JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 51 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Team Leader (Machine)
1.ควบคุมไลน์การผลิตของแผนก Machine 2.สามารถแก้ไขและปรับตั้งเครื่อง Machine, Tool,CNC ได้ 3.สามารถติดตาม,ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาที่เกิดในไลน์การผลิตได้ 4.จัดทำรายงานปัญหาที่เกิดขึ้นไปยังผู้บังคับบัญชา ...

บริษัท ยามาดะ สมบูรณ์ จำกัด
นิคมสยามอีสเทิร์น อินดัสเตรียลพาร์ค ระยอง
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
21 ส.ค. 62
2 . Technical Assistant Manager (41K – 47K) (SDG-36283)
・Responsible for management of production line including new line in terms of labor, budget, technical matters ・To coordinate with supplier to set up molds and Jig for production line from the drawin...

RGF HR Agent Eastern Seaboard Recruitment Co., Ltd.
นิคมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ระยอง
1 อัตรา
เงินเดือน 41,500–47,500THB
21 ส.ค. 62
3 . Production Supervisor (32K – 40K) (SDG-36344)
- Manage and control overall operation of the production line. - Maintain standard and improve productivity. - Manage own shift members to keep operation advancing to meet the production target. - ...

RGF HR Agent Eastern Seaboard Recruitment Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน 32,000–40,000THB
21 ส.ค. 62
4 . หัวหน้ากะ (ขึ้นรูป ผสมยาง อบยาง เตรียมวัตถุดิบ) รับสมัครด่วน !
- คุมคุมตรวจสอบการทำงานของพนักงานให้ปฏิบัติงานตามแผนการผลิต - ตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ - ปรัปปรุงคุณภาพสินค้าตามกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามนโยบาย - บริหารงานภายในแผนก - อื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังค...

General Rubber(Thailand) Co.,Ltd.
นิคมอมตะซิตี้ (ระยอง) ระยอง
15 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
21 ส.ค. 62
5 . Production manager (Eastern Seaboard) (52815)
- Responsible for production line of automotive parts - Attend report meeting of production process with clients - Report to thai GM, manage 4 engineer leader - Responsible for 4M (man, machine, me...

Reeracoen Eastern Seaboard Recruitment Co., Ltd.
นิคมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ระยอง
1 อัตรา
เงินเดือน 40,000-76,000
21 ส.ค. 62
6 . Production Supervisor Tube(ด่วน)
1.วางแผนด้านบุคลากร,ความพร้อมของเครื่องจักร,วัถุดิบกระบวนการผลิต 2.วางแผนการทำงานให้กับพนักงานตามความเหมาะสม 3.ดูแลและอนุมัติ การขาด ลา มาสาย ในแผนก 4.ควบคุม และประเมินการปฏิบัติงาน ควบคุมคุณภาพช...

บริษัท ไท่ฮั้ว นิว เอ็นเนอร์ยี(ไทยแลนด์) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน N/P
21 ส.ค. 62
7 . Factory Manager (ปฏิบัติงานในนิคม WHA1 จ.ระยอง)Urgently Required !
• Participate in company vision and mission determine as well as policy and target • Determine policy, strategy and operation plan in operation field of Takahata Precision Group to conform to the com...

Takahata Precision (Thailand) Co., Ltd.
นิคมดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด 1 ระยอง
1 อัตรา
21 ส.ค. 62
8 . Production Leader
1.ตรวจเช็คงานในไลน์ทุกๆจุด ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิต 2.ตรวจเช็คคุณภาพของสินค้าให้ได้ตามมาตรฐานของการปฏิบัติงาน 3.รายงานผลและแจ้งปัญหาของกระบวนการผลิตต่อหัวหน้าฝ่ายทราบทุกวัน 4.ควบคุมงานการผลิต...

บริษัท ยูวอน อิเล็คโทรนิกส์ จำกัด
นิคมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ระยอง
2 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
21 ส.ค. 62
9 . QA Leader
1.ควบคุม ดูแล และตรวจสอบคุณภาพของชิ้นงานให้เป็นไปตามมาตรฐานที่บริษัทกำหนด 2.สื่อสารและประสานงานไปยังลูกค้าเมื่อต้องการให้ดำเนินการแก้ไขหลังเกิดปัญหาคุณภาพ 3.ทำการแก้ปัญหาคุณภาพและทำแผนโต้ตอบเมื่อได้...

บริษัท ที.โอ.ไทย จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
21 ส.ค. 62
10 . Supervisor
ควบคุมดูแลพนักงานในสังกัด และสื่อสารกับลูกค้า จัดทำเอกสารหน้างาน หรือที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งมอบงาน

TEAM Solutions (Canada) Co.,Ltd.
นิคมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ระยอง
2 อัตรา
เงินเดือน 15,000-20,000
21 ส.ค. 62
11 . Assembly Supervisor (Factory 2)
- บริหารจัดการด้านการผลิตในแผนก ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด - ปรับปรุงพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานของฝ่ายที่รับผิดชอบดูแลอย่างต่อเนื่อง - ควบคุมดูแลการใช้ทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล...

บริษัท โอกุระ คลัทช์ (ไทยแลนด์) จำกัด
นิคมอมตะซิตี้ (ระยอง) ระยอง
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างและประสบการณ์
21 ส.ค. 62
12 . หัวหน้าแผนกผลิต **ปฏิบัติที่โรงงาน จ.ระยอง**รับสมัครด่วน !
1.ดูแลและควบคุมการทำงานของพนักงานผลิตทั้งหมด 2.ควบคุมกำลังการผลิตให้เป็นไปตามแผนและประสานงานร่วมกับหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 3.ควบคุมจำนวนเศษสูญเสียจากการผลิต 4.ดูแลและควบคุมความถูกต้องในการเป่าฟิ...

บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด ( มหาชน )
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์และความสามารถ
21 ส.ค. 62
13 . หัวหน้ากะรับสมัครด่วน !
- จัดสรรกำลังคน - มอบหมายให้พนักงานจัดเตรียมเครื่องจักรและอุปกรณ์ในการทำงาน - ตรวจสอบความพร้อมของเครื่องจักร อุปกรณ์ และเอกสารที่ใช้ในงานผลิต - สอน/คุมวิธีการปฏิบัติงานของพนักงาน - รายงานผลผลิตประ...

NCR-TRB Industry Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
21 ส.ค. 62
14 . Production Supervisor (Mandarin speaking) Very urgent #3405
Responsibilities • Be a member of pioneer team to set up new company by manage overall Production role including Production Planning schedule, coordinate with oversea colleague based in China. • Pro...

Manpower Thailand - Eastern Seaboard Branch
นิคมดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด 1 ระยอง
1 Position
เงินเดือน N/A
21 ส.ค. 62
15 . Production Assistant Manager - ระยอง
ประเภทธุรกิจ : ชิ้นส่วนโลหะยานยนต์ วันทำการ : วันจันทร์ - วันศุกร์(1สาร์/เดือน) เวลาทำการ : 08.00 - 17.00 น. ลักษณะงานทีรับผิดชอบ 1.งานด้านควบคุม ดูแล - วางแผนการผลิตและควบคุมคุณภาพสินค้...

OS Recruitment ( Thailand ) Co., Ltd.
นิคมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ระยอง
1 อัตรา
เงินเดือน 35,000 - 40,000 Baht
21 ส.ค. 62
16 . หัวหน้างานอบยาง *Male only กรุณาตรวจสอบคุณสมบัติก่อนกด Apply
1.ควบคุมกระบวนการผลิตภายในแผนก 2.ควบคุมกระบวนการจัดการยางเสียภายในแผนก 3.ควบคุมกระบวนการทำงานภายในแผนก 4.งานด้านอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

MAXXIS INTERNATIONAL (THAILAND) CO.,LTD.
2 Positions
เงินเดือน Company Structure
21 ส.ค. 62
17 . Production Supervisor
- ควบคุมการผลิตให้เป็นไปตามแผน - ปรับปรุงแก้ไขกระบวนการทำงาน - ควบคุมดูแลกำลังคนสำหรับการผลิต - แก้ไขปัญหาด้านต่างๆ ที่เกิดจากการผลิต - กำหนดเป้าหมายของแผนก (KPI) - จัดทำ ปรับปรุง และแก้ไขเอกสารด...

บริษัท มิทสึยะ เซโก้ (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
21 ส.ค. 62
18 . หัวหน้าฝ่ายผลิต โรงงานระยองรับสมัครด่วน !
- วางแผนบริหารจัดการ และดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา - วันทำงาน จันทร์ – เสาร์ เวลา 07.30 น. -16.30 น.

บริษัท เสถียรสเตนเลสสตีล จำกัด (มหาชน)
3 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
21 ส.ค. 62
19 . Production Supervisor
PRODUCT (quality) • Control zone quality KPI guarantee respect of QA procedures • Control the conformity products level to reach target KPI , issue non conformity report (NCR) regarding materials/ p...

Advanced Composite System Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน 25,000 THB Up
21 ส.ค. 62
20 . QM Manager
- Customer Complaint handling for local customers (MRR/SMRR/8D Log sheet/issue/follow up/ closure/replacement/Meeting - Support QM Manager to ensure that QM Supervisor for all plants follow proced...

Bader (Asia) Co., Ltd.
1 position
เงินเดือน N/A
21 ส.ค. 62
 พบ 51 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ