JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ช่างเขียนแบบ ( Draftsman )
1. ถอดแบบวัสดุเพื่อสั่งซื้อและประเมินราคา ( Material Take off ) 2. จัดทำรายละเอียดในการทำงาน ( Shop drawing ) เมื่อรับ GA และ Design drawing จากลูกค้า 3. เขียนแบบด้วยโปรแกรม Auto CAD, Solid Work 4...

บริษัท สตีลเมอร์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามที่ตกลง
17 ก.ค. 62
2 . พนักงานเขียนแบบ (ระยอง)
1.เขียนแบบ แก้ไขแบบ Drawingตามที่ได้รับมอบหมาย 2.เป็นคณะกรรมการ ISO9001,ISO14001 3.ปฎิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
17 ก.ค. 62
3 . พนักงานเขียนแบบ
1.รับงานจากผู้บังคับบัญชา ตรวจสอบแบบและเอกสารที่ได้รับให้ถูกต้อง 2.การถอดวัสดุให้พนักงานในหน่วยงาน 3.ดูแลการทำงานให้ถูกต้อง ติดต่อประสานกับวิศวกรควบคุมงานในกรณีแบบมีปัญหา 4.ทำ Shop DWG., Cutting P...

Cryeng ( Thailand ) Co.,Ltd.
นิคมอมตะซิตี้ (ระยอง) ระยอง
5 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
16 ก.ค. 62
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ