JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 19 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต (สื่อสารภาษาจีนได้)รับสมัครด่วน !
1.วางแผนการผลิต จาก Delivery Order(D/O)จากแผนกประสานงานขายเพื่อวางแผนการผลิตทั้งกะเช้าและกะดึก 2.ติดตามแผนการผลิตทั้งกะเช้าและกะดึก 3.นำข้อมูลการผลิตที่ได้มาประเมินและวิเคราะห์เพื่อให้ตอบสนองความต้อ...

General Rubber(Thailand) Co.,Ltd.
นิคมอมตะซิตี้ (ระยอง) ระยอง
5 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
21 ส.ค. 62
2 . Production Planning & Control Manager (52787)
- Report to Director and manage 7 subordinates - To implement the Company Quality/Environmental Policy, and concern manual and related documents. - To ensure for smooth operation both production pla...

Reeracoen Eastern Seaboard Recruitment Co., Ltd.
นิคมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ระยอง
1 อัตรา
เงินเดือน 55,000-80,000
21 ส.ค. 62
3 . พนักงานผลิต (ประจำนิคมอมตะซิตี้ จ.ระยอง)
- รับผิดชอบกระบวนการผลิตน้ำประปาทั้งระบบ

บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)
นิคมอมตะซิตี้ (ระยอง) ระยอง
21 ส.ค. 62
4 . Injection Process Engineer
1) Hands on experience of setting parameters on injection molding machine ,conducting trial for new molds . 2) High competency for trouble shooting 3) Should know Scientific molding 4) Very good ...

VEM (Thailand) Co., Ltd.
สวนอุตสาหกรรมโรจนะระยอง (ปลวกแดง) ระยอง
1 position
เงินเดือน N/A
21 ส.ค. 62
5 . PC-Master production schedule management
1.Master production planning & tracking; 2.Capacity improvement and Resources optimazition; 3.Issue management.

Primax Electronics (Thailand) Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน negotiate
21 ส.ค. 62
6 . PC-Out source management
1.Out souring production planning management; 2.Coordinate with related function team to solve issues at out sourcing vendor. 3.Lead improvement capacity with out sourcing vendor.

Primax Electronics (Thailand) Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน negotiate
21 ส.ค. 62
7 . PC-PO Confirm and fulfillment
1.Materils check & order confirmation; 2.Order analysis and FCST estimation; 3.Contact windown: BO & AM.

Primax Electronics (Thailand) Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน negotiate
21 ส.ค. 62
8 . Production Planning Staff
Job description 1.กำหนดแผนการผลิต รายวัน รายเดือน และ รายปี 2.สรุปยอดการผลิตรายวัน รวมรายเดือน และรายงาน สรุปประจำเดือน 3.ทบทวนและปรับปรุงการวางแผนการผลิตประจำวัน/ประจำเดือน และประจำปี 4.วิเคราะห...

Daikin Compressor Industries Co., Ltd.
นิคมอมตะซิตี้ (ระยอง) ระยอง
1 Position
เงินเดือน N/A
21 ส.ค. 62
9 . เจ้าหน้าที่วางแผนวัตถุดิบ
ติดต่อ ประสานงาน วางแผนและควบคุมการใช้วัตถุดิบของลูกค้าในการผลิต

Innovation Group
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัทฯ
20 ส.ค. 62
10 . เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต
- ดำเนินการวางแผนการผลิต/วางแผนการใช้วัตถุดิบให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด - วางแผนและรับผิดชอบติดตามการผลิตรายเดือน - ตามแผนงานคำสั่งของฝ่ายผลิตใบสั่งซื้อสินค้า/จำหน่ายสินค้า - ร่วมวางแผน และประสาน...

Vossen Manufacture (Thailand) Co.,Ltd.
นิคมอมตะซิตี้ (ระยอง) ระยอง
1 อัตรา
เงินเดือน 13,000-16,000 บาท
20 ส.ค. 62
11 . เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต
1.จัดทำแผนการผลิตประจำวัน ได้อย่างถูกต้องแม่นยำ 2.ควบคุมติดตามการผลิตให้เป็นไปตามแผนการแลิตและตารางส่งมอบ ตลอดจนดำเนินการให้มีการตรวจสอบความพร้อมการผลิต 3.ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ เพื่อให้การผลิตมีความ...

Merry Electronics (Thailand) Co.,Ltd
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 ส.ค. 62
12 . เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิตอาวุโส
- การวางแผนการผลิต - ร่วมกิจกรรมเพิ่มผลผลิต - ปฏิบัติตามระบบมาตรฐานกล - อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
อินเตอร์เนชั่นแนล โพลีเมอร์ ปาร์ค ระยอง
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง (ค่าเช่าบ้าน 3,000 บาท, ค่าประสบการณ์)
20 ส.ค. 62
13 . พนักงานฝ่ายวางแผนการผลิตรับสมัครด่วน !
1. จัดทำเอกสารในแผนกวางแผนการผลิต/คลังสินค้า/จัดงาน+ตรวจเช็คงานเพื่อเตรียมส่ง 2. ตรวจเช็ตสต็อก RM/WIP/FG 3. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชากำหนด

Toho (Thailand) Co.,Ltd.
นิคมอมตะซิตี้ (ระยอง) ระยอง
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 ส.ค. 62
14 . PLANNING STAFF Urgently Required !
•Planning and control production plan. •Plan, coordinate and control manufacturing process according to standard. •Follow up plan/actual and issue PR material for support production line. •Other t...

INOAC (THAILAND) Co., Ltd.
2 อัตรา
เงินเดือน 15,000 - 20,000
19 ส.ค. 62
15 . Junior engineer
1.ปรับปรุงแก้ไขปัญหางานเสียในกระบวนการผลิต 2.จัดทำอุปกรณ์,จิ๊ก และ อุปกรณ์ต่างๆ เพื่อป้องกันการเกิดงานเสีย 3.จัดเตรียมและติดตามยอดการผลิตให้ได้ตามแผน 4.ดูแลและควบคุมของเสียในกระบวนการผลิตให้ลดน้อยล...

บริษัท ฟงซาน อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท/ประสบการณ์
18 ส.ค. 62
16 . Production Planing Control (Supervisor)
1.วางแผนสั่งซื้อวัตถุดิบ และสินค้ากึ่งสำเร็จรูป 2.ติดตามวัตถุดิบ และ กึ่งสำเร็จรูปให้ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ 3.วางแผนการส่งมอบสินค้าสำเร็จรูปให้ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ 4.ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต...

บริษัท ฟงซาน อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
18 ส.ค. 62
17 . Planning Officer (ประจำโรงงานในนิคมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด)
- ควบคุมดูแลงานการจัดทำข้อมูลการวางแผนการสั่งซื้อวัตถุดิบ/การวางแผนควบคุมการใช้วัตถุดิบ - ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้งานวางแผนการผลิต/วางแผนควบคุมการใช้วัตถุดิบมีประสิทธิภาพและเป็นไปตาม...

Takahata Precision (Thailand) Co., Ltd.
นิคมดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด 1 ระยอง
1 อัตรา
16 ส.ค. 62
18 . Material Planning EngineerUrgently Required !
Responsibilities: 1.Communicate with customer to get customer forecast and order, and make internal master production plan, make sure capacity can meet requirement and make some actions if needed; ...

Yanfeng (Thailand) Co.,Ltd./ บริษัท เยนเฟิง (ไทยแลนด์) จำกัด
นิคมอมตะซิตี้ (ระยอง) ระยอง
1 Position/ตำแหน่ง
เงินเดือน Negotiate/ตามตกลง
16 ส.ค. 62
19 . Planning Officer / Planning Engineer
1.ดำเนินการวางแผนการผลิต/วางแผนการใช้วัตถุดิบให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด 2.ทบทวนและปรับปรุงการวางแผนการผลิตตามสถานะการณ์ 3 สรุปรายงาน สรุปผลการวางแผนการผลิตประจำวัน/ประจำสัปดาห์/ประจำเดือน/ประจำปี ...

บริษัท ไพร์ม สตีล มิลล์ จำกัด
นิคมอมตะซิตี้ (ระยอง) ระยอง
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
15 ส.ค. 62
 พบ 19 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ