JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 9 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อวัตถุดิบ ประจำที่โรงงาน อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรีรับสมัครด่วน !
1.วางแผนการนำเข้าวัตถุดิบให้เพียงพอและเหมาะสมกับแผนการผลิต 2.จัดหาวัตถุดิบให้ได้ตามเป้าหมาย ทั้งคุณภาพ ปริมาณ ราคา และเวลา 3.ออกสำรวจและจัดเก็บข้อมูลของแหล่งวัตถุดิบ 4.สร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างเ...

บริษัท แกรนด์ เอเชียอินคอร์เปอเรชั่น จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
16 ก.ย. 62
2 . Packaging Supervisor/Officer หัวหน้า/เจ้าหน้าที่บรรจุภัณฑ์-ราชบุรี,อินโดนีเซียรับสมัครด่วน !
1.ดูแลงานต่างๆ ของ Packageing Center 2.อนุมัติ PO 3.ติดตามประสานงานและแก้ไขปัญหาของแผนก

บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
นิคมราชบุรี ราชบุรี
16 ก.ย. 62

YX THAI CORP
1 อัตรา
เงินเดือน 13,000 - 17,000 บาท
15 ก.ย. 62
4 . ธุรการ ประจำโครงการก่อสร้างรับสมัครด่วน !
1.จัดทำเอกสารคำขออนุมัติซื้อ(PR)และประสานงานสั่งซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ในโครงการ 2.งานธุรการทั่วไปในโครงการก่อสร้าง งานบัญชีโครงการ เช่นบัญชีเงินสดหน้างาน,ค่าแรงคนงาน เป็นต้น 3.จัดทำเอกสารเบิกงวดงานผู้รับ...

บริษัท ครอสส์มัน (ไทยแลนด์) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง(ประสบการณ์)
14 ก.ย. 62
5 . พนักงานจัดซื้อ
- ต่อรองราคา รวบรวมสั่งสินค้า - หาคู่ค้าใหม่ๆ - จัดทำ PO/RR (โปรแกรม Express) - ติดตามสินค้า และตรวจสอบเอกสารใหถูกต้อง - จัดเก็บคีย์ข้อมูลเข้าระบบคอมพิวเตอร์ - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคั...

บริษัท เจริญกิจ ซี.เค จำกัด
13 ก.ย. 62
6 . พนักงานธุรการ ( เน้นคอมพิวเตอร์ )
- จัดซื้อ จัดการงานเอกสาร - บันทึกข้อมูล ประสานงาน

บริษัท เจริญกิจ ซี.เค จำกัด
13 ก.ย. 62
7 . หัวหน้าหน่วยธุรการ/เจ้าหน้าที่ธุรการ (ประจำโรงงาน อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี)
หัวหน้าหน่วยธุรการ 1.ดูแลงานธุรการสำนักงาน , งานธุรการโรงงาน อาคารสถานที่ 2.ดูแลงานพ่อบ้านแม่บ้าน 3.ดูแลรถบริษัท, การจัดรถบริการพนักงาน 4.ดูแลงานระบบบริหารคุณภาพที่เกี่ยวข้องกับหน่วยธุรการ 5.CCT...

บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)
1/1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
11 ก.ย. 62
8 . พนักงานจัดซื้องานช่าง (รายเดือน)
สั่งซื้อสินค้าที่เกี่ยวข้องกับงานช่าง เช่น อุปกรณ์เครื่องมือ อะไหล่สิ้นเปลือง อุปกรณ์ไฟฟ้า น้ำมันเตา ถ่านหิน และอื่นๆ

บริษัท ไทยโคโคนัท จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
11 ก.ย. 62
9 . ธุรการช่างเทคนิคผลิตชิ้นส่วน/Tooling Control
1.ควบคุมสต๊อกเบิก-จ่าย Tooling ที่ใช้งานในไลน์ผลิตชิ้นส่วนทุกขั้นตอนการผลิต 2.สั่งผลิต/แก้ไข/สั่งซื้อ/ติดตามสถานะการผลิต Tooling จากหน่วยงานภายนอก 3.บันทึกข้อมูลใช้งาน Toolingและควบคุมการใช้งานTooli...

บริษัท เนแรค อาร์มส อินดัสตรี จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท+ประสบการณ์
10 ก.ย. 62
 พบ 9 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ