JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 59 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Production Supervisor (Packing)
1.Organize the worker and the packing according to the production plan. If have some issue inform asap to the planner. 2.Order the packing to dry store following the loading map. 3.Check&inform to m...

Thai Spring Fish Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
22 พ.ค. 62
2 . Production Supervisor
- ควบคุมการผลิตให้เป็นไปตามแผน - ปรับปรุงแก้ไขกระบวนการทำงาน - ควบคุมดูแลกำลังคนสำหรับการผลิต - แก้ไขปัญหาด้านต่างๆ ที่เกิดจากการผลิต - กำหนดเป้าหมายของแผนก (KPI) - จัดทำ ปรับปรุง และแก้ไขเอกสารด...

บริษัท มิทสึยะ เซโก้ (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
22 พ.ค. 62
3 . QC/QA Engineer
- รับผิดชอบในการจัดการระบบคุณภาพ - วิเคราะห์หาสาเหตุและการดำเนินการแก้ไขสำหรับข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการคุณภาพ - ร่วมมือกับวิศวกรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ New Produc เข้ากระบวนการ...

บริษัท สตาร์ บัท (ประเทศไทย) จำกัด
เขตประกอบการอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ระยอง ระยอง
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
22 พ.ค. 62
4 . Raw Material Foreman
1.ควบคุมและตรวจรับจำนวนสภาพของวัตถุดิบให้ครบถ้วนตามใบ Invoice และ การออกใบ Claim กรณีสินค้าเสียหาย 2.ตรวจสอบการออกใบรับวัตถุดิบทั้งในประเทศและต่างประเทศพร้อมรายละเอียดต่างๆในระบบ SAP ให้ถูกต้อง 3.คว...

บริษัท เฟ้ลปส์ ดอด์จ อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด (สำนักงานใหญ่)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลงและประสบการณ์
22 พ.ค. 62
5 . QC. Supervisor
1.ควบคุมเครื่องมือวัด และดำเนินการทางด้านการสอบเทียบ 2.อนุมัติผลการตรวจและทดสอบทางด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์ 3.จัดการเรื่องคุณภาพของผลิตภัณฑ์ใหม่และปัจจุบัน ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ลูกค้าต้องการ 4.รับแจ้...

TOYU INDUSTRIES (THAILAND) CO., LTD.
นิคมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ระยอง
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
22 พ.ค. 62
6 . Injection Molding Manager
1.Daily monitor the injection output. Supervise the injection planning to get the proper production plan. 2.Oversees the planning, development, implementation of Preventive Maintenance for moulds, ma...

บริษัท เอสเซนทรา อีสเทิร์น จำกัด (Essentra Eastern CO,.LTD.)
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
22 พ.ค. 62
7 . Production Manager
- ดูแลควบคุมกระบวนการผลิตทั้งระบบ - ดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาให้ดำเนินงานตามเป้าหมาย - กำหนดเป้าหมาย Action Plan และ Time line เพื่อพัฒนากระบวนการผลิต - วางแผนบริหารจัดการ วิเคราะห์สาเหตุของปัญหา จัดทำ...

บริษัท ไทยแทฟฟิต้า จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์และความสามารถ
22 พ.ค. 62
8 . ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายผลิต (ประจำโรงงาน อ.นิคมพัฒนา จังหวัดระยอง)
1.วางแผนและควบคุมคุณภาพ ในการผลิต+ จัดเก็บ+ ลำเลียงขึ้นรถ 2.ดูแลสต๊อกสินค้า และการตรวจนับสินค้าขึ้นรถขนส่ง 3.วางแผนจัดเตรียมเรื่องกำลังคนฝ่ายผลิต 4.ควบคุมมาตรฐานให้เป็นไปตามระบบ ISO (Certify by Int...

บริษัท กรุงเทพไอซ์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
22 พ.ค. 62
9 . Production Planning Chief / 35-40K / มาบตาพุด, ระยอง (V)
• Work with other staffs in the production line to ensure production project for completion in an efficient manner. • Identify and procure the resources needed for production. • Performing quality c...

FDI Recruitment (Thailand) Co.,Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน 35,000-40,000
22 พ.ค. 62
10 . ผู้จัดการฝ่ายการผลิตรับสมัครด่วน !
1. บริหารงานการผลิตให้ได้ตาม KPI ที่กำหนด 2. ควบคุมคุณภาพของสินค้าที่ผลิต ให้ได้ตามมาตรฐานและมีคุณภาพสม่ำเสมอ 3. ผลิตสินค้าเสร็จ ตรงตามเวลาที่กำหนด 4. พัฒนาขบวนการผลิต และประสิทธิภาพการผลิตเพื่อลดต...

บริษัท แอมเพิลไลท์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
22 พ.ค. 62
11 . QA Manager (Japanese Speaking) (60K – 70K) (SDG-27368
- Manage and control performance of QA staffs, ensuring that company' meets standards quality of the product. - Final decision for product release. - Responsible for quality of raw materials, proces...

RGF HR Agent Eastern Seaboard Recruitment Co., Ltd.
เขตประกอบการอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ระยอง ระยอง
1 อัตรา
เงินเดือน 60,000–70,000THB
22 พ.ค. 62
12 . Production Assistant Manager (Rayong) (40K – 60K) (SDG-26252)
・Planning and organizing production schedule and line by following company’s strategy ・Manage and oversee all production line and production process of factory in Rayong ・Manage cost of tooling and...

RGF HR Agent Eastern Seaboard Recruitment Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน 40,000–60,000THB
22 พ.ค. 62
13 . Production Assistant Manager (Rayong) (40K – 60K) (SDG-26252)
・Planning and organizing production schedule and line by following company’s strategy ・Manage and oversee all production line and production process of factory in Rayong ・Manage cost of tooling and...

RGF HR Agent Eastern Seaboard Recruitment Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน 40,000–60,000THB
22 พ.ค. 62
14 . ผู้ช่วยหัวหน้ากะ ฝ่ายผลิต
1.ตรวจสอบ ดำเนินการ และพัฒนาการผลิตให้มีประสิทธิภาพ 2.ตรวจสอบ ดำเนินการ และพัฒนาการลดของเสีย จากกระบวนการผลิต 3.ตรวจสอบ ดำเนินการ และพัฒนาการใช้หมึกและน้ำมันผสม 4.ตรวจสอบ ดำเนินการ และพัฒนาการคุณภา...

บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด ( มหาชน )
3 อัตรา
เงินเดือน N/A
22 พ.ค. 62
15 . หัวหน้ากะ สังกัดฝ่ายผลิต
1.ตรวจสอบ ดำเนินการ และ พัฒนาการผลิตให้มีประสิทธภาพ 2.ตรวจสอบ ดำเนินการ และ พัฒนาการลดของเสียจากกระบวนการผลิต 3.ตรวจสอบ ดำเนินการ และ พัฒนาการใช้หมึกและน้ำมันผสม 4.ตรวจสอบ ดำเนินการ และ พัฒนาการคุณ...

บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด ( มหาชน )
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
22 พ.ค. 62
16 . หัวหน้าฝ่ายผลิต สาขาระยองรับสมัครด่วน !
วางแผนบริหารจัดการ และดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา

บริษัท เสถียรสเตนเลสสตีล จำกัด (มหาชน)
3 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
22 พ.ค. 62
17 . หัวหน้าสายผลิต (Production Leader) รับสมัครด่วน !
1.รับผิดชอบในการบริหารและการพัฒนาบุคลากรในสายการผลิต 2.ควบคุมการผลิตให้เป็นไปตามแผนงานและมาตรฐานที่กำหนดไว้ 3.ควบคุมและดูแลความปลอดภัยในการใช้เครื่องมือของพนักงานในสายงาน 4.รับผิดชอบมอบหมายหน้าที่ก...

บริษัท เรียวบิ ได คาสติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด
นิคมอมตะซิตี้ (ระยอง) ระยอง
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
22 พ.ค. 62
18 . QA/QC supervisor @Eastern Seaboard IE , Rayong (219089)
1. ควบคุมเครื่องมือวัดและดำเนินการทางด้านการสอบเทียบ 2. อนุมัติผลการตรวจและทดสอบทางด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์ 3. จัดการเรื่องคุณภาพของผลิตภัณฑ์ใหม่และปัจจุบันให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ลูกค้าต้องการ 4. รับแ...

JMAX RECRUITMENT Co.,Ltd.
นิคมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ระยอง
1 อัตรา
เงินเดือน 25,000 THB
22 พ.ค. 62
19 . QA/QC Supervisor
-Product/Process quality control and management. -Control the operations in the QA/QC section to comply with IATF16949. -Development the required documentation to support the products. -Development...

บริษัท คูโบต้า ไอรอน เวอร์ค (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมอมตะซิตี้ (ระยอง) ระยอง
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
22 พ.ค. 62
20 . หัวหน้างานฝ่ายผลิต (ประจำโรงงานระยอง) รับสมัครด่วน !
1. ควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงานในความดูแลในด้าน สุขลักษณะส่วนบุคคล , ประสิทธิภาพการผลิต เป็นต้น 2. ควบคุมและติดตาม พร้อมทั้งปรับปรุงและนำเสนอการแก้ไข พัฒนาเครื่องจักรและประสิทธิภาพการผลิตโดยรวม 3. ...

บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน มากกว่า 18,000 บาท หรือตามตกลง
22 พ.ค. 62
 พบ 59 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ