JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 18 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ช่างเขียนแบบ ( Draftsman )
1. ถอดแบบวัสดุเพื่อสั่งซื้อและประเมินราคา ( Material Take off ) 2. จัดทำรายละเอียดในการทำงาน ( Shop drawing ) เมื่อรับ GA และ Design drawing จากลูกค้า 3. เขียนแบบด้วยโปรแกรม Auto CAD, Solid Work 4...

บริษัท สตีลเมอร์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามที่ตกลง
20 ก.ค. 62
2 . Draftsman ( Process , Tank , Civil)
1.รับผิดชอบงานเขียนแบบในสาขาที่เกี่ยวข้อง ตามที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งตรวจสอบแบบให้เป็นไปตามที่ได้ออกแบบโดยวิศวกร เพื่อให้ได้คุณภาพตามความต้องการของลูกค้า หลักวิชาด้านวิศวกรรมและมาตราฐานที่กำหนด 2.ออก...

บริษัท ไทย โรตารี่ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
1 Position
เงินเดือน N/A
19 ก.ค. 62
3 . Mechanic Designer
1.รับผิดชอบงานเขียนแบบและลงรายละเอียดในแบบก่อสร้างในส่วนงานถัง Pressure Vessels, Heat Exchangers และ Mechanical Equipment สำหรับงานที่ใช้ความรู้เทางเทคนิคไม่ซับซ้อนมากนัก รวมทั้งตรวจสอบแบบ เพื่อให้ได้...

บริษัท ไทย โรตารี่ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
2 Positions
เงินเดือน N/A
19 ก.ค. 62
4 . Civil Designer
รับผิดชอบงานเขียนแบบและลงรายละเอียดในแบบก่อสร้างในสาขา โยธา (Civil) และ / หรืองานโครงสร้าง (Structure) สำหรับงานที่ใช้ความรู้เทางเทคนิคไม่ซับซ้อนมากนัก รวมทั้งตรวจสอบแบบ เพื่อให้ได้คุณภาพตรงตามความต้อ...

บริษัท ไทย โรตารี่ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
1 Position
เงินเดือน N/A
19 ก.ค. 62
5 . Tank Designer
รับผิดชอบงานเขียนแบบและลงรายละเอียดในแบบก่อสร้างในส่วนงานถัง (Storage Tank) สำหรับงานที่ใช้ความรู้เทางเทคนิคไม่ซับซ้อนมากนัก รวมทั้งตรวจสอบแบบ เพื่อให้ได้คุณภาพตรงตามความต้องการของลูกค้า หลักวิชาด้านว...

บริษัท ไทย โรตารี่ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
1 Position
เงินเดือน N/A
19 ก.ค. 62
6 . Part Engineer
1.รับผิดชอบในส่วนงานของแม่พิมพ์ 2.ติดตามผลการทดลองแม่พิมพ์ 3.ตรวจสอบการวัดชิ้นงานจาก QC 4.สรุปปัญหาแม่พิมพ์และชิ้นส่วนงาน หาแนวทางการแก้ไข้ปัญหา

บริษัท ฮัดสัน เมนูแฟคเจอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
นิคมอมตะซิตี้ (ระยอง) ระยอง
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
19 ก.ค. 62
7 . Draftsman (ประจำสาขาระยอง)รับสมัครด่วน !
- เขียนแบบ โครงสร้างด้านระบบท่อ หรือโครงการสร้างเหล็ก - สำรวจหน้างาน เพื่อนำมาปรับปรุง ให้ตรงกับความต้องการตามโครงการ,ลูกค้า - ประเมิณวัสดุเบื้องต้น ที่ต้องใช้ในแต่ละโครงการ

บริษัท แซส เทค โซลูชั่น จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 ก.ค. 62
8 . พนักงานเขียนแบบ (ระยอง)
1.เขียนแบบ แก้ไขแบบ Drawingตามที่ได้รับมอบหมาย 2.เป็นคณะกรรมการ ISO9001,ISO14001 3.ปฎิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
19 ก.ค. 62
9 . เขียนแบบ ออกแบบโครงสร้าง
เขียนแบบงานระบบโครงสร้าง,งานเชื่อมโครงสร้าง งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท วายพีเอส(ประเทศไทย) จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน 30,000
19 ก.ค. 62
10 . Draftman

บริษัท ซีนเนอร์จี เอ็นจิเนียริ่ง แอดแวนเทจ (ประเทศไทย) จำกัด
1 positions
เงินเดือน Negotiable
18 ก.ค. 62
11 . เจ้าหน้าที่เขียนแบบ
- ออกแบบผลิตภัณฑ์ตามใบสั่งซื้อของลูกค้า

บริษัท ลี่ไท่ อัลลอย จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 ก.ค. 62
12 . พนักงานเขียนแบบ
1.รับงานจากผู้บังคับบัญชา ตรวจสอบแบบและเอกสารที่ได้รับให้ถูกต้อง 2.การถอดวัสดุให้พนักงานในหน่วยงาน 3.ดูแลการทำงานให้ถูกต้อง ติดต่อประสานกับวิศวกรควบคุมงานในกรณีแบบมีปัญหา 4.ทำ Shop DWG., Cutting P...

Cryeng ( Thailand ) Co.,Ltd.
นิคมอมตะซิตี้ (ระยอง) ระยอง
5 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
18 ก.ค. 62

บริษัท เจ แอนด์ เค กรุ๊ป เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
2 อัตรา
18 ก.ค. 62
14 . Mold Designรับสมัครด่วน !
Design new mold , Modify mold Fitting mold, Plan mold ,Assy mold

บริษัท เอ็นพีซี โมลเทค (ไทยแลนด์) จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน N/A
17 ก.ค. 62
15 . พนักงานเขียนแบบ
1.สำรวจหน้างานเพื่อการเขียนแบบ 2.เขียนแบบตามความต้องการของ Design Engineer 3.เขียนแบบงานระบบงานก่อสร้าง, ระบบไฟฟ้า, เครื่องกลด้วยโปรแกรม AUTO CAD 4.งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บจก.เอ็ม.เค.เอ็น เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามประสบการณ์และโครงสร้างของบริษัท
17 ก.ค. 62
16 . R&D Assistant Engineer / R&D Technician
- Responsible to design new parts for new products. - Able to use CAD,NX Program for 3D designing and follow up plan by self. - Draft 2D/3D drawing for new parts and send data to release department ...

Beko Thai Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน NA
17 ก.ค. 62
17 . เจ้าหน้าที่เขียนแบบ AUTO CAD /CAM
- เขียนแบบโดยใช้โปรแกรม Auto Cad (2D) CAM-3D (UG) - setup เครื่อง CNC ให้พร้อมสำหรับการผลิตชิ้นงาน - ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

บริษัท เอฟเว่อร์ ไบร้ท อินดัสเทรียล จำกัด
นิคมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ระยอง
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
15 ก.ค. 62
18 . Design Engineer/Draft Man
- ออกแบบ เขียนแบบผลิตภัณฑ์ 2D 3D ด้วยโปรแกรม Autocad - นำเสนอข้อมูลผลิตภัณฑ์แก่ลูกค้า ผู้ออกแบบ และ ทีปรึกษา - ให้ข้อมูลทางเทคนิคเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ สนับสนุนทีมขาย - ถอดแแบบ ปริมาณ เพื่อทำราคาผลิตภ...

บริษัท ไอเจน เอนจิเนียริ่ง จำกัด
เขตประกอบการอุตสาหกรรม ไออาร์พีซี ระยอง
2 อัตรา
เงินเดือน N/A
15 ก.ค. 62
 พบ 18 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ