JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 6 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Draftsman ( Process , Tank , Civil)
1.รับผิดชอบงานเขียนแบบในสาขาที่เกี่ยวข้อง ตามที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งตรวจสอบแบบให้เป็นไปตามที่ได้ออกแบบโดยวิศวกร เพื่อให้ได้คุณภาพตามความต้องการของลูกค้า หลักวิชาด้านวิศวกรรมและมาตราฐานที่กำหนด 2.ออก...

บริษัท ไทย โรตารี่ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
1 Position
เงินเดือน N/A
19 ก.ค. 62
2 . Mechanic Designer
1.รับผิดชอบงานเขียนแบบและลงรายละเอียดในแบบก่อสร้างในส่วนงานถัง Pressure Vessels, Heat Exchangers และ Mechanical Equipment สำหรับงานที่ใช้ความรู้เทางเทคนิคไม่ซับซ้อนมากนัก รวมทั้งตรวจสอบแบบ เพื่อให้ได้...

บริษัท ไทย โรตารี่ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
2 Positions
เงินเดือน N/A
19 ก.ค. 62
3 . Civil Designer
รับผิดชอบงานเขียนแบบและลงรายละเอียดในแบบก่อสร้างในสาขา โยธา (Civil) และ / หรืองานโครงสร้าง (Structure) สำหรับงานที่ใช้ความรู้เทางเทคนิคไม่ซับซ้อนมากนัก รวมทั้งตรวจสอบแบบ เพื่อให้ได้คุณภาพตรงตามความต้อ...

บริษัท ไทย โรตารี่ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
1 Position
เงินเดือน N/A
19 ก.ค. 62
4 . Tank Designer
รับผิดชอบงานเขียนแบบและลงรายละเอียดในแบบก่อสร้างในส่วนงานถัง (Storage Tank) สำหรับงานที่ใช้ความรู้เทางเทคนิคไม่ซับซ้อนมากนัก รวมทั้งตรวจสอบแบบ เพื่อให้ได้คุณภาพตรงตามความต้องการของลูกค้า หลักวิชาด้านว...

บริษัท ไทย โรตารี่ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
1 Position
เงินเดือน N/A
19 ก.ค. 62

บริษัท เจ แอนด์ เค กรุ๊ป เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
2 อัตรา
18 ก.ค. 62
6 . พนักงานเขียนแบบ
1.สำรวจหน้างานเพื่อการเขียนแบบ 2.เขียนแบบตามความต้องการของ Design Engineer 3.เขียนแบบงานระบบงานก่อสร้าง, ระบบไฟฟ้า, เครื่องกลด้วยโปรแกรม AUTO CAD 4.งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บจก.เอ็ม.เค.เอ็น เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามประสบการณ์และโครงสร้างของบริษัท
17 ก.ค. 62
 พบ 6 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ