JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 185 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . วิศวกรซ่อมบำรุง (ประจำนิคมอมตะซิตี้ จ.ระยอง)
1. ร่วมวางแผน-ดำเนินงานซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักร/อุปกรณ์ระบบผลิตและระบบจ่ายน้ำประปาที่เกี่ยวข้องกับระบบไฟฟ้า - เครื่องกล - เครื่องมือวัดและระบบควบคุมอัตโนมัติ เพื่อให้เครื่องจักรและอุปกรณ์และเครื่องมื...

บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)
19 มิ.ย. 62
2 . R & D Assistant Manager (Manufacturer of Diapers)[T01230]
- Create New solution, Control working plan and training subordinate in order to skill up for speed up. - Summary and analysis for oversea or product development and justment for next action - Compe...

CareerLink Recruitment (Thailand) Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน 50,000THB to 70,000THB (Depend on Experience)
19 มิ.ย. 62
3 . R & D Supervisor (Manufacturer of Diapers) [T02229]
- Control working plan,and training subordinate in order to skill up for speed up - Summary and analysis for oversea of product development and just for next action - Competitor analysis and market...

CareerLink Recruitment (Thailand) Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน 25,000THB to 35,000THB (Depend on Experience)
19 มิ.ย. 62
4 . Site Engineer (Engineering Company) [T01213]
- Control site work and sub-contractors to comply with company standards in safety, quality ,schedule and cost build good teamwork at construction site

CareerLink Recruitment (Thailand) Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน 21,000THB to 35,000 THB (depend on skills)
19 มิ.ย. 62
5 . Piping Engineer (Engineering Company)[T01212]
- Prepare 3D layout for piping route, equipment and structure - Prepare 2D drawings for GA drawing, isometric drawing, P&ID, Pipe support Detail etc. - Prepare Piping BOQ - Prepare Piping Component...

CareerLink Recruitment (Thailand) Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 to 35,000 THB (depend on experience and skills)
19 มิ.ย. 62
6 . Mechanical Engineer (Engineering Company) [T01211]
- Prepare drawing and data & specification sheet - Prepare schedule, coordinate the assigned engineering projects - Knowledge of AutoCAD 2D, (3D are preferable)

CareerLink Recruitment (Thailand) Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 to 35,000 THB (depend on experience and skills)
19 มิ.ย. 62
7 . Moid Maintenance Engineer (Electrical Parts)[T01207]
- Maintain Mold for production Line - Manage and Improve quality - Set-up and help execute corrective and preventive maintenance procedures and instructions

CareerLink Recruitment (Thailand) Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน 20,000 THB up (depends on experiences)
19 มิ.ย. 62
8 . Mechanical/Maintenance Engineer (Chemical Factory)[T01125]
- Ensuring reliability and integrity of Equipment through equipment condition Evaluation to diagnose the problem before failure. - Conduct various programs to improve plant reliability - Failure an...

CareerLink Recruitment (Thailand) Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน 40,000THB to 50,000THB (Depend on Experience)
19 มิ.ย. 62
9 . Engineer
1. New part preparation. 2. Maintain and Improve production line. 3. VA/VE activity. 4. PCR, ECN and ECI control. 5. Reduce defect in line and productivity up. 6. Design and issue drawing. 7. Su...

บริษัท มารูยาซึ อินดัสตรีส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
นิคมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ระยอง
3 อัตรา
เงินเดือน N/A
19 มิ.ย. 62
10 . Process Engineer
1. ดูแลเกี่ยวกับการประกอบชิ้นส่วนเครื่องใช้สำนักงาน 2. กำหนดการดำเนินงานวางแผนเกี่ยวกับงาน Assembly 3. แก้ไขปัญหาด้านงาน Assembly 4. กำหนดคู่มือและมาตรฐานงาน Assembly

บริษัท ฮัดสัน เมนูแฟคเจอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 มิ.ย. 62
11 . Die Engineer / Die Chief Engineer (Eastern Seaboard, Rayong)
- Response for all Die Progressive , Die Design , Modify , Repair and Maintenance Process. - Control and Develop Engineer Section (Man, Machine, Methods, Material (Spare parts) Business Type: Prod...

OS Recruitment ( Thailand ) Co., Ltd.
นิคมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ระยอง
1 Position
เงินเดือน 35,000++
19 มิ.ย. 62
12 . R&D Technician
- ทดสอบผลิตภัณฑ์ในความรับผิดชอบของแผนก R&D  - ทดสอบผลิตภัณฑ์ตามแผนที่ได้รับจากหัวหน้า - บำรุงรักษา ตรวจสอบ อุปกรณ์ให้คงสภาพการใช้งานอยู่เสมอ  - มีความตระหนักด้านต้นทุน ด้านคุณภาพ   - ตรวจสอบระยะเว...

บริษัท ยามาดะ สมบูรณ์ จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
19 มิ.ย. 62
13 . Sale,Sale Engineer (พนักงานขายอุปกรณ์เครื่องมือวัด)รับสมัครด่วน !
บริษัทฯกำลังขยายสาขาที่จังหวัดระยอง เพื่ิอรองรับการให้บริการลูกค้าเขตในภาคตะวันออก รวมทั้งในนิคมอุตสาหกรรมต่างๆ Sale,Sale Engineer (พนักงานขายอุปกรณ์เครื่องมือวัด) ทำงานในสาขาระยอง อย่างเร่งด่วน.

บริษัท เมสเชอร์เมนท์เอเชีย จำกัด
1ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
19 มิ.ย. 62
14 . Sales Engineer - Spare part DR-CompressorUrgently Required !
1. Manage order and sales target 2. Report & Accuracy of rolling forecast 3. Serves customers by identifying their needs; engineering adaptations of products, equipment, and services. 4. Day to Day...

PSS Group
1 อัตรา
19 มิ.ย. 62
15 . PE Engineer
Response Production Engineer New Model Other

Chuhatsu (Thailand) Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน 20,000+ประสบการณ์
19 มิ.ย. 62
16 . PE Engineer (Senior Level) รับสมัครด่วน !
1 จัดทำมาตรฐานทางด้านวิศวกรรมด้านการผลิต 2 ศึกษาข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์ใหม่, จัดทำแผนการเตรียมการผลิต 3 ออกแบบกระบวนการผลิต และเครื่องจักรอุปกรณ์ในการผลิต รวมทั้งอุปกรณ์เครื่องมือ 4 ตรวจรับรองการส่งมอ...

Chuhatsu (Thailand) Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน 20,000+ประสบการณ์
19 มิ.ย. 62
17 . Production Chief
- จัดทำแผนกระบวนการผลิต - จัดทำแผนการซ่อมบำรุงแม่พิมพ์ เครื่องจักรอุปกรณ์ - ออกแบบเครื่องจักรอุปกรณ์และขั้นตอนการผลิต ดำเนินการควบคุมไม่ให้เกินค่าใช้จ่ายงบประมาณ

บริษัท แปซิฟิค ออโต้พาร์ท (ไทยแลนด์) จำกัด
1 อัตรา
19 มิ.ย. 62
18 . Die Engineer / 35-45K / ปลวกแดง, ระยอง (V)
- Response for all Die Progressive , Die Design , Modify , Repair and Maintenance Process. - Control and Develop Engineer Section (Man, Machine, Methods, Material (Spare parts) - Responsible for cre...

FDI Recruitment (Thailand) Co.,Ltd.
นิคมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ระยอง
1 อัตรา
เงินเดือน 35,000-45,000
19 มิ.ย. 62
19 . Maintenance Engineer (Electrical Engineering)Urgently Required !
1) Operations and maintenance of the all factory. 2) Overall in charge of the plant. 3) Trouble shooting. 4) Plan and implement Preventive Maintenance Systems. 5) Responsible for day to day monito...

Narumi (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ระยอง
1 Position
เงินเดือน N/A
19 มิ.ย. 62
20 . QS (Petrochemical Plant)
โครงการ: ส่วนต่อขยายโรงงานปิโตรเคมี (Petrochemical Plant - expansion project) สถานที่ทำงาน: มาบตาพุด, ระยอง ประเภทการจ้าง: ***สัญญาจ้างปีต่อปี (จนจบโครงการ) จำนวน 3 อัตรา รา...

บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด
นิคมมาบตาพุด ระยอง
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
19 มิ.ย. 62
 พบ 185 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ