JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานขับรถบรรทุกรับสมัครด่วน !
• ขับรถส่งสินค้าตามคำสั่งปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท โซล่าแอสฟัลท์ จำกัด
30 อัตรา
เงินเดือน 15,000 บาท ขึ้นไป
17 พ.ค. 62
2 . ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกจัดส่งสินค้า (ราชบุรี)
1.ควบคุมตรวจสอบสภาพรถขนส่งให้พร้อมใช้งาน 2.ควบคุมดูแลจัดเรียงสินค้าให้ถูกต้องเหมาะสม 3.รายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้บังคับบัญชา 4.บันทึกข้อมูลและจัดทำเอกสารส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
17 พ.ค. 62
3 . พนักงานประจำรถ/โหลดสินค้า
-รับบิลสินค้าและโหลดสินค้าขึ้นรถพร้อมส่งลูกค้าปลายทาง -เมื่อถึงที่หมายวางบิลสินค้าและโหลดสินค้าลงจากรถเพื่อส่งมอบสินค้าให้แก่ลูกค้า

บริษัท บิ๊ก ฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด
2 อัตรา ด่วน
เงินเดือน 9,300+เบี้ยเลี้ยง
16 พ.ค. 62
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ