JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 17 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 

บริษัท เจ แอนด์ เค กรุ๊ป เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
2 อัตรา
23 พ.ค. 62
2 . Draftman
- เขียนแบบโดยใช้โปรแกรม Auto Cad - เขียนแบบ 3D - เขียนงานด้าน Piping และไฟฟ้า - เขียนแบบ ท่อ Isometric - รับผิดชอบด้านการออกแบบร่วมกับวิศวกรและหน่วยงานอื่น

Genos Innovation Service Co., Ltd.
1 Position
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
23 พ.ค. 62

บริษัท โปรลอก ไทเทเนียม คอร์ปอเรชั่น จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 พ.ค. 62
4 . NC Data Operatorรับสมัครด่วน !
- ทำข้อมูลของเครื่อง CNC Machining, NC Data, เขียนโปแกรม

บริษัท เดลต้า พาร์ท แอนด์ ดาย จำกัด
นิคมอมตะซิตี้ (ระยอง) ระยอง
2 อัตรา
เงินเดือน 13,000 บาท
23 พ.ค. 62
5 . Junior Mechanic Designer
1.รับผิดชอบงานเขียนแบบและลงรายละเอียดในแบบก่อสร้างในส่วนงานถัง Pressure Vessels, Heat Exchangers และ Mechanical Equipment สำหรับงานที่ใช้ความรู้เทางเทคนิคไม่ซับซ้อนมากนัก รวมทั้งตรวจสอบแบบ เพื่อให้ได้...

บริษัท ไทย โรตารี่ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
1 Position
เงินเดือน N/A
23 พ.ค. 62
6 . Civil Designer
รับผิดชอบงานเขียนแบบและลงรายละเอียดในแบบก่อสร้างในสาขา โยธา (Civil) และ / หรืองานโครงสร้าง (Structure) สำหรับงานที่ใช้ความรู้เทางเทคนิคไม่ซับซ้อนมากนัก รวมทั้งตรวจสอบแบบ เพื่อให้ได้คุณภาพตรงตามความต้อ...

บริษัท ไทย โรตารี่ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
1 Position
เงินเดือน N/A
23 พ.ค. 62
7 . Piping Designer
-รับผิดชอบงานเขียนแบบและลงรายละเอียดในแบบระบบงานท่อ Piping System, สามารถออกแบบการวางแนวท่อ (Route Line) ได้ด้วยตัวเอง รวมทั้งตรวจสอบแบบ เพื่อให้ได้คุณภาพตรงตามความต้องการของลูกค้า หลักวิชาด้านวิศวกร...

บริษัท ไทย โรตารี่ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
1 Position
เงินเดือน N/A
23 พ.ค. 62
8 . Engineer Design Supervisor
1.Responsible of new project design proces , tooling , equipment drawing. 2.Set up the operation standard each section. 3.Development of technology and make standard. 4.Countermeasure of nonconform...

บริษัท ไทยเมอิระ จำกัด
1 Position
เงินเดือน N/A
22 พ.ค. 62
9 . DESIGN ENGINEER
- เขียนแบบ และโปรแกรม NX 4.0 ตามแบบแม่พิมพ์ที่ลูกค้าต้องการ - ทำงานตามที่หัวหน้ามอบหมาย

บริษัท ฮัดสัน เมนูแฟคเจอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
1 อัตรา
22 พ.ค. 62
10 . CAD Designer
To provide drawings/prints of Donaldson parts/products within guidelines while maintaining high levels of standardization. To communicate product designs through drawings, use CAD to generate sketches...

Donaldson (Thailand) Company Limited.
นิคมอมตะซิตี้ (ระยอง) ระยอง
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
21 พ.ค. 62
11 . ช่างเขียนแบบ Draftman
- รับผิดชอบงานเขียนแบบระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ ระบบดับเพลิง และสาธารณูปโภค - จัดเก็บข้อมูล ปรับปรุงแก้ไขแบบข้อมูลต่าง ๆ - เขียนแบบ Shop Drawing งานระะบบตามแบบร่างที่วิศวกรกำหนด - เขียนปแบบ Asbuilt D...

บจก. มู่ซี เอ็นจิเนียริ่ง
นิคมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ระยอง
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง (ตามประสบการณ์)
21 พ.ค. 62
12 . ช่าง CNC MILLING
1.เขียนโปรแกรมควบคุมเครื่อง CNC milling ให้ผลิตชิ้นส่วนให้ตรงตามแบบที่ลูกค้ากำหนด 2.อ่านแบบในการผลิตชิ้นส่วนเครื่องจักรกลได้ 3.ดูแลตรวจสอบการผลิต วางแผนและควบคุมงานให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด ...

J.C.A.ENGINEERING (THIALAND) CO.,LTD / บริษัท เจ.ซี.เอ.เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมอมตะซิตี้ (ระยอง) ระยอง
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
21 พ.ค. 62
13 . เจ้าหน้าที่ออกแบบผลิตภัณฑ์และเจ้าหน้าที่การจัดการการผลิต
เจ้าหน้าที่ออกแบบผลิตภัณฑ์ (Product Design Officer) : 1.รับผิดชอบการออกแบบส่วนอลูมิเนียมและการจัดการแม่พิมพ์ 2.รับผิดชอบการวิจัยการตลาดและบริการด้านเทคนิคการตลาดเป็นหลัก 3.รับผิดชอบการวาดภาพอลูมิ...

Conch Building Material (Thailand) Company Limited
นิคมอมตะซิตี้ (ระยอง) ระยอง
3 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
21 พ.ค. 62
14 . R&D Engineer
1.ออกแบบผลิตภัณฑ์,เครื่องจักร ,แม่พิมพ์ ,ท่อทองแดง 2.ทำ Sampleตามที่ลูกค้ากำหนด 3.ปรับกระบวนการผลิต

บริษัท ดุ้นอัน เมทอลส์ (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมอมตะซิตี้ (ระยอง) ระยอง
3 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
21 พ.ค. 62
15 . Draftman
-ทำความเข้าใจแบบงาน และดำเนินงานตามแผนงาน -เขียนแบบ Shop Drawing,Cutting Plan และ Weld Map โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์

Deeline Construction Company Limited (บจก.ดีไลน์ คอนสตรัคชั่น)
5 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
18 พ.ค. 62
16 . เจ้าหน้าที่เขียนแบบ AutoCad /2D/3D/CAD-CAM/AI
-ดำเนินการวางแผน ออกแบบ เขียนแบบ อ่านแบบแม่พิมพ์โดยใช้โปรแกรม AutoCad 2D,3D CAD-CAM, AI -เขียน Program CNC

บริษัท เอฟเว่อร์ ไบร้ท อินดัสเทรียล จำกัด
นิคมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ระยอง
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
17 พ.ค. 62
17 . เจ้าหน้าที่เขียนแบบ
- ออกแบบผลิตภัณฑ์ตามใบสั่งซื้อของลูกค้า

บริษัท ลี่ไท่ อัลลอย จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
17 พ.ค. 62
 พบ 17 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ