JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 66 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . QC/QA Assistance Supervisor
1.Written and organize document ISO 2.Recording and analyse and interpreting data. 3.Support Internal and External Audit 4.Decision making & QA process

Epic International (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ระยอง
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
25 มี.ค. 62
2 . เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ(QC)
1.ตรวจเช็คสินค้าก่อนรับเข้าคลังสินค้่า เช่น เนื้อสัตว์ 2.ตรวจสอบคุณภาพสินค้าในไลน์ผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐานสินค้า 3.งานด้านอื่นๆตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

บริษัท เกมบอล (ไทยแลนด์) จำกัด
นิคมอมตะซิตี้ (ระยอง) ระยอง
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
25 มี.ค. 62
3 . Technician : QA&QC (Support New Plant)
1.Support QA,QC for improvement in process defect and customer defect. 2.Analyze and investigate root cause of defect. 3.Monitoring maintain improvement and countermeasure of quality problem. 4.Tak...

บริษัท มารูยาซึ อินดัสตรีส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
นิคมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ระยอง
2 อัตรา
เงินเดือน N/A
25 มี.ค. 62
4 . พนักงานตรวจคุณภาพสินค้า (ทำงานระยอง)
- ตรวจสอบสายมาตรวัต จดบันทึก - มีความรู้ด้านการตรวจสอบคุณภาพ - สามารถเดินทางออกต่างจังหวัดได้

SGS (Thailand) Co., Ltd.
1 อัตรา
25 มี.ค. 62
5 . QA Technician
•He/she will work in mainly IQ laboratory. •Main lobs will be: First part approval, do/follow the new works by Team Center software., responsible from “PR (Problem Request)” activities (write PR a...

Beko Thai Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 มี.ค. 62
6 . QA Technician
1. Perform first piece inspection. 2. Monitor inspectors in executing their tasks. 3. Attended to in-house quality issue. 4.Perform inspection according to the established procedure and sampling pl...

Sakura Tech (Thailand) Ltd.
นิคมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ระยอง
3 อัตรา
เงินเดือน Negotiable
24 มี.ค. 62
7 . QA OFFICER
-Report Daily,Weekiy,Monthly IQC,LQC,OQC,OS&D -Visul Check Point information to Production -Control lnspection Standrad -NCR Control (internal&External) -Control Document ISO Division -Customer C...

บริษัท ดักส์ ซูง ไดแคสติ้ง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
23 มี.ค. 62
8 . Quality System Audit Engineer / QA Engineer
Quality System Audit Engineer 1. Audit to Production Process 2. Audit to system of PD process for "Change" 3. Review and Revise to working detail in Present 4. HAKUHIN 5. Follow up CAR Control 6...

Daikin Compressor Industries Co., Ltd.
นิคมอมตะซิตี้ (ระยอง) ระยอง
2 Positions
Urgent!!!!
เงินเดือน ์N/A
23 มี.ค. 62
9 . QC Technician (CMM)Urgently Required !
ตรวจสอบชิ้นงานโดยใช้เครื่อง CMM และ เครื่องมืออื่นๆ รับผิดชอบงาน New Model ติดต่อประสานงานกับลูกค้า รับผิดชอบงาน Calibration เครื่องมือวัด

บริษัท อาซาฮี พลัส จำกัด
1 ตำแหน่ง Urgent
เงินเดือน N/A
23 มี.ค. 62
10 . เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพ QC (เพศชายเท่านั้น)รับสมัครด่วน !
-ควบคุมการตรวจสอบงานติดตั้ง Insulation / Painting / Fireproofing ให้เป็นไปตามข้อกำหนด -ตรวจสอบคุณภาพของการติดตั้งร่วมกับ Supervisor และ Foreman เพื่อเตรียมความพร้อมของงานที่ดูแล สำหรับการส่งงานในขั้น...

บริษัท วินเทอมส์ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
23 มี.ค. 62
11 . Inspector

บริษัท เทร็ก ไทยรุ่ง จำกัด
นิคมอมตะซิตี้ (ระยอง) ระยอง
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
23 มี.ค. 62

Deeline Construction Company Limited (บจก.ดีไลน์ คอนสตรัคชั่น)
5 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
23 มี.ค. 62
13 . QC Engineer
1.Control quality process system. 2.Production solving and Quality focus. 3.System improvement and and working method to increase efficiency for quality system. 4.To coordinate with customer for so...

Magna Automotive Technology (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ระยอง
1 อัตรา
23 มี.ค. 62
14 . QC Supervisor
ควบคุมและดูแลงานด้านคุณภาพ รวมถึงการดูแลทีมให้ปฏิบัติงาน เป็นไปตามเป้าหมาย และนโยบาย ของบริษัทฯ

บริษัท อาโอยาม่าไทย จำกัด
1 อัตรา
23 มี.ค. 62
15 . QC Enginering
1.รับผิดชอบงานเกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพการผลิตสินค้า 2.ตรวจสอบขั้นตอนของกระบวนการผลิตเพื่อให้ได้ผลผลิตตามมาตรฐานที่กำหนด

บริษัท ฮัดสัน เมนูแฟคเจอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
นิคมอมตะซิตี้ (ระยอง) ระยอง
2 อัตรา
เงินเดือน 9,900 บาท
22 มี.ค. 62
16 . IQC Manager (62K – 72K) (SDG-25742)
- To manage the Incoming Quality Control team and handle the quality control, autdit suppliers and etc. - Responsible for policy management. - Control non-conforming product of defect parts. - Resp...

RGF HR Agent Eastern Seaboard Recruitment Co., Ltd.
เขตประกอบการอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ระยอง ระยอง
1 อัตรา
เงินเดือน 62,360–72,360THB
22 มี.ค. 62
17 . QA Leader (Siam Eastern) (50844)
【JD】 * Responsible for quality assurance and assistant for Assistant Manager * Responsible for quality assurance of automotive parts * Correspond to customers for quality related issues * Coordina...

Reeracoen Eastern Seaboard Recruitment Co., Ltd.
นิคมอมตะซิตี้ (ระยอง) ระยอง
1 อัตรา
เงินเดือน 25,000 - 30,000
22 มี.ค. 62
18 . QA/QC manager [Plastic injection] (51084)
1 Managing the quality management system to meet the company's quality policies and objectives. 2 Develop and implements quality assurance standard , process and control at all time including Methods...

Reeracoen Eastern Seaboard Recruitment Co., Ltd.
นิคมอมตะซิตี้ (ระยอง) ระยอง
1 อัตรา
เงินเดือน 50,000-70,000
22 มี.ค. 62
19 . CHIEF(QUALITY CONTROL SECTION)
1. Supplier clam 2. Control supplier that achieve target 3. Supplier evaluation report 4. Quality report to immediate superior 5. Problem Analysis 6. To performance in accordance with to assign ...

บริษัท ยามะเซอิไทย จำกัด
นิคมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ระยอง
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างเงินเดือนของบริษัทฯ
22 มี.ค. 62
20 . Receiving Engineerรับสมัครด่วน !
1.ควบคุม ดูแล และปฏิบัติงานตามแผนงานที่กำหนดไว้เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายของแผนก 2.ควบคุม ดูแล การตรวจรับชิ้นส่วนและติดตามปัญหาในด้านคุณภาพ 3.ตัวแทนของผู้ส่งมอบเพื่อประสานงานเกี่ยวกับปัญหาทางด้านคุณภา...

Chuhatsu (Thailand) Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
22 มี.ค. 62
 พบ 66 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ