เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 1,253 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Purchasing Staff (Raw Material)
1. Issue purchase order 2. Collate purchase orders and purchase reguisitions in order to order materials,goods and supplies Interact with the supplies. 3. Interact with the suppliers on a day to da...

Bridgestone NCR Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
21 ก.พ. 61
2 . Senior Staff (HR-Training)
- ดำเนินการวางแผน และกำหนดแผนการฝึกอบรมให้สอดคล้องกับแผนธุรกิจและนโยบาบการบริหารงานของบริษัทฯ ประจำปี - กำหนดวัตถุประสงค์และผลที่คาดหวังจากการฝึกอบรมในแต่ละปีของแต่ละหลักสูตรให้มีความชัดเจนเพื่อสามาร...

Bridgestone NCR Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัทฯ
21 ก.พ. 61
3 . Production Engineer
- Analysis problem root cause support production line. - To design Jig Fixture and mold. - New machine installation and Improvement. - Handle project on assignment. - Improve process for productiv...

Bridgestone NCR Co., Ltd.
3 อัตรา
21 ก.พ. 61
4 . Accounting Staff รับสมัครด่วน !
1. Process Tax invoic in sale order system 2. Process Account Receivable, Account Receivable Aging 3. Contract to custamer for comfirm due date payment 4. Sale Tax Invoice, Othen Income, Closingg I...

Bridgestone NCR Co., Ltd.
1 อัตรา
21 ก.พ. 61
5 . Sales EngineerUrgently Required !
Main Job Purpose increase sales amount and market share of hydraulic hose & air-conditioning hose in Thailand domestic market. To be window person for customer then to find solution and proposal for...

Bridgestone NCR Co., Ltd.
1 position
เงินเดือน Depend on experience
21 ก.พ. 61
6 . Sales StaffUrgently Required !
Main Job Purpose - Responsible for coordinate with customer and whom concern. For the purpose of customer satisfaction in sales and service. - Responsible for manage new project to provide effective...

Bridgestone NCR Co., Ltd.
1 อัตรา
21 ก.พ. 61
7 . EngineerUrgently Required !
- Handel customer claim , complaint or any requirement. - Handel Quality control and co-operate for new project. - Handel analysis quality problem and counter measure report to customer. - Support ...

Bridgestone NCR Co., Ltd.
1 อัตรา
21 ก.พ. 61
8 . Japanese Interpreter Urgently Required !
- Mainly support Japanese Management as a Japanese-Thai interpreter mainly in manufacturing site. - To coordinate in communication. - To interpret with the speech in the meeting - To interpret bo...

Bridgestone NCR Co., Ltd.
1 อัตรา
21 ก.พ. 61
9 . วิทยากรฝึกอบรม และวิทยากรฝึกอบรมฝึกหัด
1.บรรยายหลักสูตรฝึกอบรมด้านความปลอดภัยฯในการทำงาน 2.ปรับปรุงเอกสารการสอนให้ทันสมัยและสอดคล้องกับมาตรฐาน 3.กำกับดูแลเอกสารที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามข้อกำหนดของบริษัท 4.ตรวจสอบดูแลเครื่องมือและอุปกรณ์...

บริษัท ไดเรคชั่น เทรนนิ่ง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 25,000 - 28,000
21 ก.พ. 61
10 . Safety officer / จป.วิชาชีพ / ผู้ช่วยวิทยากรฝึกอบรมความปลอดภัยฯ
1.ดูแลงานด้านเอกสาร ที่เกี่ยวกับการฝึกอบรมของบริษัท 2.เป็นผู้ช่วยวิทยากร และวิทยากรฝึกหัด ในการฝึกอบรม 3.ประสานงานลูกค้าเรื่องเอกสารในการฝึกอบรม 4.แนะนำนายจ้างปฏิบัติตามกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับบริษัท...

บริษัท ไดเรคชั่น เทรนนิ่ง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 16,000 - 20,000
21 ก.พ. 61
11 . Delivery-Store Supervisor
- ดูแลงานด้านการรับ - จัดเก็บ - จัดส่ง สินค้า - และดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานในทีมให้เป็นไปตามเป้าหมาย และนโยบาย

บริษัท อาโอยาม่าไทย จำกัด
นิคมอีสเทิร์นซีบอร์ด ระยอง ระยอง
3 อัตรา
เงินเดือน ตามคุณวุฒิและประสบการณ์
21 ก.พ. 61
12 . Sale Supervisor
- งานด้านการตลาด , การคำนวณราคาขาย จัดทำรายงานด้านการขาย ติดต่อลูกค้าและ ประสานงานภายในองค์กร - ควบคุมดูแลทีมงานให้ปฎิบัติงานตามเป้าหมาย

บริษัท อาโอยาม่าไทย จำกัด
นิคมอีสเทิร์นซีบอร์ด ระยอง ระยอง
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
21 ก.พ. 61
13 . พนักงานเคมี ( สัญญา 11 เดือน)รับสมัครด่วน !
ปฎิบัติงานด้านเคมี ใน Line ชุบ

บริษัท อาโอยาม่าไทย จำกัด
นิคมอีสเทิร์นซีบอร์ด ระยอง ระยอง
1 อัตรา
เงินเดือน ตามคุณวุฒิและประสบการณ์
21 ก.พ. 61
14 . พนักงานขาย - สารเคมีแล็ป (ระยอง ชลบุรี)รับสมัครด่วน !
- ขายสารเคมีเกรดวิเคราะห์ เคมีแล็บ Analytical Reagents, BioReagent เครื่องแก้วและอุปกรณ์ที่ใช้ในห้องปฏิบัติการ ห้องทดลอง ห้องวิจัย - ติดต่อโรงงานยา มหาวิทยาลัย โรงงานอุตสาหกรรม แลปเซอร์วิส และสถานท...

บริษัท เอเพกซ์ เคมิเคิล จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ขึ้นกับประสบการณ์ + ค่าน้ำมัน + ค่าเสื่อมรถ + ค่าโทรศัพท์+ Commission +รางวัลไตรมาส
21 ก.พ. 61
15 . Logistic (Import / Export) / BOI Urgently Required !
Logistic (Import / Export) - Contact shipping for booking freight Sea and Air. - Negotiate and compare the price for import-Export clearance. - Follow up document import-Export from the shipping....

CHIBA METAL (THAILAND) Co., Ltd.
นิคมอมตะซิตี้ ระยอง
2 Postions
เงินเดือน Negotiate
21 ก.พ. 61
16 . ผู้จัดการบัญชีและการเงิน
1.สามารถปิดงบและตรวจสอบบัญชี และเอกสารบัญชีได้เป็นอย่างดี 2.ใช้โปรแกรมบัญชี ERP , Express , EASY-ACC ได้ดี 3.ทำเอกสารบัญชีหรือดำเนินงานบัญชีต่างๆ 4.มีความรู้เรื่องภาษี และสามารถติดต่องานกับสรรพากร

บริษัท เบทต้าลาเท็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
21 ก.พ. 61
17 . เจ้าหน้าที่นำเข้าและส่งออก
1.จัดทำเอกสารนำเข้า-ส่งออก 2.ตรวจสอบเอกสารของShipping ว่าถูกต้องหรือไม่ 3.ติดต่อ ตอบอีเมล์ลูกค้าและ shipping 4.ติดตามการจองรถ จองเรือเพื่อส่งออกสินค้า 5.งานเอกสารส่งออกอื่นๆ

บริษัท เบทต้าลาเท็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล
1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 - 18,000 บาท
21 ก.พ. 61
18 . Staff Accounting (Cost & Budget )
- Experience abount Fixed Asset process - Ability to work under pressure

Sumitomo Rubber (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะซิตี้ ระยอง
1 Position
เงินเดือน N/A
21 ก.พ. 61
19 . Sr.Officer & Officer Safety
- Prepare and send document to govermant by law requirement - Co-Operate about safety committee meeting in factory - Co-operate about safety training - Follow up and collect data about safety patro...

Sumitomo Rubber (Thailand) Co., Ltd.
2 Positions
เงินเดือน N/A
21 ก.พ. 61
20 . พนักงานขายประจำเคาน์เตอร์ Tesco Broker สาขาระยอง / บ่อวิน
1. นำเสนอบัตรเครดิต เทสโก้ วีซ่า การ์ด ประกันชีวิตและประกันภัยรถยนต์ 2. สร้างความสัมพันธ์อันดีภายในทีมงานขาย 3. มีแนวคิดวิธีการใหม่ ๆ ในการกระตุ้นยอดขาย 4. แจ้งข้อมูลข่าวสาร ให้กับทีมงานอย่างต่อเน...

บริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัด
4 อัตรา
เงินเดือน 11,000 - 13,000 ไม่รวมคอมมิชชั่น
21 ก.พ. 61
 พบ 1,253 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ