JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 31 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ช่างทั่วไป (สาขาระยอง)รับสมัครด่วน !
ทำงานทั่วไปตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท โปรลอก ไทเทเนียม คอร์ปอเรชั่น จำกัด
7 อัตรา
เงินเดือน วันละ 500 -600 บาท
24 ส.ค. 62
2 . พนักงานฝ่ายผลิต
-ผลิตสินค้าให้ได้ตามเป้าหมายและคุณภาพตามที่ลูกค้าต้องการ -ดูแลควบคุมเครื่องจักร -งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เบสท์ ซัคเซส เอ็นเตอร์ไพรส์ (ไทยแลนด์)
สวนอุตสาหกรรมโรจนะระยอง (บ้านค่าย) ระยอง
5 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
24 ส.ค. 62
3 . Production Control Staff
-ควบคุมการวางแผยนการผลิต -วิเคราะห์และปรับปรุงกระบวนการผลิต -ควบคุมการทำงานของพนักงาน -รายงานปัญหาจากกระบวนการผลิต และแนวทางแก้ไข -อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ไทยเมอิระ จำกัด
นิคมสยามอีสเทิร์น อินดัสเตรียลพาร์ค ระยอง
1 Position
เงินเดือน N/A
24 ส.ค. 62
4 . Process Engineer
-ปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต และจัดทำมาตรฐานในการทำงานในแต่ละขั้นตอนการผลิต -ออกแบบ/ปรับปรุง/เปลี่ยนแปลงขั้นตอนการผลิตให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น -วิเคราะห์สาเหตุที่ทำให้เกิดของเสียในกระบ...

บริษัท โฮเซอิ เบรค (ไทยแลนด์) จำกัด
1 ตำแหน่ง
24 ส.ค. 62

กลุ่มธุรกิจบรรจุภัณฑ์ เครือเจริญโภคภัณฑ์
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทและประสบการณ์
24 ส.ค. 62

กลุ่มธุรกิจบรรจุภัณฑ์ เครือเจริญโภคภัณฑ์
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 ส.ค. 62
7 . เจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องจักรรับสมัครด่วน !
1.ควบคุมเครื่องจักรให้สามารถผลิตได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ - แก้ไขปัญหาในที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต เพื่อให้สามารถผลิตสินค้าได้อย่างต่อเนื่อง - ควบคุมการผลิตให้ได้ตามมาตรฐาน - วิเคราะห์ผลการทดสอบคุณภา...

บริษัท ส.กิจชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)
7 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯหรือตามตกลง
24 ส.ค. 62
8 . Production Supervisor (Japanese factory at Rayong) [T01247]
- Controlled process of Production in factory - Communicate with internal Department and customer about production plan - Resolve operation problem and report - Solve issue of Production line

CareerLink Recruitment (Thailand) Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน 30,000THB - 35,000THB (Not over)
23 ส.ค. 62
9 . พนักงานฝ่ายผลิต ประจำนิคมอุตสาหกรรมเหมราช จังหวัดระยอง
- ยืนประกอบชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์ในไลน์ผลิต (เป็นงาน Hand Made) - ตรวจสอบคุณภาพชิ้นงานให้ได้ตามมาตรฐานของโรงงาน - มีการอบรมงานให้ก่อนเริ่มงาน - ทำงานวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (07.30 - 16.30 น. และ 22...

P.R. Recruitment and Business Management Co., Ltd
หลายอัตรา
เงินเดือน 11,000 - 15,000 บาทขึ้นไป
23 ส.ค. 62
10 . Blending Operator
- Responsible for production blending activities. - Record blending data and check machine condition before/after start operation. - Co-operation with blending team and superior person. - Do 5s act...

บริษัท อิเดมิตสึ ลูบริแคนท์ (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมอมตะซิตี้ (ระยอง) ระยอง
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
23 ส.ค. 62
11 . ช่างเทคนิคฝ่ายผลิต
1. ปฏิบัติตามแผนและขั้นตอนการทำงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิต 2. อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

บริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน) - G Steel Public Limited Company
15 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
23 ส.ค. 62
12 . ช่างพ่นสี, (สัญญาจ้าง 11 เดือน)
• รับผิดชอบในการผลิตด้วยการพ่นสีและดูแลอุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องจักร เพื่อให้สามารถผลิตสินค้าที่ได้คุณภาพ ได้ปริมาณ ได้ทันเวลา • รับผิดชอบดูแล ตรวจสอบ และบำรุงรักษาเครื่องจักรก่อน-หลังเลิกงาน • อื่น...

Kobelco Construction Machinery Southeast Asia Co.,Ltd.
2 อัตรา
23 ส.ค. 62
13 . DCS Operator
- Operate DCS and SCADA,PLC program in control room. - Record of DCS data - Responsible for inbatch production control including to transfer base oil, drum dosing. - Responsible for transferrin...

บริษัท อิเดมิตสึ ลูบริแคนท์ (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมอมตะซิตี้ (ระยอง) ระยอง
1 อัตรา
เงินเดือน n/a
23 ส.ค. 62
14 . Mold Technicianรับสมัครด่วน !
岗位职责:หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. 负责指导轮胎模具组装、拆卸、清洗、维护、保养及修理工作;รับผิดชอบการเป็นผู้นำการประกอบแม่พิมพ์ยางถอดชิ้นส่วน ทำความสะอาด บำรุงรักษาบำรุงรักษาและซ่อมแซมงาน 2. 负责对模具仓库和现场的5S进行指导及管理;รับผิดชอบในการชี้น...

General Rubber(Thailand) Co.,Ltd.
5 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
23 ส.ค. 62
15 . Production Engineer (ปฏิบัติงานในโรงงาน จ.ระยอง)
• Responsible for overall activities in Production or assigned area • Develop and improve production machine, facilities and processes to make sure that efficiencies are achieved and operating costs ...

Takahata Precision (Thailand) Co., Ltd.
นิคมดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด 1 ระยอง
1 อัตรา
23 ส.ค. 62
16 . Leader
- Produces and manages one or more teams in ensure the production of the workshop in performance terms, quality, cost,safety and time required by the production plan. He or she has a major role in the...

Thai Summit Shape Corp Co.,Ltd.
นิคมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ระยอง
1 Position
เงินเดือน N/A
23 ส.ค. 62
17 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิตสินค้า (ไม่จำกัดสัญชาติ) (ประจำโรงงาน อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง)
1.บรรจุ/ลำเลียงสินค้า จัดเก็บห้องเย็น/ขนส่งขึ้นรถ 2.เข้าเวรทำงานกะกลางคืนได้ 3.ควบคุมมาตรฐานให้เป็นไปตามระบบ ISO (Certify by International BC)

บริษัท กรุงเทพไอซ์ จำกัด
15 อัตรา
เงินเดือน ขั้นต่ำ 10,000 บาท + OT + โบนัส
23 ส.ค. 62
18 . พนักงานฝ่ายผลิต (West Treatment and Utility Operator)
Key position objectives ปฏิบัติงาน ตลอดจนควบคุมการทำงานของเครื่องจักรให้สามารถทำงานได้อย่างดี ตามแผนงาน และ คู่มือการทำงานที่กำหนดไว้ Duties and responsibilities 1. ดำเนินการ ดูแลขบวนการผลิ...

บริษัท เอช. ซี. สตาร์ค จำกัด
23 ส.ค. 62
19 . Production Supervisorรับสมัครด่วน !
วางแผนกำลังคนให้สอดคล้องกับแผนการผลิต ควบคุม ติดตาม กระบวนการผลิตให้เป็นไปตามแผนการผลิต ควบคุมให้มีการตรวจสอบดูแลเครื่องจักร อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ให้พร้อมใช้งาน ประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องท...

SHOWA BRIGHTEN METAL (THAILAND) CO., LTD.
นิคมอมตะซิตี้ (ระยอง) ระยอง
2 อัตรา
เงินเดือน 20,000-28,000
23 ส.ค. 62
20 . พนักงานประกอบ
- ประกอบงานตามมาตรฐานการผลิต / ตามใบสั่งงานตามที่มอบหมายงาน - ตรวจสอบความพร้อมของวัสดุก่อนการปฎิบัติงาน - ทำความสะอาดเครื่องจักรอุปกรณ์,เครื่องมือและพื้นที่ทั้งก่อนและลหังการปฎิบัติงาน - นำเสนอความ...

KATO WORKS (THAILAND) CO., LTD.
นิคมอมตะซิตี้ (ระยอง) ระยอง
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
23 ส.ค. 62
 พบ 31 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ