JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 46 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . นักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อม
พัฒนาความรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (ภาวะโลกร้อน) กับมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับ การจัดการเกษตรกรรม การจัดการทรัพยากรน้ำ การจัดการทรัพยากรป่าไม้ การจัดการขยะ การจัดการพลังงานหมุนเวียน เพื่อหนุ...

ห้างหุ้นส่วนสามัญ อัตถจริยา
24 พ.ค. 62

สถาบันไทย-เยอรมัน
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
24 พ.ค. 62
3 . โปรแกรมเมอร์
1. พัฒนาระบบ Application เพื่อสนับสนุนการทำงานด้านต่างๆ ภายในบริษัท 2. พัฒนาระบบ Application เพื่อรองรับการทำงานบน Platform ต่างๆ 3. หน้าที่รับผิดชอบการกำหนดรูปแบบ หรือ Concept ของเว็บไซต์ เพื่อนำเ...

สถาบันไทย-เยอรมัน
24 พ.ค. 62
4 . Sale Representative (ชลบุรี)
- ติดต่อนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ ของสถาบันฯ ให้แก่สถานประกอบการในเขตกรุงเทพล,ปริมณฑลและพื่นที่ใกล้เคียง - ดูแลรักษาฐานลูกค้าเดิมและขยายฐานลูกค้าใหม่ - ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้...

สถาบันไทย-เยอรมัน
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
24 พ.ค. 62
5 . วิศวกร (วัสดุและโลหะการ)
- เพื่อทำการสอน การฝึกอบรม และงานโครงงานอุตสาหกรรม ในด้าน Manufacturing Technology ให้แก่ลูกค้า โดยให้ความเชื่อมั่นแก่ลูกค้าในการดำเนินงานอย่างมืออาชีพของสถาบันฯ

สถาบันไทย-เยอรมัน
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
24 พ.ค. 62

สถาบันไทย-เยอรมัน
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
24 พ.ค. 62
7 . เจ้าหน้าที่ประสานงานการตลาด (Event Marketing Coordinator)* ชายเท่านั้น*
วางแผน ติดต่อและประสานงานเรื่องสถานที่ตั้งบูธประชาสัมพันธ์สำหรับโครงการระดมทุนภาคสนาม รวมทั้งจัดทำรายงานและวิเคราะห์ตัวเลขสถิติที่เกี่ยวข้อง เป็นรายวัน รายสัปดาห์และรายเดือน

มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
24 พ.ค. 62
8 . เจ้าหน้าที่ระดมทุนภาคสนาม
- ปฏิบัติงานนอกสถานที่ เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการ - สามารถทำงานเป็นทีม บริหารจัดการทีม ถ่ายทอดและสอนงานให้กับสมาชิกในทีมได้ - มีการวางแผนทีมและสามารถบริหารทีม ให้บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ ...

มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์
หลายอัตรา
เงินเดือน 16,000 -26,000
24 พ.ค. 62
9 . เจ้าหน้าที่การศึกษา หนองคาย (ผู้ชาย)
- ให้คำปรึกษา คำแนะนำในเรื่องการศึกษา - รับผิดชอบด้านการวางแผนกิจกรรมต่างๆ - ติดต่อประสานงานกับภาครัฐและเอกชน

มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์
เงินเดือน สามารถต่อรองได้
24 พ.ค. 62
10 . เจ้าหน้าที่ดูแลเยาวชนชาย (จ.สมุทรปราการ)
- ให้คำปรึกษา คำแนะนำในเรื่องการศึกษา และดูแลชีวิตความเป็นอยู่ของเยาวชน - รับผิดชอบด้านการวางแผนกิจกรรมต่างๆ - ติดต่อประสานงานกับภาครัฐและเอกชน

มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
24 พ.ค. 62
11 . Junior HR
-Be responsible for all rounded HR functions, including end to end recruitment process, compensation & benefit, payroll, performance management, training and development -Develop and implement HR str...

มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์
เงินเดือน 45-60K
24 พ.ค. 62
12 . เจ้าหน้าที่โปรแกรมการเลี้ยงดูเด็กฯ
- ติดตาม กำกับดูแลงานการศึกษาของเด็กและเยาวชน รวมถึงการมีงานทำของเด็กและเยาวชน - ศึกษาพฤติกรรมเด็ก ส่งเสริมและแก้ไขปัญหาพฤติกรรมเด็ก/เยาวชน - แก้ไข ส่งเสริมสุขภาพของเด็กทั้งด้านร่างกายและจิตใจ - ให...

มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
24 พ.ค. 62
13 . เจ้าหน้าที่ดูแลเด็ก หมู่บ้านเด็กเชียงราย ,หนองคาย,สมุทรปราการ
- เลี้ยงดูเด็ก - วันหยุดประจำ เดือนละ 4 วัน ***สวัสดิการเพิ่มเติมสำหรับตำแหน่งนี้*** +++ มีเงินบำนาญเกษียณอายุ, มีที่พัก และอาหาร 3 มื้อ, มีวันหยุดประจำเดือน และวันหยุดประจำปี, เงินเดือนๆ ที่ 1...

มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
24 พ.ค. 62
14 . ผู้ช่วยพยาบาลสัตว์ (Animal Nursing Assistant)
หน้าที่รับผิดชอบหลัก - รับผิดชอบในการเตรียมอุปกรณ์ต่างๆ ให้พร้อมก่อนการเปิดหน่วยทำหมันเคลื่อนที่ รวมถึงการเก็บล้าง ทำความสะอาดฆ่าเชื้อพื่นที่ที่ตั้งหน่วย เมื่อเสร็จสิ้นงานในแต่ละวัน - ทำความสะอาดเค...

Soi Dog Foundation
เงินเดือน 14,000-16,000
24 พ.ค. 62
15 . เจ้าหน้าที่กู้ภัยสัตว์ (Animal Rescue Officer)
หน้าที่รับผิดชอบหลัก - รับผิดชอบในการหา ติดตาม และจับสุนัข เพื่อขนส่งเข้ามาทำหมันในโครงการฯ จำนวน 40-45 ตัว ต่อวัน ต่อหนึ่งหน่วยดำเนินการ ( 1 หน่วยมีทีมกู้ภัย 2 ทีม แบ่งทีมละประมาณ 20-22 ตัวต่อวัน) ...

Soi Dog Foundation
เงินเดือน 18,000-22,000
24 พ.ค. 62
16 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย (sale)ขายครุภัณฑ์ของหน่วยงานราชการหรือเอกชนรับสมัครด่วน !
- เป็นตัวแทนขายครุภัณฑ์ต่างของหน่วยงานราชการหรือเอกชนตามพื้นที่ต่าง ๆ บริษัทของเราเน้นคนในพื้นที่ทำงานในพื้นที่นั้น ๆ ซึ่งสินค้าต่าง ๆ ที่ www.scas.co.th

บริษัท เซาท์เทอร์น คอมเมอเชี่ยล แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
77 อัตรา จังหวัดละ 1 อัตราทั่วประเทศ
เงินเดือน 10,000บาทขึ้นไป หรือ ตามตกลง หรือ ตามหน้าที่การปฏิบัติงาน
24 พ.ค. 62
17 . เจ้าหน้าที่ออกแบบกราฟิกรับสมัครด่วน !
งานออกแบบป้าย สื่อ สิ่งพิมพ์ และงานประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ของพิพิธภัณฑ์ผ้าฯ ภายใต้รูปแบบอัตลักษณ์ขององค์กร

พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
เงินเดือน 13,000 - 25,000 บาท
24 พ.ค. 62
18 . เจ้าหน้าที่อนุรักษ์รับสมัครด่วน !
- ดูแลรักษาและซ่อมแซมวัตถุ - จัดเตรียมวัตถุเพื่อจัดแสดง และการเก็บวัตถุหลังจัดนิทรรศการ - ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
24 พ.ค. 62
19 . เจ้าหน้าที่การเงิน/ Financial Officer
1. ควบคุมการรับเงินสดและเช็คโดยตรวจสอบการออกใบเสร็จรับเงิน พร้อมทั้งบันทึกรายการรับ 2. กำหนดวันจ่ายเช็ค จัดลำดับการเบิกจ่ายเงิน ตรวจสอบเงื่อนไขและระยะเวลาเครดิต 3. จัดทำเอกสารชุดจ่ายและเงินสดย่อย ต...

มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา (EDF)
เงินเดือน 18,000.-
24 พ.ค. 62
20 . เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการรากแก้ว
1)ติดต่อ ประสานงานผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินโครงการรากแก้วในสถาบันฯ 2)ทำงานเชื่อมโยงประสานกับหน่วยงานราชการ ได้แก่ จังหวัด อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท...

มูลนิธิรากแก้ว (Rakkaew Foundation)
24 พ.ค. 62
 พบ 46 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ