produc...

CAZ (Thailand) Public Co., Ltd.
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 ก.ค. 62
14 . เจ้าหน้าที่ QA/QC
Support more new job(Document Of PPAP,Process flow,Control Plan,Other)

บริษัท ไทยเมอิระ จำกัด
นิคมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ระยอง
1 Position
เงินเดือน N/A
20 ก.ค. 62
15 . พนักงานหุ้มเบาะรถยนต์
ต้องไปหุ้มเบาะที่โรงงานลูกค้า

MT CUT & SEW
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 ก.ค. 62
16 . R&D ENGINEER
- Research consumer behavior to develop product to meet consumer satisfaction. - Analyse consumer data.competitor information concern technology to design or create practical pord uct devolopme...

บริษัท ชิน ชิน (ไทยแลนด์) จำกัด
1 Position
เงินเดือน 15,000-25,000 บาท
19 ก.ค. 62
17 . QA ENGINEER
1. ดูแลและควบคุมเอกสารด้านคุณภาพในโรงงานภายใต้ข้อกำหนดของระบบ ISO9001 2. ตรวจสอบคุณภาพภายในโรงงานและ Supplier ให้เป็นไปตามข้อกำหนด 3. วิเคราะห์ลักษณะปัญหาและแนวทางแก้ไขป้องกันร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ย...

บริษัท อึนซุง อินดัสเตรียล (ไทยแลนด์) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 17,500
19 ก.ค. 62
18 . QA/QC Inspectorรับสมัครด่วน !
1. วิเคราะห์หาสาเหตุ ข้อบกพร่องหรือข้อผิดพลาดในกระบวนการผลิต และแก้ไข้การควบคุมคุณภาพ 2. วางแผน ตรวจสอบรายละเอียดของโครงการ และควบคุมคุณภาพ รวมถึงทดสอบคุณภาพของระบบ 3. จัดหาและจัดทำ ตรวจสอบ Specific...

บริษัท ซี.เอ็ม. 7 จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
19 ก.ค. 62
19 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีรับสมัครด่วน !
- การทดสอบกระบวนการผลิตยางคอมปาวด์ - การควบคุมกระบวนการผลิตยางคอมปาวด์ - การปรับปรุงกระบวนการผลิตยางคอมปาวด์ - การวิเคราะห์กระบวนการผลิตยางคอมปาวด์

บริษัท ซีออน แอดวานซ์ โพลีมิกซ์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท ฯ
19 ก.ค. 62
20 . Technician

บริษัท สิงห์โปร จำกัด
1 อัตรา
19 ก.ค. 62
 พบ 69 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ