JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 18 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่เขียนแบบ
- ออกแบบผลิตภัณฑ์ตามใบสั่งซื้อของลูกค้า

บริษัท ลี่ไท่ อัลลอย จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 มิ.ย. 62
2 . Civil Designer
รับผิดชอบงานเขียนแบบและลงรายละเอียดในแบบก่อสร้างในสาขา โยธา (Civil) และ / หรืองานโครงสร้าง (Structure) สำหรับงานที่ใช้ความรู้เทางเทคนิคไม่ซับซ้อนมากนัก รวมทั้งตรวจสอบแบบ เพื่อให้ได้คุณภาพตรงตามความต้อ...

บริษัท ไทย โรตารี่ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
1 Position
เงินเดือน N/A
19 มิ.ย. 62
3 . Tank Designer
รับผิดชอบงานเขียนแบบและลงรายละเอียดในแบบก่อสร้างในส่วนงานถัง (Storage Tank) สำหรับงานที่ใช้ความรู้เทางเทคนิคไม่ซับซ้อนมากนัก รวมทั้งตรวจสอบแบบ เพื่อให้ได้คุณภาพตรงตามความต้องการของลูกค้า หลักวิชาด้านว...

บริษัท ไทย โรตารี่ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
1 Position
เงินเดือน N/A
19 มิ.ย. 62
4 . NC Data Operatorรับสมัครด่วน !
- เขียนโปรแกรม CAD/CAM และเขียนแบบ ออกแบบ 2D, 3D

บริษัท เดลต้า พาร์ท แอนด์ ดาย จำกัด
นิคมอมตะซิตี้ (ระยอง) ระยอง
2 อัตรา
เงินเดือน 13,000-17,000 บาท
19 มิ.ย. 62
5 . Draftman
- เขียนแบบโดยใช้โปรแกรม Auto Cad - เขียนแบบ 3D - เขียนงานด้าน Piping และไฟฟ้า - เขียนแบบ ท่อ Isometric - รับผิดชอบด้านการออกแบบร่วมกับวิศวกรและหน่วยงานอื่น

Genos Innovation Service Co., Ltd.
1 Position
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
19 มิ.ย. 62
6 . พนักงานเขียนแบบ (ระยอง)
1.เขียนแบบ แก้ไขแบบ Drawingตามที่ได้รับมอบหมาย 2.เป็นคณะกรรมการ ISO9001,ISO14001 3.ปฎิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
19 มิ.ย. 62

บริษัท โปรลอก ไทเทเนียม คอร์ปอเรชั่น จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 มิ.ย. 62
8 . วิศวกรรมออกแบบ (Engineer)ประจำสาขาระยองรับสมัครด่วน !
1. ออกแบบ การปรับปรุงเครื่องมือเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต 2. ติดต่อเรื่องงานกับลูกค้าเบื้องต้น 3. จัดเตรียมแผนการผลิตเบื้องต้น 4. จัดทำ SHOP DRAWING ที่ใช้ในการผลิต 5. ประเมินราคาต้นทุนตาม SHOP D...

บริษัท โปรลอก ไทเทเนียม คอร์ปอเรชั่น จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับความสามารถและประสบการณ์
18 มิ.ย. 62

บริษัท เจ แอนด์ เค กรุ๊ป เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
2 อัตรา
18 มิ.ย. 62
10 . เขียนแบบ ออกแบบโครงสร้าง
เขียนแบบงานระบบโครงสร้าง,งานเชื่อมโครงสร้าง งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท วายพีเอส(ประเทศไทย) จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน 30,000
18 มิ.ย. 62
11 . Engineer / ตรวจสอบคุณภาพ ( ฝึกหัด)
1.ออกแบบผลิตภัณฑ์,เครื่องจักร ,แม่พิมพ์ ,ท่อทองแดง 2.ทำ Sampleตามที่ลูกค้ากำหนด 3.ปรับกระบวนการผลิต ** บริษัทเปิดรับนักศึกษาจบใหม่ที่จบมาทางด้านอุตสาหกรรมการผลิตและต้องการฝึกหัดพนักงานทั้ง 2 ตำแห...

บริษัท ดุ้นอัน เมทอลส์ (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมอมตะซิตี้ (ระยอง) ระยอง
5 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
18 มิ.ย. 62
12 . ช่างเขียนแบบ Draftman
- รับผิดชอบงานเขียนแบบระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ ระบบดับเพลิง และสาธารณูปโภค - จัดเก็บข้อมูล ปรับปรุงแก้ไขแบบข้อมูลต่าง ๆ - เขียนแบบ Shop Drawing งานระะบบตามแบบร่างที่วิศวกรกำหนด - เขียนปแบบ Asbuilt D...

บจก. มู่ซี เอ็นจิเนียริ่ง
นิคมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ระยอง
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง (ตามประสบการณ์)
17 มิ.ย. 62
13 . CAD Designer
To provide drawings/prints of Donaldson parts/products within guidelines while maintaining high levels of standardization. To communicate product designs through drawings, use CAD to generate sketches...

Donaldson (Thailand) Company Limited.
นิคมอมตะซิตี้ (ระยอง) ระยอง
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
17 มิ.ย. 62
14 . เจ้าหน้าที่เขียนแบบ AUTO CAD /CAM
- เขียนแบบโดยใช้โปรแกรม Auto Cad (2D) CAM-3D (UG) - setup เครื่อง CNC ให้พร้อมสำหรับการผลิตชิ้นงาน - ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

บริษัท เอฟเว่อร์ ไบร้ท อินดัสเทรียล จำกัด
นิคมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ระยอง
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
17 มิ.ย. 62
15 . พนักงานเขียนแบบ
1.รับงานจากผู้บังคับบัญชา ตรวจสอบแบบและเอกสารที่ได้รับให้ถูกต้อง 2.การถอดวัสดุให้พนักงานในหน่วยงาน รวมทั้งลงมือปฏิบัติด้วย 3.ดูแลการทำงานให้ถูกต้อง ติดต่อประสานกับวิศวกรควบคุมงานในกรณีแบบมีปัญหา 4....

Cryeng ( Thailand ) Co.,Ltd.
นิคมอมตะซิตี้ (ระยอง) ระยอง
5 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
16 มิ.ย. 62
16 . Document Engineer
- Provide engineering standard document such as OM, MI, TI in English. - Organize and control engineering data following the standard regular of Engineering department. - Liaise with other functiona...

DACON INSPECTION TECHNOLOGIES CO., LTD.
1 Position
เงินเดือน N/A
14 มิ.ย. 62
17 . เจ้าหน้าที่ออกแบบผลิตภัณฑ์และเจ้าหน้าที่การจัดการการผลิต
เจ้าหน้าที่ออกแบบผลิตภัณฑ์ (Product Design Officer) : 1.รับผิดชอบการออกแบบส่วนอลูมิเนียมและการจัดการแม่พิมพ์ 2.รับผิดชอบการวิจัยการตลาดและบริการด้านเทคนิคการตลาดเป็นหลัก 3.รับผิดชอบการวาดภาพอลูมิ...

Conch Building Material (Thailand) Company Limited
นิคมอมตะซิตี้ (ระยอง) ระยอง
3 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
14 มิ.ย. 62
18 . วิศวกร/หัวหน้างาน เขียนแบบและออกแบบ(Laser Cutting Machine)
สามารถ Planning ,เขียนแบบและออกแบบ,ประเมินราคา งาน metal sheet สำหรับการตัดงาน Laser Cutting Machine โดยสามารถใช้โปรแกรม Auto Cad และ Solid work ได้ในระดับดี

Eastern Material Technology Co.,Ltd.
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
13 มิ.ย. 62
 พบ 18 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ