JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 57 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . QA Engineer
QA Engineer 1.Supplier Quality Control System over view 2.Control Process Audit Supplier Red zone for improvement problem (Follow up Action Plan) 3.Control Plan Part Approved (์New model,New part,N...

Daikin Compressor Industries Co., Ltd.
นิคมอมตะซิตี้ (ระยอง) ระยอง
1 Positions
Urgent!!!!
เงินเดือน ์N/A
24 ส.ค. 62
2 . QA Laboratory(HPLC)
1.ควบคุม - ดูแล และรับผิดชอบ การใช้งานเครื่องมือ HPLC 2.จัดทำ / หาวิธีการที่เหมาะสมในการวิเคราะห์โดยใช้เครื่องมือ HPLC

บริษัท เกมบอล (ไทยแลนด์) จำกัด
นิคมอมตะซิตี้ (ระยอง) ระยอง
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
24 ส.ค. 62
3 . เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ(QC)
1.ตรวจเช็คสินค้าก่อนรับเข้าคลังสินค้่า เช่น เนื้อสัตว์ 2.ตรวจสอบคุณภาพสินค้าในไลน์ผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐานสินค้า 3.งานด้านอื่นๆตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

บริษัท เกมบอล (ไทยแลนด์) จำกัด
นิคมอมตะซิตี้ (ระยอง) ระยอง
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
24 ส.ค. 62
4 . Painting Inspector (Contract 11 Months)
ด้านประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของลูกค้า 1.จัดเตรียมขั้นตอนการตรวจสอบงานเตรียมพื้นผิว และงานเคลือบผิวตามข้อกำหนดของงานที่ได้รับมอบหมาย 2.ดำเนินการตรวจสอบและตรวจตรา ด้านการตรวจสอบวั...

บริษัท ไทย โรตารี่ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
1 Position
เงินเดือน N/A
24 ส.ค. 62
5 . พนักงานตรวจคุณภาพสินค้า (ทำงานระยอง)(SGS-HR)
- ตรวจสอบสายมาตรวัต จดบันทึก - มีความรู้ด้านการตรวจสอบคุณภาพ - สามารถเดินทางออกต่างจังหวัดได้

SGS (Thailand) Co., Ltd.
1 อัตรา
24 ส.ค. 62
6 . QC Inspector
Job Description : -Final inspection, Dimensional and Monitoring of product. -Control and inspection of outside subcontractor. -Verify and monitoring before, during and after welding. -Monitoring o...

บริษัท ไทย เฮอร์ริค จำกัด
เขตประกอบการอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ระยอง ระยอง
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 ส.ค. 62
7 . QC Supervisor
- ควบคุมการตรวจสอบคุณภาพทั่วไปของผลิตภัณฑ์ - ตรวจสอบบันทึกผลการตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ - ควบคุมการดูแลรักษาเครื่องมือวัดที่ใช้งาน - ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานที่กำห...

บริษัท เรียวบิ ได คาสติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด
นิคมอมตะซิตี้ (ระยอง) ระยอง
1 อัตรา
24 ส.ค. 62
8 . QA Engineer
Job Description. - Create standard and review of Product inspection process. - Follow and issue problem report. - Improve Inspection process. - ISO 9001 basic skill

Ricoh Manufacturing (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะซิตี้ (ระยอง) ระยอง
1 positions
เงินเดือน NA
24 ส.ค. 62
9 . QC/QA Assistance Supervisor
1. Set up document control follow the quality procedure, work instruction and ISO requirement. 2. DHR and CHR record control and maintained. 3. Complaint document support. 4. Products release repor...

Epic International (Thailand) Co.,Ltd.
นิคมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ระยอง
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
24 ส.ค. 62
10 . เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพ QC รับสมัครด่วน !
-ควบคุมการตรวจสอบงานติดตั้ง Insulation / Painting / Fireproofing ให้เป็นไปตามข้อกำหนด -ตรวจสอบคุณภาพของการติดตั้งร่วมกับ Supervisor และ Foreman เพื่อเตรียมความพร้อมของงานที่ดูแล สำหรับการส่งงานในขั้น...

บริษัท วินเทอมส์ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
24 ส.ค. 62
11 . พนักงาน QCรับสมัครด่วน !
-ตรวจสอบ ควบคุม ดูแล ติดตามและประเมินผลการตรวจสอบคุณภาพชิ้นงานประจำวัน -มอบหมาย สั่งการ สอนงาน แนะนำการตรวจสอบคุณภาพชิ้นงาน -งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

บริษัท แฟนซี อินดัสทรี ไทย จำกัด
นิคมอมตะซิตี้ (ระยอง) ระยอง
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 ส.ค. 62
12 . เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพรับสมัครด่วน !
-ควบคุมและตรวจสอบความถูกต้องของงานประกอบ,งานทดสอบสินค้าที่ดำเนินงานโดยผู้รับเหมาที่หน้างาน อาทิเช่น วาล์วท่อก๊าซ และ หัวขับวาล์วให้เป็นไปตามขั้นตอนของผู้ผลิต -ตรวจสอบความครบถ้วน ความสมบูรณ์ของสินค้าห...

บริษัท แมกซ์เอนส์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 18,000-24,000 บาท
23 ส.ค. 62
13 . พนักงานควบคุมคุณภาพ ( ระยอง )รับสมัครด่วน !
- ตรวจสอบคุณภาพสินค้า - จัดทำและจัดเก็บข้อมูลในการส่งสินค้า - สรุปข้อมูลงานเสียประจำเดือนรวมถึงข้อมูลด้านคุณภาพ - จัดเก็บเอกสาร ข้อมูล ภายในแผนกควบคุมคุณภาพ - ตรวจสอบงานภายในไลน์ผลิต - งานที่ได้ร...

บริษัท ไทร์-วอล กรุ๊ป
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 ส.ค. 62
14 . QA Staff
Detemining Evaluation and testing protocols to property classify and assess products and raw material. - Determining Effective sampling plans based on available information regarding non conformance...

บริษัท อิเดมิตสึ ลูบริแคนท์ (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมอมตะซิตี้ (ระยอง) ระยอง
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
23 ส.ค. 62

TENMA (THAILAND) Co., Ltd.
นิคมอมตะซิตี้ (ระยอง) ระยอง
3 อัตรา
23 ส.ค. 62
16 . เจ้าหน้าที่สอบเทียบเครื่องมือวัดรับสมัครด่วน !
- จัดทำแผนการสอบเทียบ และทวนสอบเครื่องมือ / อุปกรณ์โดยคำนึงถึงคุณภาพและความปลอดภัยของสินค้า - สอบเทียบ และทวนสอบเครื่องมือ / อุปกรณ์ได้ตามแผนที่กำหนด - แจ้งข้อมูลเมื่อผลการสอบเทียบภายใน / ภายนอก บ่ง...

General Rubber(Thailand) Co.,Ltd.
นิคมอมตะซิตี้ (ระยอง) ระยอง
3 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
23 ส.ค. 62
17 . QC Inspector (Contract 5 months)
Work Lacation : SPRC Project_Contract 7 months. - Material verification and Materail traceability for all piping material during fabrication and erection state. - Fit up inspection to compliance wit...

CR Asia (Thailand) Co., Ltd.
5 อัตรา
เงินเดือน N/A
23 ส.ค. 62
18 . QA Leader
1. สื่อสารไปยัง SQE หรือผู้ขายเมื่อต้องการให้ดำเนินการมาตรการเร่งด่วนและการแก้ไขหลังเกิดปัญหาคุณภาพ 2. ทำการสื่อสารปัญหาคุณภาพอย่างมีประสิทธิภาพและทำแผนตอบโต้เมื่อได้รับข้อมูลปัญหาคุณภาพจากลูกค้า 3....

Thai Summit Shape Corp Co.,Ltd.
1 Position
23 ส.ค. 62
19 . QMR (Quality Management Respresentative)รับสมัครด่วน !
-ควบคุมเอกสารและข้อมูลในระบบคุณภาพ และระบบอื่นๆตามนโยบายของบริษัท -ควบคุมคุณภาพ Quality Control ทั้งระบบให้ได้ตามคุณภาพที่ลูกค้าต้องการหรือตามที่กำหนด -กำกับและติดตามการทำงานภายในบริษัทให้สอดคล้องตา...

Loften (Thailand) Co.,Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
23 ส.ค. 62
20 . QA Enginering
1.รับผิดชอบงานเกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพการผลิตสินค้า 2.ตรวจสอบขั้นตอนของกระบวนการผลิตเพื่อให้ได้ผลผลิตตามมาตรฐานที่กำหนด

บริษัท ฮัดสัน เมนูแฟคเจอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 ส.ค. 62
 พบ 57 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ