JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 1,335 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
21 . ล่ามภาษาจีน
ล่ามแปลกภาษาจีนตามที่บริษัทต้องการ บริษัทเป็นบริษัทใหม่มาลงทุ่นที่ไทย พนักงานที่จะเข้ามาในปัจจุบันนี้จะได้รับการฝึกอบรมเป็นหัวหน้าในอนาคต

บริษัท เช่วเฉิน ซิลิก้า (ไทยแลนด์) จำกัด
นิคมดับบลิวเอชเอ ตะวันออก (มาบตาพุด) ระยอง
5 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
22 พ.ค. 62
22 . Instrument Technician
-รับผิดชอบในการตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องมือของโรงงาน และจัดเวลาที่เหมาะสมเพื่อแก้ไขปัญหา(ถ้าเจอ) -รับผิดชอบในการบำรุงรักษาประจำวันของอุปกรณ์เครื่องมือให้ทำงานอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ -วางแผนซื้ออะไห...

บริษัท เช่วเฉิน ซิลิก้า (ไทยแลนด์) จำกัด
นิคมดับบลิวเอชเอ ตะวันออก (มาบตาพุด) ระยอง
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
22 พ.ค. 62
23 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (HSE)
- ควบคุมดูแลงานด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม รวมถึงเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย - การฝึกอบรมที่เกี่ยวข้อง - ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - ให้คำปรึกษา แนะนำด้านอาชีวอนามัย ความปลอด...

บริษัท เช่วเฉิน ซิลิก้า (ไทยแลนด์) จำกัด
นิคมมาบตาพุด ระยอง
1 อัตรา
เงินเดือน พิจารณาตามความสามารถ
22 พ.ค. 62
24 . Financial officer ภาษาอังกฤษ
- ตรวจจสอบเอกสารการลงบัญชีและหลักฐานประกอบการลงบัญชี - จัดเตรียมและปรับปรุงให้แต่ละส่วนงานส่งรายงานหลังจากปิดบัญชีในแต่ละเดือน (งานบัญชีเจ้าหนี้ งานบัฐญชีทรัพย์สิน งานบัญชีต้นทุน งานบัญชีลุกหนี้ งานก...

บริษัท เช่วเฉิน ซิลิก้า (ไทยแลนด์) จำกัด
นิคมมาบตาพุด ระยอง
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
22 พ.ค. 62
25 . Junior Mechanic Design Engineer
รับผิดชอบงานออกแบบ Pressure Vessels, Heat Exchangers, กำหนดและประเมินผลสเปคของ Static Equipment และ Rotating Machine รวมทั้งออกแบบอุปกรณ์ที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องกับถัง (Tank Accessories) เพื่อให้ได้คุณ...

บริษัท ไทย โรตารี่ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
1 Position
เงินเดือน N/A
22 พ.ค. 62
26 . เจ้าหน้าที่ขายภาคตะวันออก
- สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าใหม่ - เก่าที่รับผิดชอบ - จัดทำตารางประมาณยอดขาย - ประเมิน และติดตามศักยภาพของลูกค้า - นำเสนอขายสินค้า และวางแผนการขายผลิตภัณฑ์ - ติดตามและประสานงานเกี่ยวกับกา...

บริษัท เข็มเหล็ก จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน รายได้มากกว่า 20,000 บาท / เดือน
22 พ.ค. 62
27 . Draftman
- เขียนแบบโดยใช้โปรแกรม Auto Cad - เขียนแบบ 3D - เขียนงานด้าน Piping และไฟฟ้า - เขียนแบบ ท่อ Isometric - รับผิดชอบด้านการออกแบบร่วมกับวิศวกรและหน่วยงานอื่น

Genos Innovation Service Co., Ltd.
1 Position
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
22 พ.ค. 62
28 . หัวหน้างช่าง
- ควบคุมดูแลทำงานตาม Scope ที่ได้รับมอบหมาย - ควบคุมลูกน้องให้ทำตามคำสั่ง

Genos Innovation Service Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 พ.ค. 62
29 . ฝ่ายผลิต (ระยอง)รับสมัครด่วน !
- ควบคุมการทำงานของเครื่องจักรให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด และสำเร็จตามเป้าหมายแผนกที่กำหนดไว้ - ปฎิบัติตามกฎระเบียบของบริษัทอย่างเคร่งครัด - ปฎิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา - ปฎิบัติตามรายละเอียดในคู...

บริษัท ไทร์-วอล กรุ๊ป
นิคมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ระยอง
10 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
22 พ.ค. 62
30 . พนักงานขับรถ 6 ล้อ ( ระยอง )รับสมัครด่วน !
1.ตรวจสอบสภาพรถประจำวันก่อนนำรถออกปฏิบัติงาน และบันทึกการตรวจสภาพส่งผู้บังคับบัญชาทุกวัน 2.ขับรถส่งสินค้าให้กับลูกค้าของบริษัท 3.ทำงานในฝ่ายผลิตได้ 4.มีหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในระเบียบข้อบังคับเกี่...

บริษัท ไทร์-วอล กรุ๊ป
นิคมดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด 1 ระยอง
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง บริษัท
22 พ.ค. 62
31 . HR Manager
1.Contributing to the development of HR department goals, objectives, and systems. 2.Manage, direct and coordinate for Human Resource function in HRM&HRD. 3.Developing and administering HRM&HRD plan...

Bridgestone NCR Co., Ltd.
1 อัตรา
22 พ.ค. 62
32 . HR STAFF (Payroll)
1.คำนวนค่าจ้างประจำเดือนและสวัสดิการสิทธิประโยชน์ของพนักงาน 2.คำนวนโบนัส การปรับเงินเดือน การขึ้นตำแหน่ง ให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ 3.บันทึกข้อมูลประวัติพนักงาน และจัดทำฐานข้อมูลประวัติพนักงาน 4....

Bridgestone NCR Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
22 พ.ค. 62

Bridgestone NCR Co., Ltd.
6 อัตรา
เงินเดือน เบี้ยเลี้ยง 250บาท/วัน (จ่ายเฉพาะวันที่ฝึกงานจริง)
22 พ.ค. 62
34 . เจ้าหน้าที่วางแผนผลิต (วุฒิ ปวส.)
1. สนับสนุนงานด้านเอกสาร ด้านการวางแผนผลิต และงานด้านระบบคุณภาพ 2. ปฎิบัติงานตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา

Bridgestone NCR Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
22 พ.ค. 62
35 . QA Engineer
1.Establish plan, maintain & follow up the quality system by Product/Process audit & MSA plan. And ensuring it conforms to planned arrangement with effectively implemented. 2.Responsible to the audi...

Bridgestone NCR Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
22 พ.ค. 62
36 . Senior Engineer (Maintenance)
1.ดูแลรับผิดชอบงานโครงการ (Project) และผลักดันให้บรรลุวัตถุประสงค์ 2.สนับสนุนให้ความช่วยเหลือข้อมูลด้านวิศวกรรมให้กับทีมงานเพื่อให้เข้าใจยิ่งขึ้น 3.วิเคราะห์และปรับปรุงพัฒนาเครื่องจักร รวมถึงกระบวนก...

Bridgestone NCR Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
22 พ.ค. 62
37 . Technician (แผนกซ่อมบำรุง)
1. PM เครื่องจักร 2. ซ่อมเครื่องจักรตามใบแจ้งซ่อม 3. งาน Project 4.ปฎิบัติงานตามขั้นตอน WI 5.ตรวจสอบงานประจำวัน (Daily report) 6.สนับสนุนกิจกรรมของบริษัทฯและปฎิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย

Bridgestone NCR Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
22 พ.ค. 62
38 . Senior Staff (HR-Training)
- ดำเนินการวางแผน และกำหนดแผนการฝึกอบรมให้สอดคล้องกับแผนธุรกิจและนโยบาบการบริหารงานของบริษัทฯ ประจำปี - กำหนดวัตถุประสงค์และผลที่คาดหวังจากการฝึกอบรมในแต่ละปีของแต่ละหลักสูตรให้มีความชัดเจนเพื่อสามาร...

Bridgestone NCR Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัทฯ
22 พ.ค. 62
39 . Japanese Interpreter Urgently Required !
- Mainly support Japanese Management as a Japanese-Thai interpreter mainly in manufacturing site. - To coordinate in communication. - To interpret with the speech in the meeting - To interpret bo...

Bridgestone NCR Co., Ltd.
1 อัตรา
22 พ.ค. 62
40 . เจ้าหน้าที่ R&D
-ดำเนินการ ประสานงาน งานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามขั้นตอนของกระบวนการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ -ดำเนินการงานทดลอง งานทดสอบภายในต่างๆ ทั้งตามมาตรฐานภายในองค์การ หรือการทดสอบตามมาตรฐาน...

บริษัท แพลตตินั่ม โปร พลาสติก จำกัด
1 อัตรา
22 พ.ค. 62
 พบ 1,335 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ