JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ช่างไฟฟ้า/ช่างกลโรงงาน
1.ดูแลตรวจเช็คและซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรตามที่ได้รับมอบหมาย 2.ควบคุม ในการซ่อมเครื่องจักร และพร้อมลงมือปฏิบัติ เพื่อให้การซ่อมเครื่องจักรให้มีประสิทธิภาพ 3.จัดทำรายงานตรวจเช็คเครื่องจักร การซ่อมแซ...

TRITACT COMPANY LIMITED
นิคมราชบุรี ราชบุรี
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามที่ตกลง
21 ส.ค. 62
2 . Production Officer/Supervisor (ประจำราชบุรี/เวียดนาม)รับสมัครด่วน !
- จัดทำแผนการบำรุงรักษาเครื่องจักร - ทำเอกสารตรวจเช็คเครื่องจักรประจำวัน - บันทึกการซ่อมบำรุงต่างๆในประวัติการซ่อมเครื่องจักร - ติดตั้งและพัฒนาเครื่องจักร,เครื่องมือให้มีประสิทธิภาพ - จัดซื้อ,จัดห...

บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
นิคมราชบุรี ราชบุรี
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
21 ส.ค. 62
3 . ช่างไฟฟ้า
ดูแลระบบไฟฟ้าภายใน และ รอบโรงงาน ตามแผนบำรุงรักษา และปรับปรุงแก้ไข ตามเอกสารแจ้งซ่อม ทั้งระบบไฟฟ้าของเครื่องจักรในสายการผลิต และงานไฟฟ้าทั่วไป รวมถึงงานติดตั้งของโครงการเกี่ยวกับไฟฟ้า

SOTUS INTERNATIONAL Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
21 ส.ค. 62
4 . ช่างไฟฟ้า
1. รับผิดชอบงานด้านไฟฟ้าอาคาร และโรงงาน 2. ตรวจสอบความปลอดภัยของระบบไฟฟ้า

บริษัท โปลิโฟมราชบุรี จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 ส.ค. 62
5 . ช่างไฟฟ้ารับสมัครด่วน !
- เดินสายไฟ/ต่อ Breaker/ต่ออุปกรณ์เครื่องจักร - เปลี่ยนหลอดไฟ/บัลลาท/ ต่างในโรงาน - ซ่อมแซม เช็คอุปกรณ์เบื้องต้นในโรงงาน

บริษัท กิจสยาม พาร์ทเวิร์คส์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 10,000+
15 ส.ค. 62
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ