JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 30 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Civil Engineer (Contract 1 year) (80K – 100K) (SDG-26282)
- Analyze data to plan the construction from Design Team. - Prepare and submit Permits to Comply with Thai regulations - Analyze test results of construction materials - Undertake technical and fea...

RGF HR Agent Eastern Seaboard Recruitment Co., Ltd.
นิคมอมตะซิตี้ (ระยอง) ระยอง
1 อัตรา
เงินเดือน 80,000–100,000THB
25 มิ.ย. 62
2 . Piping Engineer รับสมัครด่วน !
บริหารงาน ติดตามผลการติดตั้งท่ออุตสาหกรรม และงานประกอบ ตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง รวมถึง งานที่ได้รับมอบหมาย

Deeline Construction Company Limited (บจก.ดีไลน์ คอนสตรัคชั่น)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
25 มิ.ย. 62
3 . Site Engineer (Engineering Company) [T01213]
- Control site work and sub-contractors to comply with company standards in safety, quality ,schedule and cost build good teamwork at construction site

CareerLink Recruitment (Thailand) Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน 21,000THB to 35,000 THB (depend on skills)
25 มิ.ย. 62
4 . Quantity Surveyor
•Taking off quantities from drawing and site •Maintaining site records and registers •Procurement of Subcontractors and suppliers •Subcontract and main contract administration •Preparing interim p...

บริษัท มาย แพชชั่น แอนด์ อินสไปเรชั่น จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับ Profile
25 มิ.ย. 62
5 . Site Engineer/ Engineer
- รับผิดชอบการวางแผนและควบคุมดูแลการก่อสร้างในทุกขั้นตอน เพื่อให้การก่อสร้างมีคุณภาพตามหลักวิศวกรรม ดำเนินการแก้ไขปัญหาที่หน้างานตรวจสอบ ควบคุมและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผู้รับเหมา ตลอดจนบริหารและคว...

บริษัท สมาร์ทแลนด์ บูรพา จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทและประสบการณ์การทำงาน
25 มิ.ย. 62
6 . QC Engineer
-ตรวจสอบและรายงานผลคุณภาพของหน่วยงานก่อสร้างต่างๆ -จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการตรวจคุณภาพงาน -ร่วมวิเคราะห์สาเหตุ จ้อบกพร่องที่พบจากการตรวจสอบกับผู้เกี่ยวข้อง -ประสานงานและติดตามผลการแก้ไขข้อบกพร...

บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน)
5 (ด่วน)
เงินเดือน ตามโครงสร้าง+ประสบการณ์
25 มิ.ย. 62
7 . Upcountry Site Engineer (บ้านเดี่ยว) "ปฏิบัติงานในพื้นที่ภาคตะวันออก/ภาคใต้"
หน้าที่รับผิดชอบ บริหารโครงการก่อสร้าง บ้านเดี่ยว ทาวน์โฮม ให้เป็นไปตามแผนงานและเป็นไปตามมาตรฐานที่บริษัทกำหนด โดยควบคุมกระบวนการทำงาน และดูแลความพร้อมด้านทรัพยากรต่างๆ ทั้งวัสดุ-อุปกรณ์การก่อสร้าง ก...

บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
3 อัตรา
25 มิ.ย. 62
8 . วิศวกรโครงการ (วิศวกรโยธา)
วางแผนงานก่อสร้าง บริหารโครงการ ควบคุมงานก่อสร้างให้เสร็จทันเวลา ประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการติดตาม เร่งรัด แก้ไขปัญหา เพื่อให้งานโครงการเสร็จตามแผนงาน ให้ข้อมูลทางเทคนิคเพื่อเป็นประโยชน์แก่ที...

บริษัท เคไทย คอนแทรคเตอร์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ขึ้นกับประสบการณ์ทำงาน
25 มิ.ย. 62
9 . QS (Petrochemical Plant)
โครงการ: ส่วนต่อขยายโรงงานปิโตรเคมี (Petrochemical Plant - expansion project) สถานที่ทำงาน: มาบตาพุด, ระยอง ประเภทการจ้าง: ***สัญญาจ้างปีต่อปี (จนจบโครงการ) จำนวน 3 อัตรา รา...

บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด
นิคมมาบตาพุด ระยอง
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
25 มิ.ย. 62
10 . QC Engineer Civil Urgently Required !
1.Prepare Inspection and Test Procedure 2.Prepare Quality Plan 3.Prepare Inspection Plan 4.Prepare 3rd party Test Procedure 5.Planning control site inspection and testing. 6.Final inspection an...

CAZ (Thailand) Co., Ltd.
2 อัตรา
เงินเดือน According to company salary structure as experience
25 มิ.ย. 62
11 . เจ้าหน้าที่วิศวกรรมโครงการ (Project Engineer)
-งานเตรียมความพร้อมก่อนการก่อสร้างโครงการต่างๆ และจัดทำงบประมาณ -งานบริหารจัดการการดำเนินงานโครงการ และควบคุมดูแลการปรับเปลี่ยนต่างๆ -คำนวณค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมดของโครงการ

ZHONGCE RUBBER (THAILAND) Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 มิ.ย. 62
12 . Civil Engineer
-Civil engineers plan ,design,construct,operate and Maintain roads,bridges,dams,water supply schemes,sewerage systems,transpotation -Develop detailed programes for the coordination of site actvities...

ZHONGCE RUBBER (THAILAND) Co., Ltd.
1 Position
25 มิ.ย. 62
13 . วิศวกรสนาม(โครงการใหม่ ระยอง)
ควบคุมงานก่อสร้าง โครงการบ้านแนวราบ ให้เป็นไปตามแผนบริษัท

บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
3 อัตรา
25 มิ.ย. 62
14 . วิศวกรโครงการ (ประจำหน่วยงาน ระยอง)
- จัดทำแผนงานการใช้วัสดุในโครงการ แผนงานกำลังพลในโครงการ แผนงานการใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์ในโครงการ - จัดเตรียมวิธีการก่อสร้างสำหรับงานโครงสร้าง,สถาปัตย์และงานระบบที่จำเป็นในโครงการ - เจรจาตกลงเรื่อ...

บริษัท มาร์เวิลด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
10 อัตรา
เงินเดือน 20,000 - 30,000 บาท/เดือน
24 มิ.ย. 62

บริษัท ไทยแทฟฟิต้า จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์และความสามารถ
24 มิ.ย. 62
16 . วิศวกรโครงการ (วิศวกรโยธา)
- ดูแลควบคุมงานก่อสร้างในโครงการก่อสร้างที่ได้รับมอบหมาย ให้อยู่ภายใต้เงื่อนไข และงบประมาณที่กำหนด - ควบคุมดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา ผู้รับเหมา และรายงานสถานะให้ผู้บังคับบัญชา

บริษัท บ้านค่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 มิ.ย. 62
17 . Civil Engineer
Conduct and gather field Survey data prior scaffold services activities Check Scaffold Design to conform with customer requirements Follow-up actual erection works to ensure erection in conform...

Willich Services & Construction Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน TBA
24 มิ.ย. 62
18 . วิศวกรโยธา
• จัดสรรค์งบประมาณก่อสร้างของโครงการ • วางแผน และบริหารต้นทุนงานก่อสร้าง โรงงาน/โกด้ง/อาคารสูง • ควบคุม กำกับ ดูแลการก่อสร้างของโครงการที่ได้รับมอบหมายให้บรรลุวัตถุประสงค์แล้วเสร็จภายในเวลา กำหนด ...

บริษัท เหลียน เซิ่น จำกัด
สวนอุตสาหกรรมโรจนะระยอง (บ้านค่าย) ระยอง
4 อัตรา
เงินเดือน ตามข้อตกลง
22 มิ.ย. 62
19 . Project Engineer
-วางแผนโครงการก่อสร้าง ทั้งแผนงาน งบประมาณ อุปกรณ์ ทีมงานและผู้รับเหมา Update Layout / แบบ -ควบคุมตรวจสอบการทำงานให้ได้ตามรูปแบบ คุณภาพตามมาตรฐาน -ควบคุมต้นทุนการก่อสร้างให้เป็นไปตามงบประมาณที่ได้รั...

บริษัท สยามอีสเทิร์นอินดัสเตรียลพาร์ค จำกัด (SEP)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
21 มิ.ย. 62
20 . Civil Engineer
1 Abilities: To lead a team and Knowledge of Inspection of piping , rotary equipment like Pump, Bower, Agitator 2 Understanding of vibration analyses Plant maintenance in continuous proces...

Aditya Birla Chemicals (Thailand) Ltd.
เขตประกอบการอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ระยอง ระยอง
21 มิ.ย. 62
 พบ 30 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ