JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 33 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Production Engineer Staff (33K – 40K) (SDG-28014)
・Plan and introduce efficient production method and machine tool to maximize production process. ・Conduct testing of the production. ・Analyze the result and continue to improve productivity and qual...

RGF HR Agent Eastern Seaboard Recruitment Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน 33,500–40,000THB
17 มิ.ย. 62
2 . Production Engineer
- กำหนดวิธีการควบคุมและการวิเคราะห์กระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ (Productivity Con-Trol) - ดำเนินการตรวจสอบกระบวนการผลิต ให้สอดคล้องตามข้อกำหนดผลิตภัณฑ์ - วางแผนการสั่งการผลิต (Production System...

บริษัท พีอีซี แมนูแฟคเจอริ่ง (ไทยแลนด์) จำกัด
นิคมอมตะซิตี้ (ระยอง) ระยอง
2 อัตรา
เงินเดือน พิจารณาตามประสบการณ์
17 มิ.ย. 62
3 . Production Engineer ประจำนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด จ.ระยอง ด่วน!!รับสมัครด่วน !
-กำหนดวิธีการควบคุมและการวิเคราะห์ กระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ -ดำเนินการตรวจสอบกระบวนการผลิต ให้สอดคล้องตามข้อกำหนดผลิตภัณฑ์ -วางแผนการสั่งการผลิต (Production System) -ออกแบบไลน์ผลิต (Line Lay...

บริษัท มายด์เอจ อินโนเวชั่น จำกัด
นิคมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ระยอง
1 Position
เงินเดือน 30 - 35 K. (หรือตามตกลง)
17 มิ.ย. 62
4 . Production Engineer Urgently Required !
- ทำการรับหน้าที่ดูแลโครงการผลิต - ควบคุมการทำงานภายใต้ต้นทุนและระยะเวลาที่กำหนด - ส่งมอบงานให้กับลูกค้า

บริษัท เจตาแบค จำกัด(มหาชน)
นิคมอมตะซิตี้ (ระยอง) ระยอง
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
17 มิ.ย. 62
5 . Engineer (Engineering Department)
1.Manage material list, BOM and confirm the prototype parts stock of new products or new model. 2.Troubleshooting by analysis and make countermeasure to reduce monthly & daily problem 3.Set up and...

TOSHIBA MACHINE MANUFACTURING (THAILAND) Co., Ltd.
นิคมอมตะซิตี้ (ระยอง) ระยอง
2 อัตรา
เงินเดือน Company S.
17 มิ.ย. 62
6 . Staff of Production ( Engineering)Urgently Required !
1. Repair machine and control maintenance. 2. Support Kaizen team. 3. Maintenance control. 4. Quality control product in process --> F/G 5. Respond Engineering Change 6. Support document revise/r...

บริษัท นิชินโบะ สมบูรณ์ ออโตโมทีฟ จำกัด NISSHINBO SOMBOON AUTOMOTIVE CO.,LTD. ( NSA )
นิคมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ระยอง
1 position
17 มิ.ย. 62
7 . Production Engineer
1. ควบคุมเปลี่ยนแปลงในสายการผลิต เช่น คน วัตถุดิบ เครื่องจักร วิธีการทำงาน 2. จัดทำมาตรฐานการปฎิบัติงานในสายการผลิต เช่น ขั้นตอนการปฎิบัติงาน(WI) 3. ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตในสายการผลิตที่รับผิดชอ...

บริษัท เฟลตัล อุตสาหกรรม จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน N/A
17 มิ.ย. 62
8 . Program Launch Engineer
1.Oversees and coordinates all internal requirements for the launch of new and modified products. 2.Managing all aspects of a project over its entire life cycle, initiating, planning, executing, moni...

Magna Automotive Technology (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ระยอง
1 อัตรา
17 มิ.ย. 62
9 . PE Engineer
Response Production Engineer New Model Other

Chuhatsu (Thailand) Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน 20,000+ประสบการณ์
17 มิ.ย. 62
10 . วิศวกรผลิต (ระยอง)รับสมัครด่วน !
1.ควบคุมดูแลงานผลิตเหล็กเส้นให้ได้ตามแผนผลิต/ประสิทธิภาพ 2.พัฒนาปรับปรุงวิธีการปฎิบัติงานการผลิต 3.5ส./work order/kaizen/Iso14001/KPI 4.ปฎิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
17 มิ.ย. 62
11 . Engineer
1. New part preparation. 2. Maintain and Improve production line. 3. VA/VE activity. 4. PCR, ECN and ECI control. 5. Reduce defect in line and productivity up. 6. Design and issue drawing. 7. Su...

บริษัท มารูยาซึ อินดัสตรีส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
นิคมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ระยอง
3 อัตรา
เงินเดือน N/A
17 มิ.ย. 62
12 . New Model Engineer / Technician
- Follow up the projects and prepare related documents - Draft drawing & make MFG drawing (Automotive Part) - Internal Audit & prepare ISO document for engineering department - Prepare update of pr...

บริษัท ไทยออโตโมทีฟ แอนด์ แอพพลิแอนซ์ จำกัด
นิคมอมตะซิตี้ (ระยอง) ระยอง
1 Position
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
17 มิ.ย. 62
13 . Process Engineer
1. ดูแลเกี่ยวกับการประกอบชิ้นส่วนเครื่องใช้สำนักงาน 2. กำหนดการดำเนินงานวางแผนเกี่ยวกับงาน Assembly 3. แก้ไขปัญหาด้านงาน Assembly 4. กำหนดคู่มือและมาตรฐานงาน Assembly

บริษัท ฮัดสัน เมนูแฟคเจอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
17 มิ.ย. 62
14 . Engineer Production Technology (Trial new model)
1.Follow Trial plan 2.Making trial spec 3.Control trial quality 4.Control and discuss designer 5.Improve trial work flow

Sumitomo Rubber (Thailand) Co., Ltd.
1 Position
เงินเดือน N/A
17 มิ.ย. 62
15 . QA Engineer
1.Making PPAP to support customer for new model. 2.Support new model. 3.Process /Design change control. 4.Support customer audit.

บริษัท เรียวบิ ได คาสติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด
นิคมอมตะซิตี้ (ระยอง) ระยอง
1 อัตรา
16 มิ.ย. 62
16 . วิศวกร-เจ้าหน้าที่ ฝ่ายวิศวกรรมการผลิต
- วิเคราะห์ปัญหา ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการผลิตและรองรับผลิตภัณฑ์ใหม่

บริษัท อาโอยาม่าไทย จำกัด
นิคมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ระยอง
1 อัตรา
เงินเดือน ตามคุณวุฒิและประสบการณ์
16 มิ.ย. 62
17 . Senior Engineer (QA Section)
- Follow up & Countermeasure to Customer - Weekly and monthly report - Analyze data information and have to pick up the problem point from problem analysis result - Forming the topi...

Ricoh Manufacturing (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะซิตี้ (ระยอง) ระยอง
1 Positions
15 มิ.ย. 62
18 . PC Engineer
- New model preparing - Production plan of new parts - Material and information flow sheet - Control delivery group & packing group - Check report for customer claim or complain - Control raw mat...

JTEKT Automotive (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ระยอง
1 อัตรา
เงินเดือน Negotiable
14 มิ.ย. 62
19 . PI Engineering
- รับผิดชอบในการพัฒนาหรือปรับปรุงระบบการผลิตให้มีประสิทธิภาพสูงสุด - รับผิดชอบในการพัฒนาหรือปรับปรุงระบบคัมบัง - รับผิดชอบในการพัฒนาหรือปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน - รับผิดชอบในการพัฒนาหร...

JTEKT Automotive (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ระยอง
1 อัตรา
เงินเดือน Negotiable
14 มิ.ย. 62
20 . JUNIOR STAFF ENGINEERINGรับสมัครด่วน !
This Job is to purchase materials needed for manufacturing. Scope of this work includes;cost reduction; VE activity; submits request for quotation; negotiating price; new supplier development; toolin...

LOGISNEXT MANUFACTURING (THAILAND) CO., LTD. (HEAD OFFICE)
1 อัตรา
14 มิ.ย. 62
 พบ 33 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ