JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุงรับสมัครด่วน !
1.ซ่อม-สร้าง และบำรุงสาธารณูปโภค ไฟฟ้า ประปา อาคาร 2.ตรวจสอบ ซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศอาคารเบื้องต้น 3.ตรวจเช็ค ซ่อมแซมบำรุงรักษาอุปกรณ์ในอาคาร 4.สรุปผลดำเนินงานตามใบแจ้งซ่อมแต่ละแผนก 5.งานอ...

บริษัท อำนาจ ฟู้ดส์ จำกัด
23 มี.ค. 62

กลุ่มบริษัท เอฟพี ฟู้ด กรุ๊ป
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 มี.ค. 62
3 . ช่างคลังสินค้า
ซ่อมเครื่องอิงค์เจ็ทและระบบเครื่องจักร เครื่องปิดฉลากบรรจุกล่อง

บริษัท วี แอนด์ เค สับปะรดกระป๋อง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 มี.ค. 62
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ