JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 73 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการจุลินทรีย์ (Micro) โรงงานระยองรับสมัครด่วน !
1. ควบคุมการตรวจสอบ วิเคราะห์ผลด้านจุลินทร์ทรี (Micro) 2. วางแผนและควบคุมการสอบเทียบเครื่องมือ และอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการ 3. จัดทำและดำเนินการ สอนงานและตรวจสอบการปฏิบัติตามคู่มือห้องปฏิบัติการของทีมงา...

บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างเงินเดือน
18 ก.ค. 62
2 . พนักงานตรวจคุณภาพสินค้า (ทำงานระยอง)(SGS-HR)
- ตรวจสอบสายมาตรวัต จดบันทึก - มีความรู้ด้านการตรวจสอบคุณภาพ - สามารถเดินทางออกต่างจังหวัดได้

SGS (Thailand) Co., Ltd.
1 อัตรา
18 ก.ค. 62
3 . หัวหน้าฝ่ายผลิต
ควบคุมดูแลระบบการผลิตจ่ายน้ำ สูบน้ำดิบ ของ Mobile plant

หจก เกียรติไพศาล เทรดดิ้ง
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
18 ก.ค. 62
4 . R&D ENGINEER
- Research consumer behavior to develop product to meet consumer satisfaction. - Analyse consumer data.competitor information concern technology to design or create practical pord uct devolopme...

บริษัท ชิน ชิน (ไทยแลนด์) จำกัด
1 Position
เงินเดือน 15,000-25,000 บาท
18 ก.ค. 62
5 . QC Adminstration (ประจำสาขาระยอง)รับสมัครด่วน !
1.จัดทำเอกสาร MDR ให้กับลูกค้าหลังส่งมอบงาน 2.จัดทำเอกสาร WSR,PQR,WPQ ให้เหมาะสมกับงานที่ได้สั่งผลิต 3.ตรวจสอบแบบสั่งผลิต Drawing และข้อมูลค่า Tolerance 4.ตรวจสอบจัดทำเอกสาร RT,PT,VT ให้สอดคล้องกั...

บริษัท โปรลอก ไทเทเนียม คอร์ปอเรชั่น จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
18 ก.ค. 62
6 . Quality Control Engineer (Based in Rayong)Urgently Required !
-Responsible for cooperation with customer and supplier e.g. problem feedback, analysis, solving, negotiation. -Complete complain reports investigation summary reports to summarize investigation and ...

บริษัท พรีซิชั่น วาล์ว (ไทยแลนด์) จำกัด
นิคมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ระยอง
1 อัตรา
เงินเดือน Negotiable
18 ก.ค. 62
7 . เจ้าหน้าที่คิวซีงานคอนกรีต
ควบคุมคุณภาพคอนกรีตผสม โดยเริ่มจากวัตถุดิบ กระบวนการ และตัวคอนกรีต

บริษัท พี เอส ดี คอนสตรัคชั่น 2011 จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน เจรจาต่อรอง
18 ก.ค. 62
8 . Document Control
- รับใบขอดำเนินการเกี่ยวกับเอกสารในระบบคุณภาพ - ลงบันทึกในทะเบียนใบขอดำเนินการเกี่ยวกับเอกสาร - ดำเนินการแก้ไขเอกสารตามใบขอ - ส่งเอกสารที่ดำเนินการแล้วเสร็จให้ผู้ที่ร้องขอลงชื่อ - จัดทำสำเนาและแ...

บริษัท เอชอาร์ไอ เอนเทค จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
18 ก.ค. 62
9 . Quality - Quality System Engineer
• Communication with cross functional team of pass through in term of quality • Handling the customer complain (0-km claim and flied claim) • To do the PPAP documents (new model, design and proces...

Manpower Thailand - Eastern Seaboard Branch
เขตประกอบการอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ระยอง ระยอง
1 อัตรา
เงินเดือน 30-35 k , Allowance 2.8 k , Bonus 4 months plus 37 k
18 ก.ค. 62
10 . SQW Assistant Manager (Sales, Quality and Warranty)
• Prepare customer management Q-Meetings • Documentation and distribution of customer specific and regional quality procedures • Drive quality improvement measures at customer site (Problems cause b...

Manpower Thailand - Eastern Seaboard Branch
เขตประกอบการอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ระยอง ระยอง
1 อัตรา
เงินเดือน 50-60 k Plus Allowance , Bonus: 4 months
18 ก.ค. 62
11 . QC Inspector / Plastics / ปลวกแดง 5 ตำแหน่ง 15-25K รับสมัครด่วน !
- ควบคุมงาน Incoming / วัตถุดิบ / Steel / Copper - ควบคุมงาน In - process / Injection และ Dimension - ควบคุมงาน Finished Good - ทำงานร่วมกับ Production ในเรื่องของการติดตาม Quality Issue - ควบคุมแ...

Manpower Thailand - Eastern Seaboard Branch
สวนอุตสาหกรรมโรจนะระยอง (ปลวกแดง) ระยอง
5 อัตรา
เงินเดือน 18,000 - 25,000 บาท
18 ก.ค. 62
12 . พนักงานตรวจสอบคุณภาพ (ระยอง)รับสมัครด่วน !
•ตรวจสอบและทดสอบผลิตภัณฑ์ระหว่างกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ตามแผนการสุ่มตัวอย่างและวิธีการทดสอบตามที่กำหนด •ดำเนินการชี้บ่งสภาพของผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด โดยการออกใบ Stop Tag หรือ CV...

บริษัท เฟ้ลปส์ ดอด์จ อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด (สำนักงานใหญ่)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลงและประสบการณ์
18 ก.ค. 62
13 . QA Engineer
1. Handing on customer requirement (PPAP) customer claim and complaint. 2. Take action and answer. Countermeasure report to customer. 3. Responsible process and product audit, customer audit, CB au...

บริษัท มารูยาซึ อินดัสตรีส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
นิคมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ระยอง
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
18 ก.ค. 62
14 . QA Engineerรับสมัครด่วน !
1.รับผิดชอบในการรวบรวม/จัดเก็บเอกสารความต้องการและข้อกำหนดต่างๆของลูกค้า 2.รับปัญหาและคำร้องเรียนจากลูกค้าเพื่อประสานงานในการวิเคราะห์ลักษณะปัญหา แนวทางแก้ไข ป้องกันการเกิดซ้ำร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยว...

บริษัท ฟงซาน อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท/ประสบการณ์
18 ก.ค. 62
15 . QC ไลน์ผลิต
- ตรวจสอบคุณภาพงานในไลน์ผลิต

Kyung Han (Thailand) Co., Ltd.
2 อัตรา
เงินเดือน 330 บาท/วัน
18 ก.ค. 62
16 . พนักงานตรวจสอบคุณภาพ (QC)รับสมัครด่วน !
1.ตรวจสอบวัตถุดิบที่นำเข้าก่อนนำเข้าสู่กระบวนการผลิต 2.ตรวจสอบคุณภาพระหว่างกระบวนการผลิต 3.ลงบันทึกเอกสารการตรวจสอบคณภาพ 4.ตัดสินใจด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์ 5.ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป 6.ควบคุ...

Box Asia Group International Co., Ltd.
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
18 ก.ค. 62
17 . IQC Technician(ภาษาจีน)
1.Quality control ang fix the problem 2.Record and file all inspection data 3.Control the Quality of Material

TALESUN TECHNOLOGIES (THAILAND) Co.,Ltd.
นิคมอมตะซิตี้ (ระยอง) ระยอง
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
18 ก.ค. 62
18 . เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ(QC)
1.ตรวจเช็คสินค้าก่อนรับเข้าคลังสินค้่า เช่น เนื้อสัตว์ 2.ตรวจสอบคุณภาพสินค้าในไลน์ผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐานสินค้า 3.งานด้านอื่นๆตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

บริษัท เกมบอล (ไทยแลนด์) จำกัด
นิคมอมตะซิตี้ (ระยอง) ระยอง
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
18 ก.ค. 62
19 . Quality Engineer
Works with production management, engineering and customers to resolve non-conformance issues. Tracks and analyzes root causes, develops corrective action plans and monitors efficacy of such. Reviews ...

Flexitallic Sealing Technology Co., Ltd.
นิคมอมตะซิตี้ (ระยอง) ระยอง
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
18 ก.ค. 62
20 . พนักงานตรวจสอบคุณภาพการผลิต
- ตรวจสอบขนาดมิติ และน้ำหนัก ถุงมือ - ตรวจสอบตำหนิถุงมือด้วยสายตา และวิธี กรอกน้ำ - สรุปผลการตรวจสอบของแต่ละวัน - รายงานผลการตรวจสอบที่พบว่า ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด - การประสานง...

บริษัท ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จำกัด (มหาชน)
5 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้างองค์กร
18 ก.ค. 62
 พบ 73 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ