JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . R&D Assistant Engineer / R&D Technician
- Responsible to design new parts for new products. - Able to use CAD,NX Program for 3D designing and follow up plan by self. - Draft 2D/3D drawing for new parts and send data to release department ...

Beko Thai Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน NA
17 ก.ค. 62
2 . Design Engineer/Draft Man
- ออกแบบ เขียนแบบผลิตภัณฑ์ 2D 3D ด้วยโปรแกรม Autocad - นำเสนอข้อมูลผลิตภัณฑ์แก่ลูกค้า ผู้ออกแบบ และ ทีปรึกษา - ให้ข้อมูลทางเทคนิคเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ สนับสนุนทีมขาย - ถอดแแบบ ปริมาณ เพื่อทำราคาผลิตภ...

บริษัท ไอเจน เอนจิเนียริ่ง จำกัด
เขตประกอบการอุตสาหกรรม ไออาร์พีซี ระยอง
2 อัตรา
เงินเดือน N/A
15 ก.ค. 62
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ