JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 178 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
21 . Engineer
- ควบคุมดูแลรับผิดชอบงานจากผู้บังคับบัญชา - ตรวจสอบงานในระบบภายใน - ปรับปรุงพัฒนาแผนการผลิต - จัดทำแผนการผลิต ให้เป็นไปตามระบบ - ควบคุมดูแลวัตถุดิบคงเหลือ การเบิก-จ่าย วัตถุดิบ - ติดตามผลการดำเน...

ITO-THAI Group of Companies
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
26 มิ.ย. 62
22 . Machining Engineerรับสมัครด่วน !
1)ควบคุมดูและติดตามงานที่รับผิดชอบ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาให้ได้ปริมาณ,คุณภาพตามมาตรฐานความต้องการของลูกค้า 2)พัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาให้มีความรู้ ความสามารถในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ...

ITO-THAI Group of Companies
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 มิ.ย. 62
23 . วิศวกรโครงการ (วิศวกรโยธา)
- ดูแลควบคุมงานก่อสร้างในโครงการก่อสร้างที่ได้รับมอบหมาย ให้อยู่ภายใต้เงื่อนไข และงบประมาณที่กำหนด - ควบคุมดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา ผู้รับเหมา และรายงานสถานะให้ผู้บังคับบัญชา

บริษัท บ้านค่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 มิ.ย. 62
24 . Site Engineer/ Engineer
- รับผิดชอบการวางแผนและควบคุมดูแลการก่อสร้างในทุกขั้นตอน เพื่อให้การก่อสร้างมีคุณภาพตามหลักวิศวกรรม ดำเนินการแก้ไขปัญหาที่หน้างานตรวจสอบ ควบคุมและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผู้รับเหมา ตลอดจนบริหารและคว...

บริษัท สมาร์ทแลนด์ บูรพา จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทและประสบการณ์การทำงาน
26 มิ.ย. 62
25 . Production SupervisorUrgently Required !
1.Comply with the requirements of work methods Responsible for production in the department 2.production planning And control the quality of work produced every day 3.Check the work piece. Working a...

บริษัท โตไคริคะ (ไทยแลนด์) จำกัด
1 Position
26 มิ.ย. 62
26 . Site Engineer (EE) วิศวกรไฟฟ้า รับสมัครด่วน !
ควบคุมงานระบบไฟฟ้า เคลียร์แบบ ออกแบบ สั่งของ วางแผนงานติดตั้ง อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เจ ดับบลิว เอส คอนสตรัคชั่น จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ+ประสบการณ์+สวัสดิการ
26 มิ.ย. 62
27 . Sale Engineer / Service Sale Engineer
Sales Engineer (Pumping System Technology) 1 อัตรา 1.วางแผนและสร้างยอดขายตามที่บริษัทกำหนด 2.รักษาฐานลูกค้าเก่า และขยายฐานลูกค้าใหม่ 3.นำเสนอผลิตภัณฑ์ทั้งงานทั่วไปและงานโครงการ 4.จัดกิจกรรมทางการ...

บริษัท สยามอีสต์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน N/A
26 มิ.ย. 62
28 . Estimate Engineer
1. ศึกษาแบบวิศวกรรม ข้อกำหนดของโครงการที่จะทำการเสนอราคา 2. ถอดแบบวิศวกรรมและประมาณราคา 3. ติดต่อจัดหาซัพพลายเออร์ เพื่อเปรียบเที่ยบราคาวัสดุ 4. วางแผนและประมาณการค่าใช้จ่ายของโครงการ 5. วางแผนแล...

PECI-THAI Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน negotiation
26 มิ.ย. 62
29 . Senior Engineering Casting
- Check and Provide work standards of Die Casting Process - Monitoring production output engineering reports - Analize problems - Recommend possible solutions - Sharing of ideas - Knowledge and ...

บริษัท เรียวบิ ได คาสติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด
นิคมอมตะซิตี้ (ระยอง) ระยอง
2 อัตรา
เงินเดือน N/A
26 มิ.ย. 62
30 . Production Engineer
1.Support and Improvement Productivity 2.Auliminum Die Casting Process Control 3.Mold Trial 4.Defect reduction and control 5.Robot programing (FANUC) 6.Productivity improvement 7.kodawari Activi...

บริษัท เรียวบิ ได คาสติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด
นิคมอมตะซิตี้ (ระยอง) ระยอง
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 มิ.ย. 62
31 . PE Engineerรับสมัครด่วน !
1. Response Production Engineer 2. New Model 3. Other

Chuhatsu (Thailand) Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน 20,000Up (Depend on Experience and Skills)
26 มิ.ย. 62
32 . PE Engineer (Senior Level) รับสมัครด่วน !
1. Prepare production engineering standards 2. Study of new product specifications, prepare production plans 3. Design the production process And production equipment Including equipment 4. I...

Chuhatsu (Thailand) Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน 25,000Up (Depend on Experience and Skills)
26 มิ.ย. 62
33 . QA Engineer (Senior Level)รับสมัครด่วน !
1. Control and supervise the work according to the plan set to achieve the goals of the department. 2. Supervising the inspection of parts and tracking quality problems 3. Agent of the supplier ...

Chuhatsu (Thailand) Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน 25,000Up (Depend on Experience and Skills)
26 มิ.ย. 62
34 . Die Engineer / 35-45K / ปลวกแดง, ระยอง (V)
- Response for all Die Progressive , Die Design , Modify , Repair and Maintenance Process. - Control and Develop Engineer Section (Man, Machine, Methods, Material (Spare parts) - Responsible for cre...

FDI Recruitment (Thailand) Co.,Ltd.
นิคมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ระยอง
1 อัตรา
เงินเดือน 35,000-45,000
26 มิ.ย. 62
35 . Machinery Purchasing Officer
จัดซื้อชิ้นส่วนเครื่องจักร, อะไหล่เครื่องจักร ชิ้นส่วนแม่พิมพ์ วัตถุดิบแม่พิมพ์ Automation Part และ Robotic Part * เลือกสถานที่สัมภาษณ์ได้ทั้งระยอง และ กทม

Innovation Group
สวนอุตสาหกรรมโรจนะระยอง (บ้านค่าย) ระยอง
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
26 มิ.ย. 62
36 . Mechanical Design Engineer (Siam Eastern) (41190)
- Responsible for design tools & die for Bolts products - Prepare tools and die for trail new parts - Coordinate to each section for discussion and improvement new parts - Lead and ensure new produ...

Reeracoen Eastern Seaboard Recruitment Co., Ltd.
นิคมอมตะซิตี้ (ระยอง) ระยอง
1 อัตรา
เงินเดือน 20,000-30,000
26 มิ.ย. 62
37 . Production Engineer Staff (33K – 40K) (SDG-28014)
・Plan and introduce efficient production method and machine tool to maximize production process. ・Conduct testing of the production. ・Analyze the result and continue to improve productivity and qual...

RGF HR Agent Eastern Seaboard Recruitment Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน 33,500–40,000THB
26 มิ.ย. 62
38 . Technical Engineer Supervisor (Rayong) (30K – 50K) (SDG- 27465)
・Maintain production line and keep the stability of yield efficiency ・Solve problem and efficiency trouble ・Participate production line process and procedure optimization actively ・Checkup process ...

RGF HR Agent Eastern Seaboard Recruitment Co., Ltd.
เขตประกอบการอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ระยอง ระยอง
1 อัตรา
เงินเดือน 30,000–50,000THB
26 มิ.ย. 62
39 . Mechanical Engineer (Contract 1 year) (80K – 100K) (SDG-26285)
• Manage a small team of engineers and CAD support staff in delivering the designs and clients requirements of assigned projects. • Be in a client facing role, attending project meeting and being a k...

RGF HR Agent Eastern Seaboard Recruitment Co., Ltd.
นิคมอมตะซิตี้ (ระยอง) ระยอง
1 อัตรา
เงินเดือน 80,000–100,000THB
26 มิ.ย. 62
40 . Civil Engineer (Contract 1 year) (80K – 100K) (SDG-26282)
- Analyze data to plan the construction from Design Team. - Prepare and submit Permits to Comply with Thai regulations - Analyze test results of construction materials - Undertake technical and fea...

RGF HR Agent Eastern Seaboard Recruitment Co., Ltd.
นิคมอมตะซิตี้ (ระยอง) ระยอง
1 อัตรา
เงินเดือน 80,000–100,000THB
26 มิ.ย. 62
 พบ 178 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ