JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 7 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . QA/QC Engineer
1. บริหารจัดการงานในแผนก QA/QC 2. พัฒนางานระบบควบคุมคุณภาพ QC โดยใช้สถิติมาประกอบการทำงาน 3. พัฒนางานระบบบริหารคุณภาพ QA

บริษัท เนแรค อาร์มส อินดัสตรี จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท + ประสบการณ์
24 ส.ค. 62
2 . พนักงานแผนกควบคุมคุณภาพ (QC)
ปฏิบัติงานในตำแหน่ง พนักงานแผนกควบคุมคุณภาพ ดังนี้ 1.ใช้เครื่องวัด ทำการตรวจสอบชิ้นงาน เช็คยอดงานกับใบแจ้งจำนวน 2.บันทึกผลการตรวจสอบคุณภาพ 3.งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

บริษัท เนแรค อาร์มส อินดัสตรี จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ค่าจ้างวันละ 310 บาท ไม่รวมค่าล่วงเวลา ค่ากะ และสวัสดิการอื่น ๆ
24 ส.ค. 62

บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
4 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 ส.ค. 62
4 . QA Supervisor
1. ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพให้เป็นไปตามมาตรฐานของบริษัท เช่น ตรวจรอยตำหนิ , Size Spec ก่อนนำส่งเข้าคลังสินค้า และส่งถึงลูกค้า 2. บันทึก รายงานผลการตรวจ และปัญหาต่างๆ ต่อผู้บังคับบัญชา 3. อื่นๆ ตามที่ไ...

DMH Asia Co.,Ltd.
นิคมราชบุรี ราชบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
22 ส.ค. 62
5 . เจ้าหน้าที่คุณภาพ (ประจำที่ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี)
1.ควบคุมการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ระหว่างกระบวนการผลิตเส้นหมี่ ก๋วยเตี๋ยว พาสต้า 2.ควบคุมดูแลเครื่องมือวัดที่ใช้ในการตรวจสอบ 3.ประสานงานกับฝ่ายผลิตในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต

บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
22 ส.ค. 62
6 . เจ้าหน้าที่ประสานงานฝ่ายผลิต
- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานฝ่ายผลิต - จัดเก็บข้อมูล ในระบบคอมพิวเตอร์ - จัดทำรายงานบันทึกข้อมูล ในระบบคอมพิวเตอร์ - ตรวจเช็คไลน์การผลิต เพื่อเก็บสถิติข้อมูลในการจัดทำรายงานนำเสนอ Power Point

บริษัท ราชราตัน ไทย ไวร์ จำกัด
นิคมราชบุรี ราชบุรี
3 อัตรา
เงินเดือน 12,000 บาท/เดือน
21 ส.ค. 62
7 . QC Engineerรับสมัครด่วน !
1. Taking photos for records. 2. Prepared report submit to OQC. 3. Quality system auditting 4. Handing the sorting and report processes. 5. Solution problem with PND and report sup. 6. to coordi...

บริษัท เค อี ไอ ซี ไทย จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลฃ
19 ส.ค. 62
 พบ 7 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ