เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 22 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Planning Officer
-set and distribute production plan. -Follow up status of production output. -Ensure delivery part to customer on time. -set up plan for new part mass production. -set up recovery plan for product...

บริษัท มารูยาซึ อินดัสตรีส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
นิคมอีสเทิร์นซีบอร์ด ระยอง ระยอง
2 อัตรา
เงินเดือน N/A
20 ต.ค. 61
2 . พนักงานผลิต (ประจำนิคมอมตะซิตี้ จ.ระยอง)
- รับผิดชอบกระบวนการผลิตน้ำประปาทั้งระบบ

บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)
นิคมอมตะซิตี้ ระยอง
19 ต.ค. 61
3 . Demand Planning Supervisor (47938)
- Receiving Customers Forecast Export from Customers and PO data from Customer Service [Export & Domestics] - Check Customer Demand - Check Stock Available On Hand - Lead time PO - Production MPQ ...

Reeracoen Eastern Seaboard Recruitment Co., Ltd.
นิคมอีสเทิร์นซีบอร์ด ระยอง ระยอง
1 อัตรา
เงินเดือน 30,000 -40,000
19 ต.ค. 61
4 . Production Supervisor ประจำนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ จ.ระยอง ด่วน!!
-ควบคุมกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามเป้าหมาย -ตรวจสอบและควบคุมการผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง -อบรมและพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาให้มีทักษะในการทำงานที่มีประสิทธิภาพ -ดำเนินการแก้ไขความผิดปกติในกระบ...

บริษัท มายด์เอจ อินโนเวชั่น จำกัด
นิคมอมตะซิตี้ ระยอง
1 อัตรา ทำงาน จันทร์ - ศุกร์
เงินเดือน 30 - 35 K.
19 ต.ค. 61
5 . Material Officer
Job details. - แพลนสินค้าที่ต้องสั่งซื้อในประเทศ และต่างประเทศ - คอยดูและบริหารสต๊อกสินค้า ให้พอส่งกับออเดอร์ลูกค้าในแต่ละเดือน - ประสานงานกับฝ่ายผลิต คลังสินค้า และ Customer services สำหรับแพลนแล...

Ecolab Co., Ltd.
นิคมอีสเทิร์นซีบอร์ด ระยอง ระยอง
1 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุ
19 ต.ค. 61
6 . SUPPLIER QUALITY ENGINEER
Duties & Responsibility • Leading and driving the improvement on suppliers by 8D report or other suitable QC tools, improvement project • Analyzing, reviewing the root cause, corrective and preven...

Danieli Co., Ltd.
นิคมอีสเทิร์นซีบอร์ด ระยอง ระยอง
1 POSITION
เงินเดือน Negotiable
19 ต.ค. 61
7 . Planning & Process Engineer
Production Planning & Process

VEM (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอีสเทิร์นซีบอร์ด ระยอง ระยอง
1 position
เงินเดือน N/A
19 ต.ค. 61
8 . Process and Industrial Engineer (Needle Assembly)
- Project preparation, Investment planning and ordering MAE / EWAK / Installation and Start up project / Work shop / Contact Lead plant and Supplier. - Analyzing and assessing the technical of manufa...

Robert Bosch Automotive Technologies (Thailand) Co., Ltd.
เขตประกอบการอุตสาหกรรมเหมราชระยอง ระยอง
1 อัตรา
18 ต.ค. 61
9 . เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต
รับใบสั่งงาน เบิกวัสดุ ตรวจสอบปริมาณการผลิต ประสานงานการส่งมอบชิ้นงาน และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

บริษัท ไทย นิชิอัส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 12,000-16,000
18 ต.ค. 61
10 . Production Planning & Control Staff /Supervisor
Responsible for product, material and delivery planning and make follow up to ensure that it can be delivery on time.

NISSHO SEIKO (THAILAND) Co., Ltd.
นิคมอมตะซิตี้ ระยอง
1 Position
เงินเดือน Negotiable
18 ต.ค. 61
11 . Production Operator
1.ควบคุมการเดินเครื่องจักรในขบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพและปลอดภัย 2.ควบคุมการรับเข้า-เบิกจ่ายวัตถุดิบและสินค้า 3.ควบคุมการนำสินค้าเข้า-ออกตู้สินค้านำเข้าและส่งออกต่างประเทศ 4.ควบคุมการบรรจุสินค้าสำ...

บริษัท แอมคอล อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด
นิคมอีสเทิร์นซีบอร์ด ระยอง ระยอง
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
17 ต.ค. 61
12 . Delivery Control Staff
1.Summary&Analze Customer Order Customer Forecast 2.Submit Document to Goverment Requirement 3.Maintain IATF16949 Requirment 4.Management about each KPI

SEWS-COMPONENTS (THAILAND) LIMITED (Sumitomo Group)
นิคมสยามอีสเทิร์น อินดัสเตรียลพาร์ค ระยอง
1 Position
เงินเดือน N/A
17 ต.ค. 61
13 . Planning Staff
- วางแผน ควบคุมกระบวนการผลิต - ติดตามและแก้ไขปัญหาในส่วนงานที่รับผิดชอบให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ - ต่ดต่อประสานงานภายในบริษัทฯ - ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

Box Asia Group International Co., Ltd.
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
17 ต.ค. 61
14 . Clerk SCM_PPC เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต
1. Record data base. 1.1 Stock in data 1.2 SRMM input production plan. 1.3 Prepare morning meeting report. 1.4 Update Production plan. 1.5 Record data of new spec and revise spec in data bas...

Sumitomo Rubber (Thailand) Co., Ltd.
1 Position
เงินเดือน N/A
17 ต.ค. 61
15 . Production ControlUrgently Required !
1.Maintenance of BOM Data 2.Preparetion as registration new model management and control 3.Arrange part for new model concern about design change 4.Arrange part to support trial and mass producti...

Suzuki Motor (Thailand) Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
17 ต.ค. 61
16 . Demand Planning Supervisor (30K – 45K) (SDG- 22907)
Receiving Customers Forecast Export from Customers and PO data from Customer Service [Export & Domestics] - Check Customer Demand - Check Stock Available On Hand - Lead time PO - Production...

RGF HR Agent Eastern Seaboard Recruitment Co., Ltd.
นิคมอมตะซิตี้ ระยอง
1 อัตรา
เงินเดือน 30,000–45,000 THB
17 ต.ค. 61
17 . Raw Material Planning (23K – 39K) (SDG-22893)
- Day by Day Raw materials planning management, coordinate with Demand planning and Production Planning in order to ensure smoothly operational and production - Manage Raw materials planning of Bulk ...

RGF HR Agent Eastern Seaboard Recruitment Co., Ltd.
นิคมอมตะซิตี้ ระยอง
1 อัตรา
เงินเดือน 23,000 – 39,000 THB
17 ต.ค. 61
18 . เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต Production control
-วางแผนการผลิต -งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เอสทีซี ไดคาสติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
17 ต.ค. 61
19 . PRODUCTION PLANNINGรับสมัครด่วน !
- ประสานงานฝ่ายผลิตและฝ่ายขาย - กำหนดและควบคุมวัตถุดิบให้พอเพียงเพื่อรับรองการผลิตให้เป็นไปตามแผน - ตรวจสอบข้อมูลสินค้าคงคลัง บันทึกปริมาณวัตถุดิบ และสินค้าสำเร็จรูปที่เก็บในคลัง โดยจัดให้มีสินค้า...

บริษัท สตาร์ บัท (ประเทศไทย) จำกัด
เขตประกอบการอุตสาหกรรมเหมราชระยอง ระยอง
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
17 ต.ค. 61
20 . Planning Officer (ประจำโรงงานในนิคมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด)
- ควบคุมดูแลงานการจัดทำข้อมูลการวางแผนการสั่งซื้อวัตถุดิบ/การวางแผนควบคุมการใช้วัตถุดิบ - ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้งานวางแผนการผลิต/วางแผนควบคุมการใช้วัตถุดิบมีประสิทธิภาพและเป็นไปตาม...

Takahata Precision (Thailand) Co., Ltd.
นิคมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด ระยอง
1 อัตรา
17 ต.ค. 61
 พบ 22 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ