JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 14 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ช่างควบคุมเครื่องจักรรับสมัครด่วน !
- ควบคุมการตั้งค่าของเครื่องจักรในกระบวนการผลิต ให้เป็นไปตามขั้นตอนและการวางแผนกระบวนการผลิต - ดูแลและบำรุงรักษาเครื่องจักรให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานได้ - ปฎิบัติงานอื่นๆ ที่ผู้บังคับชามอบหมาย

บริษัท มหากิจรับเบอร์ จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 ส.ค. 62
2 . Assembly Production Engineer
1. Assembly machine control. 2. PM Machine 3. Operator control. 4. Control WIP. 5. Improvement. 6. Document & System.

SEWS-COMPONENTS (THAILAND) LIMITED (Sumitomo Group)
นิคมอมตะซิตี้ (ระยอง) ระยอง
2 positions
เงินเดือน N/A
23 ส.ค. 62
3 . Technician-Utility (ช่างระบบน้ำ, ไฟฟ้า) รับสมัครด่วน !
1. ดูแลระบบ Utility รวมถึงซ่อมบำรุง ดูแล และควบคุมเครื่องจักร 2. ตรวจสอบการทำงานและดูแลทำความสะอาดพื้นที่ และอุปกรณ์ต่างๆ 3. รายงานสภาพการทำงานของเครื่องจักรเมื่อเกิดสิ่งผิดปกติ 4. ควบคุมดูแลงานซ่อ...

บริษัท เอ็กโซติค ฟู้ด จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัทฯ
23 ส.ค. 62

Electrolux Thailand Co., Ltd. (Rayong)
1 Position
23 ส.ค. 62
5 . Die Maintenance Technician
- ซ่อมบำรุง Die Stamping โดยใช้ทักษะและอุปกรณ์ ที่ถูกต้อง - สามารถใช้ เครื่องจักร เครื่องมือกลพื้นฐานได้เป็นอย่างดี - พัฒนาวิธีการทำงานของ Tooling ให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น - ควบคุมและดูแลปริมาณอะ...

Electrolux Thailand Co., Ltd. (Rayong)
1 Position
23 ส.ค. 62
6 . Engineer Staff *Male only TOEIC Score 500 Points Up
1. Control and Implement of 4m change and New model work. 2. Control and planning in initial production for achieve target. 3. Audit and maintain of work system was already changed con wok as normal...

MAXXIS INTERNATIONAL (THAILAND) CO.,LTD.
นิคมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ระยอง
2 Positions
เงินเดือน Company Structure
23 ส.ค. 62
7 . Technician / Maintenance
- Adjust set up condition injection machine - Mold set up vertical and Horizontal injection machine - Prepare resin in Hopper dryer - Control man staff - Adjust set up Robot star seiki and Yoshin...

CHIBA METAL (THAILAND) Co., Ltd.
3 อัตรา
เงินเดือน NA
22 ส.ค. 62
8 . Assistant Operator (ผู้ช่วยพนักงานปฏิบัติการ)
1. ปฎิบัติงานในหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาอย่างเต็มประสิทธิภาพ 2. ควบคุมดูแลเครื่องจักร เครืองมือให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ 3. รายงานผลการปฎิบัติงาน และปัญหาต่างๆ ให้ผู้บังคับบัญชาทราบทันท...

Visy Packaging (Thailand) Limited
นิคมดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด 1 ระยอง
1 อัตรา
21 ส.ค. 62
9 . ช่างปรับฉีดรับสมัครด่วน !
- ปรับเครื่องจักรเวลางานมีปัญหาและแก้ไขปัญหาได้ในเวลาฉุกเฉินตรวจเช็คเครื่องจักร

บริษัท วายเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
จำนวนมาก
เงินเดือน ตามข้อตกลงของบริษัท
21 ส.ค. 62
10 . พนักงานคุมเครื่องจักร
1. ควบคุมเครื่องจักร ตามที่ได้รับมอบหมาย 2. ปฏิบัติตามระเบียบบริษัทและขั้นตอนในการทำงาน อย่างเคร่งครัด 3. ตระหนักเรื่องความปลอดภัย

บริษัท สายไฟฟ้า เอ็มซีไอ-ดราก้า จำกัด
10 อัตรา
เงินเดือน N/A
21 ส.ค. 62
11 . Tools Making Measurement Technician
ตำแหน่ง: ช่างเครื่องมือเทคนิคการวัด (Tool Making Measurement Technician) หน้าที่รับผิดชอบ ควบคุมกำกับเครื่องมือวัดพิกัด (CMM) และรายงานข้อมูลการตรวจสอบ ควบคุมกำกับเครื่องวัดวิสัยทัศน์ (Optical ...

Robert Bosch Automotive Technologies (Thailand) Co., Ltd.
21 ส.ค. 62
12 . Shift Staff พนักงานฝ่ายผลิตควบคุมเครื่องจักร
1.Work follow production plan achieve target. 2.Take care cleanliness of work area and machine continue. 3.Monitoring process for make sure quality of production work. 4.Attend all activity of comp...

MGC Electrotechno (Thailand) Co., Ltd.
นิคมดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด 1 ระยอง
1 อัตรา
เงินเดือน According to company's structure
21 ส.ค. 62
13 . Group Leader
1. ดูแลควบคุมกระบวนการผลิต ของหน่วยงาน ควบคุมเครื่องจักร 2. ดูแลควบคุมกระบวนการผลิต ของหน่วยงาน เชื่อมประกอบ

บริษัท ทีทีอาร์ ไทยรุ่ง จำกัด
นิคมอมตะซิตี้ (ระยอง) ระยอง
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 ส.ค. 62
14 . Technician Assembly
1.รับผิดชอบเรื่องการบำรุงรักษาเครื่องจักร อุปกรณ์การผลิต และ ฟิกเจอร์ 2.ตรวจเช็คความพร้อมของฟิกเจอร์ก่อนเริ่มการผลิตทุกครั้ง 3.จัดทำเอกสารในการบำรุงรักษาเครื่องจักร อุปกรณ์การผลิต และ ฟิกเจอร์ ...

บริษัท ไฮ-พี (ไทยแลนด์) จำกัด
นิคมสยามอีสเทิร์น อินดัสเตรียลพาร์ค ระยอง
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
17 ส.ค. 62
 พบ 14 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ